Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Coliu Doru-Petrișor în legislatura 2016-prezent?

999 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 numai voturile finale
inclusiv cele la care nu a participat
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1. 10.10.2018 12:15 20530 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 67 de deputati (MS 12/2018). DA
2. 10.10.2018 12:13 20529 Vot final
Adoptare PL 271/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.24/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei naționale de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro
Nu a votat
3. 10.10.2018 12:12 20528 Vot final
Adoptare PL 85/2017 pentru înființarea Muzeului Locomotivelor din Dej
DA
4. 10.10.2018 12:11 20527 Vot final
Adoptare PL 423/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
DA
5. 10.10.2018 12:10 20526 Vot final
Adoptare PL 421/2018 pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
DA
6. 10.10.2018 12:07 20525 Vot final
Adoptare PL 424/2018 pentru aprobarea Legii privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterea infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date
Abținere
7. 10.10.2018 12:06 20524 Vot final
Adoptare PL 203/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Abținere
8. 10.10.2018 12:05 20523 Vot final
Adoptare PL 149/2018 pentru completarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere
DA
9. 10.10.2018 12:05 20522 Vot final
Adoptare PL 468/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind mormintele de război, semnat la Varșovia, la 25 mai 2018
DA
10. 10.10.2018 12:04 20521 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comuna catre Parlamentul European si Consiliu - Elemente pentru o Strategie a UE impotriva armelor de foc, a armelor de calibru mic si a armamentului usor si a munitiei aferente "Asigurarea securitatii armelor, protejarea cetatenilor" JOIN(2018)17 (PH CD 68/2018).
PHCD 68/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu – Elemente pentru o Strategie a UE împotriva armelor de foc, a armelor de calibru mic și a armamentului ușor și a muniției aferente „Asigurarea securității armelor, protejarea cetățenilor” JOIN(2018)17
DA
11. 10.10.2018 12:04 20520 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind crearea unei retele de ofiteri de legatura in materie de imigratie (reformare) COM(2018) 303 (PH CD 67/2018).
PHCD 67/2018 rivind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație (reformare) COM(2018) 303
DA
12. 10.10.2018 12:03 20531 Prezență - Vot test 2 Nu a votat
13. 19.09.2018 12:21 20445 Vot final
Adoptare PL 283/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică
DA
14. 19.09.2018 12:17 20444 Vot final
Adoptare PL 270/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.22/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României
Abținere
15. 19.09.2018 12:17 20443 Vot final
Adoptare PL 100/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice
NU
16. 19.09.2018 12:16 20442 Vot final
Adoptare PL 448/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit în baza Rezoluției Consiliului de Securitate nr.1904 (2009), semnat la New York, la 15 iunie 2017
DA
17. 19.09.2018 12:15 20441 Vot final
Adoptare PL 269/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.21/2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație
DA
18. 19.09.2018 12:15 20440 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind sisteme de inalta calitate de educatie si ingrijire a copiilor prescolari COM(2018)271(PHCD 59/2018)
PHCD 59/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educație și îngrijire a copiilor preșcolari COM(2018)271
DA
19. 17.09.2018 16:28 20426 Modificarea ordinii de zi DA
20. 17.09.2018 16:27 20425 Modificarea ordinii de zi DA
21. 17.09.2018 16:26 20424 PL-x 403/2016 - Retrimitere la comisie DA
22. 17.09.2018 16:25 20423 Modificarea ordinii de zi DA
23. 12.09.2018 12:15 20419 Vot asupra unei moțiuni DA
24. 12.09.2018 12:14 20418 Vot final
Adoptare PL 394/2018 privind distribuția de asigurări
NU
25. 12.09.2018 12:08 20417 Vot final
PHCD 55/2018 pentru înființarea unei Comisii de anchetă ֦ PSDragnea face poliție politică prin interceptări ilegale֞
Abținere
26. 04.07.2018 13:48 20136 Vot final
Adoptare PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NU
27. 04.07.2018 13:47 20135 Vot final
Adoptare PL 340/2018 Lege pentru modificarea art. 12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NU
28. 04.07.2018 13:42 20134 Vot final
Adoptare PL 245/2017 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
NU
29. 04.07.2018 13:41 20133 Vot final
Adoptare PL 125/2018 Lege privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională-vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale
DA
30. 04.07.2018 13:40 20132 Vot final
Adoptare PL 335/2018 pentru detașarea personalului prevăzut la art.241 alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor
DA
31. 04.07.2018 13:39 20131 Vot final
Adoptare PL 396/2018 privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgență
DA
32. 04.07.2018 13:38 20129 Vot final
Adoptare PL 188/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
DA
33. 04.07.2018 13:38 20130 Vot final
Adoptare PL 494/2017 pentru modificarea Legii nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național
DA
34. 04.07.2018 13:34 20128 Vot final
Adoptare PL 136/2018 Lege privind modificarea alin.(2) al art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
DA
35. 04.07.2018 13:33 20127 Vot final
Adoptare PL 342/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Național Filatelic
Abținere
36. 04.07.2018 13:31 20126 Vot final
Adoptare PL 128/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
DA
37. 04.07.2018 13:29 20125 Vot final
Adoptare PL 244/2018 Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 și abrogarea alin.(2) al art.III din Legea nr.224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
DA
38. 04.07.2018 13:26 20124 Vot final
Adoptare PL 308/2018 Lege pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene
DA
39. 04.07.2018 13:22 20123 Vot final
Adoptare PL 274/2018 pentru instituirea zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainiene
DA
40. 04.07.2018 13:21 20120 Suplimentarea listei de vot final cu 4 proiecte. DA
41. 04.07.2018 13:14 20122 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
42. 04.07.2018 12:02 20194 Art. IV NU
43. 04.07.2018 12:02 20193 Art. III NU
44. 04.07.2018 12:02 20195 Tehnica legislativa- Consiliul Legislativ NU
45. 04.07.2018 12:01 20191 Art. 384 DA
46. 04.07.2018 12:01 20192 Art. II NU
47. 04.07.2018 12:01 20190 Art. 367 NU
48. 04.07.2018 12:00 20187 Art. 337 DA
49. 04.07.2018 12:00 20188 Art. 338 DA
50. 04.07.2018 12:00 20189 Art. 342 NU
51. 04.07.2018 11:59 20185 Art. 335 DA
52. 04.07.2018 11:59 20186 Art. 336 DA
53. 04.07.2018 11:59 20184 Art. 334 DA
54. 04.07.2018 11:59 20183 Art. 309 NU
55. 04.07.2018 11:58 20181 Art. 298 NU
56. 04.07.2018 11:58 20180 Art. 295 NU
57. 04.07.2018 11:57 20178 Art. 291 NU
58. 04.07.2018 11:57 20177 Art. 290 NU
59. 04.07.2018 11:57 20179 Art. 292 NU
60. 04.07.2018 11:56 20176 Art. 287 Abținere
61. 04.07.2018 11:56 20174 Art. 277 DA
62. 04.07.2018 11:56 20175 Art. 279 DA
63. 04.07.2018 11:55 20173 Art. 273 NU
64. 04.07.2018 11:55 20172 Art. 216 indice 1 DA
65. 04.07.2018 11:54 20171 Art. 216 Abținere
66. 04.07.2018 11:54 20170 Art. 215 Abținere
67. 04.07.2018 11:54 20169 Art. 214 Abținere
68. 04.07.2018 11:53 20168 Art. 189 NU
69. 04.07.2018 11:53 20167 Art. 187 indice 1 NU
70. 04.07.2018 11:53 20166 Art. 177 NU
71. 04.07.2018 11:52 20165 Art. 175 NU
72. 04.07.2018 11:52 20164 Art. 159 indice 1 NU
73. 04.07.2018 11:51 20163 Art. 155 NU
74. 04.07.2018 11:51 20161 Art. 93 NU
75. 04.07.2018 11:50 20160 Art. 91 NU
76. 04.07.2018 11:45 20158 Art. 65 NU
77. 04.07.2018 11:44 20157 Art. 64 NU
78. 04.07.2018 11:42 20153 Art. 297 integral NU
79. 04.07.2018 11:42 20152 PL-x 406/2018 - Amendament respins 65 DA
80. 04.07.2018 11:42 20151 PL-x 406/2018 - Amendament respins 64 DA
81. 04.07.2018 11:41 20150 PL-x 406/2018 - Amendament respins 63 DA
82. 04.07.2018 11:18 20225 PL-x 406/2018 - Amendament respins 24 DA
83. 04.07.2018 11:10 20222 Art. 100 - text initial NU
84. 04.07.2018 11:09 20221 PL-x 406/2018 - Amendament respins 19 DA
85. 04.07.2018 11:08 20220 Text initial - art. 75 integral NU
86. 04.07.2018 11:07 20218 Text initial NU
87. 04.07.2018 11:04 20216 Text initial NU
88. 04.07.2018 11:04 20215 PL-x 406/2018 - Amendament respins 13 DA
89. 04.07.2018 11:02 20214 PL-x 406/2018 - Amendament respins 10 DA
90. 04.07.2018 10:54 20210 PL-x 406/2018 - Amendament respins 7 DA
91. 04.07.2018 10:54 20211 Text initial NU
92. 04.07.2018 10:51 20208 PL-x 406/2018 - Amendament respins 5 DA
93. 04.07.2018 10:49 20206 PL-x 406/2018 - Amendament respins 3 Abținere
94. 04.07.2018 10:49 20207 Text initial NU
95. 04.07.2018 10:46 20196 Amendament respins
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
DA
96. 04.07.2018 10:23 20205 Modificarea ordinii de zi DA
97. 04.07.2018 10:21 20204 PL-x 406/2018 - Retrimitere la comisie DA
98. 04.07.2018 10:18 20202 Eliminarea de pe ordinea de zi a PL-x 406/2018 DA
99. 02.07.2018 14:21 20110 Ordinea de zi NU
100. 02.07.2018 14:21 20111 Programul de lucru NU

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 16 octombrie 2018, 17:35
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro