Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Adomnicăi Mirela Elena în legislatura 2004-2008?

2788 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 numai voturile finale
inclusiv cele la care nu a participat
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
2101. 06.06.2006 13:02 1542 Vot final
PL 492/2006 pentru ratificarea Acordului anual de finanțare 2005 dintre Guvernul României, în numele României, și Comisia Comunităților Europene, în numele Comunității Europene, semnat la București la 29 decembrie 2005 și, respectiv, la Bruxelles la 3 ianuarie 2006
DA
2102. 06.06.2006 13:02 1543 Vot final
PL 485/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006
Nu a votat
2103. 06.06.2006 13:02 1544 Vot final
PL 451/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2006 privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe de stat și garantate de stat, precum și a fondurilor structurale și a finanțării naționale aferente, pentru lucrările de infrastructură
DA
2104. 06.06.2006 13:01 1540 Vot final
PL 497/2006 pentru ratificarea Acordului între România și Spania privind cooperarea în domeniul protecției minorilor români neînsoțiți în Spania, repatrierea lor și lupta împotriva exploatării minorilor, semnat la Madrid la 15 decembrie 2005
DA
2105. 06.06.2006 13:01 1541 Vot final
PL 496/2006 pentru acceptarea amendamentului la Convenția Espoo (Espoo la 25 februarie 1991) adoptat prin Decizia II/14 a celei de a doua Reuniuni a Părților, la Sofia la 27 februarie 2001
DA
2106. 06.06.2006 13:00 1539 Vot final
PL 474/2006 privind ratificarea celui de Al doilea Protocol la Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26 martie 1999
Nu a votat
2107. 06.06.2006 12:59 1537 Vot final
PL 473/2006 pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Macedonia la Acordul Central European de Comerț Liber (C.E.F.T.A.) "Cracovia 21 decembrie 1992", semnat la Skopje la 27 februarie 2006
DA
2108. 06.06.2006 12:59 1536 Vot final
Respingere PL 414/2006 privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
DA
2109. 06.06.2006 12:59 1538 Vot final
PL 493/2006 pentru aderarea României la Convenția privind limitarea răspunderii pentru creanțe maritime și la Protocolul din 1996 pentru amendarea acesteia, adoptate în cadrul Organizației Maritime Internaționale la Londra la 19 noiembrie 1976, respectiv la 2 mai 1996
DA
2110. 06.06.2006 12:58 1535 Vot final
Respingere PL 371/2006 pentru modificarea Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
DA
2111. 06.06.2006 12:58 1557 Vot final
Respingere PL 351/2006 privind acordarea de ajutoare bănești rambursabile pentru asigurarea încălzirii locuințelor populației municipiului Slatina
NU
2112. 06.06.2006 12:58 1558 Vot final
Respingere PL 352/2006 pentru completarea Legii nr.571/2004 privind Codul Fiscal
DA
2113. 06.06.2006 12:57 1533 Vot final
Respingere PL 326/2006 privind acordarea de ajutoare financiare familiilor tinere cu venituri reduse din mediul rural pentru racordarea la rețeaua electrică
NU
2114. 06.06.2006 12:57 1534 Vot final
Respingere PL 349/2006 privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
DA
2115. 06.06.2006 12:56 1532 Vot final
Respingere PL 325/2006 privind scutirea familiilor tinere, cu venituri reduse, din mediul rural de la plata taxei pentru eliberarea autorizației de construire
NU
2116. 06.06.2006 12:55 1528 Vot final
Respingere PL 196/2006 pentru completarea art.1 din Legea nr. 9/2003 privind Ordinul Meritul Sportiv și Medalia Meritul Sportiv
DA
2117. 06.06.2006 12:55 1529 Vot final
Respingere PL 195/2006 pentru completarea art.1 din Legea nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural și Medalia Meritul Cultural
DA
2118. 06.06.2006 12:55 1530 Vot final
Respingere PL 89/2006 privind acordarea unui sprijin financiar pentru schiturile și chiliile românești din Sfântul Munte Athos
DA
2119. 06.06.2006 12:55 1531 Vot final
Respingere PL 284/2006 pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare
DA
2120. 06.06.2006 12:54 1527 Vot final
Respingere PL 267/2006 privind controlul medical general asupra stării de sănătate a persoanelor care ocupă funcții publice
DA
2121. 06.06.2006 12:53 1556 Vot final
Respingere PL 280/2006 pentru modificarea OUG nr.109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
DA
2122. 06.06.2006 12:53 1526 Vot final
Respingere PL 321/2006 de modificare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
DA
2123. 06.06.2006 12:53 1525 Vot final
Respingere PL 328/2006 pentru modificarea și completarea OUG 92/2005 privind reglementarea drepturilor salariale ale funcționarilor publici pentru anul 2005
NU
2124. 06.06.2006 12:52 1524 Vot final
Respingere PL 262/2006 pentru construirea de locuințe pentru sinistrați
DA
2125. 06.06.2006 12:52 1523 Vot final
Respingere PL 285/2006 privind stimularea construcției de locuințe
NU
2126. 06.06.2006 12:51 1522 Vot final
Respingere PL 324/2006 privind scutirea de impozit a terenurilor afectate de ploi și de inundații, pe durata neproductivității lor
NU
2127. 06.06.2006 12:50 1520 Vot final
Respingere PL 265/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, modificată prin O.U.G. 65/2005
NU
2128. 06.06.2006 12:50 1519 Vot final
Respingere PL 286/2006 pentru eradicarea sărăciei
NU
2129. 06.06.2006 12:50 1521 Vot final
Respingere PL 350/2006 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale
DA
2130. 06.06.2006 12:49 1518 Vot final
Respingere PL 278/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală
DA
2131. 06.06.2006 12:49 1517 Vot final
Respingere PL 294/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
DA
2132. 06.06.2006 12:48 1516 Vot final
Respingere PL 291/2006 pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
DA
2133. 06.06.2006 12:48 1515 Vot final
Respingere PL 297/2006 pentru modificarea și completarea Legii sindicatelor nr.53/2003
DA
2134. 06.06.2006 12:47 1514 Vot final
Respingere PL 277/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
NU
2135. 06.06.2006 12:46 1513 Vot final
PL 276/2006 pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
DA
2136. 06.06.2006 12:46 1512 Vot final
Respingere PL 271/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare fizică și morală a elevilor și studenților
DA
2137. 06.06.2006 12:46 1511 Vot final
Respingere PL 295/2006 pentru completarea Legii nr.61/1993 privind alocațiile de stat pentru copii
NU
2138. 06.06.2006 12:45 1510 Vot final
Respingere PL 293/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției muncii
NU
2139. 06.06.2006 12:45 1509 Vot final
Respingere PL 281/2006 privind modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război astfel cum a fost republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.783 din 28/10/2002
NU
2140. 06.06.2006 12:44 1508 Vot final
Respingere PL 273/2006 pentru modificarea Legii 130/1999 - privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă, cu modificările și completările ulterioare
DA
2141. 06.06.2006 12:44 1507 Vot final
Respingere PL 263/2006 privind înființarea fondului național de întrajutorare rurală în caz de calamități naturale
NU
2142. 06.06.2006 12:43 1505 Vot final
Respingere PL 257/2006 pentru completarea art.285 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
NU
2143. 06.06.2006 12:43 1506 Vot final
Respingere PL 287/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale
DA
2144. 06.06.2006 12:42 1503 Vot final
Respingere PL 241/2006 privind obligativitatea asigurării publicității textelor integrale ale contractelor care privesc bunuri aparținând domeniului public sau privat
DA
2145. 06.06.2006 12:42 1504 Vot final
Respingere PL 289/2006 pentru completarea articolului 286 din Codul penal
DA
2146. 06.06.2006 12:42 1502 Vot final
Respingere PL 67/2006 "O BIBLIE pentru fiecare familie de români"
DA
2147. 06.06.2006 12:41 1501 Vot final
Respingere PL 66/2006 pentru modificarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber- profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România
DA
2148. 06.06.2006 12:41 1500 Vot final
Respingere PL 261/2006 privind construirea de cămine studențești
DA
2149. 06.06.2006 12:40 1499 Vot final
Respingere PL 283/2006 privind modificarea și completarea Legii 82/1998 care aprobă OG nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
DA
2150. 06.06.2006 12:40 1498 Vot final
Respingere PL 272/2006 privind clasificarea informațiilor care vizează măsurile de protecție a tinerilor
DA
2151. 06.06.2006 12:40 1559 Vot final
Respingere PL 264/2006 privind adoptarea codului de conduită și integritate politică a aleșilor locali
DA
2152. 06.06.2006 12:39 1496 Vot final
Respingere PL 243/2006 pentru completarea art.9 din Legea nr.112/1995
DA
2153. 06.06.2006 12:39 1497 Vot final
Respingere PL 292/2006 privind atribuirea unei locuințe celui mai tânăr erou al Armatei Române, celui mai tânăr veteran de război, decorat cu patru medalii de război și supraviețuitor al unui lagăr nazist
DA
2154. 06.06.2006 12:38 1495 Vot final
Respingere PL 254/2006 pentru completarea Legii 571/2003 de aprobare a Codului Fiscal, cu modificările și completările ulterioare
NU
2155. 06.06.2006 12:36 1494 Pct. 5 din raport
PL 24/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi
NU
2156. 06.06.2006 12:36 1493 Pct. 4 din raport - Repetare vot.
PL 24/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi
NU
2157. 06.06.2006 12:26 1492 Pct. 4 din raport - Amendamente admise
PL 24/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi
NU
2158. 06.06.2006 12:00 1491 Pct. 1 din raport - Amendamente respinse - Art. 118
PL 24/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi
NU
2159. 06.06.2006 11:53 1490 Pct. 19 - Amendamente respinse
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
DA
2160. 06.06.2006 11:42 1489 Amendament
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
NU
2161. 06.06.2006 11:40 1488 Pct.11
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
DA
2162. 06.06.2006 11:31 1486 Amendament
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
DA
2163. 06.06.2006 11:31 1487 Pct.11
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
NU
2164. 06.06.2006 11:09 1484 Pct. 9 - Amendamente respinse - pct. 54
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
NU
2165. 06.06.2006 11:03 1483 Pct. 4
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
DA
2166. 06.06.2006 11:00 1482 Amendament respins - Art. 91 indice 1
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
NU
2167. 05.06.2006 17:52 1480 Amendament
PL 132/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
DA
2168. 05.06.2006 17:14 1478 Retrimitere la comisie
PL 402/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
DA
2169. 05.06.2006 17:13 1477 Retrimitere la comisie
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
2170. 05.06.2006 16:44 1475 Pct.1
PL 217/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului
DA
2171. 05.06.2006 16:43 1474 Art.54 alin.3
PL 217/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului
DA
2172. 05.06.2006 16:35 1473 Retrimitere la comisie
PL 533/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
DA
2173. 30.05.2006 13:04 1450 Vot final
PL 333/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
DA
2174. 30.05.2006 13:01 1449 Pct.36 din raport - amendamentul domnului deputat Nicolicea Eugen.
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
DA
2175. 30.05.2006 11:12 1448 Retrimitere la comitetul liderilor
Modificarea componentei numerice si nominale a Comisiei juridice de disciplina si imunitati.
DA
2176. 30.05.2006 11:00 1447 Art.43 alin.3
PL 333/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
NU
2177. 30.05.2006 10:57 1446 Art.33 alin.3
PL 333/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
DA
2178. 23.05.2006 12:39 1434 Vot final
PL 492/2005 privind modificarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
DA
2179. 23.05.2006 12:38 1433 Vot final
PL 209/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 199/2005 privind unele măsuri pentru continuarea procesului de privatizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C.- S.A.
NU
2180. 23.05.2006 12:38 1432 Vot final
PL 81/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 178/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin.(1¹) al art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
DA
2181. 23.05.2006 12:37 1431 Vot final
PL 336/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2005 privind vînzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
DA
2182. 23.05.2006 12:37 1430 Vot final
PL 252/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi
DA
2183. 23.05.2006 12:36 1428 Vot final
Respingere PL 448/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
NU
2184. 23.05.2006 12:36 1429 Vot final
PL 514/2005 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare
DA
2185. 23.05.2006 12:35 1426 Vot final
PL 419/2006 pentru completarea art.5 din Legea învățământului nr.84/1995 și a art.1 din Ordonanța Guvernului nr.13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor din alte țări care studiază pe cont propriu în România
DA
2186. 23.05.2006 12:35 1427 Vot final
PL 450/2006 privind asumarea răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege
DA
2187. 23.05.2006 12:34 1425 Vot final
PL 447/2006 pentru aderarea României la Convenția asupra protecției și promovării diversității expresiilor culturale, adoptată la Paris la 20 octombrie 2005
DA
2188. 23.05.2006 12:34 1424 Vot final
PL 398/2006 pentru aderarea României la Protocolul din 1997 privind amendarea Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptat prin Actul final al Conferinței părților la MARPOL 73/78, la Londra la 26 septembrie 1997
DA
2189. 23.05.2006 12:24 1423 Retrimitere la comisie
PL 482/2005 camerelor de comerț și industrie din România
DA
2190. 23.05.2006 11:17 1422 Amendamentul domnului deputat Lakatos, aflat la poz. 5 pe lista de amendamente respinse
PL 514/2005 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare
NU
2191. 22.05.2006 18:06 1419 Înființarea comisiei speciale de anchetă parlamentară privind cercetarea împrejurărilor prin care au ajuns în consumul populației pui contaminați cu virusul Gripei aviare, tulpina înalt patogenă H5N1 DA
2192. 22.05.2006 17:54 1418 Dezbateri procedurale cu privire la înființarea Comisiei de anchetă parlamentară privind cercetarea împrejurărilor prin care au ajuns în consumul populației pui contaminați cu virusul Gripei aviare, tulpina înalt patogenă H5N1 - Propunerea de sistare a dezbaterilor NU
2193. 17.05.2006 17:43 1412 Pct. 76
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
DA
2194. 17.05.2006 17:18 1411 Pct.37
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
NU
2195. 17.05.2006 17:14 1410 Amendamentul de la pct.30
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
NU
2196. 17.05.2006 17:12 1409 Amendamentul de la pct. 14 din raport
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
NU
2197. 17.05.2006 17:09 1408 Pct. 2 din raport
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
NU
2198. 17.05.2006 16:32 1407 Stabilire timpi dezbatere
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
DA
2199. 17.05.2006 16:32 1406 Stabilire timpi dezbatere
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
NU
2200. 16.05.2006 12:42 1402 Vot final
PL 223/2006 pentru modificarea alin.(1) al art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populației, pentru încălzirea locuinței și prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică
DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 26 iunie 2019, 13:39
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro