Plen
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2021
25-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2014 > 19-12-2014 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 19, 2014

Sittings of the Chamber of Deputies

  1   Informare privind demisia domnului Adrian George Scutaru din calitatea de deputat.
  2   Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi.
  3   Informare privind modificări în conducerea unui grup parlamentar.
  4   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (PHCD 70/2014). (rămas pentru votul final)
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2014 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin.(4) al art.II din Ordonanța Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil (PL-x 457/2014). (rămas pentru votul final)
  6   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură (PL-x 391/2013/2014). (rămasă pentru votul final)
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital (PL-x 458/2012). (rămas pentru votul final)
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal - bugetar pe anul 2015 (PL-x 593/2014). (rămas pentru votul final)
  9   Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.407/2006 - Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic (Pl-x 280/2013). (retrimisă comisiei)
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (PL-x 16/2014). (rămas pentru votul final)
  11   Informare privind Grupul parlamentar al PP-DD.
  12   Supunerea la votul final:
   12.1  Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (PHCD 70/2014); (adoptat)
   12.2  Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (PL-x 568/2014); (adoptat)
   12.3  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2014 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar (PL-x 484/2014); (adoptat)
   12.4  Proiectul de Lege pentru aprobarea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior (PL-x 480/2014); (adoptat)
   12.5  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II alin.(4) din Ordonanța Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil (PL-x 457/2014); (adoptat)
   12.6  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, reexaminată la cererea Președintelui României (PL-x 391/2013/2014); (adoptarea legii)
   12.7  Proiectul de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015 (PL-x 593/2014); (adoptat)
   12.8  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (PL-x 16/2014); (adoptat)
   12.9  Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(8) al art.8 din Legea nr.220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (Pl-x 322/2014); (respinsă)
   12.10  Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (PL-x 539/2013); (adoptat)
   12.11  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2014 pentru modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 207/2014); (adoptat)
   12.12  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital (PL-x 458/2012); (adoptat)

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate

  1   Intervenția domnului deputat Varujan Pambuccian cu privire la Ziua Minorităților Naționale din România.
  2   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.
  3   Dezbaterea Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015. (votul final se va da într-o ședință viitoare)
  4   Dezbaterea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO. (votul final se va da într-o ședință viitoare)
  5   Dezbaterea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pe anul 2015. (votul final se va da într-o ședință viitoare)
  6   Notă pentru exercitarea de către senatori și deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarii generali ai Senatului și Camerei Deputaților, conform prevederilor art. 15 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
- Lege privind securitatea cibernetică a României;
- Lege pentru ratificarea Înțelegerii în domeniul securității sociale dintre Guvernul României și Guvernul Quebecului, semnată la Quebec, la 19 noiembrie 2013;
- Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe - procedură de urgență;
- Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2014 pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;
- Lege pentru aprobarea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;
- Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil - procedură de urgență;
- Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură - procedură de urgență;
- Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015 - procedură de urgență;
- Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale - procedură de urgență;
- Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență - procedură de urgență;
- Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali - procedură de urgență;
- Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative - procedură de urgență.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 9 december 2021, 13:43
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro