Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Dîrzu Ioan în legislatura 2016-prezent?

2287 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 numai voturile finale
inclusiv cele la care nu a participat
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
301. 09.07.2018 17:57 20288 Prelungire program de lucru DA
302. 09.07.2018 17:43 20277 PLx 369/2018 -art.141 -forma comisiei DA
303. 09.07.2018 17:42 20276 PLx 369/2018 - amr.275 NU
304. 09.07.2018 17:41 20274 PLx 369/2018 - amr.235 NU
305. 09.07.2018 17:41 20275 PLx 369/2018 - art.139-forma comisie DA
306. 09.07.2018 17:39 20273 PLx 369/2018 -amr.217 NU
307. 09.07.2018 17:38 20272 PLx 369/2018 - art.138-forma comisie DA
308. 09.07.2018 17:37 20271 PLx 369/2018 - amr.216 NU
309. 09.07.2018 17:36 20270 PLx 369/2018 - art 135- forma comisie DA
310. 09.07.2018 16:48 20264 Vot control DA
311. 09.07.2018 16:16 20262 Vot control DA
312. 09.07.2018 16:15 20261 Vot control DA
313. 05.07.2018 13:34 20260 Vot final
Adoptare PL 350/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
DA
314. 05.07.2018 13:29 20259 Vot final
Adoptare PL 376/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor
DA
315. 05.07.2018 13:29 20258 Vot final
Adoptare PL 600/2017 Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică” prin transformare
DA
316. 05.07.2018 13:23 20257 Vot final
Adoptare PL 509/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
DA
317. 05.07.2018 13:22 20256 Vot final
Adoptare PL 377/2011 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
DA
318. 05.07.2018 13:21 20255 Vot final
Adoptare PL 839/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
DA
319. 05.07.2018 13:12 20254 Vot final
Adoptare PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
320. 05.07.2018 13:11 20253 Vot final - Proiectul de Hotarare privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Petru - Gabriel Vlase) (PHCD 48/2018).
PHCD 48/2018 privind vacantarea unui loc de deputat
DA
321. 05.07.2018 13:11 20252 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
322. 04.07.2018 15:25 20233 Proiectul de Hotarare privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul executiei bugetelor anuale ale Curtii de Conturi. DA
323. 04.07.2018 15:23 20232 Proiectul de Hotarare privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru verificarea posibilei implicari a Serviciului de Protectie si Paza in activitatea unor partide politice si in activitatea unor lideri ai acestor partide. DA
324. 04.07.2018 15:17 20231 Proiectul de Hotarare privind intocmirea unui raport comun de catre Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala a Camerei Deputatilor impreuna cu Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala a Senatului. DA
325. 04.07.2018 15:09 20230
PL 388/2017 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
DA
326. 04.07.2018 15:03 20229 Reluarea votului asupra Proiectului de Hotarare privind raportul final al Comisiei parlamentare de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru a clarifica aspectele ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie. DA
327. 04.07.2018 14:56 20228 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 14/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Mediteranei. DA
328. 04.07.2018 14:55 20227 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 9/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Francofoniei. DA
329. 04.07.2018 14:54 20226 Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr.20/2017 pentru modificarea Hotararii Parlamentului Romaniei nr.1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO si aprobarea componentei nominale a acesteia. DA
330. 04.07.2018 14:53 20238 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 11/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa. DA
331. 04.07.2018 14:52 20237 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr.30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie. DA
332. 04.07.2018 14:39 20235 DA
333. 04.07.2018 14:30 20236 DA
334. 04.07.2018 13:48 20136 Vot final
Adoptare PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
DA
335. 04.07.2018 13:47 20135 Vot final
Adoptare PL 340/2018 Lege pentru modificarea art. 12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
DA
336. 04.07.2018 13:42 20134 Vot final
Adoptare PL 245/2017 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
337. 04.07.2018 13:41 20133 Vot final
Adoptare PL 125/2018 Lege privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională-vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale
DA
338. 04.07.2018 13:40 20132 Vot final
Adoptare PL 335/2018 pentru detașarea personalului prevăzut la art.241 alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor
DA
339. 04.07.2018 13:39 20131 Vot final
Adoptare PL 396/2018 privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgență
DA
340. 04.07.2018 13:38 20129 Vot final
Adoptare PL 188/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
DA
341. 04.07.2018 13:38 20130 Vot final
Adoptare PL 494/2017 pentru modificarea Legii nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național
DA
342. 04.07.2018 13:34 20128 Vot final
Adoptare PL 136/2018 Lege privind modificarea alin.(2) al art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
DA
343. 04.07.2018 13:33 20127 Vot final
Adoptare PL 342/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Național Filatelic
DA
344. 04.07.2018 13:31 20126 Vot final
Adoptare PL 128/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
DA
345. 04.07.2018 13:29 20125 Vot final
Adoptare PL 244/2018 Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 și abrogarea alin.(2) al art.III din Legea nr.224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
DA
346. 04.07.2018 13:26 20124 Vot final
Adoptare PL 308/2018 Lege pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene
DA
347. 04.07.2018 13:22 20123 Vot final
Adoptare PL 274/2018 pentru instituirea zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainiene
DA
348. 04.07.2018 13:21 20120 Suplimentarea listei de vot final cu 4 proiecte. NU
349. 04.07.2018 13:14 20122 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
350. 04.07.2018 12:02 20194 Art. IV DA
351. 04.07.2018 12:02 20195 Tehnica legislativa- Consiliul Legislativ DA
352. 04.07.2018 12:02 20193 Art. III DA
353. 04.07.2018 12:01 20192 Art. II DA
354. 04.07.2018 12:01 20191 Art. 384 DA
355. 04.07.2018 12:01 20190 Art. 367 DA
356. 04.07.2018 12:00 20189 Art. 342 DA
357. 04.07.2018 12:00 20188 Art. 338 DA
358. 04.07.2018 12:00 20187 Art. 337 DA
359. 04.07.2018 11:59 20184 Art. 334 DA
360. 04.07.2018 11:59 20185 Art. 335 DA
361. 04.07.2018 11:59 20186 Art. 336 DA
362. 04.07.2018 11:59 20183 Art. 309 DA
363. 04.07.2018 11:58 20182 Art. 308 DA
364. 04.07.2018 11:58 20181 Art. 298 DA
365. 04.07.2018 11:58 20180 Art. 295 DA
366. 04.07.2018 11:57 20179 Art. 292 DA
367. 04.07.2018 11:57 20177 Art. 290 DA
368. 04.07.2018 11:57 20178 Art. 291 DA
369. 04.07.2018 11:56 20174 Art. 277 DA
370. 04.07.2018 11:56 20175 Art. 279 DA
371. 04.07.2018 11:56 20176 Art. 287 DA
372. 04.07.2018 11:55 20172 Art. 216 indice 1 DA
373. 04.07.2018 11:55 20173 Art. 273 DA
374. 04.07.2018 11:54 20171 Art. 216 DA
375. 04.07.2018 11:54 20170 Art. 215 DA
376. 04.07.2018 11:54 20169 Art. 214 DA
377. 04.07.2018 11:53 20168 Art. 189 DA
378. 04.07.2018 11:53 20166 Art. 177 DA
379. 04.07.2018 11:53 20167 Art. 187 indice 1 DA
380. 04.07.2018 11:52 20165 Art. 175 DA
381. 04.07.2018 11:52 20164 Art. 159 indice 1 DA
382. 04.07.2018 11:51 20162 Art. 96 DA
383. 04.07.2018 11:51 20161 Art. 93 DA
384. 04.07.2018 11:51 20163 Art. 155 DA
385. 04.07.2018 11:50 20159 Art. 83 DA
386. 04.07.2018 11:50 20160 Art. 91 DA
387. 04.07.2018 11:45 20158 Art. 65 DA
388. 04.07.2018 11:44 20157 Art. 64 DA
389. 04.07.2018 11:10 20222 Art. 100 - text initial DA
390. 04.07.2018 11:09 20221 PL-x 406/2018 - Amendament respins 19 NU
391. 04.07.2018 11:08 20220 Text initial - art. 75 integral DA
392. 04.07.2018 11:08 20219 PL-x 406/2018 - Amendament respins 18 NU
393. 04.07.2018 11:07 20218 Text initial DA
394. 04.07.2018 11:06 20217 PL-x 406/2018 - Amendament respins 15 NU
395. 04.07.2018 11:04 20216 Text initial DA
396. 04.07.2018 11:04 20215 PL-x 406/2018 - Amendament respins 13 NU
397. 04.07.2018 11:02 20214 PL-x 406/2018 - Amendament respins 10 NU
398. 04.07.2018 11:01 20213 Text initial DA
399. 04.07.2018 11:00 20212 PL-x 406/2018 - Amendament respins 9 NU
400. 04.07.2018 10:54 20211 Text initial DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 16 noiembrie 2018, 21:53
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro