Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Terea Ioan în legislatura 2016-prezent?

2670 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 numai voturile finale
inclusiv cele la care nu a participat
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1. 26.09.2018 12:22 20478 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 63 de deputati (MS 9/2018). NU
2. 26.09.2018 12:21 20477 Vot final
Respingere PL 484/2016 pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
3. 26.09.2018 12:21 20476 Vot final
Respingere PL 91/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
4. 26.09.2018 12:20 20475 Vot final
Respingere PL 89/2016 pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
5. 26.09.2018 12:20 20474 Vot final
Respingere PL 63/2017 pentru modificarea art.2 din Legea nr.209/2015 privind anularea unor obligații fiscale
DA
6. 26.09.2018 12:19 20473 Vot final
Respingere PL 523/2016 pentru modificarea art.5 din Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
DA
7. 26.09.2018 12:19 20472 Vot final
Respingere PL 830/2007 privind reorganizarea și funcționarea industriei de apărare
DA
8. 26.09.2018 12:18 20471 Vot final
Respingere PL 699/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.139/1995 Legea Societății Naționale de Cruce Roșie din România
DA
9. 26.09.2018 12:17 20469 Vot final
Respingere PL 347/2015 privind medicina școlară
DA
10. 26.09.2018 12:17 20468 Vot final
Respingere PL 74/2017 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
DA
11. 26.09.2018 12:16 20467 Vot final
Respingere PL 522/2016 privind activitatea de recuperare debite
DA
12. 26.09.2018 12:16 20466 Vot final
Respingere PL 325/2018 privind modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995
DA
13. 26.09.2018 12:15 20465 Vot final
Respingere PL 698/2015 pentru modificarea art.1 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
DA
14. 26.09.2018 12:15 20464 Vot final
Respingere PL 313/2016 pentru modificarea alin.(1) al art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
DA
15. 26.09.2018 12:14 20463 Vot final
Adoptare PL 839/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
DA
16. 26.09.2018 12:12 20462 Vot final
Adoptare PL 403/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
DA
17. 26.09.2018 12:11 20461 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a "Erasmus", programul Uniunii pentru educatie, formare, tineret si sport, si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 COM (2018) 367 (PHCD 63/2018)
PHCD 63/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a „Erasmus”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport, și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 COM(2018) 367
DA
18. 26.09.2018 12:11 20460 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu privind educatia in situatii de urgenta si de criza prelungita COM (2018) 304 (PHCD 62/2018)
PHCD 62/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind educația în situații de urgență și de criză prelungită COM(2018) 304
DA
19. 26.09.2018 12:10 20459 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor O noua agenda europeana pentru cultura COM (2018) 267 (PHCD 61/2018)
PHCD 61/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor O nouă agendă europeană pentru culturăCOM(2018) 267
DA
20. 26.09.2018 12:06 20479 Prezență - Vot test 2 Nu a votat
21. 26.09.2018 12:05 20458 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
22. 26.09.2018 10:19 20453 Retrimitere la comisie PL 297/2016 NU
23. 26.09.2018 10:18 20455 Modificare ordine de zi DA
24. 26.09.2018 10:18 20454 Retrimitere la comisie PL 40/2015 NU
25. 26.09.2018 10:17 20456 Retrimitere la comisie Pl 645/2013 DA
26. 26.09.2018 10:16 20452 Retrimitere la comisie Pl 172/2014 DA
27. 26.09.2018 10:16 20451 Retrimitere la comisie Pl 220/2016 DA
28. 24.09.2018 16:34 20447 Retrimitere la comisie Pl 480/2017 NU
29. 19.09.2018 12:05 20434 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 57/2018)
PHCD 57/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
30. 19.09.2018 12:03 20433 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
31. 19.09.2018 10:34 20431 PL-x 326/2017 si Pl-x 326/2018 - Retrimitere la comisie DA
32. 19.09.2018 10:33 20430 Modificarea ordinii de zi DA
33. 12.09.2018 12:15 20419 Vot asupra unei moțiuni NU
34. 12.09.2018 12:14 20418 Vot final
Adoptare PL 394/2018 privind distribuția de asigurări
DA
35. 12.09.2018 12:13 20421 Prezență - Vot test 3 DA
36. 12.09.2018 12:08 20417 Vot final
PHCD 55/2018 pentru înființarea unei Comisii de anchetă ֦ PSDragnea face poliție politică prin interceptări ilegale֞
NU
37. 12.09.2018 12:07 20415 Vot final - Proiectul de Hotarare privind validarea unui mandat de deputat (PHCD 56/2018).
PHCD 56/2018 privind validarea unui mandat de deputat
DA
38. 12.09.2018 12:07 20416 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 54/2018).
PHCD 54/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
39. 12.09.2018 12:05 20420 Prezență - Vot test 2 Nu a votat
40. 12.09.2018 12:04 20414 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
41. 12.09.2018 11:55 20411 Retrimitere la comisie PL 190/2014 DA
42. 12.09.2018 11:55 20412 Retrimitere la comisie PL 146/2018 DA
43. 12.09.2018 11:42 20407 Modificare program de lucru DA
44. 12.09.2018 11:12 20410 PHCD 54/2018 DA
45. 12.09.2018 11:07 20409 PHCD 56/2018 DA
46. 12.09.2018 11:04 20408 Modificare ordine de zi DA
47. 10.07.2018 12:24 20344 Vot final
Adoptare PL 337/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
DA
48. 10.07.2018 12:23 20343 Vot final
Adoptare PL 567/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
DA
49. 10.07.2018 12:19 20342 Vot final
Adoptare PL 55/2018 pentru modificarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
DA
50. 10.07.2018 12:18 20341 Vot final
Adoptare PL 258/2018 pentru modificarea și completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
DA
51. 10.07.2018 12:17 20339 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
52. 10.07.2018 12:17 20340 Vot final
Adoptare PL 287/2018 privind emiterea cărților de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România
DA
53. 10.07.2018 11:43 20326 PLx 55/2018 - art.59/1 DA
54. 10.07.2018 11:40 20331 PLx 55/2018 - ama.3 DA
55. 10.07.2018 11:30 20330 Retrimitere la comisie PLx 55/2018 NU
56. 10.07.2018 11:26 20329 Prelungire program de lucru DA
57. 10.07.2018 10:37 20328 Modificare ordine de zi DA
58. 09.07.2018 21:51 20323 Vot final
Adoptare PL 369/2018 privind Codul administrativ al României
DA
59. 09.07.2018 21:38 20322 Vot final
Adoptare PL 33/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
DA
60. 09.07.2018 21:37 20321 Vot final
Adoptare PL 418/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
DA
61. 09.07.2018 21:37 20320 Vot final
Adoptare PL 12/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
DA
62. 09.07.2018 21:36 20319 Vot final
Adoptare PL 317/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
DA
63. 09.07.2018 21:35 20318 Vot final
Adoptare PL 407/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat și pentru efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului, precum și pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului „Palatul Parlamentului"
DA
64. 09.07.2018 21:34 20317 Vot final
Adoptare PL 390/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice
DA
65. 09.07.2018 21:33 20316 Vot final - Proiectul de Hotarare privind validarea unui mandat de deputat (PH CD 49/2018).
PHCD 49/2018 privind validarea unui mandat de deputat
DA
66. 09.07.2018 21:31 20324 Prezență - Vot test 2 Nu a votat
67. 09.07.2018 21:29 20315 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
68. 09.07.2018 21:21 20313 elimnarea art.23 NU
69. 09.07.2018 21:20 20312 PLx 33/2018 - amr.9- eliminarea art.23 NU
70. 09.07.2018 21:18 20311 PLx 33/2018 - amr.9 NU
71. 09.07.2018 21:16 20310 PLx 33/2018 - art.22 - forma comisie DA
72. 09.07.2018 21:15 20309 PLx 33/2018 - amr.8 NU
73. 09.07.2018 21:15 20308 PLx 33/2018 - art.21- forma comisiei DA
74. 09.07.2018 21:14 20305 PLx 33/2018 - elimnarea art.19 -propunere USR NU
75. 09.07.2018 21:14 20306 PLx 33/2018 - art.19 DA
76. 09.07.2018 21:14 20307 PLx 33/2018 - amr.7 NU
77. 09.07.2018 21:12 20304 PLx 33/2018 - elimnarea art.19 -propunere PNL NU
78. 09.07.2018 21:10 20303 PLx 33/2018 - retrimitere la comisie NU
79. 09.07.2018 21:08 20302 PLx 33/2018 - art.18 DA
80. 09.07.2018 21:08 20301 PLx 33/2018 - amr.6 NU
81. 09.07.2018 21:06 20300 PLx 33/2018 - amr.6- eliminarea intregului art.18 NU
82. 09.07.2018 21:05 20299 PLx 33/2018 - art.15 DA
83. 09.07.2018 21:04 20298 PLx 33/2018 - amr.5 NU
84. 09.07.2018 21:03 20296 PLx 33/2018 - amr.3 NU
85. 09.07.2018 21:03 20297 PLx 33/2018 - art.13 DA
86. 09.07.2018 21:01 20295 PLx 33/2018 - art.2-lit.k DA
87. 09.07.2018 21:00 20294 PLx 33/2018 - amr.1 NU
88. 09.07.2018 21:00 20293 PLx 33/2018 - art.2 lit.j DA
89. 09.07.2018 20:59 20292 PLx 33/2018 - amr.1 NU
90. 09.07.2018 20:58 20291 PLx 33/2018 - art.2-lit.g DA
91. 09.07.2018 20:57 20290 PLx 33/2018 - amr.1 NU
92. 09.07.2018 18:02 20289 PLx 369/2018 - amr.1000 NU
93. 09.07.2018 17:57 20288 Prelungire program de lucru DA
94. 09.07.2018 17:56 20287 PLx 369/2018 - art.249-forma comisie DA
95. 09.07.2018 17:55 20286 PLx 369/2018 - amr.575 NU
96. 09.07.2018 17:54 20285 PLx 369/2018 -art.247- forma comisie DA
97. 09.07.2018 17:54 20284 PLx 369/2018 - amr.564 NU
98. 09.07.2018 17:52 20282 PLx 369/2018 - amr.503 NU
99. 09.07.2018 17:52 20283 PLx 369/2018 - art.210- forma comisiei DA
100. 09.07.2018 17:50 20281 PLx 369/2018 - art.152 - forma comisie DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 26 septembrie 2018, 17:17
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro