Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel

1636 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 only final votes
show all votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
101. 04.07.2018 11:57 20179 Art. 292 NO
102. 04.07.2018 11:57 20178 Art. 291 NO
103. 04.07.2018 11:57 20177 Art. 290 NO
104. 04.07.2018 11:56 20174 Art. 277 NO
105. 04.07.2018 11:56 20175 Art. 279 NO
106. 04.07.2018 11:56 20176 Art. 287 Abstention
107. 04.07.2018 11:55 20173 Art. 273 Abstention
108. 04.07.2018 11:55 20172 Art. 216 indice 1 YES
109. 04.07.2018 11:54 20170 Art. 215 Abstention
110. 04.07.2018 11:54 20171 Art. 216 Abstention
111. 04.07.2018 11:54 20169 Art. 214 Abstention
112. 04.07.2018 11:53 20168 Art. 189 Abstention
113. 04.07.2018 11:53 20167 Art. 187 indice 1 NO
114. 04.07.2018 11:53 20166 Art. 177 NO
115. 04.07.2018 11:52 20165 Art. 175 NO
116. 04.07.2018 11:52 20164 Art. 159 indice 1 NO
117. 04.07.2018 11:51 20163 Art. 155 NO
118. 04.07.2018 11:51 20162 Art. 96 NO
119. 04.07.2018 11:51 20161 Art. 93 NO
120. 04.07.2018 11:50 20160 Art. 91 NO
121. 04.07.2018 11:50 20159 Art. 83 NO
122. 04.07.2018 11:45 20158 Art. 65 NO
123. 04.07.2018 11:44 20155 Art. 16 NO
124. 04.07.2018 11:44 20157 Art. 64 NO
125. 04.07.2018 11:44 20156 Art. 35 NO
126. 04.07.2018 11:43 20154 Art. 5 NO
127. 04.07.2018 11:42 20153 Art. 297 integral NO
128. 04.07.2018 11:42 20151 PL-x 406/2018 - Amendament respins 64 YES
129. 04.07.2018 11:42 20152 PL-x 406/2018 - Amendament respins 65 YES
130. 04.07.2018 11:41 20150 PL-x 406/2018 - Amendament respins 63 YES
131. 04.07.2018 11:34 20149 Art. 257 integral NO
132. 04.07.2018 11:34 20148 PL-x 406/2018 - Amendament respins 49 YES
133. 04.07.2018 11:33 20146 PL-x 406/2018 - Amendament respins 47 YES
134. 04.07.2018 11:33 20147 PL-x 406/2018 - Amendament respins 48 YES
135. 04.07.2018 11:32 20143 PL-x 406/2018 - Amendament respins 52 YES
136. 04.07.2018 11:32 20144 PL-x 406/2018 - Amendament respins 53 YES
137. 04.07.2018 11:32 20145 Art. 269 integral NO
138. 04.07.2018 11:29 20142 Art. 173 - integral NO
139. 04.07.2018 11:28 20141 PL-x 406/2018 - Amendament respins 35 YES
140. 04.07.2018 11:26 20140 Art. 154 - integral NO
141. 04.07.2018 11:26 20139 PL-x 406/2018 - Amendament respins 31 YES
142. 04.07.2018 11:18 20225 PL-x 406/2018 - Amendament respins 24 YES
143. 04.07.2018 11:16 20224 PL-x 406/2018 - Amendament respins 22 YES
144. 04.07.2018 11:16 20223 PL-x 406/2018 - Amendament respins 21 YES
145. 04.07.2018 11:09 20221 PL-x 406/2018 - Amendament respins 19 YES
146. 04.07.2018 11:08 20220 Text initial - art. 75 integral NO
147. 04.07.2018 11:08 20219 PL-x 406/2018 - Amendament respins 18 YES
148. 04.07.2018 11:07 20218 Text initial NO
149. 04.07.2018 11:06 20217 PL-x 406/2018 - Amendament respins 15 YES
150. 04.07.2018 11:04 20216 Text initial NO
151. 04.07.2018 11:04 20215 PL-x 406/2018 - Amendament respins 13 YES
152. 04.07.2018 11:02 20214 PL-x 406/2018 - Amendament respins 10 YES
153. 04.07.2018 11:01 20213 Text initial NO
154. 04.07.2018 11:00 20212 PL-x 406/2018 - Amendament respins 9 YES
155. 04.07.2018 10:54 20210 PL-x 406/2018 - Amendament respins 7 YES
156. 04.07.2018 10:51 20209 Text initial NO
157. 04.07.2018 10:51 20208 PL-x 406/2018 - Amendament respins 5 YES
158. 04.07.2018 10:49 20207 Text initial NO
159. 04.07.2018 10:49 20206 PL-x 406/2018 - Amendament respins 3 YES
160. 04.07.2018 10:48 20199 Amendament admis
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NO
161. 04.07.2018 10:47 20198 Amendament respins
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
YES
162. 04.07.2018 10:46 20196 Amendament respins
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
YES
163. 04.07.2018 10:46 20197 Amendament admis
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NO
164. 04.07.2018 10:25 20201 Stabilire timpi dezbatere
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NO
165. 04.07.2018 10:23 20205 Modificarea ordinii de zi YES
166. 04.07.2018 10:21 20204 PL-x 406/2018 - Retrimitere la comisie YES
167. 04.07.2018 10:18 20202 Eliminarea de pe ordinea de zi a PL-x 406/2018 YES
168. 27.06.2018 14:14 20107 Timp dezbatere 20 secunde YES
169. 27.06.2018 14:11 20105 Aprobare program de lucru YES
170. 27.06.2018 12:32 20102 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 50 deputati (MS 7/2018). YES
171. 27.06.2018 12:28 20101 Vot final
Adoptare PL 365/2018 privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
NO
172. 27.06.2018 12:27 20100 Vot final
Adoptare PL 102/2018 privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajați
YES
173. 27.06.2018 12:27 20099 Vot final
Adoptare PL 251/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad, la 4 decembrie 2017
YES
174. 27.06.2018 12:26 20098 Vot final
Adoptare PL 229/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București, la 27 noiembrie 2017
YES
175. 27.06.2018 12:10 20094 Vot final
Adoptare PL 554/2015 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
NO
176. 27.06.2018 12:09 20093 Vot final
Adoptare PL 334/2018 privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere
YES
177. 27.06.2018 12:08 20092 Vot final
Adoptare PL 214/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
NO
178. 27.06.2018 12:07 20089 Vot final
Adoptare PL 94/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
Abstention
179. 27.06.2018 12:07 20090 Vot final
Adoptare PL 331/2018 pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017
YES
180. 27.06.2018 12:06 20091 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
181. 27.06.2018 11:07 20087 PLx 554/2015 - Ama.25 NO
182. 27.06.2018 10:51 20085 Modificare ordine de zi YES
183. 26.06.2018 13:08 20074 Vot final
Adoptare PL 189/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
YES
184. 26.06.2018 13:04 20073 Vot final
Adoptare PL 375/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
YES
185. 26.06.2018 12:55 20072 Vot final
Adoptare PL 419/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
NO
186. 26.06.2018 12:52 20071 Vot final
Adoptare PL 483/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
NO
187. 26.06.2018 12:44 20069 Vot final
Adoptare PL 341/2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
YES
188. 26.06.2018 12:44 20070 Vot final
Adoptare PL 198/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative
YES
189. 26.06.2018 12:40 20067 Vot final
Adoptare PL 472/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
YES
190. 26.06.2018 12:40 20068 Vot final
Adoptare PL 80/2018 privind Legea muntelui
Abstention
191. 26.06.2018 12:38 20066 Vot final
Adoptare PL 361/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
NO
192. 26.06.2018 12:37 20065 Vot final - Proiectul de Hotarare privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale serviciilor Camerei Deputatilor (PH CD 47/2018).
PHCD 47/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților
NO
193. 26.06.2018 12:37 20064 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
194. 25.06.2018 17:38 20021 Timp dezbatere MS7/2018 YES
195. 25.06.2018 16:21 20019 Aprobare program de lucru YES
196. 25.06.2018 16:18 20018 Aprobare ordine de zi YES
197. 20.06.2018 12:49 19985 Vot final
Adoptare PL 192/2018 pentru modficarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
YES
198. 20.06.2018 12:48 19983 Vot final
Adoptare PL 46/2018 pentru completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
YES
199. 20.06.2018 12:48 19984 Vot final
Adoptare PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
Abstention
200. 20.06.2018 12:47 19982 Vot final
Adoptare PL 169/2018 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
Abstention

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 19 july 2018, 10:33
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro