Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Vass Levente în legislatura 2016-prezent?

1850 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 numai voturile finale
inclusiv cele la care nu a participat
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
301. 04.07.2018 11:57 20177 Art. 290 DA
302. 04.07.2018 11:57 20179 Art. 292 DA
303. 04.07.2018 11:56 20176 Art. 287 DA
304. 04.07.2018 11:56 20174 Art. 277 DA
305. 04.07.2018 11:55 20173 Art. 273 DA
306. 04.07.2018 11:54 20170 Art. 215 DA
307. 04.07.2018 11:54 20169 Art. 214 DA
308. 04.07.2018 11:54 20171 Art. 216 DA
309. 04.07.2018 11:53 20167 Art. 187 indice 1 DA
310. 04.07.2018 11:53 20166 Art. 177 DA
311. 04.07.2018 11:53 20168 Art. 189 DA
312. 04.07.2018 11:52 20164 Art. 159 indice 1 Abținere
313. 04.07.2018 11:51 20162 Art. 96 DA
314. 04.07.2018 11:51 20161 Art. 93 DA
315. 04.07.2018 11:51 20163 Art. 155 NU
316. 04.07.2018 11:45 20158 Art. 65 DA
317. 04.07.2018 11:44 20155 Art. 16 DA
318. 04.07.2018 11:44 20156 Art. 35 DA
319. 04.07.2018 11:44 20157 Art. 64 DA
320. 04.07.2018 11:43 20154 Art. 5 DA
321. 04.07.2018 11:42 20153 Art. 297 integral NU
322. 04.07.2018 11:42 20152 PL-x 406/2018 - Amendament respins 65 NU
323. 04.07.2018 11:42 20151 PL-x 406/2018 - Amendament respins 64 Abținere
324. 04.07.2018 11:41 20150 PL-x 406/2018 - Amendament respins 63 DA
325. 04.07.2018 11:34 20148 PL-x 406/2018 - Amendament respins 49 DA
326. 04.07.2018 11:34 20149 Art. 257 integral NU
327. 04.07.2018 11:33 20146 PL-x 406/2018 - Amendament respins 47 DA
328. 04.07.2018 11:33 20147 PL-x 406/2018 - Amendament respins 48 DA
329. 04.07.2018 11:32 20145 Art. 269 integral NU
330. 04.07.2018 11:32 20144 PL-x 406/2018 - Amendament respins 53 DA
331. 04.07.2018 11:32 20143 PL-x 406/2018 - Amendament respins 52 DA
332. 04.07.2018 11:28 20141 PL-x 406/2018 - Amendament respins 35 NU
333. 04.07.2018 11:26 20139 PL-x 406/2018 - Amendament respins 31 DA
334. 04.07.2018 11:19 20138 PL-x 406/2018 - Art. 112 indice 1 - integral DA
335. 04.07.2018 11:18 20137 Text initial DA
336. 04.07.2018 11:16 20223 PL-x 406/2018 - Amendament respins 21 NU
337. 04.07.2018 11:16 20224 PL-x 406/2018 - Amendament respins 22 NU
338. 04.07.2018 11:10 20222 Art. 100 - text initial NU
339. 04.07.2018 11:09 20221 PL-x 406/2018 - Amendament respins 19 DA
340. 04.07.2018 11:08 20220 Text initial - art. 75 integral DA
341. 04.07.2018 11:08 20219 PL-x 406/2018 - Amendament respins 18 NU
342. 04.07.2018 11:07 20218 Text initial NU
343. 04.07.2018 11:04 20215 PL-x 406/2018 - Amendament respins 13 NU
344. 04.07.2018 11:01 20213 Text initial NU
345. 04.07.2018 11:00 20212 PL-x 406/2018 - Amendament respins 9 DA
346. 02.07.2018 15:33 20116 PL-x 128/2018 - Timp dezbatere
PL 128/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
DA
347. 02.07.2018 15:26 20115 PL-x 112/2018 - amendament admis 3 - art.109 alin.(8)
PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
348. 02.07.2018 15:25 20114 PL-x 112/2018 - amendament admis 3 - art.109 alin.(6)
PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
349. 02.07.2018 15:21 20113 PL-x 112/2018 - amendament admis 3 - art.109 alin.(4)
PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
350. 27.06.2018 12:32 20102 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 50 deputati (MS 7/2018). DA
351. 27.06.2018 12:28 20101 Vot final
Adoptare PL 365/2018 privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
DA
352. 27.06.2018 12:27 20100 Vot final
Adoptare PL 102/2018 privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajați
Abținere
353. 27.06.2018 12:27 20099 Vot final
Adoptare PL 251/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad, la 4 decembrie 2017
DA
354. 27.06.2018 12:26 20098 Vot final
Adoptare PL 229/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București, la 27 noiembrie 2017
DA
355. 27.06.2018 12:20 20097 Vot final
Adoptare PL 573/2017 pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
DA
356. 27.06.2018 12:14 20096 Vot final
Adoptare PL 391/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
DA
357. 27.06.2018 12:11 20095 Vot final
Adoptare PL 355/2018 privind instituirea Zilei Limbii Elene
DA
358. 27.06.2018 12:10 20094 Vot final
Adoptare PL 554/2015 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
NU
359. 27.06.2018 12:09 20093 Vot final
Adoptare PL 334/2018 privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere
DA
360. 27.06.2018 12:08 20092 Vot final
Adoptare PL 214/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
DA
361. 27.06.2018 12:07 20090 Vot final
Adoptare PL 331/2018 pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017
DA
362. 27.06.2018 12:07 20089 Vot final
Adoptare PL 94/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
DA
363. 27.06.2018 11:07 20087 PLx 554/2015 - Ama.25 Abținere
364. 26.06.2018 13:08 20074 Vot final
Adoptare PL 189/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
DA
365. 26.06.2018 13:04 20073 Vot final
Adoptare PL 375/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
DA
366. 26.06.2018 12:55 20072 Vot final
Adoptare PL 419/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
DA
367. 26.06.2018 12:52 20071 Vot final
Adoptare PL 483/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
NU
368. 26.06.2018 12:44 20070 Vot final
Adoptare PL 198/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative
DA
369. 26.06.2018 12:44 20069 Vot final
Adoptare PL 341/2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
DA
370. 26.06.2018 12:40 20068 Vot final
Adoptare PL 80/2018 privind Legea muntelui
DA
371. 26.06.2018 12:40 20067 Vot final
Adoptare PL 472/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
DA
372. 26.06.2018 12:37 20064 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
373. 26.06.2018 12:37 20065 Vot final - Proiectul de Hotarare privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale serviciilor Camerei Deputatilor (PH CD 47/2018).
PHCD 47/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților
DA
374. 26.06.2018 12:03 20050 PLx 483/2016 amr.6 DA
375. 26.06.2018 12:03 20051 PLx 483/2016 ama.36 NU
376. 26.06.2018 12:01 20049 PLx 483/2016 ama.32 NU
377. 26.06.2018 12:01 20048 PLx 483/2016 amr.5 DA
378. 26.06.2018 12:00 20047 PLx 483/2016 ama.32 NU
379. 26.06.2018 12:00 20046 PLx 483/2016 amr.4 DA
380. 26.06.2018 11:59 20045 PLx 483/2016 ama.30 NU
381. 26.06.2018 11:58 20044 PLx 483/2016 amr.3 Abținere
382. 26.06.2018 11:57 20043 PLx 483/2016 ama.24 NU
383. 26.06.2018 11:57 20042 PLx 483/2016 amr.2 DA
384. 26.06.2018 11:56 20041 PLx 483/2016 ama.10 NU
385. 26.06.2018 11:55 20040 PLx 483/2016 amr.1 DA
386. 26.06.2018 11:32 20038 Modificare ordine de zi DA
387. 26.06.2018 11:31 20037 Modificare ordine de zi DA
388. 26.06.2018 11:31 20036 Modificare ordine de zi DA
389. 25.06.2018 17:38 20021 Timp dezbatere MS7/2018 DA
390. 20.06.2018 13:33 20015 DA
391. 20.06.2018 13:33 20016 DA
392. 20.06.2018 13:02 19991 Vot final
Respingere PL 532/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
DA
393. 20.06.2018 13:01 19989 Vot final
Respingere PL 165/2018 pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
DA
394. 20.06.2018 13:01 19988 Vot final
Adoptare PL 6/2018 privind internshipul
DA
395. 20.06.2018 13:00 19987 Vot final
Adoptare PL 159/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
DA
396. 20.06.2018 12:49 19985 Vot final
Adoptare PL 192/2018 pentru modficarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
DA
397. 20.06.2018 12:48 19983 Vot final
Adoptare PL 46/2018 Lege pentru completarea unor acte normative
DA
398. 20.06.2018 12:48 19984 Vot final
Adoptare PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
DA
399. 20.06.2018 12:47 19982 Vot final
Adoptare PL 169/2018 Lege pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011
DA
400. 20.06.2018 12:34 19980 Vot final
Adoptare PL 284/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2018 pentru completarea art.II din Legea nr.70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 14 noiembrie 2018, 4:25
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro