Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Csép Éva-Andrea în legislatura 2016-prezent?

1773 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 numai voturile finale
inclusiv cele la care nu a participat
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1. 26.09.2018 00:00 20462 Vot final
Adoptare PL 403/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
DA
2. 26.09.2018 00:00 20478 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 63 de deputati (MS 9/2018). Abținere
3. 26.09.2018 00:00 20477 Vot final
Respingere PL 484/2016 pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
4. 26.09.2018 00:00 20476 Vot final
Respingere PL 91/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
5. 26.09.2018 00:00 20475 Vot final
Respingere PL 89/2016 pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
6. 26.09.2018 00:00 20474 Vot final
Respingere PL 63/2017 pentru modificarea art.2 din Legea nr.209/2015 privind anularea unor obligații fiscale
DA
7. 26.09.2018 00:00 20473 Vot final
Respingere PL 523/2016 pentru modificarea art.5 din Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
DA
8. 26.09.2018 00:00 20472 Vot final
Respingere PL 830/2007 privind reorganizarea și funcționarea industriei de apărare
DA
9. 26.09.2018 00:00 20471 Vot final
Respingere PL 699/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.139/1995 Legea Societății Naționale de Cruce Roșie din România
DA
10. 26.09.2018 00:00 20470 Vot final
Respingere PL 378/2016 privind modificarea și completarea Legii nr.256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Dieteticienilor din România
DA
11. 26.09.2018 00:00 20469 Vot final
Respingere PL 347/2015 privind medicina școlară
DA
12. 26.09.2018 00:00 20468 Vot final
Respingere PL 74/2017 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
DA
13. 26.09.2018 00:00 20458 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
14. 26.09.2018 00:00 20459 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor O noua agenda europeana pentru cultura COM (2018) 267 (PHCD 61/2018)
PHCD 61/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor O nouă agendă europeană pentru culturăCOM(2018) 267
DA
15. 26.09.2018 00:00 20460 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu privind educatia in situatii de urgenta si de criza prelungita COM (2018) 304 (PHCD 62/2018)
PHCD 62/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind educația în situații de urgență și de criză prelungită COM(2018) 304
DA
16. 26.09.2018 00:00 20461 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a "Erasmus", programul Uniunii pentru educatie, formare, tineret si sport, si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 COM (2018) 367 (PHCD 63/2018)
PHCD 63/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a „Erasmus”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport, și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 COM(2018) 367
DA
17. 26.09.2018 00:00 20479 Prezență - Vot test 2 Nu a votat
18. 26.09.2018 00:00 20463 Vot final
Adoptare PL 839/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
DA
19. 26.09.2018 00:00 20464 Vot final
Respingere PL 313/2016 pentru modificarea alin.(1) al art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
DA
20. 26.09.2018 00:00 20465 Vot final
Respingere PL 698/2015 pentru modificarea art.1 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
DA
21. 26.09.2018 00:00 20466 Vot final
Respingere PL 325/2018 privind modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995
DA
22. 26.09.2018 00:00 20467 Vot final
Respingere PL 522/2016 privind activitatea de recuperare debite
DA
23. 19.09.2018 12:21 20445 Vot final
Adoptare PL 283/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică
DA
24. 19.09.2018 12:17 20443 Vot final
Adoptare PL 100/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice
DA
25. 19.09.2018 12:16 20442 Vot final
Adoptare PL 448/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit în baza Rezoluției Consiliului de Securitate nr.1904 (2009), semnat la New York, la 15 iunie 2017
DA
26. 19.09.2018 12:15 20441 Vot final
Adoptare PL 269/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.21/2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație
DA
27. 19.09.2018 12:15 20440 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind sisteme de inalta calitate de educatie si ingrijire a copiilor prescolari COM(2018)271(PHCD 59/2018)
PHCD 59/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educație și îngrijire a copiilor preșcolari COM(2018)271
DA
28. 19.09.2018 12:14 20439 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Construirea unei Europe mai puternice: rolul politicilor in domeniul tineretului, educatiei si culturii COM(2018)268 (PHCD 58/2018)
PHCD 58/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Construirea unei Europe mai puternice: rolul politicilor în domeniul tineretului, educației și culturii COM(2018)268
DA
29. 19.09.2018 12:08 20438 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu si Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor Comunicarea din 2018 privind politica de extindere a UE COM(2018) 450 (PHCD 46/2018)
PHCD 46/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Comunicarea din 2018 privind politica de extindere a UE COM(2018) 450
DA
30. 19.09.2018 12:07 20437 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Finalizarea unei piete unice digitale de incredere pentru toti Contributia Comisiei la reuniunea informala a liderilor UE privind protectia datelor si piata unica digitala, desfasurata la Sofia, la 16 mai 2018 COM(2018) 320 (PHCD 45/2018)
PHCD 45/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Finalizarea unei piețe unice digitale de încredere pentru toți Contribuția Comisiei la reuniunea informală a liderilor UE privind protecția datelor și piața unică digitală, desfășurată la Sofia, la 16 mai 2018 COM(2018) 320
DA
31. 19.09.2018 12:06 20436 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu si Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - O agenda europeana reinnoita pentru cercetare si inovare - sansa Europei de a-si modela viitorul - Contributia Comisiei Europene la reuniunea informala a liderilor UE de la Sofia din data de 16 mai 2018 COM(2018) 306 (PHCD 44/2018)
PHCD 44/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O agendă europeană reînnoită pentru cercetare și inovare - șansa Europei de a-și modela viitorul - Contribuția Comisiei Europene la reuniunea informală a liderilor UE de la Sofia din data de 16 mai 2018 COM(2018) 306
DA
32. 19.09.2018 12:06 20435 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor Inteligenta artificiala pentru Europa COM(2018) 237 (PHCD 43/2018)
PHCD 43/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Inteligența artificială pentru Europa COM(2018) 237
DA
33. 19.09.2018 12:05 20434 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 57/2018)
PHCD 57/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
34. 19.09.2018 12:03 20433 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
35. 10.07.2018 12:24 20344 Vot final
Adoptare PL 337/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
DA
36. 10.07.2018 12:23 20343 Vot final
Adoptare PL 567/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
NU
37. 10.07.2018 12:19 20342 Vot final
Adoptare PL 55/2018 pentru modificarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
NU
38. 10.07.2018 12:18 20341 Vot final
Adoptare PL 258/2018 pentru modificarea și completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
DA
39. 10.07.2018 12:17 20340 Vot final
Adoptare PL 287/2018 privind emiterea cărților de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România
DA
40. 10.07.2018 12:17 20339 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
41. 10.07.2018 11:43 20326 PLx 55/2018 - art.59/1 DA
42. 10.07.2018 11:40 20331 PLx 55/2018 - ama.3 Abținere
43. 10.07.2018 11:30 20330 Retrimitere la comisie PLx 55/2018 DA
44. 10.07.2018 11:26 20329 Prelungire program de lucru DA
45. 09.07.2018 21:51 20323 Vot final
Adoptare PL 369/2018 privind Codul administrativ al României
DA
46. 09.07.2018 21:38 20322 Vot final
Adoptare PL 33/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
DA
47. 09.07.2018 21:37 20320 Vot final
Adoptare PL 12/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
DA
48. 09.07.2018 21:37 20321 Vot final
Adoptare PL 418/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
DA
49. 09.07.2018 21:36 20319 Vot final
Adoptare PL 317/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
DA
50. 09.07.2018 21:35 20318 Vot final
Adoptare PL 407/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat și pentru efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului, precum și pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului „Palatul Parlamentului"
DA
51. 09.07.2018 21:34 20317 Vot final
Adoptare PL 390/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice
DA
52. 09.07.2018 21:33 20316 Vot final - Proiectul de Hotarare privind validarea unui mandat de deputat (PH CD 49/2018).
PHCD 49/2018 privind validarea unui mandat de deputat
DA
53. 09.07.2018 21:31 20324 Prezență - Vot test 2 Nu a votat
54. 09.07.2018 21:29 20315 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
55. 09.07.2018 21:21 20313 elimnarea art.23 NU
56. 09.07.2018 21:20 20312 PLx 33/2018 - amr.9- eliminarea art.23 NU
57. 09.07.2018 21:18 20311 PLx 33/2018 - amr.9 NU
58. 09.07.2018 21:16 20310 PLx 33/2018 - art.22 - forma comisie DA
59. 09.07.2018 21:15 20308 PLx 33/2018 - art.21- forma comisiei DA
60. 09.07.2018 21:15 20309 PLx 33/2018 - amr.8 NU
61. 09.07.2018 21:14 20307 PLx 33/2018 - amr.7 NU
62. 09.07.2018 21:14 20306 PLx 33/2018 - art.19 DA
63. 09.07.2018 21:14 20305 PLx 33/2018 - elimnarea art.19 -propunere USR NU
64. 09.07.2018 21:12 20304 PLx 33/2018 - elimnarea art.19 -propunere PNL NU
65. 09.07.2018 21:10 20303 PLx 33/2018 - retrimitere la comisie NU
66. 09.07.2018 21:08 20301 PLx 33/2018 - amr.6 NU
67. 09.07.2018 21:08 20302 PLx 33/2018 - art.18 DA
68. 09.07.2018 21:06 20300 PLx 33/2018 - amr.6- eliminarea intregului art.18 NU
69. 09.07.2018 21:05 20299 PLx 33/2018 - art.15 DA
70. 09.07.2018 21:04 20298 PLx 33/2018 - amr.5 NU
71. 09.07.2018 21:03 20297 PLx 33/2018 - art.13 DA
72. 09.07.2018 21:03 20296 PLx 33/2018 - amr.3 DA
73. 09.07.2018 21:01 20295 PLx 33/2018 - art.2-lit.k DA
74. 09.07.2018 21:00 20293 PLx 33/2018 - art.2 lit.j DA
75. 09.07.2018 21:00 20294 PLx 33/2018 - amr.1 NU
76. 09.07.2018 20:59 20292 PLx 33/2018 - amr.1 NU
77. 09.07.2018 20:58 20291 PLx 33/2018 - art.2-lit.g DA
78. 09.07.2018 20:57 20290 PLx 33/2018 - amr.1 NU
79. 09.07.2018 17:57 20288 Prelungire program de lucru DA
80. 09.07.2018 17:56 20287 PLx 369/2018 - art.249-forma comisie DA
81. 09.07.2018 17:55 20286 PLx 369/2018 - amr.575 NU
82. 09.07.2018 17:54 20285 PLx 369/2018 -art.247- forma comisie DA
83. 09.07.2018 17:54 20284 PLx 369/2018 - amr.564 NU
84. 09.07.2018 17:52 20283 PLx 369/2018 - art.210- forma comisiei DA
85. 09.07.2018 17:52 20282 PLx 369/2018 - amr.503 NU
86. 09.07.2018 17:50 20281 PLx 369/2018 - art.152 - forma comisie DA
87. 09.07.2018 17:49 20280 PLx 369/2018 - amr.286 NU
88. 09.07.2018 17:47 20279 PLx 369/2018 - art.151-forma comisie DA
89. 09.07.2018 17:47 20278 PLx 369/2018 - amr.283 NU
90. 09.07.2018 17:43 20277 PLx 369/2018 -art.141 -forma comisiei DA
91. 09.07.2018 17:42 20276 PLx 369/2018 - amr.275 NU
92. 09.07.2018 17:41 20275 PLx 369/2018 - art.139-forma comisie Abținere
93. 09.07.2018 17:41 20274 PLx 369/2018 - amr.235 DA
94. 09.07.2018 17:39 20273 PLx 369/2018 -amr.217 NU
95. 09.07.2018 17:38 20272 PLx 369/2018 - art.138-forma comisie DA
96. 09.07.2018 17:37 20271 PLx 369/2018 - amr.216 NU
97. 09.07.2018 17:36 20270 PLx 369/2018 - art 135- forma comisie DA
98. 09.07.2018 17:35 20269 PLx 369/2018 - amr 173 NU
99. 09.07.2018 17:34 20268 PLx 369/2018 - amr. 135 NU
100. 09.07.2018 17:32 20266 PLx 369/2018 - amr.106 NU

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 26 septembrie 2018, 12:46
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro