Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Tudose Mihai în legislatura 2016-2020?

1596 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1. 18.06.2019 14:14 22477 Aprobare program de lucru DA
2. 18.06.2019 14:14 22478 Aprobare ordine de zi DA
3. 18.06.2019 14:13 22476 Prezență - Prezență Nu a votat
4. 12.06.2019 12:40 22472 Vot final
Respingere PL 232/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a Educației Naționale
DA
5. 12.06.2019 12:39 22471 Vot final
Respingere PL 231/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ
DA
6. 12.06.2019 12:35 22470 Vot final
Adoptare PL 98/2019 pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
7. 12.06.2019 12:34 22469 Vot final
Adoptare PL 157/2019 modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Abținere
8. 12.06.2019 12:30 22468 Vot final
Adoptare PL 233/2019 pentru modificarea art.207 și 213 din Legea educației naționale nr.1/2011
NU
9. 12.06.2019 12:26 22467 Vot final
Adoptare PL 225/2019 pentru modificarea art.4 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
DA
10. 12.06.2019 12:25 22466 Vot final
Adoptare PL 734/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
NU
11. 12.06.2019 12:23 22463 Vot final
Adoptare PL 34/2019 pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare
NU
12. 12.06.2019 12:22 22462 Vot final
Adoptare PL 243/2018 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
DA
13. 12.06.2019 12:22 22461 Vot final
Adoptare PL 487/2018 pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
DA
14. 12.06.2019 12:21 22459 Vot final
Adoptare PL 729/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Abținere
15. 12.06.2019 12:21 22460 Vot final
Adoptare PL 263/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Abținere
16. 12.06.2019 12:20 22458 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 24/2019).
PHCD 24/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
17. 12.06.2019 12:19 22457 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
18. 05.06.2019 12:17 22425 Vot final
Adoptare PL 454/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.33/2018 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană
Abținere
19. 05.06.2019 12:16 22424 Vot final
Adoptare PL 121/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiții “Canal magistral Siret-Bărăgan” din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională “Apele Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
Abținere
20. 05.06.2019 12:15 22423 Vot final
Adoptare PL 24/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie
DA
21. 05.06.2019 12:15 22422 Vot final
Adoptare PL 95/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant
DA
22. 05.06.2019 12:13 22421 Vot final
Adoptare PL 148/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative
Abținere
23. 05.06.2019 12:12 22420 Vot final
PHCD 22/2019 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
DA
24. 05.06.2019 12:11 22419 Vot final
PHCD 19/2019 privind vacantarea unui loc de chestor al Camerei Deputaților
DA
25. 03.06.2019 16:27 22410 Modificare ordine de zi Abținere
26. 03.06.2019 16:26 22409 Retrimitere la comiei Pl 601/2014 DA
27. 29.05.2019 14:10 22404 DA
28. 29.05.2019 14:04 22407 Reluarea votului NU
29. 29.05.2019 14:03 22406 Amânarea cu o saptamana a alegerii presedintelui Camerei Deputatilor NU
30. 29.05.2019 14:02 22405 Vot de control Nu a votat
31. 20.03.2019 13:15 22170 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 91 de deputati (MS 1/2019). DA
32. 20.03.2019 13:07 22171 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 103 deputati (MS 2/2019). DA
33. 20.03.2019 13:01 22169 Vot final
Adoptare PL 422/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
DA
34. 20.03.2019 12:59 22168 Vot final
Adoptare PL 569/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
DA
35. 20.03.2019 12:58 22167 Vot final
Adoptare PL 242/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
Abținere
36. 20.03.2019 12:57 22166 Vot final
Adoptare PL 132/2017 Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
NU
37. 20.03.2019 12:56 22165 Vot final
Adoptare PL 111/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
Abținere
38. 20.03.2019 12:55 22164 Vot final
Adoptare PL 15/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
Abținere
39. 20.03.2019 12:51 22163 Vot final
Adoptare PL 16/2019 pentru modificarea art.2 din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități adminstrativ teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
DA
40. 20.03.2019 12:48 22162 Vot final
Adoptare PL 63/2019 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transportului și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." -S.A., în domeniul public al orașului Huedin, comunei Sâncraiu și comunei Călățele
Abținere
41. 20.03.2019 12:37 22161 Vot final
PHCD 13/2019 privind încuviințarea efectuării de către Comisia pentru transporturi și infrastructură a unei anchete privind activitatea SC Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM SA în perioada 2007-2018
DA
42. 20.03.2019 12:34 22160 Vot final
Adoptare PL 739/2018 privind activitatea consulară
Abținere
43. 20.03.2019 12:32 22159 Vot final
Adoptare PL 69/2019 pentru completarea Legii nr.254/2017 privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unitățile sanitare
DA
44. 20.03.2019 12:29 22158 Vot final
Adoptare PL 433/2018 privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
Abținere
45. 20.03.2019 12:28 22157 Vot final
Adoptare PL 590/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
Abținere
46. 20.03.2019 12:26 22156 Vot final
Adoptare PL 496/2018 privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua națională a Meseriilor
DA
47. 20.03.2019 12:25 22154 Vot final
Adoptare PL 595/2018 pentru completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
DA
48. 20.03.2019 12:25 22155 Vot final
Adoptare PL 741/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
NU
49. 20.03.2019 12:24 22153 Vot final
PHCD 12/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții O planetă curată pentru toți - O viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei COM(2018)773
DA
50. 20.03.2019 12:23 22152 Vot final
PHCD 7/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor - Piața unică într-o lume în schimbare - Un atu ce necesită un angajament politic reînnoit COM(2018)772
DA
51. 20.03.2019 12:22 22151 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 11/2019).
PHCD 11/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
NU
52. 20.03.2019 12:21 22150 Vot final
PHCD 6/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Spre un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini COM(2018)734
DA
53. 20.03.2019 12:20 22149 Vot final
PHCD 10/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.5/2019 pentru constituirea unei comisii de anchetă privind modalitatea de încheiere a unor contracte de colaborare cu terțe persoane și modul de angajare și efectuare a cheltuielilor din bani publici în executarea contractelor de colaborare la Societatea Română de Televiziune
DA
54. 20.03.2019 12:18 22172 Prezență - Vot test 2 Nu a votat
55. 20.03.2019 11:52 22139 Stabilire timpi dezbatere
PL 739/2018 privind activitatea consulară
Abținere
56. 14.02.2019 21:33 22028 Anexa 3/31 -amendament respins 2 DA
57. 14.02.2019 21:27 22026 Anexa 3/30 - integral NU
58. 14.02.2019 21:26 22025 Anexa 3/29 - integral NU
59. 14.02.2019 21:26 22024 Anexa 3/29 -amendamente respinse 17 - 25 DA
60. 14.02.2019 21:26 22023 Anexa 3/29 -amendament respins Fenechiu DA
61. 14.02.2019 21:24 22021 Anexa 3/29 -amendament respins 14 DA
62. 14.02.2019 21:21 22009 Anexa 3/29 -amendament respins 10 DA
63. 14.02.2019 21:21 22008 Anexa 3/29 -amendament respins 9 DA
64. 14.02.2019 21:20 22007 Anexa 3/29 -amendament respins 8 DA
65. 14.02.2019 21:19 22006 Anexa 3/29 -amendament respins 7 DA
66. 14.02.2019 21:19 22005 Anexa 3/29 -amendament respins 6 DA
67. 14.02.2019 21:18 22004 Anexa 3/29 -amendament respins 5 DA
68. 14.02.2019 21:17 22003 Anexa 3/29 -amendament respins 4 DA
69. 14.02.2019 21:16 22002 Anexa 3/29 -amendament respins 3 DA
70. 14.02.2019 21:15 21990 Anexa 3/29 -amendament respins 2 DA
71. 14.02.2019 21:14 21989 Anexa 3/29 -amendament respins1 DA
72. 14.02.2019 19:41 21843 Anexa 3/26 - integral NU
73. 14.02.2019 19:41 21842 Anexa 3/26 -amendament admis 40 NU
74. 14.02.2019 19:38 21841 Anexa 3/26 -amendament admis 39 NU
75. 14.02.2019 19:31 21794 Anexa 3/26 -amendament respins 738 DA
76. 14.02.2019 19:30 21793 Anexa 3/26 -amendament respins 737 DA
77. 14.02.2019 19:30 21792 Anexa 3/26 -amendament respins 732 DA
78. 14.02.2019 19:29 21790 Anexa 3/26 -amendament respins 722 DA
79. 14.02.2019 19:28 21728 Anexa 3/26 -amendament respins 713 DA
80. 14.02.2019 19:26 21726 Anexa 3/26 -amendament respins 187 DA
81. 14.02.2019 19:22 21724 Anexa 3/26 -amendament respins 54 DA
82. 14.02.2019 19:21 21723 Anexa 3/26 -amendament respins 53 DA
83. 14.02.2019 19:21 21722 Anexa 3/26 -amendament respins 52 DA
84. 14.02.2019 19:20 21876 Anexa 3/26 -amendament respins 51 DA
85. 14.02.2019 19:20 21875 Anexa 3/26 -amendament respins 50 DA
86. 14.02.2019 19:19 21874 Anexa 3/26 -amendament respins 48 DA
87. 14.02.2019 19:18 21873 Anexa 3/26 -amendament respins 47 DA
88. 14.02.2019 19:18 21872 Anexa 3/26 -amendament respins 46 DA
89. 14.02.2019 19:17 21871 Anexa 3/26 -amendament respins 45 DA
90. 14.02.2019 19:16 21869 Anexa 3/26 -amendament respins 43 DA
91. 14.02.2019 19:15 21868 Anexa 3/26 -amendament respins 42 DA
92. 14.02.2019 19:15 21867 Anexa 3/26 -amendament respins 41 DA
93. 14.02.2019 19:13 21829 Anexa 3/26 -amendament respins 39 DA
94. 14.02.2019 19:12 21828 Anexa 3/26 -amendament respins 38 DA
95. 14.02.2019 19:11 21827 Anexa 3/26 -amendament respins 37 DA
96. 14.02.2019 19:11 21826 Anexa 3/26 -amendament respins 36 DA
97. 14.02.2019 19:09 21825 Anexa 3/26 -amendament respins 35 DA
98. 14.02.2019 19:08 21824 Anexa 3/26 -amendament respins 34 DA
99. 14.02.2019 19:07 21823 Anexa 3/26 -amendament respins 33 DA
100. 14.02.2019 19:04 21822 Anexa 3/26 -amendament respins 32 DA

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 24 ianuarie 2022, 8:38
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro