Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Adomnicăi Mirela Elena în legislatura 2004-2008?

2788 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 numai voturile finale
inclusiv cele la care nu a participat
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
2001. 27.06.2006 12:44 1684 Vot final
PL 334/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2001 privind exploatațiile agricole
DA
2002. 27.06.2006 12:44 1719 Vot final
PL 122/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
DA
2003. 27.06.2006 12:44 1683 Vot final
PL 255/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului militar și funcționarilor publici cu statut special din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
DA
2004. 27.06.2006 12:43 1682 Vot final
PL 15/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2005 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
DA
2005. 27.06.2006 12:43 1737 Vot final
PL 507/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea art.XVII alin.(3) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
NU
2006. 27.06.2006 12:42 1681 Vot final
PL 499/2006 pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004
DA
2007. 27.06.2006 12:42 1680 Vot final
PL 469/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2006 pentru prelungirea aplicării prevederilor art.167¹ din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
DA
2008. 27.06.2006 12:41 1679 Vot final
PL 333/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
DA
2009. 27.06.2006 12:40 1676 Vot final
PL 501/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
NU
2010. 27.06.2006 12:40 1678 Vot final
PL 508/2006 privind personalizarea centralizată a pașapoartelor cu date biometrice
DA
2011. 27.06.2006 12:40 1677 Vot final
PL 423/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
DA
2012. 27.06.2006 12:19 1674 Retrimitere la comisie
PL 353/2006 pentru modificarea alin.(2) al art.15 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
DA
2013. 27.06.2006 12:05 1673 Retrimitere la comisie
PL 320/2006 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Române pentru Mediul de Afaceri
DA
2014. 27.06.2006 11:57 1729 Pct.5 - Amendamente respinse
PL 498/2006 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004
DA
2015. 27.06.2006 11:57 1672 Pct.6 - Amendamente respinse
PL 498/2006 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004
DA
2016. 27.06.2006 11:57 1671 Pct.5 - Amendamente respinse
PL 498/2006 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004
DA
2017. 27.06.2006 11:56 1669 Pct.3 - Amendamente respinse
PL 498/2006 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004
DA
2018. 27.06.2006 11:56 1670 Pct.5 - Amendamente respinse
PL 498/2006 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004
DA
2019. 27.06.2006 11:51 1668 Retrimitere la comisie
PL 498/2006 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004
DA
2020. 27.06.2006 11:33 1667 Pct.72 - Amendamente respinse
PL 455/2005 serviciului public de alimentare cu energie termică
DA
2021. 27.06.2006 11:27 1666 Pct.69 - Amendamente respinse
PL 455/2005 serviciului public de alimentare cu energie termică
DA
2022. 22.06.2006 11:10 1653 Amendament
PL 222/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică
DA
2023. 22.06.2006 11:03 1652 Pct.6
PL 222/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică
NU
2024. 22.06.2006 10:55 1651 Retrimitere la comisie
PL 214/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați
DA
2025. 22.06.2006 10:50 1650 Retrimitere la comisie
PL 545/2005 privind interzicerea accesului la demnități și funcții publice, pentru o perioadă determinată, a persoanelor care au făcut parte din nomenclatura comunistă "LEGEA ANTINOMENCLATURĂ"
DA
2026. 22.06.2006 10:37 1648 Art.3
PL 103/2006 privind accesul parlamentarilor la documentele privatizării
DA
2027. 22.06.2006 10:37 1649 Art.4
PL 103/2006 privind accesul parlamentarilor la documentele privatizării
DA
2028. 22.06.2006 10:36 1647 Art.2
PL 103/2006 privind accesul parlamentarilor la documentele privatizării
DA
2029. 22.06.2006 10:34 1644 Pct.4 din raport - Art. 45
PL 337/2006 pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
NU
2030. 22.06.2006 10:34 1645 Pct.5 din raport
PL 337/2006 pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
NU
2031. 22.06.2006 09:21 1642 Retrimitere la comisie
PL 179/2006 privind acordarea unei măsuri reparatorii pentru cei care, având titlul de doctor în științe, nu au beneficiat de prevederile Legii nr.128/1997 (Statutul personalului didactic)
NU
2032. 20.06.2006 13:08 1658 Vot final
PL 466/2006 privind finanțele publice locale
DA
2033. 20.06.2006 13:07 1640 Vot final
PL 538/2005 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
DA
2034. 20.06.2006 12:59 1639 Vot final
PL 449/2006 pentru modificarea alin.(1) al art.54 din Legea nr.303/2004 privind Statutul judecătorilor și procurorilor
DA
2035. 20.06.2006 12:56 1638 Vot final
Respingere PL 421/2006 pentru completarea art.10 alin.1 lit.b din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
NU
2036. 20.06.2006 12:55 1637 Vot final
PL 260/2006 pentru completarea art.7 din Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
DA
2037. 20.06.2006 12:54 1636 Vot final
PL 239/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2006 pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002
DA
2038. 20.06.2006 12:54 1656 Vot final
PL 258/2006 pentru modificarea art.12 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
DA
2039. 20.06.2006 12:54 1655 Vot final
Respingere PL 313/2006 pentru modificarea anexei la Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată
DA
2040. 20.06.2006 12:50 1635 Vot final
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
DA
2041. 20.06.2006 12:46 1634 Vot final
PL 169/2006 privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 2/2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
DA
2042. 20.06.2006 12:27 1633 Retrimitere la comisie
PL 518/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
DA
2043. 20.06.2006 11:55 1657 Amendamentul de modificare a pragului de îndatorare la 40%
PL 466/2006 privind finanțele publice locale
NU
2044. 20.06.2006 11:54 1632 Amendamentul de ridicare a pragului de îndatorare la 30%
PL 466/2006 privind finanțele publice locale
DA
2045. 20.06.2006 11:46 1631 Art. 33 alin. 3 - Amendamente respinse
PL 466/2006 privind finanțele publice locale
DA
2046. 20.06.2006 11:44 1630 Pct. 40 - Amendamente respinse art. 32
PL 466/2006 privind finanțele publice locale
NU
2047. 15.06.2006 12:21 1623 pct. 88
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
NU
2048. 15.06.2006 12:20 1622 Propunere
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
NU
2049. 15.06.2006 12:19 1621 Pct. 88
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
NU
2050. 15.06.2006 12:09 1620 Amendament respins - amendamente respinse art.59
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
NU
2051. 15.06.2006 11:58 1619 Pct. 60
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
DA
2052. 15.06.2006 11:58 1618 Amendament - amendamente respinse art.50 alin.2
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
NU
2053. 15.06.2006 11:50 1617 Pct.55
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
DA
2054. 15.06.2006 11:49 1616 Amendament - Amendamente respinse art. 46 alin. 2 lit.a)
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
NU
2055. 15.06.2006 11:19 1615 Pct. 53 din raport
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
DA
2056. 15.06.2006 11:18 1614 Amendament - amendamente respinse
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
NU
2057. 15.06.2006 10:52 1613 Pct. 7
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
DA
2058. 15.06.2006 10:44 1612 Propunere repetare vot anterior
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
NU
2059. 15.06.2006 10:39 1611 Pct. 7 din raport - Amendamente respinse
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
DA
2060. 15.06.2006 10:33 1610 Retrimitere la comisie
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
NU
2061. 13.06.2006 12:48 1607 Vot final
PL 407/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
DA
2062. 13.06.2006 12:48 1606 Vot final
PL 219/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății
DA
2063. 13.06.2006 12:47 1605 Vot final
PL 406/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare și a creșterii eficienței utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum și modificarea unor acte normative
DA
2064. 13.06.2006 12:43 1604 Vot final
Respingere PL 210/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2005 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Companiei Naționale Loteria Română - S.A. și a Companiei Naționale Imprimeria Națională - S.A., precum și pentru modificarea actelor normative care reglementează regimul acestora
DA
2065. 13.06.2006 12:42 1603 Vot final
PL 424/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înființare și întreținere a unor culturi agricole ce se înființează în primăvara anului 2006, precum și pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei(RON) a Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic și piscico,l precum și alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare"
NU
2066. 13.06.2006 12:41 1601 Vot final
PL 533/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
DA
2067. 13.06.2006 12:41 1602 Vot final
PL 426/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006
NU
2068. 13.06.2006 12:38 1625 Vot final
PL 402/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
NU
2069. 13.06.2006 12:37 1600 Vot final
PL 422/2006 privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid
DA
2070. 13.06.2006 12:37 1599 Vot final
PL 420/2006 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național-Secțiunea I-Rețele de transport
DA
2071. 13.06.2006 11:16 1595 Pct. 2 din raport - amendamente respinse
PL 424/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înființare și întreținere a unor culturi agricole ce se înființează în primăvara anului 2006, precum și pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei(RON) a Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic și piscico,l precum și alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare"
DA
2072. 12.06.2006 17:59 1588 Pct. 17
PL 402/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
DA
2073. 12.06.2006 17:59 1589 Pct. 18
PL 402/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
DA
2074. 12.06.2006 17:58 1587 Pct. 15
PL 402/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
DA
2075. 12.06.2006 17:51 1582 Retrimitere la comisie
PL 402/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
NU
2076. 12.06.2006 17:35 1581 Vot final
PL 513/2006 pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane, adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare și semnată de România la Varșovia la 16 mai 2005
DA
2077. 12.06.2006 17:32 1580 Vot final
PL 517/2006 pentru ratificarea Acordului între România și Republica Ungară în domeniul securitații sociale, semnat la București la 20 octombrie 2005
DA
2078. 12.06.2006 17:28 1579 Vot final
PL 516/2006 pentru ratificarea Acordului între România și Republica Austria în domeniul securității sociale, semnat la București la 28 octombrie 2005
DA
2079. 12.06.2006 17:23 1578 Vot final
PL 515/2006 pentru ratificarea Protocolului Adițional la Convenția împotriva dopajului (Strasbourg, 1989), adoptat la Varșovia la 12 septembrie 2002
DA
2080. 12.06.2006 17:19 1577 Vot final
PL 475/2006 privind ratificarea Convenției Europene pentru Protecția Animalelor Vertebrate Utilizate în Experimente și alte Scopuri Științifice adoptată la Strasbourg la 18 martie 1986 și a Protocolului de Amendare a Convenției Europene pentru Protecția Animalelor Vertebrate utilizate în Experimente și alte Scopuri Științifice, adoptat la Strasbourg la 22 iunie 1998, semnate de România la 15 februarie 2006
DA
2081. 12.06.2006 17:07 1574 Vot final
PL 487/2006 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia cu privire la cooperarea economică și tehnică, semnat la Ankara la 1 februarie 2006
DA
2082. 12.06.2006 17:01 1573 Vot final
PL 486/2006 pentru ratificarea Protocolului Adițional între România și Republica Slovacă, semnat la Bratislava la 8 noiembrie 2005, la Acordul dintre România și Republica Slovacă privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Bratislava la 3 martie 1994
DA
2083. 12.06.2006 16:57 1572 art. 6, amendamentul 8
PL 422/2006 privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid
DA
2084. 12.06.2006 16:56 1571 art. 5, amendamentul 7
PL 422/2006 privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid
DA
2085. 12.06.2006 16:55 1570 Art. 5, amendamentul 6
PL 422/2006 privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid
DA
2086. 12.06.2006 16:54 1569 art. 4, amendamentul 5
PL 422/2006 privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid
DA
2087. 12.06.2006 16:54 1568 art. 3, amendamentul 4
PL 422/2006 privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid
DA
2088. 12.06.2006 16:53 1567 art. 2, alin. 1, amendamentul 3
PL 422/2006 privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid
DA
2089. 12.06.2006 16:52 1566 art. 1, amendamentul 2
PL 422/2006 privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid
DA
2090. 12.06.2006 16:52 1565 Titlul legii - în formularea comisiei
PL 422/2006 privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid
DA
2091. 06.06.2006 13:08 1554 Vot final
PL 24/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi
Abținere
2092. 06.06.2006 13:07 1553 Vot final
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
DA
2093. 06.06.2006 13:07 1552 Vot final
PL 132/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
DA
2094. 06.06.2006 13:06 1549 Vot final
PL 605/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național
DA
2095. 06.06.2006 13:06 1551 Vot final
PL 249/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2006 pentru completarea art.23 din Ordonanța Guvernului nr.86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători
DA
2096. 06.06.2006 13:06 1550 Vot final
PL 425/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2006 pentru completarea articolului 16 din Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
DA
2097. 06.06.2006 13:05 1547 Vot final
PL 448/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
DA
2098. 06.06.2006 13:05 1548 Vot final
PL 237/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise
DA
2099. 06.06.2006 13:04 1546 Vot final
PL 303/2006 pentru completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
DA
2100. 06.06.2006 13:03 1545 Vot final
PL 217/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului
NU

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 22 mai 2019, 4:20
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro