Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Corlățean Titus

1132 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 30.09.2008 13:54 5110 Vot final
PL 361/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2008 privind modificarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activităților partidelor politice și a campaniilor electorale
YES
2. 17.12.2007 18:20 3898 Vot final
Respingere PL 760/2007 de modificare a Legii nr.187/1999 modificată și consolidată din 27.02.2006
YES
3. 17.12.2007 18:20 3897 Vot final
Adoptare PL 739/2007 pentru modificarea art.14 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
YES
4. 17.12.2007 18:19 3896 Vot final
Adoptare PL 611/2007 privind acordarea unor tichete de masă familiilor sau persoanelor singure care au un venit mediu lunar pe membru de familie sub 500 lei
NO
5. 17.12.2007 18:18 3895 Vot final
Respingere PL 572/2007 privind valorificarea declarațiilor politice
NO
6. 17.12.2007 18:18 3894 Vot final
Respingere PL 746/2007 pentru completarea Ordonanței nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
YES
7. 17.12.2007 18:18 3893 Vot final
Respingere PL 682/2007 privind modificarea Legii nr.164/2001, lege privind pensiile militare de stat
NO
8. 17.12.2007 18:17 3890 Vot final
Respingere PL 744/2007 privind achiziționarea unor bărci în localitățile care au avut de suferit în urma inundațiilor și cele care sunt expuse la inundații
Abstention
9. 17.12.2007 18:17 3892 Vot final
Respingere PL 801/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.21 din 1 martie 1991 privind Cetățenia română
YES
10. 17.12.2007 18:17 3891 Vot final
Respingere PL 749/2007 privind constituirea unor sedii pentru Primării
Abstention
11. 17.12.2007 18:16 3888 Vot final
Respingere PL 655/2007 pentru modificarea articolului 79 din Legea nr.69 din 28 aprilie 2000, Legea educației fizice și sportului
NO
12. 17.12.2007 18:16 3889 Vot final
Respingere PL 738/2007 pentru modificarea alin. (2) al art.5 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
NO
13. 17.12.2007 18:15 3887 Vot final
Adoptare PL 612/2007 pentru modificarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect
Abstention
14. 17.12.2007 18:15 3886 Vot final
PL 805/2007 pentru modificarea art.58 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
YES
15. 17.12.2007 18:14 3885 Vot final
Adoptare PL 644/2007 privind emiterea, acordarea și utilizarea de vouchere pentru stimularea utilizării tehnologiei informației
YES
16. 17.12.2007 18:13 3884 Vot final
PL 782/2007 pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare
YES
17. 17.12.2007 18:12 3883 Vot final
Adoptare PL 678/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice
YES
18. 17.12.2007 18:12 3881 Vot final
Respingere PL 378/2007 pentru modificarea Legii nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare
NO
19. 17.12.2007 18:12 3882 Vot final
Adoptare PL 567/2007 pentru modificarea alin.(3) al art.52 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
YES
20. 17.12.2007 18:11 3880 Vot final
PL 780/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2007 pentru reglementarea unor măsuri financiare
YES
21. 17.12.2007 18:11 3879 Vot final
PL 793/2007 pentru ratificarea Instrumentelor adoptate la Marrakesh la 18 octombrie 2002, de amendare a Constituției și Convenției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992
YES
22. 17.12.2007 18:10 3878 Vot final
PL 755/2007 pentru înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor de îngrijire și educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani
YES
23. 17.12.2007 18:10 3877 Vot final
PL 852/2007 pentru ratificarea Acordului prin schimb de Note verbale, semnate la Hanoi la 19 iunie 2007 și, respectiv la 24 iulie 2007, dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind transporturile maritime, semnat la București la 1 septembrie 1994
YES
24. 17.12.2007 18:09 3875 Vot final
PL 790/2007 pentru ratificarea Acordului între Comunitatea Europeană și Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului , Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, și Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei, pe de o parte și Republica Bulgaria și România, pe de altă parte privind participarea Republicii Bulgaria și a României la Spațiul Economic European și a Acordului între România și Regatul Norvegiei privind un program de cooperare norvegian pentru creștere economică și dezvoltare durabilă în România, semnate la Bruxelles, la 25 iulie 2007
YES
25. 17.12.2007 18:09 3874 Vot final
PL 791/2007 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere privind Dezvoltarea Autostrăzilor Maritime în regiunea Organizației pentru Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN), semnat la Belgrad, la 19 aprilie 2007
YES
26. 17.12.2007 18:09 3876 Vot final
PL 789/2007 pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte și Statele Unite ale Americii pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 și la Washington la 30 aprilie 2007
YES
27. 17.12.2007 18:08 3873 Vot final
PL 792/2007 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere pentru dezvoltarea coordonată a Automagistralei Inelare a Mării Negre, semnat la Belgrad, la 19 aprilie 2007
YES
28. 17.12.2007 18:08 3872 Vot final
Respingere PL 775/2007 pentru modificarea art.21 al Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
YES
29. 17.12.2007 18:07 3870 Vot final
Respingere PL 757/2007 pentru modificarea art.4, lit.a) pct.1 din Legea nr.415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării
NO
30. 17.12.2007 18:07 3871 Vot final
Adoptare PL 759/2007 privind modificarea limitelor teritoriale ale orașelor Bragadiru și Măgurele, județul Ilfov
YES
31. 17.12.2007 18:06 3869 Vot final
PL 756/2007 privind modificarea articolului 67 din Legea învățământului preuniversitar
YES
32. 17.12.2007 18:05 3867 Vot final
PL 828/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite
YES
33. 17.12.2007 18:05 3868 Vot final
Respingere PL 731/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.384/2006, privind statutul soldaților și gradaților voluntari
NO
34. 17.12.2007 18:04 3866 Vot final
PL 823/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 115/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizarii unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
YES
35. 17.12.2007 18:03 3865 Vot final
PL 721/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, precum și pentru modificarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
YES
36. 17.12.2007 18:03 3864 Vot final
PL 761/2007 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2007 pentru modificarea Legii cetățeniei române nr.21/1991
NO
37. 17.12.2007 18:02 3861 Vot final
Respingere PL 470/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
38. 17.12.2007 18:02 3863 Vot final
PL 729/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și a altor acte normative incidente
YES
39. 17.12.2007 18:02 3862 Vot final
Respingere PL 516/2007 de modificare și completare a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
40. 17.12.2007 18:01 3860 Vot final
Respingere PL 316/2007 pentru modificarea alin.(2) al art.257 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
41. 17.12.2007 18:00 3858 Vot final
Respingere PL 242/2007 pentru completarea pct.i) al art.16 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
42. 17.12.2007 18:00 3857 Vot final
Respingere PL 241/2007 pentru completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
43. 17.12.2007 18:00 3856 Vot final
Respingere PL 207/2007 pentru modificarea și completarea Legii privind reforma în domeniul sănătății nr.95/2006
YES
44. 17.12.2007 17:59 3855 Vot final
PL 427/2007 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
45. 17.12.2007 17:52 3854 Vot final
PL 872/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor
YES
46. 17.12.2007 17:51 3852 Vot final
PL 883/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
YES
47. 17.12.2007 17:51 3853 Vot final
PL 720/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2007 privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic
YES
48. 17.12.2007 17:50 3851 Prezență Didn't vote
49. 17.12.2007 17:43 3850 Retrimitere la comisie
PL 483/2007 privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale
PL 480/2007 privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării în cămine studențești
YES
50. 17.12.2007 17:21 3849 Titlul legii
PL 739/2007 pentru modificarea art.14 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
YES
51. 17.12.2007 17:21 3848 Articolul unic
PL 739/2007 pentru modificarea art.14 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
YES
52. 17.12.2007 17:20 3845 Vot final - Articolul 3
PL 611/2007 privind acordarea unor tichete de masă familiilor sau persoanelor singure care au un venit mediu lunar pe membru de familie sub 500 lei
NO
53. 17.12.2007 17:20 3846 Vot final - Articolul 4
PL 611/2007 privind acordarea unor tichete de masă familiilor sau persoanelor singure care au un venit mediu lunar pe membru de familie sub 500 lei
NO
54. 17.12.2007 17:20 3847 Titlul legii
PL 611/2007 privind acordarea unor tichete de masă familiilor sau persoanelor singure care au un venit mediu lunar pe membru de familie sub 500 lei
NO
55. 17.12.2007 17:19 3843
PL 611/2007 privind acordarea unor tichete de masă familiilor sau persoanelor singure care au un venit mediu lunar pe membru de familie sub 500 lei
NO
56. 17.12.2007 17:19 3844 Articolul 2
PL 611/2007 privind acordarea unor tichete de masă familiilor sau persoanelor singure care au un venit mediu lunar pe membru de familie sub 500 lei
NO
57. 17.12.2007 17:08 3842 Retrimitere la comisie
PL 782/2007 pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare
NO
58. 04.12.2007 12:58 3785 Vot final
PL 701/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
YES
59. 04.12.2007 12:58 3784 Vot final
Respingere PL 438/2007 pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007
NO
60. 04.12.2007 12:57 3783 Vot final
Respingere PL 146/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (republicată)
NO
61. 04.12.2007 12:57 3782 Vot final
Respingere PL 570/2007 pentru modificarea art. 2 din Legea 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
YES
62. 04.12.2007 12:56 3781 Vot final
Respingere PL 638/2007 privind modificarea alin.(2) al art.30 din Legea pomiculturii nr. 348/2003
YES
63. 04.12.2007 12:56 3780 Vot final
Respingere PL 628/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.214/1999 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.568/2001 cu modificările și completările ulterioare
YES
64. 04.12.2007 12:55 3779 Vot final
Respingere PL 648/2007 privind retrocedarea lăcașurilor de cult către Biserica Română Unită cu Roma, Greco- Catolică, confiscate de Statul Român prin efectul Decretului-Lege 358 din 1948
NO
65. 04.12.2007 12:55 3778 Vot final
Respingere PL 618/2007 de modificare a Legii nr.44(r1) din 01.07.1994
YES
66. 04.12.2007 12:54 3775 Vot final
Respingere PL 201/2005 privind dezvoltarea infrastructurii, dotărilor și altor cheltuieli în vederea îmbunătățirii activității de administrare a veniturilor bugetare
YES
67. 04.12.2007 12:54 3777 Vot final
Respingere PL 665/2007 pentru modificarea art.2 și art.3 din Titlul XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
NO
68. 04.12.2007 12:54 3776 Vot final
Respingere PL 504/2007 privind medicina școlară
YES
69. 04.12.2007 12:53 3773 Vot final
Respingere PL 598/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
YES
70. 04.12.2007 12:53 3774 Vot final
Respingere PL 613/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
YES
71. 04.12.2007 12:52 3772 Vot final
Respingere PL 597/2007 privind modificarea și completarea Legii 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
YES
72. 04.12.2007 12:52 3771 Vot final
Respingere PL 573/2007 privind modificarea Codului Fiscal
YES
73. 04.12.2007 12:52 3770 Vot final
Respingere PL 419/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 cu modificările și completările ulterioare privind codul fiscal
NO
74. 04.12.2007 12:51 3768 Vot final
Respingere PL 416/2007 pentru modificarea alin.(6) al art.258 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
YES
75. 04.12.2007 12:51 3767 Vot final
Respingere PL 449/2007 privind înstrăinarea terenurilor și clădirilor aparținând Ministerului Apărării Naționale
YES
76. 04.12.2007 12:51 3769 Vot final
Respingere PL 447/2007 pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
YES
77. 04.12.2007 12:50 3764 Vot final
Respingere PL 446/2007 pentru modificarea art.4 din legea nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate partidelor politice
YES
78. 04.12.2007 12:50 3765 Vot final
Respingere PL 436/2007 privind acordarea despăgubirilor pentru caii sacrificați, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale cailor
Abstention
79. 04.12.2007 12:50 3766 Vot final
Respingere PL 616/2007 pentru modificarea Legii nr.266 din 2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante
YES
80. 04.12.2007 12:49 3763 Vot final
PL 767/2007 pentru modificarea Legii creditului agricol pentru producție nr.150/2003
NO
81. 04.12.2007 12:49 3762 Vot final
PL 684/2007 privind instituirea Premiului Mehmet Niyazi
YES
82. 04.12.2007 12:48 3761 Vot final
Adoptare PL 694/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
NO
83. 04.12.2007 12:48 3760 Vot final
PL 587/2007 pentru modificarea articolului 4 al Legii 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
YES
84. 04.12.2007 12:47 3757 Vot final
PL 698/2007 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2007 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială
Abstention
85. 04.12.2007 12:47 3758 Vot final
PL 699/2007 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2007 privind darea unei părți dintr-un imobil în folosința gratuită a Ambasadei Franței la București
YES
86. 04.12.2007 12:47 3759 Vot final
PL 722/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora
NO
87. 04.12.2007 12:46 3755 Vot final
PL 688/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2007 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
NO
88. 04.12.2007 12:46 3756 Vot final
PL 700/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2007 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României
NO
89. 04.12.2007 12:45 3754 Vot final
PL 687/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritățile contractante pe parcursul licitării și implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA și PHARE finanțate de Uniunea Europeană
NO
90. 04.12.2007 12:45 3753 Vot final
PL 674/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor
NO
91. 04.12.2007 12:44 3751 Vot final
PL 753/2007 pentru ratificarea Instrumentelor de amendare, adoptate la Antalya la 24 noiembrie 2006, a Constituției și Convenției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992
NO
92. 04.12.2007 12:44 3752 Vot final
PL 752/2007 pentru acceptarea amendamentului adoptat prin Decizia II/1 a celei de-a doua Reuniuni a părților, la Alma Ata, Kazahstan, la 25-27 mai 2005, la Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998
NO
93. 04.12.2007 12:43 3750 Vot final
Respingere PL 733/2007 privind modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată
YES
94. 04.12.2007 12:43 3749 Vot final
PL 754/2007 pentru aderarea României la Acordul de cooperare între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei și a oricărei alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora, semnat la Luxemburg la 26 octombrie 2004
NO
95. 04.12.2007 12:42 3748 Vot final
PL 751/2007 pentru aderarea României la Acordul semnat la Luxemburg, la 25 iunie 2005, de modificare a Acordului de parteneriat între statele membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000
NO
96. 04.12.2007 12:42 3747 Vot final
PL 664/2007 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică
NO
97. 04.12.2007 12:41 3745 Vot final
PL 716/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, consevarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
NO
98. 04.12.2007 12:41 3746 Vot final
Respingere PL 606/2006 privind instituirea unor măsuri financiare pentru finanțarea unor cheltuieli de asistență socială
YES
99. 04.12.2007 12:40 3743 Vot final
PL 677/2007 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
NO
100. 04.12.2007 12:40 3744 Vot final
PL 717/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului
NO

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 2 octobre 2022, 13:05
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro