Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Calista Mara-Daniela

2412 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 only final votes
show all votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 03.07.2019 14:21 22595 Propunere de procedura dezbatere si vot YES
2. 03.07.2019 14:20 22594 Aprobare program de lucru YES
3. 03.07.2019 14:19 22593 Aprobare ordine de zi YES
4. 03.07.2019 12:53 22590 Vot final
Adoptare PL 329/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală
YES
5. 03.07.2019 12:42 22589 Vot final
Adoptare PL 254/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice
NO
6. 03.07.2019 12:41 22588 Vot final
Adoptare PL 277/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
YES
7. 03.07.2019 12:41 22587 Vot final
Adoptare PL 316/2019 pentru modificarea și completarea articolului 16 din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
Abstention
8. 03.07.2019 12:40 22586 Vot final
Adoptare PL 315/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției mediului
NO
9. 03.07.2019 12:39 22585 Vot final
Adoptare PL 244/2019 pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
YES
10. 03.07.2019 12:23 22583 Pl 329/2019 - ama.52 NO
11. 03.07.2019 12:22 22582 Pl 329/2019 - forma comisie YES
12. 03.07.2019 12:21 22581 Pl 329/2019 - amr.6 NO
13. 03.07.2019 12:20 22580 Pl 329/2019 - forma comisie YES
14. 03.07.2019 12:19 22579 Pl 329/2019 - amr. 4 NO
15. 03.07.2019 12:06 22578 Timp dezbatere - Pl 329/2019 NO
16. 03.07.2019 11:28 22575 Timp dezbatere - PL 315/2019 NO
17. 03.07.2019 11:25 22574 PL 254/2019 - forma comisiei NO
18. 03.07.2019 11:24 22573 PL 254/2019 - amr.4 YES
19. 03.07.2019 11:21 22572 PL 254/2019 - amr 1 YES
20. 03.07.2019 11:18 22571 PL 254/2019 - ama 61 NO
21. 03.07.2019 11:01 22570 Retrimitere la comisie - 254/2019 YES
22. 03.07.2019 10:55 22569 PL 244/2019 - ama 3 Abstention
23. 03.07.2019 10:53 22568 Retrimitere la comisie - PL 244/2019 YES
24. 01.07.2019 16:07 22563 Sistare discuții Didn't vote
25. 01.07.2019 16:05 22562 Aprobare program de lucru sesiune extraordinară YES
26. 01.07.2019 16:05 22561 Aprobare ordine de zi sesiune extraordinară YES
27. 18.06.2019 14:23 22480 Timp dezbatere Moțiune de cenzură YES
28. 18.06.2019 14:21 22479 Adoptarea Proiectului de Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea, modificarea și completarea propunereilor legislative în materie electorală YES
29. 18.06.2019 14:14 22478 Aprobare ordine de zi YES
30. 18.06.2019 14:14 22477 Aprobare program de lucru YES
31. 18.06.2019 14:13 22476 Prezență - Prezență Didn't vote
32. 12.06.2019 15:11 22474 YES
33. 12.06.2019 15:10 22475 YES
34. 12.06.2019 12:40 22472 Vot final
Respingere PL 232/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a Educației Naționale
YES
35. 12.06.2019 12:39 22471 Vot final
Respingere PL 231/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ
YES
36. 12.06.2019 12:35 22470 Vot final
Adoptare PL 98/2019 pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
YES
37. 12.06.2019 12:34 22469 Vot final
Adoptare PL 157/2019 modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991
YES
38. 12.06.2019 12:30 22468 Vot final
Adoptare PL 233/2019 pentru modificarea art.207 și 213 din Legea educației naționale nr.1/2011
Abstention
39. 12.06.2019 12:26 22467 Vot final
Adoptare PL 225/2019 pentru modificarea art.4 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
YES
40. 12.06.2019 12:25 22466 Vot final
Adoptare PL 734/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
Abstention
41. 12.06.2019 12:24 22465 Vot final
Adoptare PL 744/2018 pentru abrogarea alin.(1), (2) și (4) ale art.40 din Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
YES
42. 12.06.2019 12:23 22463 Vot final
Adoptare PL 34/2019 pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare
NO
43. 12.06.2019 12:23 22464 Vot final
Adoptare PL 103/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și modificarea unor acte normative
YES
44. 12.06.2019 12:22 22462 Vot final
Adoptare PL 243/2018 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
YES
45. 12.06.2019 12:22 22461 Vot final
Adoptare PL 487/2018 pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
YES
46. 12.06.2019 12:21 22460 Vot final
Adoptare PL 263/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
NO
47. 12.06.2019 12:21 22459 Vot final
Adoptare PL 729/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Abstention
48. 12.06.2019 12:20 22458 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 24/2019).
PHCD 24/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
49. 12.06.2019 12:19 22457 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
50. 12.06.2019 11:49 22449 Prelungirea programului de lucru YES
51. 12.06.2019 11:34 22455 PL-x 734/2018 - Anexa 1
PL 734/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
YES
52. 12.06.2019 11:33 22454 Stabilire timpi dezbatere
PL 734/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
YES
53. 12.06.2019 11:26 22448 Prelungirea programului de lucru YES
54. 12.06.2019 11:04 22453 Amendament admis
PL 487/2018 pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Abstention
55. 12.06.2019 11:03 22452 Amendament admis
PL 487/2018 pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
YES
56. 12.06.2019 10:33 22443 PL-x 263/2019 - amendament respins 6 YES
57. 12.06.2019 10:32 22442 PL-x 263/2019 - amendament respins 5 YES
58. 05.06.2019 12:19 22428 Vot final
Adoptare PL 143/2019 privind cerințele de creștere a mobilității salariaților între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și păstrării drepturilor la pensie suplimentară
YES
59. 05.06.2019 12:18 22427 Vot final
Adoptare PL 126/2019 pentru modificarea lit.k) a art. 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
YES
60. 05.06.2019 12:18 22426 Vot final
Respingere PL 438/2018 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004
YES
61. 05.06.2019 12:17 22425 Vot final
Adoptare PL 454/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.33/2018 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană
NO
62. 05.06.2019 12:16 22424 Vot final
Adoptare PL 121/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiții “Canal magistral Siret-Bărăgan” din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională “Apele Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
YES
63. 05.06.2019 12:15 22423 Vot final
Adoptare PL 24/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie
YES
64. 05.06.2019 12:15 22422 Vot final
Adoptare PL 95/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant
YES
65. 05.06.2019 12:13 22421 Vot final
Adoptare PL 148/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative
YES
66. 05.06.2019 12:12 22420 Vot final
PHCD 22/2019 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
YES
67. 05.06.2019 12:11 22419 Vot final
PHCD 19/2019 privind vacantarea unui loc de chestor al Camerei Deputaților
YES
68. 05.06.2019 12:09 22418 Vot final - Proiectul de Hotarare privind validarea unui loc de deputat (PHCD 21/2019).
PHCD 21/2019 privind validarea unui mandat de deputat
YES
69. 05.06.2019 12:08 22430 PL 729/2018 - retrimitere la comisie YES
70. 05.06.2019 12:06 22429 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
71. 03.06.2019 16:27 22410 Modificare ordine de zi YES
72. 03.06.2019 16:26 22409 Retrimitere la comiei Pl 601/2014 YES
73. 03.06.2019 16:25 22408 PHCD 22/2019 - se dezbate miercuri 05.03.2019 YES
74. 29.05.2019 14:10 22404 YES
75. 29.05.2019 14:04 22407 Reluarea votului YES
76. 29.05.2019 14:03 22406 Amânarea cu o saptamana a alegerii presedintelui Camerei Deputatilor YES
77. 29.05.2019 10:25 22399 Sistarea dezbaterilor YES
78. 29.05.2019 10:24 22398 PL-x 103/2019 - Retrimitere la comisie YES
79. 29.05.2019 10:21 22402
PL 213/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice
YES
80. 29.05.2019 10:20 22401 Proiectul de Hotarare privind vacantarea functiei de presedinte al Camerei Deputatilor si membru al Biroului permanent al Camerei Deputatilor (PHCD 18/2019)
PHCD 18/2019 privind vacantarea funcției de președinte al Camerei Deputaților și membru al Biroului permanent al Camerei Deputaților
YES
81. 29.05.2019 10:18 22400 Proiectul de Hotarare privind vacantarea locului de deputat al domnului Nicolae - Liviu Dragnea (PH CD 17/2019).
PHCD 17/2019 privind vacantarea locului de deputat al domnului Nicolae - Liviu Dragnea
YES
82. 14.05.2019 12:28 22394 Vot final
Respingere PL 120/2019 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
YES
83. 14.05.2019 12:28 22393 Vot final
Adoptare PL 552/2018 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
YES
84. 14.05.2019 12:27 22392 Vot final
Adoptare PL 506/2018 privind unele măsuri necesare pentru realizarea lucrărilor și implementarea proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport
YES
85. 14.05.2019 12:23 22391 Vot final
Adoptare PL 80/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.1/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
YES
86. 14.05.2019 12:22 22390 Vot final
Adoptare PL 362/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară
YES
87. 14.05.2019 12:10 22389 Vot final
Adoptare PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
88. 14.05.2019 12:09 22388 Vot final
Adoptare PL 209/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Abstention
89. 14.05.2019 12:07 22395 Prezență - Vot test 2 Didn't vote
90. 14.05.2019 12:06 22387 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
91. 14.05.2019 11:06 22385 program de lucru NO
92. 07.05.2019 12:30 22382 Vot final
Adoptare PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
YES
93. 07.05.2019 12:30 22381 Vot final
Adoptare PL 316/2018 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
NO
94. 07.05.2019 12:29 22380 Vot final
Adoptare PL 160/2019 pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Abstention
95. 07.05.2019 12:29 22379 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 16 /2019).
PHCD 16/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
96. 07.05.2019 12:00 22375 Prelungirea programului de lucru NO
97. 07.05.2019 11:00 22372 Amendament respins
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
YES
98. 07.05.2019 11:00 22369 Amendament admis
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
NO
99. 07.05.2019 10:58 22371 Amendament respins
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
YES
100. 07.05.2019 10:58 22368 Amendament admis
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
NO

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 july 2019, 7:09
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro