Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel

1713 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 only final votes
show all votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
101. 09.07.2018 21:14 20305 PLx 33/2018 - elimnarea art.19 -propunere USR YES
102. 09.07.2018 21:12 20304 PLx 33/2018 - elimnarea art.19 -propunere PNL YES
103. 09.07.2018 21:10 20303 PLx 33/2018 - retrimitere la comisie YES
104. 09.07.2018 21:08 20301 PLx 33/2018 - amr.6 YES
105. 09.07.2018 21:08 20302 PLx 33/2018 - art.18 NO
106. 09.07.2018 21:05 20299 PLx 33/2018 - art.15 NO
107. 09.07.2018 21:04 20298 PLx 33/2018 - amr.5 YES
108. 09.07.2018 21:03 20297 PLx 33/2018 - art.13 NO
109. 09.07.2018 21:03 20296 PLx 33/2018 - amr.3 YES
110. 09.07.2018 21:01 20295 PLx 33/2018 - art.2-lit.k NO
111. 09.07.2018 21:00 20293 PLx 33/2018 - art.2 lit.j NO
112. 09.07.2018 21:00 20294 PLx 33/2018 - amr.1 YES
113. 09.07.2018 20:59 20292 PLx 33/2018 - amr.1 YES
114. 09.07.2018 20:58 20291 PLx 33/2018 - art.2-lit.g NO
115. 09.07.2018 20:57 20290 PLx 33/2018 - amr.1 YES
116. 09.07.2018 18:02 20289 PLx 369/2018 - amr.1000 YES
117. 09.07.2018 17:57 20288 Prelungire program de lucru NO
118. 09.07.2018 17:54 20284 PLx 369/2018 - amr.564 YES
119. 09.07.2018 17:52 20283 PLx 369/2018 - art.210- forma comisiei NO
120. 09.07.2018 17:52 20282 PLx 369/2018 - amr.503 YES
121. 09.07.2018 17:50 20281 PLx 369/2018 - art.152 - forma comisie NO
122. 09.07.2018 17:49 20280 PLx 369/2018 - amr.286 YES
123. 09.07.2018 17:47 20279 PLx 369/2018 - art.151-forma comisie YES
124. 05.07.2018 13:34 20260 Vot final
Adoptare PL 350/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
Abstention
125. 05.07.2018 13:29 20259 Vot final
Adoptare PL 376/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor
YES
126. 05.07.2018 13:23 20257 Vot final
Adoptare PL 509/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
NO
127. 05.07.2018 13:22 20256 Vot final
Adoptare PL 377/2011 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
YES
128. 05.07.2018 13:21 20255 Vot final
Adoptare PL 839/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
YES
129. 05.07.2018 13:12 20254 Vot final
Adoptare PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
NO
130. 05.07.2018 13:11 20253 Vot final - Proiectul de Hotarare privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Petru - Gabriel Vlase) (PHCD 48/2018).
PHCD 48/2018 privind vacantarea unui loc de deputat
YES
131. 05.07.2018 13:11 20252 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
132. 05.07.2018 11:10 20249 PL-x 350/2017 - Amendament respins 4 YES
133. 05.07.2018 11:05 20245 PL-x 350/2017 - Amendament respins 10 Abstention
134. 05.07.2018 11:05 20246 PL-x 350/2017 - Amendament respins YES
135. 05.07.2018 11:04 20244 PL-x 350/2017 - Amendament respins 7 - Art. 5 indice 1 alin. (8) YES
136. 05.07.2018 11:03 20243 PL-x 350/2017 - Amendament respins 27 - Art. 5 indice 1 alin. (2) YES
137. 05.07.2018 11:03 20242 PL-x 350/2017 - Amendament respins 27 - Art. 5 indice 1 YES
138. 05.07.2018 11:01 20241 PL-x 350/2017 - Amendament respins 26 YES
139. 05.07.2018 10:11 20240 Modificare ordine de zi Abstention
140. 04.07.2018 15:25 20233 Proiectul de Hotarare privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul executiei bugetelor anuale ale Curtii de Conturi. YES
141. 04.07.2018 15:17 20231 Proiectul de Hotarare privind intocmirea unui raport comun de catre Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala a Camerei Deputatilor impreuna cu Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala a Senatului. NO
142. 04.07.2018 15:09 20230
PL 388/2017 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
NO
143. 04.07.2018 14:56 20228 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 14/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Mediteranei. Abstention
144. 04.07.2018 14:55 20227 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 9/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Francofoniei. Abstention
145. 04.07.2018 14:54 20226 Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr.20/2017 pentru modificarea Hotararii Parlamentului Romaniei nr.1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO si aprobarea componentei nominale a acesteia. Abstention
146. 04.07.2018 14:53 20238 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 11/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa. YES
147. 04.07.2018 14:52 20237 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr.30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie. YES
148. 04.07.2018 14:39 20235 NO
149. 04.07.2018 13:48 20136 Vot final
Adoptare PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NO
150. 04.07.2018 13:47 20135 Vot final
Adoptare PL 340/2018 Lege pentru modificarea art. 12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NO
151. 04.07.2018 13:42 20134 Vot final
Adoptare PL 245/2017 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
YES
152. 04.07.2018 13:41 20133 Vot final
Adoptare PL 125/2018 Lege privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională-vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale
YES
153. 04.07.2018 13:40 20132 Vot final
Adoptare PL 335/2018 pentru detașarea personalului prevăzut la art.241 alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor
YES
154. 04.07.2018 13:39 20131 Vot final
Adoptare PL 396/2018 privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgență
Abstention
155. 04.07.2018 13:38 20130 Vot final
Adoptare PL 494/2017 pentru modificarea Legii nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național
YES
156. 04.07.2018 13:38 20129 Vot final
Adoptare PL 188/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
YES
157. 04.07.2018 13:34 20128 Vot final
Adoptare PL 136/2018 Lege privind modificarea alin.(2) al art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
NO
158. 04.07.2018 13:33 20127 Vot final
Adoptare PL 342/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Național Filatelic
Abstention
159. 04.07.2018 13:29 20125 Vot final
Adoptare PL 244/2018 Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 și abrogarea alin.(2) al art.III din Legea nr.224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
Abstention
160. 04.07.2018 13:26 20124 Vot final
Adoptare PL 308/2018 Lege pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene
YES
161. 04.07.2018 13:22 20123 Vot final
Adoptare PL 274/2018 pentru instituirea zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainiene
YES
162. 04.07.2018 13:21 20120 Suplimentarea listei de vot final cu 4 proiecte. YES
163. 04.07.2018 12:02 20193 Art. III NO
164. 04.07.2018 12:02 20195 Tehnica legislativa- Consiliul Legislativ Abstention
165. 04.07.2018 12:01 20191 Art. 384 YES
166. 04.07.2018 12:01 20190 Art. 367 NO
167. 04.07.2018 12:01 20192 Art. II YES
168. 04.07.2018 12:00 20188 Art. 338 YES
169. 04.07.2018 12:00 20189 Art. 342 NO
170. 04.07.2018 12:00 20187 Art. 337 YES
171. 04.07.2018 11:59 20183 Art. 309 NO
172. 04.07.2018 11:59 20185 Art. 335 YES
173. 04.07.2018 11:59 20186 Art. 336 YES
174. 04.07.2018 11:59 20184 Art. 334 NO
175. 04.07.2018 11:58 20181 Art. 298 NO
176. 04.07.2018 11:58 20182 Art. 308 NO
177. 04.07.2018 11:58 20180 Art. 295 NO
178. 04.07.2018 11:57 20179 Art. 292 NO
179. 04.07.2018 11:57 20178 Art. 291 NO
180. 04.07.2018 11:57 20177 Art. 290 NO
181. 04.07.2018 11:56 20174 Art. 277 NO
182. 04.07.2018 11:56 20175 Art. 279 NO
183. 04.07.2018 11:56 20176 Art. 287 Abstention
184. 04.07.2018 11:55 20173 Art. 273 Abstention
185. 04.07.2018 11:55 20172 Art. 216 indice 1 YES
186. 04.07.2018 11:54 20170 Art. 215 Abstention
187. 04.07.2018 11:54 20171 Art. 216 Abstention
188. 04.07.2018 11:54 20169 Art. 214 Abstention
189. 04.07.2018 11:53 20168 Art. 189 Abstention
190. 04.07.2018 11:53 20167 Art. 187 indice 1 NO
191. 04.07.2018 11:53 20166 Art. 177 NO
192. 04.07.2018 11:52 20165 Art. 175 NO
193. 04.07.2018 11:52 20164 Art. 159 indice 1 NO
194. 04.07.2018 11:51 20163 Art. 155 NO
195. 04.07.2018 11:51 20162 Art. 96 NO
196. 04.07.2018 11:51 20161 Art. 93 NO
197. 04.07.2018 11:50 20160 Art. 91 NO
198. 04.07.2018 11:50 20159 Art. 83 NO
199. 04.07.2018 11:45 20158 Art. 65 NO
200. 04.07.2018 11:44 20155 Art. 16 NO

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 23 october 2018, 9:00
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro