Petru Gabriel Vlase
Petru Gabriel Vlase
Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002
Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Interogare > Rezultate Versiunea pentru printare

Rezultate interogare

  Criteriile de interogare selectate:
ședințele:Camerei Deputaților și Senatului
din perioada:21 decembrie 2016 - 4 octombrie 2017
vorbitor:Petru Gabriel Vlase
înregistrări găsite:4817 la 1215 puncte din sumarele a 49 ședințe
total durată video:23h45m46s

Legenda 
acces la paragrafele relevante pentru interogare
acces la textul complet al punctului din sumar
acces la textul complet al subpunctului din sumar
1 2 3
41.
Ședința Camerei Deputaților din 14 februarie 2017 1h00m58s Video
pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 417/2015); (respins) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.42 din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice (Pl-x 115/2016); (respinsă) pasajele relevante
    Propunerea legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de dietetician (Pl-x 202/2014); (respinsă) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 27/2016); (respinsă) pasajele relevante
    Propunerea legislativă privind declararea UDMR drept organizație ilegală, anti-constituțională și anti-statală (Pl-x 238/2016); (respinsă) pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale (Pl-x 173/2016). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.500/2002 privind finanțele publice (Pl-x 202/2016); (respinsă) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru completarea articolului 2 al Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (Pl-x 198/2016); (respinsă) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (Pl-x 32/2016); (respinsă) pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru abrogarea art.5 din Legea nr.35/2007 (Pl-x 163/2016). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 169/2016). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (Pl-x 134/2016). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea art.20 alin.(5) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (Pl-x 233/2015); (respinsă) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea art.188 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 98/2016); (respinsă) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 republicată privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 635/2013); (respinsă) pasajele relevante
    Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii poliției locale nr.155/2010 (Pl-x 62/2016); (respinsă) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (Pl-x 218/2016); (respinsă) pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii concediului paternal nr.210/1999 (PL-x 873/2015). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind asigurarea ordinii și liniștii publice (PL-x 738/2011). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 169/2016); (respinsă) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru completarea Legii societăților nr.31/1990 (Pl-x 227/2016); (respinsă) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe ale Securității Naționale (Pl-x 165/2016); (respinsă) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru interzicerea organizațiilor politice cu caracter comunist (PL-x 123/2016); (respins) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (Pl-x 134/2016); (respinsă) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea art.4 din Legea concediului paternal nr.210/1999 (PL-x 132/2016); (respins) pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind modificarea art.192 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 31/2016). (respins) pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.4 din Legea concediului paternal nr.210/1999 (PL-x 132/2016). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru abrogarea art. 42 din Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare (Pl-x 77/2016). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea Legii nr.124/2000 privind structura personalului Curții Constituționale (Pl-x 167/2016). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru abrogarea art.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (PL-x 616/2015); (respins) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.684 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 51/2016); (respinsă) pasajele relevante
    Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea sistemului de sănătate din România (Pl-x 788/2015); (respinsă) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (Pl-x 7/2016); (respinsă) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea Legii concediului paternal nr.210/1999 (PL-x 873/2015); (respins) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru instituirea unor pachete alimentare sociale pentru elevii - cazuri sociale (Pl-x 135/2016); (respinsă) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții (PL-x 254/2016); (respins) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.14/2003, a partidelor politice (Pl-x 219/2016); (respinsă) pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (Pl-x 7/2016). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 417/2015). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Adrian Ionuț Gâdea (ca urmare a demisiei) (PH CD 7/2017); (adoptat) pasajele relevante
    Propunerea legislativă de modificare a Ordonanței de urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 600/2013); (respinsă) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru abrogarea art.52 din Legea nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare (PL-x 891/2015); (respins) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (Pl-x 148/2016); (respinsă) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru completarea art.140, alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 124/2016); (respinsă) pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.190 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 326/2015). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru interzicerea organizațiilor politice cu caracter comunist (PL-x 123/2016). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii poliției locale nr.155/2010 (Pl-x 62/2016). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.42 din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice (Pl-x 115/2016). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea lit.b) a art.35 din Legea nr.155/2010 - Legea poliției locale (PL-x 44/2013). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților (PL-x 768/2015). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru completarea articolelor 190 și 1901 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 754/2015); (respinsă) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice (PL-x 108/2011); (respins) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru abrogarea art.5 din Legea nr.35/2007 (Pl-x 163/2016); (respinsă) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru completarea art.190 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 326/2015); (respinsă) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru completarea art.188 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 234/2016); (respinsă) pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 375 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 168/2016). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
  Aprobarea modificării programului de lucru. pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților (Pl-x 150/2016). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 625/2013); (respinsă) pasajele relevante
    Propunerea legislativă privind medicina școlară (Pl-x 254/2014); (respinsă) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru completarea art.1901 al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 561/2014); (respinsă) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 172/2016); (respinsă) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 375 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 168/2016); (respinsă) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru abrogarea art. 42 din Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare (Pl-x 77/2016); (respinsă) pasajele relevante
    Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 126/2016); (respinsă) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 92/2016); (respinsă) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 republicată privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 615/2013); (respinsă) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea art.7 alin.(3) din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare (Pl-x 28/2016); (respinsă) pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de formator auto cu drept de liberă practică, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Formatorilor Auto din România (PL-x 294/2014); (respins) pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(2), (3) și (5) ale art.5 din Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (Pl-x 216/2016). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 126/2016). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.140, alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 124/2016). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 8/2017); (adoptat) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 republicată privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 614/2013); (respinsă) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.124/2000 privind structura personalului Curții Constituționale (Pl-x 167/2016); (respinsă) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților (PL-x 768/2015); (respins) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților (Pl-x 150/2016); (respinsă) pasajele relevante
    Propunerea legislativă privind modificarea și completarea OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale (Pl-x 173/2016); (respinsă) pasajele relevante
    Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.123/2012 - Legea energiei electrice și gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial nr.485 din 16.07.2012, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 243/2016); (respinsă) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.500 din 2002 privind finanțele publice (Pl-x 125/2016); (respinsă) pasajele relevante
    Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 110/2014); (respins) pasajele relevante
    Propunerea legislativă privind declararea Zilei de 4 Iunie Ziua Trianonului și a luptei împotriva asupririi maghiare (Pl-x 790/2015); (respinsă) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat (Pl-x 753/2015); (respinsă) pasajele relevante
    Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de instructor auto cu drept de liberă practică, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Camerei Instructorilor Auto din România (Pl-x 342/2012); (respinsă) pasajele relevante
    Propunerea legislativă privind completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 155/2016); (respinsă) pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea lit.b) a art.35 din Legea nr.155/2010 - Legea poliției locale (PL-x 44/2013); (respins) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Anexei 3b din Legea 63/2011 - privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, precum si pentru modificarea și completarea Art.4 din Anexa I din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și a Anexei II, Cap.I, pct.6 din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 756/2015); (respinsă) pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind asigurarea ordinii și liniștii publice (PL-x 738/2011); (respins) pasajele relevante
    Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2), (3) și (5) ale art.5 din Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (Pl-x 216/2016); (respinsă) pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (Pl-x 148/2016). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 155/2016). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
42.
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 7 februarie 2017 1h09m35s Video
pasajele relevante
  Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a Legii bugetului de stat pe anul 2017 (PL-x 7/2017), adoptată în procedură de drept comun, și a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 (PL-x 8/2017), adoptată în procedură de drept comun. pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului Legii asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 (PL-x 8/2017). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
  Scurte comentarii în legătură cu un incident petrecut în pauză. pasajele relevante
  Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 (PL-x 7/2017). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 (PL-x 7/2017); (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 (PL-x 8/2017). (adoptat) pasajele relevante
43.
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 6 februarie 2017 3h30m15s Video
pasajele relevante
  Prezentarea moțiunii de cenzură intitulate "Guvernul Grindeanu - Guvernul Sfidării Naționale. Nu legalizați furtul în România!", inițiată de 123 de senatori și deputați. pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 11 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 2/2017 privind efectuarea de către Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților și Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea condițiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din august și noiembrie 2016, de către Guvernul României din acea perioadă. pasajele relevante
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. pasajele relevante
  Dezbateri asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017. (L10/2017) pasajele relevante
44.
Ședința Camerei Deputaților din 3 februarie 2017 06m32s Video
pasajele relevante
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017 (PL-x 105/2017), adoptată în procedură de urgență. pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017 (PL-x 105/2017). (adoptat) pasajele relevante
45.
Ședința Camerei Deputaților din 1 februarie 2017 20m52s Video
pasajele relevante
  Alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților. pasajele relevante
  Aprobarea repartizării locurilor pentru funcțiile din Biroul permanent. pasajele relevante
  Informare privind modificări în denumirea, componența numerică și nominală și conducerea grupurilor parlamentare. pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind completarea și modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 6/2017). pasajele relevante
46.
Ședința Camerei Deputaților din 16 ianuarie 2017 13m18s Video
pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi pentru verificarea condițiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat din lunile august și noiembrie 2016 de către Guvernul României (PHCD 4/2017). pasajele relevante
  Aprobarea modificării și completării ordinii de zi. pasajele relevante
  Validarea unor mandate de deputat și depunerea jurământului de credință față de țară și popor de către deputații ale căror mandate au fost validate (Cosma Andreea, Ursu Răzvan-Ion, Suciu Matei, Radu Anișoara). pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2017 (PHCD 5/2017). pasajele relevante
  Aprobarea modificării programului de lucru. pasajele relevante
47.
Ședința Camerei Deputaților din 9 ianuarie 2017 05m29s Video
pasajele relevante
  Aprobarea programului de lucru. pasajele relevante
  Informare cu privire la proiectele de lege privind aprobarea unor ordonanțe de urgență ale Guvernului, precum și la alte inițiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților care urmează să fie avizate de comisiile parlamentare în termenele stabilite (Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, PL-x 2/2017.) pasajele relevante
  Aprobarea ordinii de zi. pasajele relevante
48.
Ședința Camerei Deputaților din 5 ianuarie 2017 21m22s Video
pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (PL-x 1/2017). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 335/2016); (adoptat) pasajele relevante
  Depunerea jurământului de credință față de țară și popor de către domnul deputat Pașcan Emil-Marius. pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al doamnei Andaluzia Luca (PH CD 3/2017). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Aprobarea ordinii de zi. pasajele relevante
  Aprobarea programului de lucru. pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Călin-Ionel Dobra (PH CD 2/2017); (adoptat) pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Călin-Ionel Dobra (PH CD 2/2017). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al doamnei Andaluzia Luca (PH CD 3/2017). (adoptat) pasajele relevante
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 1/2017); (adoptat) pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 335/2016). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi:
- Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 335/2016) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (PL-x 1/2017) (adoptată în procedură de urgență).
pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (PL-x 1/2017). (adoptat) pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 1/2017). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
49.
Ședința Camerei Deputaților din 21 decembrie 2016 00m26s Video
pasajele relevante
  Depunerea jurământului de credință față de țară și popor de către deputați, în ședință solemnă. pasajele relevante

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 18 iulie 2018, 8:02
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro