Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Adomnicăi Mirela Elena în legislatura 2004-2008?

2788 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 numai voturile finale
inclusiv cele la care nu a participat
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
2701. 28.02.2006 12:01 427 Vot final
PL 212/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
DA
2702. 28.02.2006 12:00 426 Vot final
PL 668/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.44/2005 privind unele măsuri pentru construirea și/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundațiile produse în anul 2005
DA
2703. 28.02.2006 11:58 425 Vot final
PL 22/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2005 pentru modificarea alin.(2) al art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
DA
2704. 28.02.2006 11:57 424 Vot final
PL 13/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanțat pentru Cancelaria Primului-Ministru
NU
2705. 28.02.2006 11:55 423 Vot final
PL 554/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 49/2005 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
DA
2706. 28.02.2006 11:54 422 Vot final
PL 603/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.143/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
DA
2707. 28.02.2006 11:53 421 Vot final
PL 494/2005 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
DA
2708. 28.02.2006 11:51 420 Vot final
PL 670/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2005 pentru modificarea alin.(3) al art.3 din Legea nr.682/2002 privind protecția martorilor
DA
2709. 28.02.2006 11:50 419 Vot final
PL 666/2005 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
DA
2710. 28.02.2006 11:49 418 Vot final
PL 6/2006 privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Italiene privind reglementarea și gestionarea fluxurilor migratorii în scop lucrativ, semnat la Roma la 12 octombrie 2005
DA
2711. 28.02.2006 11:48 417 Vot final
PL 5/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.481/2004 privind protecția civilă
DA
2712. 28.02.2006 11:47 416 Vot final
PL 9/2006 pentru ratificarea Protocolului Adițional convenit prin Notele verbale schimbate între Ministerul Afacerilor Externe din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Albania, în numele Guvernului României și al Consiliului de Miniștri al Republicii Albania, transmise la București la 26 mai 2005 și respectiv la Tirana la 15 iulie 2005, pentru modificări aduse la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Albania privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 11 mai 1994
DA
2713. 28.02.2006 11:45 415 Vot final
PL 641/2005 pentru declararea ca oraș a comunei Livada, jud.Satu-Mare
DA
2714. 28.02.2006 11:45 414 Vot final
PL 665/2005 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora
DA
2715. 28.02.2006 11:44 413 Vot final
PL 426/2005 privind completarea Legii locuinței nr.114/1996
DA
2716. 28.02.2006 11:43 412 Vot final
PL 477/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
DA
2717. 28.02.2006 11:01 410 Prelungire termen constituțional pentru dezbatere și vot final la 60 zile ca lege de complexitate deosebita
PL 1/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2005 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea Fundației Publice Româno-Ungare "Gojdu", semnat la București, la 20 octombrie 2005
DA
2718. 27.02.2006 17:49 407 Prezență DA
2719. 27.02.2006 17:49 408 Prezență Nu a votat
2720. 23.02.2006 12:27 404 Amendament susținut de către domnul deputat George Băeșu
PL 535/2005 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2005 privind modificarea și completarea Legii nr.78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
DA
2721. 23.02.2006 11:45 402 Retrimitere la comisie
PL 509/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România
DA
2722. 23.02.2006 11:12 401 Amendament susținut de către domnul deputat Nicolae Popa
PL 212/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
DA
2723. 23.02.2006 11:08 400 Amendament susținut de către doamna deputat Aura Vasile
PL 212/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
DA
2724. 23.02.2006 11:06 399 Raportul comisiei
PL 212/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
NU
2725. 14.02.2006 12:52 390 Vot final
Adoptare PL 463/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
DA
2726. 14.02.2006 12:51 389 Vot final
Adoptare PL 462/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autoritații Naționale pentru Persoanele cu Handicap
DA
2727. 14.02.2006 12:50 388 Vot final
PL 585/2005 pentru modificarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat
DA
2728. 14.02.2006 12:49 387 Vot final
Adoptare PL 588/2005 pentru modificarea art.1 lit.c) din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
DA
2729. 14.02.2006 12:48 386 Vot final
Adoptare PL 536/2005 privind sistemul național de asistență socială
DA
2730. 14.02.2006 12:48 385 Vot final
Adoptare PL 620/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 145/2005 privind utilizarea unor sume încasate în valută din activitatea de privatizare
DA
2731. 14.02.2006 12:47 384 Vot final
Respingere PL 571/2005 privind modificarea și completarea Legii 50/1991
DA
2732. 14.02.2006 12:46 383 Vot final
Adoptare PL 411/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
DA
2733. 14.02.2006 12:45 381 Vot final
Adoptare PL 8/2006 pentru acceptarea amendamentelor la art.25 și 26 din Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontiere și a lacurilor internaționale, încheiată la Helsinki la 17 martie 1992, care au fost adoptate la Madrid la 28 noiembrie 2003, prin Decizia III/1 la cea de a 3-a Reuniune a părților la Convenție
DA
2734. 14.02.2006 12:45 382 Vot final
Adoptare PL 490/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
2735. 14.02.2006 12:44 380 Vot final
Adoptare PL 4/2006 pentru ratificarea Acordului între România și Republica Italiană asupra transferării persoanelor condamnate cărora li s-a aplicat măsura expulzării sau aceea a conducerii la frontieră, semnat la Roma la 13 septembrie 2003
DA
2736. 14.02.2006 12:43 379 Vot final
Adoptare PL 7/2006 pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind inventarierea Înțelegerilor bilaterale încheiate între România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, semnat la București la 8 noiembrie 2005
DA
2737. 14.02.2006 12:39 377 Vot final
Adoptare PL 2/2006 pentru ratificarea Convenției europene pentru protecția animalelor în timpul transportului internațional (revizuită), semnată la Chișinău la 6 noiembrie 2003
DA
2738. 14.02.2006 12:38 376 Vot final
Adoptare PL 663/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.180/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului "Economia bazată pe cunoaștere", semnat la București la 8 decembrie 2005
DA
2739. 14.02.2006 12:08 373 Retrimitere la comisie
PL 588/2005 pentru modificarea art.1 lit.c) din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
NU
2740. 14.02.2006 11:47 372 Stabilire timpi dezbatere
PL 620/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 145/2005 privind utilizarea unor sume încasate în valută din activitatea de privatizare
DA
2741. 14.02.2006 11:37 371 Vot final
Adoptare PL 534/2005 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea art.2 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state și a art.12 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.65/1997 privind regimul pașapoartelor în România
DA
2742. 14.02.2006 11:29 370 Retrimitere la comisie
PL 664/2005 privind înființarea comunei Trei Sate, județul Mureș, prin reorganizarea comunei Ghindari
DA
2743. 14.02.2006 10:59 368 Stabilire timpi dezbatere
PL 663/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.180/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului "Economia bazată pe cunoaștere", semnat la București la 8 decembrie 2005
DA
2744. 14.02.2006 10:38 367 Stabilire timpi dezbatere
PL 513/2005 Proiectul Legii serviciilor comunitare de utilități publice
DA
2745. 13.02.2006 17:56 364 art. I
PL 599/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
DA
2746. 13.02.2006 17:54 363 Retrimitere la comisie
PL 599/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
NU
2747. 13.02.2006 17:41 362 Retrimitere la comisie
PL 538/2005 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
DA
2748. 13.02.2006 17:22 361 Retrimitere la comisie
PL 538/2005 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
DA
2749. 13.02.2006 17:16 360 Vot final
PL 645/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.66/1997 privind regimul investițiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat
DA
2750. 13.02.2006 17:15 359 Eliminare pct. 3 art. III
PL 645/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.66/1997 privind regimul investițiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat
DA
2751. 13.02.2006 17:10 358 Vot final
PL 520/2005 privind siguranța feroviară
DA
2752. 13.02.2006 17:01 357 Stabilire timpi dezbatere
PL 520/2005 privind siguranța feroviară
DA
2753. 13.02.2006 16:56 356 Vot final - Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților DA
2754. 13.02.2006 16:55 355 Art. 223 alin. (2) - Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților DA
2755. 13.02.2006 16:54 354 Art.31 alin.(1) lit.p) - Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților DA
2756. 13.02.2006 16:47 353 Retrimitere la comisie
PL 623/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
DA
2757. 09.02.2006 12:00 348 Vot final
PL 563/2005 privind modificarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar
DA
2758. 09.02.2006 11:55 347 Vot final
PL 547/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.19 alin (1) din Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
DA
2759. 09.02.2006 11:24 345 Vot asupra articolului unic
PL 447/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal și a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
NU
2760. 09.02.2006 10:58 343 Vot final
PL 557/2005 privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană
DA
2761. 09.02.2006 10:33 342 Vot final
PL 601/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România
NU
2762. 09.02.2006 10:23 341 Stabilire timpi dezbatere
PL 601/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România
DA
2763. 09.02.2006 10:09 340 Retrimitere la comisie
PL 556/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă
DA
2764. 09.02.2006 10:05 339 Aprobarea unor modificări în componența nominală a unor comisii permanente ale Camerei Deputaților DA
2765. 09.02.2006 09:55 338 Prezență Nu a votat
2766. 09.02.2006 09:13 337 Prezență Nu a votat
2767. 07.02.2006 12:44 333 Vot final
PL 579/2005 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară
DA
2768. 07.02.2006 12:43 332 Vot final
Adoptare PL 512/2005 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2005 privind modificarea art.33 alin.(1) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, precum și a art.III al titlului VI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
NU
2769. 07.02.2006 12:41 331 Vot final
PL 479/2005 privind securitizarea creanțelor
DA
2770. 07.02.2006 12:40 330 Vot final
PL 595/2005 pentru completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
DA
2771. 07.02.2006 11:45 329 Articolul unic
PL 512/2005 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2005 privind modificarea art.33 alin.(1) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, precum și a art.III al titlului VI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
NU
2772. 07.02.2006 11:44 328 Titlul legii
PL 512/2005 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2005 privind modificarea art.33 alin.(1) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, precum și a art.III al titlului VI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
NU
2773. 07.02.2006 11:17 327 Retrimitere la comisie
PL 336/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2005 privind vînzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
DA
2774. 06.02.2006 18:01 351 DA
2775. 06.02.2006 17:49 350 DA
2776. 06.02.2006 17:42 323 Vot final
PL 489/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare
DA
2777. 06.02.2006 17:31 322 Retrimitere la comisie
PL 534/2005 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea art.2 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state și a art.12 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.65/1997 privind regimul pașapoartelor în România
DA
2778. 06.02.2006 17:29 321 Retrimitere la comisie
PL 490/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
2779. 06.02.2006 17:22 320 Vot final
PL 640/2005 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovina privind redmisia propriilor cetățeni și a străinilor, semnat la București la 10 octombrie 2005
DA
2780. 06.02.2006 17:17 319 Vot final
PL 618/2005 pentru acceptarea Amendamentelor privind limitarea sumelor din Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenției internaționale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992
DA
2781. 06.02.2006 17:13 318 Vot final
PL 596/2005 pentru ratificarea Acordului între România și Confederația Elvețiană privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, precum și a altor infracțiuni transnaționale, semnat la București la 19 septembrie 2005
DA
2782. 06.02.2006 17:04 317 Stabilire timpi dezbatere
PL 595/2005 pentru completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
DA
2783. 06.02.2006 16:59 316 Vot final
PL 621/2005 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța Guvernului nr.4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură
DA
2784. 06.02.2006 16:56 315 Stabilire timpi dezbatere
PL 621/2005 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța Guvernului nr.4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură
DA
2785. 06.02.2006 16:51 314 Retrimitere la comisie
PL 520/2005 privind siguranța feroviară
DA
2786. 06.02.2006 16:47 313 Amânare dezbateri - Proiectul de Hotărâre privind atribuirea unor spații din Palatul Parlamentului în folosința gratuită a Clubului Parlamentarilor Români DA
2787. 06.02.2006 16:44 312 Prezență Nu a votat
2788. 06.02.2006 16:36 311 Aprobarea unor modificări în componența nominală a unor comisii permanente ale Camerei Deputaților DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 16 iunie 2019, 4:40
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro