Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Adomnicăi Mirela Elena în legislatura 2004-2008?

2788 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 numai voturile finale
inclusiv cele la care nu a participat
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
601. 04.12.2007 12:51 3769 Vot final
Respingere PL 447/2007 pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
DA
602. 04.12.2007 12:50 3764 Vot final
Respingere PL 446/2007 pentru modificarea art.4 din legea nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate partidelor politice
DA
603. 04.12.2007 12:50 3765 Vot final
Respingere PL 436/2007 privind acordarea despăgubirilor pentru caii sacrificați, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale cailor
DA
604. 04.12.2007 12:50 3766 Vot final
Respingere PL 616/2007 pentru modificarea Legii nr.266 din 2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante
DA
605. 04.12.2007 12:49 3762 Vot final
PL 684/2007 privind instituirea Premiului Mehmet Niyazi
DA
606. 04.12.2007 12:49 3763 Vot final
PL 767/2007 pentru modificarea Legii creditului agricol pentru producție nr.150/2003
NU
607. 04.12.2007 12:48 3761 Vot final
Adoptare PL 694/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
NU
608. 04.12.2007 12:48 3760 Vot final
PL 587/2007 pentru modificarea articolului 4 al Legii 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
DA
609. 04.12.2007 12:47 3759 Vot final
PL 722/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora
NU
610. 04.12.2007 12:47 3758 Vot final
PL 699/2007 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2007 privind darea unei părți dintr-un imobil în folosința gratuită a Ambasadei Franței la București
DA
611. 04.12.2007 12:47 3757 Vot final
PL 698/2007 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2007 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială
NU
612. 04.12.2007 12:46 3755 Vot final
PL 688/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2007 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
Abținere
613. 04.12.2007 12:46 3756 Vot final
PL 700/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2007 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României
Abținere
614. 04.12.2007 12:45 3753 Vot final
PL 674/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor
NU
615. 04.12.2007 12:45 3754 Vot final
PL 687/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritățile contractante pe parcursul licitării și implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA și PHARE finanțate de Uniunea Europeană
NU
616. 04.12.2007 12:44 3752 Vot final
PL 752/2007 pentru acceptarea amendamentului adoptat prin Decizia II/1 a celei de-a doua Reuniuni a părților, la Alma Ata, Kazahstan, la 25-27 mai 2005, la Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998
DA
617. 04.12.2007 12:44 3751 Vot final
PL 753/2007 pentru ratificarea Instrumentelor de amendare, adoptate la Antalya la 24 noiembrie 2006, a Constituției și Convenției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992
Abținere
618. 04.12.2007 12:43 3749 Vot final
PL 754/2007 pentru aderarea României la Acordul de cooperare între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei și a oricărei alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora, semnat la Luxemburg la 26 octombrie 2004
NU
619. 04.12.2007 12:43 3750 Vot final
Respingere PL 733/2007 privind modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată
DA
620. 04.12.2007 12:42 3748 Vot final
PL 751/2007 pentru aderarea României la Acordul semnat la Luxemburg, la 25 iunie 2005, de modificare a Acordului de parteneriat între statele membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000
DA
621. 04.12.2007 12:42 3747 Vot final
PL 664/2007 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică
NU
622. 04.12.2007 12:41 3746 Vot final
Respingere PL 606/2006 privind instituirea unor măsuri financiare pentru finanțarea unor cheltuieli de asistență socială
DA
623. 04.12.2007 12:41 3745 Vot final
PL 716/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, consevarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
NU
624. 04.12.2007 12:40 3744 Vot final
PL 717/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului
NU
625. 04.12.2007 12:40 3743 Vot final
PL 677/2007 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
NU
626. 04.12.2007 12:39 3742 Prezență Nu a votat
627. 04.12.2007 11:36 3738 Pct.1 din anexa amendamente respinse
PL 701/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
NU
628. 04.12.2007 11:27 3737 Retrimitere la comisie
PL 480/2007 privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării în cămine studențești
PL 483/2007 privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale
DA
629. 04.12.2007 11:18 3735 Retrimitere la comisie
PL 615/2007 privind modificarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
DA
630. 13.11.2007 12:50 3647 Vot final
Respingere PL 566/2007 pentru modificarea Legii nr.109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
Nu a votat
631. 13.11.2007 12:49 3645 Vot final
Respingere PL 451/2007 privind creșterea accelerată a pensiilor minime garantate
DA
632. 13.11.2007 12:49 3646 Vot final
Respingere PL 591/2007 de modificare și completare a Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
DA
633. 13.11.2007 12:48 3643 Vot final
Respingere PL 589/2007 privind modificarea articolului 80, alineatul (1), din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
DA
634. 13.11.2007 12:48 3642 Vot final
Respingere PL 592/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte asigurări sociale
DA
635. 13.11.2007 12:48 3644 Vot final
Respingere PL 590/2007 privind completarea alineatului (1) al art.78 din Legea 19/2000 referitor la calcularea punctajului anual al asiguratului pentru anii incomplet lucrați
DA
636. 13.11.2007 12:47 3641 Vot final
Respingere PL 593/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte asigurări sociale
DA
637. 13.11.2007 12:47 3640 Vot final
PL 662/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale
DA
638. 13.11.2007 12:46 3639 Vot final
Adoptare PL 933/2006 pentru completarea Codului de procedură penală
NU
639. 13.11.2007 12:45 3637 Vot final
Adoptare PL 614/2007 pentru completarea și modificarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale
DA
640. 13.11.2007 12:45 3638 Vot final
Adoptare PL 540/2007 pentru completarea art.15 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată
DA
641. 13.11.2007 12:44 3635 Vot final
Adoptare PL 543/2007 privind retrocedarea terenurilor cultelor religioase
DA
642. 13.11.2007 12:44 3636 Vot final
Adoptare PL 281/2007 de modificare și completare a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale
DA
643. 13.11.2007 12:43 3634 Vot final
Respingere PL 617/2007 pentru modificarea articolului 72, alin.(4) din Legea nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor
DA
644. 13.11.2007 12:43 3633 Vot final
Respingere PL 650/2007 pentru modificarea Legii nr.49/2006 privind circulația pe drumurile publice
DA
645. 13.11.2007 12:42 3631 Vot final
PL 707/2007 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
DA
646. 13.11.2007 12:42 3632 Vot final
Respingere PL 649/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
647. 13.11.2007 12:41 3630 Vot final
PL 707/2007 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
DA
648. 13.11.2007 12:40 3629 Vot final
Respingere PL 518/2007 de modificare a Legii nr.49/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002, privind circulația pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 246 bis din 20/04/2006
DA
649. 13.11.2007 12:39 3628 Vot final
Respingere PL 583/2007 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 cu modificările și completările ulterioare
DA
650. 13.11.2007 12:39 3627 Vot final
Adoptare PL 661/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor
NU
651. 13.11.2007 12:38 3626 Vot final
PL 582/2007 pentru completarea art.195 din Codul penal
DA
652. 13.11.2007 12:38 3625 Vot final
Adoptare PL 706/2007 pentru modificarea și completarea Alin.3 al Art.36 al Legii nr.35 din 1997, republicată, privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului
DA
653. 13.11.2007 12:37 3624 Vot final
PL 481/2007 pentru modificarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2006
DA
654. 13.11.2007 12:37 3623 Vot final
PL 715/2007 pentru ratificarea înțelegerii realizate prin schimbul de note efectuat între Ambasada României la Atena și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Elene, semnate la Atena la 15 decembrie 2006 și 2 iulie 2007, pentru modificarea și completarea Convenției consulare dintre Republica Socialistă România și Regatul Greciei, semnată la Atena la 22 mai 1972
DA
655. 13.11.2007 12:36 3621 Vot final
PL 249/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic
DA
656. 13.11.2007 12:36 3622 Vot final
PL 691/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate prin Programul SAPARD
DA
657. 13.11.2007 12:35 3620 Vot final
PL 689/2007 privind măsuri de garantare a siguranței aprovizionării cu gaze naturale
NU
658. 13.11.2007 12:35 3619 Vot final
PL 388/2006 privind măsuri pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale
DA
659. 13.11.2007 12:34 3618 Prezență Nu a votat
660. 30.10.2007 11:16 3497 Repetare vot final respingere
PL 469/2007 de modificare și completare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
DA
661. 30.10.2007 11:14 3496 Vot final respingere
PL 469/2007 de modificare și completare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
DA
662. 30.10.2007 11:13 3495 Vot final
Respingere PL 446/2007 pentru modificarea art.4 din legea nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate partidelor politice
DA
663. 30.10.2007 11:12 3494 Vot final
Respingere PL 454/2007 privind constituirea Fondului special pentru locuințe sociale
DA
664. 30.10.2007 11:12 3493 Vot final
Respingere PL 438/2007 pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007
NU
665. 30.10.2007 11:11 3492 Vot final
Respingere PL 476/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează identificarea și înregistrarea ecvinelor și constituirea unei baze de date pentru acestea
DA
666. 30.10.2007 11:10 3491 Vot final
Respingere PL 441/2007 de modificare a Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice
DA
667. 30.10.2007 11:08 3490 Prezență Nu a votat
668. 30.10.2007 11:07 3489 Prezență Nu a votat
669. 22.10.2007 16:48 3481 Art.1 lit.a din textul initial
PL 921/2006 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
DA
670. 22.10.2007 16:48 3479 Pct.1 - Repetare vot
PL 921/2006 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
NU
671. 22.10.2007 16:47 3480 Pct.1
PL 921/2006 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
DA
672. 16.10.2007 10:59 3393 Retrimitere la comisie
PL 482/2006 Camerelor de Comerț din România
DA
673. 09.10.2007 13:15 3390 Vot final
Respingere PL 512/2007 privind modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare
DA
674. 09.10.2007 13:14 3388 Vot final
Respingere PL 409/2007 pentru modificarea și completarea art.258 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
NU
675. 09.10.2007 13:14 3389 Vot final
Respingere PL 511/2007 privind modificarea și completarea Legii nr. 571 din 22 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare
DA
676. 09.10.2007 13:13 3387 Vot final
Respingere PL 393/2007 pentru modificarea art. 286¹ și 286² din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital
DA
677. 09.10.2007 13:13 3386 Vot final
Respingere PL 471/2007 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ- teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
DA
678. 09.10.2007 13:12 3385 Vot final
Respingere PL 239/2007 pentru modificarea și completarea Legii securității și sănătății în muncă nr.319 din 14 iulie 2006
NU
679. 09.10.2007 13:12 3384 Vot final
Respingere PL 479/2007 pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
NU
680. 09.10.2007 13:12 3383 Vot final
Respingere PL 437/2007 pentru modificarea Articolului 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.71/2004 aprobată prin Legea 565 din 2004 publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr.897 din 1/10/2004
NU
681. 09.10.2007 13:11 3382 Vot final
Respingere PL 450/2007 pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
NU
682. 09.10.2007 13:11 3381 Vot final
Respingere PL 439/2007 de modificare și completare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurării serviciilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
DA
683. 09.10.2007 13:09 3380 Vot final
Respingere PL 465/2007 pentru completarea articolelor 1,2,3 și 5 din Legea nr.8/2006, modificată prin Legea nr.4/2007, privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
NU
684. 09.10.2007 13:08 3379 Vot final
Respingere PL 451/2007 privind creșterea accelerată a pensiilor minime garantate
NU
685. 09.10.2007 13:08 3378 Vot final
Respingere PL 414/2007 pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
NU
686. 09.10.2007 13:07 3377 Vot final
Respingere PL 376/2007 pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
NU
687. 09.10.2007 13:06 3375 Vot final
Respingere PL 296/2007 privind vânzarea de către Societatea Feroviară de Turism "S.F.T.-C.F.R." actualilor chiriași a locuințelor de serviciu
NU
688. 09.10.2007 13:06 3376 Vot final
Respingere PL 201/2007 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății
NU
689. 09.10.2007 13:05 3372 Vot final
Respingere PL 381/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali
NU
690. 09.10.2007 13:05 3373 Vot final
Respingere PL 413/2007 privind dotarea primăriilor din comune cu autoturisme
DA
691. 09.10.2007 13:05 3374 Vot final
Respingere PL 410/2007 privind acordarea permiselor de conducere cu caracter temporar
DA
692. 09.10.2007 13:04 3371 Vot final
Respingere PL 482/2007 de modificare și completare a Legii nr.343/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571 privind Codul fiscal
DA
693. 09.10.2007 13:04 3370 Vot final
Respingere PL 442/2007 de modificare și completarea Anexei 4.1 la Titlul VII " Accize și alte taxe speciale" din Ordonanța de Urgență nr. 110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
NU
694. 09.10.2007 13:03 3369 Vot final
Respingere PL 359/2007 pentru completarea art.12 din Legea nr.36/1995 a notarilor publici și a activității notariale
NU
695. 09.10.2007 13:02 3368 Vot final
Respingere PL 96/2007 pentru modificarea anexei 1 la Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
NU
696. 09.10.2007 13:02 3367 Vot final
Respingere PL 495/2007 privind acordarea de despăgubiri celor care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni CEC - SA în vederea achiziționării de autoturisme Dacia înainte de 1 noiembrie 1990
NU
697. 09.10.2007 13:01 3364 Vot final
Respingere PL 502/2006 privind modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
DA
698. 09.10.2007 13:01 3366 Vot final
PL 149/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.4/1953 - Codul familiei
DA
699. 09.10.2007 13:01 3365 Vot final
Respingere PL 503/2006 privind reforma unor profesii juridice
DA
700. 09.10.2007 13:00 3362 Vot final
Respingere PL 398/2007 privind regimul juridic aferent obiectivului de investiții "Palatul Parlamentului"
NU

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 25 mai 2019, 9:52
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro