Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Șova Lucian

1281 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 only final votes
show all votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 10.10.2018 12:15 20530 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 67 de deputati (MS 12/2018). NO
2. 10.10.2018 12:13 20529 Vot final
Adoptare PL 271/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.24/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei naționale de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro
YES
3. 10.10.2018 12:12 20528 Vot final
Adoptare PL 85/2017 pentru înființarea Muzeului Locomotivelor din Dej
YES
4. 10.10.2018 12:11 20527 Vot final
Adoptare PL 423/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
YES
5. 10.10.2018 12:10 20526 Vot final
Adoptare PL 421/2018 pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
YES
6. 10.10.2018 12:07 20525 Vot final
Adoptare PL 424/2018 pentru aprobarea Legii privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterea infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date
YES
7. 10.10.2018 12:06 20524 Vot final
Adoptare PL 203/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
YES
8. 10.10.2018 12:05 20523 Vot final
Adoptare PL 149/2018 pentru completarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere
YES
9. 10.10.2018 12:05 20522 Vot final
Adoptare PL 468/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind mormintele de război, semnat la Varșovia, la 25 mai 2018
YES
10. 10.10.2018 12:04 20521 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comuna catre Parlamentul European si Consiliu - Elemente pentru o Strategie a UE impotriva armelor de foc, a armelor de calibru mic si a armamentului usor si a munitiei aferente "Asigurarea securitatii armelor, protejarea cetatenilor" JOIN(2018)17 (PH CD 68/2018).
PHCD 68/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu – Elemente pentru o Strategie a UE împotriva armelor de foc, a armelor de calibru mic și a armamentului ușor și a muniției aferente „Asigurarea securității armelor, protejarea cetățenilor” JOIN(2018)17
YES
11. 10.10.2018 12:04 20520 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind crearea unei retele de ofiteri de legatura in materie de imigratie (reformare) COM(2018) 303 (PH CD 67/2018).
PHCD 67/2018 rivind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație (reformare) COM(2018) 303
YES
12. 26.09.2018 12:22 20478 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 63 de deputati (MS 9/2018). NO
13. 26.09.2018 12:21 20477 Vot final
Respingere PL 484/2016 pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
YES
14. 26.09.2018 12:21 20476 Vot final
Respingere PL 91/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
YES
15. 26.09.2018 12:20 20475 Vot final
Respingere PL 89/2016 pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
YES
16. 26.09.2018 12:20 20474 Vot final
Respingere PL 63/2017 pentru modificarea art.2 din Legea nr.209/2015 privind anularea unor obligații fiscale
YES
17. 26.09.2018 12:19 20473 Vot final
Respingere PL 523/2016 pentru modificarea art.5 din Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
YES
18. 26.09.2018 12:19 20472 Vot final
Respingere PL 830/2007 privind reorganizarea și funcționarea industriei de apărare
YES
19. 26.09.2018 12:18 20471 Vot final
Respingere PL 699/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.139/1995 Legea Societății Naționale de Cruce Roșie din România
YES
20. 26.09.2018 12:18 20470 Vot final
Respingere PL 378/2016 privind modificarea și completarea Legii nr.256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Dieteticienilor din România
YES
21. 26.09.2018 12:17 20469 Vot final
Respingere PL 347/2015 privind medicina școlară
YES
22. 26.09.2018 12:17 20468 Vot final
Respingere PL 74/2017 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
YES
23. 26.09.2018 12:16 20467 Vot final
Respingere PL 522/2016 privind activitatea de recuperare debite
YES
24. 26.09.2018 12:16 20466 Vot final
Respingere PL 325/2018 privind modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995
YES
25. 26.09.2018 12:15 20465 Vot final
Respingere PL 698/2015 pentru modificarea art.1 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
YES
26. 26.09.2018 12:15 20464 Vot final
Respingere PL 313/2016 pentru modificarea alin.(1) al art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
YES
27. 26.09.2018 12:14 20463 Vot final
Adoptare PL 839/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
YES
28. 26.09.2018 12:12 20462 Vot final
Adoptare PL 403/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
YES
29. 26.09.2018 12:11 20461 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a "Erasmus", programul Uniunii pentru educatie, formare, tineret si sport, si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 COM (2018) 367 (PHCD 63/2018)
PHCD 63/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a „Erasmus”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport, și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 COM(2018) 367
YES
30. 26.09.2018 12:11 20460 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu privind educatia in situatii de urgenta si de criza prelungita COM (2018) 304 (PHCD 62/2018)
PHCD 62/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind educația în situații de urgență și de criză prelungită COM(2018) 304
YES
31. 26.09.2018 12:10 20459 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor O noua agenda europeana pentru cultura COM (2018) 267 (PHCD 61/2018)
PHCD 61/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor O nouă agendă europeană pentru culturăCOM(2018) 267
YES
32. 26.09.2018 12:06 20479 Prezență - Vot test 2 Didn't vote
33. 26.09.2018 12:05 20458 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
34. 12.09.2018 12:15 20419 Vot asupra unei moțiuni NO
35. 12.09.2018 12:14 20418 Vot final
Adoptare PL 394/2018 privind distribuția de asigurări
YES
36. 12.09.2018 12:13 20421 Prezență - Vot test 3 YES
37. 12.09.2018 12:08 20417 Vot final
PHCD 55/2018 pentru înființarea unei Comisii de anchetă ֦ PSDragnea face poliție politică prin interceptări ilegale֞
NO
38. 12.09.2018 12:07 20416 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 54/2018).
PHCD 54/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
39. 12.09.2018 12:07 20415 Vot final - Proiectul de Hotarare privind validarea unui mandat de deputat (PHCD 56/2018).
PHCD 56/2018 privind validarea unui mandat de deputat
YES
40. 12.09.2018 12:05 20420 Prezență - Vot test 2 Didn't vote
41. 12.09.2018 12:04 20414 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
42. 12.09.2018 11:55 20411 Retrimitere la comisie PL 190/2014 YES
43. 12.09.2018 11:55 20412 Retrimitere la comisie PL 146/2018 YES
44. 12.09.2018 11:42 20407 Modificare program de lucru YES
45. 10.07.2018 12:24 20344 Vot final
Adoptare PL 337/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
YES
46. 10.07.2018 12:23 20343 Vot final
Adoptare PL 567/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
YES
47. 10.07.2018 12:19 20342 Vot final
Adoptare PL 55/2018 pentru modificarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
YES
48. 10.07.2018 12:18 20341 Vot final
Adoptare PL 258/2018 pentru modificarea și completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
YES
49. 10.07.2018 12:17 20339 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
50. 10.07.2018 12:17 20340 Vot final
Adoptare PL 287/2018 privind emiterea cărților de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România
YES
51. 09.07.2018 21:51 20323 Vot final
Adoptare PL 369/2018 privind Codul administrativ al României
YES
52. 09.07.2018 21:38 20322 Vot final
Adoptare PL 33/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
YES
53. 09.07.2018 21:37 20321 Vot final
Adoptare PL 418/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
YES
54. 09.07.2018 21:37 20320 Vot final
Adoptare PL 12/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
YES
55. 09.07.2018 21:36 20319 Vot final
Adoptare PL 317/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
YES
56. 09.07.2018 21:35 20318 Vot final
Adoptare PL 407/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat și pentru efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului, precum și pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului „Palatul Parlamentului"
YES
57. 09.07.2018 21:34 20317 Vot final
Adoptare PL 390/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice
YES
58. 09.07.2018 21:33 20316 Vot final - Proiectul de Hotarare privind validarea unui mandat de deputat (PH CD 49/2018).
PHCD 49/2018 privind validarea unui mandat de deputat
YES
59. 09.07.2018 21:31 20324 Prezență - Vot test 2 Didn't vote
60. 09.07.2018 21:29 20315 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
61. 09.07.2018 21:21 20313 elimnarea art.23 NO
62. 09.07.2018 21:20 20312 PLx 33/2018 - amr.9- eliminarea art.23 NO
63. 09.07.2018 21:18 20311 PLx 33/2018 - amr.9 NO
64. 09.07.2018 21:15 20309 PLx 33/2018 - amr.8 NO
65. 09.07.2018 21:15 20308 PLx 33/2018 - art.21- forma comisiei YES
66. 09.07.2018 21:14 20307 PLx 33/2018 - amr.7 NO
67. 09.07.2018 21:14 20306 PLx 33/2018 - art.19 YES
68. 09.07.2018 21:14 20305 PLx 33/2018 - elimnarea art.19 -propunere USR NO
69. 09.07.2018 21:12 20304 PLx 33/2018 - elimnarea art.19 -propunere PNL NO
70. 09.07.2018 21:10 20303 PLx 33/2018 - retrimitere la comisie NO
71. 09.07.2018 21:08 20302 PLx 33/2018 - art.18 YES
72. 09.07.2018 21:08 20301 PLx 33/2018 - amr.6 NO
73. 09.07.2018 21:06 20300 PLx 33/2018 - amr.6- eliminarea intregului art.18 NO
74. 09.07.2018 21:05 20299 PLx 33/2018 - art.15 YES
75. 09.07.2018 21:04 20298 PLx 33/2018 - amr.5 NO
76. 09.07.2018 21:03 20297 PLx 33/2018 - art.13 YES
77. 09.07.2018 21:03 20296 PLx 33/2018 - amr.3 NO
78. 09.07.2018 21:01 20295 PLx 33/2018 - art.2-lit.k YES
79. 09.07.2018 21:00 20294 PLx 33/2018 - amr.1 NO
80. 09.07.2018 21:00 20293 PLx 33/2018 - art.2 lit.j YES
81. 09.07.2018 20:58 20291 PLx 33/2018 - art.2-lit.g YES
82. 09.07.2018 20:57 20290 PLx 33/2018 - amr.1 NO
83. 09.07.2018 18:02 20289 PLx 369/2018 - amr.1000 NO
84. 09.07.2018 17:57 20288 Prelungire program de lucru YES
85. 09.07.2018 17:56 20287 PLx 369/2018 - art.249-forma comisie YES
86. 09.07.2018 17:55 20286 PLx 369/2018 - amr.575 NO
87. 09.07.2018 17:54 20285 PLx 369/2018 -art.247- forma comisie YES
88. 09.07.2018 17:54 20284 PLx 369/2018 - amr.564 NO
89. 09.07.2018 17:52 20282 PLx 369/2018 - amr.503 NO
90. 09.07.2018 17:52 20283 PLx 369/2018 - art.210- forma comisiei YES
91. 09.07.2018 17:50 20281 PLx 369/2018 - art.152 - forma comisie YES
92. 09.07.2018 17:49 20280 PLx 369/2018 - amr.286 NO
93. 09.07.2018 17:47 20279 PLx 369/2018 - art.151-forma comisie YES
94. 09.07.2018 17:47 20278 PLx 369/2018 - amr.283 NO
95. 09.07.2018 17:43 20277 PLx 369/2018 -art.141 -forma comisiei YES
96. 09.07.2018 17:42 20276 PLx 369/2018 - amr.275 NO
97. 09.07.2018 17:41 20275 PLx 369/2018 - art.139-forma comisie YES
98. 09.07.2018 17:41 20274 PLx 369/2018 - amr.235 NO
99. 09.07.2018 17:39 20273 PLx 369/2018 -amr.217 NO
100. 09.07.2018 17:38 20272 PLx 369/2018 - art.138-forma comisie YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 17 october 2018, 17:18
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro