Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2008 > 11-02-2008

Ședința Camerei Deputaților din 11 februarie 2008

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Aprobarea unor modificări în componența unor comisii permanente.
  3   Informare privind depunerea de către Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal a moțiunii simple cu titlul "Anulați taxa de primă înmatriculare".
  4   Dezbaterea Propunerii legislative de modificare și completare a Legii nr.504 din 11/07/2002 Legea audiovizualului, versiune consolidată în 28/05/2006. (rămasă pentru votul final)
  5   Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (retrimisă comisiei).
  6   Informare privind afilierea domnului deputat Dumitru Gheorghe Mircea Coșea la Grupul parlamentar al P.D.-L.
  7   Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru completarea unor dispoziții ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, precum și pentru completarea art.6 din Legea contenciosului administrativ nr.554 din 07 decembrie 2004 (retrimisă comisiei).
  8   Propunerea legislativă privind informarea Parlamentului României de către Președintele țării și primul-ministru în legătură cu vizitele efectuate în străinătate (amânarea dezbaterilor)
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului, realizat prin schimbul de scrisori efectuat la Paris, la 26 ianuarie 2006, respectiv la 3 iulie 2006, privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Comitetul Oțelului din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD). (rămas pentru votul final)
  10   Dezbateri asupra Proiectului de Lege - Codul silvic, Propunerii legislative privind Codul Silvic, Propunerii legislative privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată, cu modificările și completările ulterioare (retrimise comisiei).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbușirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagrației produse în data de 14 septembrie 2007. (rămas pentru votul final)
  12   Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991 (retrimis comisiei).
  13   Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice (retrimis comisiei).
  14   Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2007 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2006 privind finanțarea unor proiecte de investiții care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare (retrimis comisiei).
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. (rămas pentru votul final)
  16   Dezbateri generale asupra Propunerii legislative privind protejarea patrimoniului cultural imaterial și Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial.
  17   Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului de către deputații
   17.1  Monalisa Găleteanu
   17.2  Adrian Moisoiu
   17.3  Ștefan Baban
   17.4  Aledin Amet
   17.5  Doina Micșunica Drețcanu
   17.6  Petru Călian
   17.7  Alexandru Știucă
   17.8  Valentin Adrian Iliescu
   17.9  Mircia Giurgiu
   17.10  Andrian-Sirojea Mihei
   17.11  Diana Maria Bușoi