Plen
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2021
06-12-2021 (joint)
06-12-2021
25-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2020 > 12-03-2020 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 12, 2020

Sittings of the Chamber of Deputies

  1   Aprobarea suplimentării ordinii de zi.
  2   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind Stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei (PL-x 84/2020). (rămas pentru votul final)
  3   Dezbaterea Proiectului de Lege privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ (PL-x 337/2019). (rămas pentru votul final)
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciului de bonă (PL-x 43/2020). (rămas pentru votul final)
  5   Supunerea la votul final:
   5.1  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind Stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei (PL-x 84/2020); (adoptat)
   5.2  Proiectul de Lege privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ (PL-x 337/2019); (adoptat)
   5.3  Proiectul de Lege privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă (PL-x 43/2020). (adoptat)
  6   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi:
  Legea pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003
  Codul muncii și a art.94 din Legea educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 618/2019); (adoptată în procedură de urgență)
  Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență (PL-x 341/2019); (adoptată în procedură de drept comun)
  Legea pentru modificarea Legii nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia (PL-x 493/2019); (adoptată în procedură de drept comun)
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 523/2019); (adoptată în procedură de drept comun)
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 537/2019); (adoptată în procedură de drept comun)
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK
  S.A. precum și a Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 490/2019); (adoptată în procedură de urgență)
  Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum și pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia (PL-x 395/2019); (adoptată în procedură de urgență)
  Legea pentru modificarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 (PL-x 86/2020); (adoptată în procedură de urgență)
  Legea privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România (PL-x 87/2020); (adoptată în procedură de urgență)
  Legea privind instituirea Zilei Satului Românesc (PL-x 68/2020); (adoptată în procedură de drept comun)
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (Pl-x 119/2019); (adoptată în procedură de drept comun)
  Legea pentru completarea Legii concediului paternal nr.210/1999 și pentru abrogarea art.10 alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene (PL-x 724/2018); (adoptată în procedură de urgență)
  Legea pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 355/2019); (adoptată în procedură de drept comun)
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (PL-x 461/2019); (adoptată în procedură de drept comun)
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane (PL-x 407/2019); (adoptată în procedură de urgență)
  Legea pentru modificarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (PL-x 52/2020); (adoptată în procedură de drept comun)
  Legea pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 553/2018); (adoptată în procedură de drept comun)
  Legea privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ (PL-x 337/2019); (adoptată în procedură de urgență)
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei (PL-x 84/2020); (Adoptată în procedură de urgență.)
  Legea privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă (PL-x 43/2020); (adoptată în procedură de urgență)

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate

  1   Informare privind depunerea mandatului premierului desemnat.
  2   Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi:
  Legea pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii și a art.94 din Legea educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 618/2019) (adoptată în procedură de urgență);
  Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență (PL-x 341/2019) (adoptată în procedură de drept comun);
  Legea pentru modificarea Legii nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia (PL-x 493/2019) (adoptată în procedură de drept comun);
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 523/2019) (adoptată în procedură de drept comun);
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 537/2019) (adoptată în procedură de drept comun);
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A. precum și a Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legiinr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 490/2019) (adoptată în procedură de urgență );
  Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum și pentru aprobarea unor măsuri de aplicarea acestuia (PL-x 395/2019) (adoptată în procedură de urgență );
  Legea privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România (PL-x87/2020) (adoptată în procedură de urgență);
  Legea privind instituirea Zilei Satului Românesc (PL-x 68/2020) (adoptată în procedură de drept comun);
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (Pl-x 119/2019) (adoptată în procedură de drept comun);
  Legea pentru completarea Legii concediului paternal nr.210/1999 și pentru abrogarea art.10 alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene (PL-x 724/2018) (adoptată în procedură de urgență);
  Legea pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 355/2019) (adoptată în procedură de drept comun);
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (PL-x 461/2019) (adoptată în procedură de drept comun);
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane (PL-x 407/2019) (adoptată în procedură de urgență);
  Legea pentru modificarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (PL-x52/2020) (adoptată în procedură de drept comun);
  Legea pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 553/2018) (adoptată în procedură de drept comun);
  Legea privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ (PL-x 337/2019) (adoptată în procedură de urgență);
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei (PL-x 84/2020) (adoptată în procedură de urgență);
  Legea privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă (PL-x 43/2020) (adoptată în procedură de urgență).

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 8 december 2021, 6:41
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro