Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Biro Zsolt-Istvan în legislatura 2016-prezent?

1138 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 numai voturile finale
inclusiv cele la care nu a participat
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
101. 09.07.2018 17:32 20267 PLx 369/2018 - art 114 - forma comisiei DA
102. 09.07.2018 17:32 20266 PLx 369/2018 - amr.106 NU
103. 09.07.2018 17:28 20265 PLx 369/2018 - Timp dezbatere DA
104. 09.07.2018 16:48 20264 Vot control Nu a votat
105. 04.07.2018 14:30 20236 DA
106. 04.07.2018 13:48 20136 Vot final
Adoptare PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
Abținere
107. 04.07.2018 13:47 20135 Vot final
Adoptare PL 340/2018 Lege pentru modificarea art. 12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
DA
108. 04.07.2018 13:42 20134 Vot final
Adoptare PL 245/2017 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
109. 04.07.2018 13:41 20133 Vot final
Adoptare PL 125/2018 Lege privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională-vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale
DA
110. 04.07.2018 13:40 20132 Vot final
Adoptare PL 335/2018 pentru detașarea personalului prevăzut la art.241 alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor
DA
111. 04.07.2018 13:39 20131 Vot final
Adoptare PL 396/2018 privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgență
DA
112. 04.07.2018 13:38 20130 Vot final
Adoptare PL 494/2017 pentru modificarea Legii nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național
DA
113. 04.07.2018 13:38 20129 Vot final
Adoptare PL 188/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
Abținere
114. 04.07.2018 13:34 20128 Vot final
Adoptare PL 136/2018 Lege privind modificarea alin.(2) al art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
DA
115. 04.07.2018 13:33 20127 Vot final
Adoptare PL 342/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Național Filatelic
DA
116. 04.07.2018 13:31 20126 Vot final
Adoptare PL 128/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
DA
117. 04.07.2018 13:29 20125 Vot final
Adoptare PL 244/2018 Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 și abrogarea alin.(2) al art.III din Legea nr.224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
DA
118. 04.07.2018 13:26 20124 Vot final
Adoptare PL 308/2018 Lege pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene
DA
119. 04.07.2018 13:22 20123 Vot final
Adoptare PL 274/2018 pentru instituirea zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainiene
DA
120. 04.07.2018 13:21 20120 Suplimentarea listei de vot final cu 4 proiecte. NU
121. 04.07.2018 13:14 20122 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
122. 04.07.2018 12:01 20192 Art. II DA
123. 04.07.2018 12:01 20191 Art. 384 DA
124. 04.07.2018 12:00 20188 Art. 338 DA
125. 04.07.2018 12:00 20189 Art. 342 DA
126. 04.07.2018 12:00 20187 Art. 337 DA
127. 04.07.2018 11:59 20183 Art. 309 DA
128. 04.07.2018 11:59 20184 Art. 334 DA
129. 04.07.2018 11:59 20186 Art. 336 DA
130. 04.07.2018 11:59 20185 Art. 335 DA
131. 04.07.2018 11:58 20181 Art. 298 NU
132. 04.07.2018 11:58 20180 Art. 295 DA
133. 04.07.2018 11:58 20182 Art. 308 DA
134. 04.07.2018 11:57 20178 Art. 291 DA
135. 04.07.2018 11:57 20179 Art. 292 DA
136. 04.07.2018 11:57 20177 Art. 290 DA
137. 04.07.2018 11:56 20174 Art. 277 DA
138. 04.07.2018 11:55 20172 Art. 216 indice 1 DA
139. 04.07.2018 11:55 20173 Art. 273 DA
140. 04.07.2018 11:54 20171 Art. 216 DA
141. 04.07.2018 11:54 20170 Art. 215 DA
142. 04.07.2018 11:54 20169 Art. 214 DA
143. 04.07.2018 11:53 20166 Art. 177 DA
144. 04.07.2018 11:53 20167 Art. 187 indice 1 DA
145. 04.07.2018 11:53 20168 Art. 189 DA
146. 04.07.2018 11:52 20164 Art. 159 indice 1 Abținere
147. 04.07.2018 11:52 20165 Art. 175 DA
148. 04.07.2018 11:51 20163 Art. 155 NU
149. 04.07.2018 11:19 20138 PL-x 406/2018 - Art. 112 indice 1 - integral DA
150. 04.07.2018 11:16 20224 PL-x 406/2018 - Amendament respins 22 Abținere
151. 04.07.2018 11:16 20223 PL-x 406/2018 - Amendament respins 21 NU
152. 04.07.2018 11:10 20222 Art. 100 - text initial NU
153. 04.07.2018 11:09 20221 PL-x 406/2018 - Amendament respins 19 DA
154. 04.07.2018 11:08 20219 PL-x 406/2018 - Amendament respins 18 NU
155. 04.07.2018 11:06 20217 PL-x 406/2018 - Amendament respins 15 NU
156. 04.07.2018 11:00 20212 PL-x 406/2018 - Amendament respins 9 DA
157. 04.07.2018 10:54 20211 Text initial DA
158. 04.07.2018 10:54 20210 PL-x 406/2018 - Amendament respins 7 NU
159. 04.07.2018 10:51 20208 PL-x 406/2018 - Amendament respins 5 NU
160. 27.06.2018 12:32 20102 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 50 deputati (MS 7/2018). DA
161. 27.06.2018 12:28 20101 Vot final
Adoptare PL 365/2018 privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
DA
162. 27.06.2018 12:27 20100 Vot final
Adoptare PL 102/2018 privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajați
DA
163. 27.06.2018 12:27 20099 Vot final
Adoptare PL 251/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad, la 4 decembrie 2017
DA
164. 27.06.2018 12:20 20097 Vot final
Adoptare PL 573/2017 pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
DA
165. 27.06.2018 12:14 20096 Vot final
Adoptare PL 391/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
DA
166. 27.06.2018 12:11 20095 Vot final
Adoptare PL 355/2018 privind instituirea Zilei Limbii Elene
DA
167. 27.06.2018 12:10 20094 Vot final
Adoptare PL 554/2015 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
NU
168. 27.06.2018 12:09 20093 Vot final
Adoptare PL 334/2018 privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere
DA
169. 27.06.2018 12:08 20092 Vot final
Adoptare PL 214/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
DA
170. 27.06.2018 12:07 20090 Vot final
Adoptare PL 331/2018 pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017
DA
171. 27.06.2018 12:07 20089 Vot final
Adoptare PL 94/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
DA
172. 27.06.2018 12:06 20091 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
173. 27.06.2018 11:28 20088 Prelungire program de lucru DA
174. 27.06.2018 10:51 20085 Modificare ordine de zi Nu a votat
175. 26.06.2018 13:08 20074 Vot final
Adoptare PL 189/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
DA
176. 26.06.2018 13:04 20073 Vot final
Adoptare PL 375/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
DA
177. 26.06.2018 12:55 20072 Vot final
Adoptare PL 419/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
DA
178. 26.06.2018 12:52 20071 Vot final
Adoptare PL 483/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
NU
179. 26.06.2018 12:44 20070 Vot final
Adoptare PL 198/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative
DA
180. 26.06.2018 12:44 20069 Vot final
Adoptare PL 341/2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
DA
181. 26.06.2018 12:40 20068 Vot final
Adoptare PL 80/2018 privind Legea muntelui
DA
182. 26.06.2018 12:40 20067 Vot final
Adoptare PL 472/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
DA
183. 26.06.2018 12:38 20066 Vot final
Adoptare PL 361/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
DA
184. 26.06.2018 12:37 20065 Vot final - Proiectul de Hotarare privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale serviciilor Camerei Deputatilor (PH CD 47/2018).
PHCD 47/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților
DA
185. 26.06.2018 12:37 20064 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
186. 26.06.2018 10:58 20035 Modificare ordine de zi DA
187. 26.06.2018 10:57 20034 Modificare ordine de zi DA
188. 26.06.2018 10:56 20033 Modificare ordine de zi DA
189. 25.06.2018 17:38 20021 Timp dezbatere MS7/2018 Nu a votat
190. 13.06.2018 13:12 19461 Vot test Nu a votat
191. 13.06.2018 12:50 19458 Vot final
Adoptare PL 89/2018 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002
DA
192. 13.06.2018 12:47 19457 Vot final
Adoptare PL 556/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
DA
193. 13.06.2018 12:46 19456 Vot final
Adoptare PL 265/2017 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea și completarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației
DA
194. 13.06.2018 12:44 19455 Vot final
Adoptare PL 209/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
NU
195. 13.06.2018 12:42 19454 Vot final
Adoptare PL 1/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, precum și pentru modificarea art.16 alin.(3) din Legea nr 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități
DA
196. 13.06.2018 12:42 19453 Vot final
Adoptare PL 427/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
DA
197. 13.06.2018 12:41 19452 Vot final
Adoptare PL 281/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului
NU
198. 13.06.2018 12:31 19451 Vot final
Adoptare PL 338/2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
DA
199. 13.06.2018 12:30 19450 Vot final
Adoptare PL 347/2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
NU
200. 13.06.2018 12:29 19449 Vot final
Adoptare PL 562/2017 Lege privind acordarea biletelor de valoare
DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 26 septembrie 2018, 13:21
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro