Miron Tudor Mitrea
Miron Tudor Mitrea
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:22 novembre 1996 - 14 novembre 2000
speeches of:Miron Tudor Mitrea
records found:1965 in 196 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 19, 2000
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Petru Șerban Mihăilescu - intervenție "privind odiseea metroului bucureștean"; relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 18, 2000
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi, cu modificări, pentru zilele de 18, 19 și 21 septembrie 2000. relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 12, 2000
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților (proiectul de Hotărâre care se referă numai la modificarea art.176 din Regulament). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 29, 2000
relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2000 pentru ratificarea Protocolului adițional suplimentar la Acordul dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord și celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace, cu privire la statutul forțelor lor, adoptat la Bruxelles la 19 decembrie 1997. relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2000 pentru ratificarea celui de al doilea Protocol adițional la Acordul privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud - Est, semnat la București la 30 noiembrie 1999. relevant paragraphes
  Adoptarea propunerii legislative privind Programul energetic nuclear. relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/1999 pentru interzicerea publicității produselor din tutun în sălile de spectacol și interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor. relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate. relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări în componența unor comisii permanente ale Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind publicitatea. relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/1999 privind înființarea Centrului de Management pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Lege privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului;
 • Lege privind acordarea de facilități persoanelor care au domiciliul în localități rurale aflate în zonele montane;
 • Lege privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/1999 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului, nr.48/1992;
 • Lege privind structura personalului Curții Constituționale;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/1999 privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu";
 • Lege privind reducerea acordată pensionarilor pentru transportul intern;
 • Lege pentru completarea art.20 a Legii nr.1/ 1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe;
 • Lege privind publicitatea;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2000 pentru completarea Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale;
 • Lege privind activitatea de meteorologie;
 • Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/1999 privind înființarea Centrului de Management pentru finanțarea învățământului superior și a cercetării științifice universitare;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.56 din 1996 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor Curții Supreme de Justiție, ale magistraților asistenți și ale celorlalte categorii de personal;
 • Lege privind aprobare Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/1999 pentru interzicerea publicității produselor din tutun în sălile de spectacol și interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/2000 privind declararea Complexului Memorialului Revoluției Decembrie 1989 din municipiul Timișoara ca ansamblu de interes național;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2000 pentru ratificarea protocolului adițional suplimentar la acordul dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de nord și celelalte state participante la parteneriatul pentru pace cu privire la statutul forțelor lor, adoptat la Bruxelles la 19 decembrie 1997;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2000 pentru ratificarea celui de-al doilea protocol adițional la acordul privind forța multinațională de pace din Europa de sud-est, semnat la București la 30 noiembrie 1999;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2000 privind ratificarea contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Compania națională de transporturi aeriene române TAROM S.A. pentru finanțarea proiectului de reînnoire a flotei TAROM, semnat la București la 24 decembrie 1999 și la Bruxelles la 27 decembrie 1999;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2000 privind ratificarea unor convenții adoptate de Organizația Internațională a Muncii;
 • Lege pentru ratificarea acordului dintre Guvernul României și Guvernul republicii Polonia privind trasporturile aeriene civile, semnat la Varșovia la 19 mai 1999;
 • Lege pentru aprobarea afilierii Centrului de formare și inovație pentru dezvoltare în Carpați la Asociația Europeană Euromontană, precum și a plății cotizației anuale.
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2000 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A. pentru finanțarea Proiectului de reînnoire a flotei TAROM, semnat la București la 24 decembrie 1999 și la Luxemburg la 27 decembrie 1999. relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.56/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor Curții Supreme de Justiție, ale magistraților-asistenți și ale celorlalte categorii de personal. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2000 privind ratificarea unor convenții adoptate de Organizația Internațională a Muncii. relevant paragraphes
  Adoptarea Hotărârii Camerei Deputaților privind exercitarea mandatului de către unii membri ai Consiliului Național al Audiovizualului. relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 26, 2000
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru armonizarea unor dispoziții din Codul penal și Codul de procedură penală cu rezoluția 1123 (1997) a Consiliului Europei. relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Lege pentru completarea art.8 din Legea nr.71/1995 privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, postliceal și superior de a susține examenul de finalizare a studiilor la unități și instituții similare din învățământul de stat;
 • Lege pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război;
 • Lege privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.102/1998 privind formarea profesională continuă prin sistemul național;
 • Lege privind regimul parcurilor industriale;
 • Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/1999 privind administrarea companiilor/societăților naționale, a societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și a regiilor autonome.
relevant paragraphes
  Dezvoltarea interpelărilor și prezentarea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 26 - 30 iunie 2000. relevant paragraphes
  Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate. relevant paragraphes
  Informare cu privire la demisia din calitatea de deputat a domnilor Traian Băsescu, circumscripția electorală nr.38 Vaslui, și Radu Ștefan Mazăre, circumscripția electorală nr.14 Constanța. relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2000
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Nicolae Leonăchescu - exprimarea unor puncte de vedere în legătură cu reforma sistemului energetic; relevant paragraphes
    Ioan-Adrian Vilău - posibil răspuns la întrebarea: "Cât este dispus fiecare dintre noi să dea și să facă pentru ca 13 - 15 iunie 1990 să nu se mai repete?"; relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/1999 pentru modificarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.26/1993 privind tariful vamal de import al României. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Petru Bejinariu - declarație intitulată: "Seceta face ravagii în România și din cauza politicii greșite a Guvernului"; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final și adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Victor Neagu - pledoarie pentru punerea în practică, cu respectul cuvenit, a drepturilor și aspirațiilor țăranului român; relevant paragraphes
    Ioan Igna - apel în sensul declanșării unor dezbateri constructive pentru redresarea agriculturii; relevant paragraphes
    Mihai Dorin Drecin - declarație intitulată: "UDMR și structurile statale proprii din interiorul României"; relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Vasile Mândroviceanu - evocarea fenomenului Piața Universității și păstrarea unui moment de reculegere în memoria ființelor nevinovate care au dispărut în perioada 13-15 iunie 1990; relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2000 pentru modificarea prevederilor Legii nr.2/1992 privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 48/1992, a Audiovizualului. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Dumitru Bălăeț - declarație, în numele Grupului parlamentar al PRM, referitoare la alegerile locale din 4 iunie 2000; relevant paragraphes
    Becsek-Garda Dezideriu Coloman - protest în numele Asociației pentru protecția cumpărătorilor de autoturisme din România; relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/1997 privind bursele de mărfuri. relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuințe (amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes
  Proiectul Legii protejării monumentelor istorice (amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ștefan Baban - declarație cu titlul "Soarta investitorilor FNI este pe muchie de cuțit"; relevant paragraphes
    Ioan Vida Simiti - evocarea episcopului cardinal Iuliu Hossu; relevant paragraphes
    Lazăr Lădariu - prezentarea unor fapte care au avut loc cu prilejul unei "așa-zise serbări câmpenești" de la Șumuleu-Ciuc; relevant paragraphes
    Dorin Vataman - comentariu asupra faptului că "pe scena politică românească se observă o abundență de partide autointitulate social-democrate"; relevant paragraphes
    Valeriu Tabără - nouă atenționare pentru salvarea agriculturii printr-o intervenție în forță. relevant paragraphes
    Emanoil-Dan Barbaresso - încercarea demonstrării legăturilor dintre PDSR - CENTROCOOP - FNI; relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea articolului 156 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind acordarea de facilități persoanelor care au domiciliul în localitățile rurale aflate în zonele montane. relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 6, 2000
relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la următoarele proiecte de lege:
 • proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.48/1999 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului, nr.48/1992;
 • proiectul de Lege privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern;
 • proiectul de Lege privind regimul parcurilor industriale;
 • proiectul de Lege privind protecția patrimoniului cultural național mobil.
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Mihai Drecin - declarație cu titlul "Biserica și integrarea României în structurile europene". relevant paragraphes
    Petru Bejinariu - declarație intitulată "Rolul și imaginea Parlamentului României în mandatul 1996 - 2000"; relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Lege privind declararea orașului Săcele, județul Brașov, municipiu;
 • Lege privind declararea orașului Vatra Dornei, județul Suceava, municipiu;
relevant paragraphes
  Reluarea dezbaterilor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuințe. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final:
 • proiectul de Lege privind declararea orașului Vatra Dornei, județul Suceava, municipiu (adoptat);
 • proiectul de Lege privind declararea orașului Săcele, județul Brașov, municipiu (adoptat);
 • raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind pensionarea anticipată, cu diminuarea cuantumului pensiei (respins);
 • raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială, de respingere a propunerii legislative privind modificarea indicatorilor de prioritate intersectorială pentru învățământ (adoptat).
relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului de mediere la proiectul de Lege privind pensionarea anticipată, cu diminuarea cuantumului pensiei. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ștefan Baban - intervenție intitulată "La un pas de haos"; relevant paragraphes
    Vasile Mândroviceanu - o analiză a stării menținute de mentalitatea comunistă; relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuințe. relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 5, 2000
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse și echipamente importante pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale (procedură de urgență). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind modificarea indicatorului de prioritate intersectorială pentru învățământ (amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 5-9 iunie 2000. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/1998 pentru constituirea fondurilor de restructurare (procedură de urgență). relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind declararea orașului Săcele, județul Brașov, municipiu. relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind declararea orașului Vatra Dornei, județul Suceava, municipiu (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind declararea orașului Săcele, județul Brașov, municipiu (adoptarea propunerii de respingere). relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale și a taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri provenite din import (procedură de urgență). relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1999 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor importate prin servicii poștale și în regim de curierat rapid, de către persoanele juridice (procedură de urgență). relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/1999 privind modificarea și completarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1999 pentru aprobarea participării României la Grupul de state împotriva corupției (GRECO), instituit prin Rezoluția Consiliului Europei nr (99) 5 din 1 mai 1999;
 • Lege privind aprobrea Ordonanței Guvernului nr. 69/1999 pentru facilitarea aplicării convențiilor internaționale în materie de transfer al persoanelor condamnate, la care România este parte, în privința predării-preluării condamnaților;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1999 pentru ratificarea Acordului privind Forța multinațională de pace din Europa de sud-est, semnat la Skopje, la 26 septembrie 1998 și a Protocolului adițional la Acordul privind Forța multinațională de pace din Europa de sud-est, semnat la Atena la 12 ianarie 1999;
 • Lege pentru ratificarea Protocolului dintre România și Agenția Internațională pentru Energia Atomică, adițional la Acordul dintre Republica Socialistă România și Agenția Internațională pentru Energia Atomică pentru aplicarea garanțiilor în legătură cu Tratatul de neproliferare a armelor nucleare, semnat la Viena, la 11 iunie 1999;
 • Lege pentru ratificarea Deciziilor nr. 5/1997 și nr. 8/1997 ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România și statele Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS);
 • Lege pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre Guvernul României și Comunitatea Europeană, realizat la Bruxelles la 17 iunie 1999, pentru modificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori între România și Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 26 noiembrie 1993;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 87/1999 pentru modificarea Anexei A "Descrierea tehnică" la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la Luxemburg și la Bruxelles la 10 mai 1993;
 • Lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 23 ianuarie 1998;
 • Lege pentru aderarea României la Convenția internațională privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere, semnată la Geneva la 21 octombrie 1982;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară, semnat la București la 17 decembrie 1998;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere și respingerea Ordonanței Guvernului nr. 73/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/1999 privind tranzitul trupelor străine participante la misiunea KFOR pe teritoriul României, până la reluarea sesiunii parlamentare;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/1998 privind aprobarea participării Ministerului Turismului la Comisia europeană de turism și la Asociația de promovare turistică internațională - "Die Donau".
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/1999 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru finanțarea unor acțiuni destinate sărbătoririi în România a Anului internațional al vârstnicilor (procedură de urgență). relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse și echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Informații Externe (procedură de urgență). relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de lege și inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.55/1999 pentru interzicerea publicității produselor din tutun în sălile de spectacol și interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor (procedură de urgență). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra propunerii legislative privind modificarea indicatorului de prioritate intersectorială pentru învățământ (procedură de urgență; amânarea votului final). relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 15, 2000
relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 56/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor Curții Supreme de Justiție, ale magistraților - asistenți și ale celorlalte categorii de personal (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 23 ianuarie 1998 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi pentru ședințele din zilele de 15 și 17 mai 2000 și a programului de lucru pentru perioada 15-19 mai 2000. relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/1998 privind aprobarea participării Ministerului Turismului la Comisia Europeană de Turism și la Asociația de Promovare Turistică Internațională "Die Donau" (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/1999 privind tranzitul trupelor străine participante la Misiunea KFOR, pe teritoriul României, până la reluarea sesiunii parlamentare (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului dintre România și Agenția Internațională pentru Energie Atomică, adițional la Acordul dintre Republica Socialistă România și Agenția Internațională pentru Energie Atomică pentru aplicarea garanțiilor în legătură cu Tratatul de Neproliferare a Armelor Nucleare, semnat la Viena la 11 iunie 1999 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Lege privind organizarea și funcționarea Băncii de export-import a României - EXIMBANC S.A. - și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/1999 privind asigurarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice și de uz fitosanitar;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei - A.N.R.E.
relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/1999 pentru aprobarea participării României la Grupul de state împotriva corupției (GRECO), instituit prin Rezoluția Consiliului Europei nr.(99) 5 din 1 mai 1999 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre Guvernul României și Comunitatea Europeană, realizat la Bruxelles la 17 iunie 1999, pentru modificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori între România și Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 26 noiembrie 1993 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/1999 privind instituirea medaliei comemorative 150 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru aderarea României la Convenția internațională privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere, semnată la Geneva la 21 octombrie 1982 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea propunerii legislative pentru completarea art.8 din Legea nr.71/1995 privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, postliceal și superior de a susține examenul de finalizare a studiilor la unități și instituții similare din învățământul de stat (amânarea votului final) . relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară, semnată la București la 17 decembrie 1998 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Prezentarea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea articolului 11 alineatul 2 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (amânarea votului final) . relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/1999 pentru ratificarea Acordului privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998 și a Protocolului Adițional la Acordul privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Atena la 12 ianuarie 1999 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Aprobarea cererii Comisiei pentru industrii și servicii de prelungire a depunerii raportului în privința anchetei cu privire la Societatea Națională de Telecomunicații, ROMTELECOM S.A., până la data de 15 septembrie 2000. relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente. relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru ratificarea Deciziilor nr. 5/1997 și nr. 8/1997 ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România și statele Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 9, 2000
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Petre Țurlea - trasarea unor repere istorice; comentariu asupra Tratatului cu Republica Moldova; relevant paragraphes
    Vasile Vetișanu - demers pentru "îndreptarea unei erori politice și istorice în viața națională - ziua de 10 Mai"; relevant paragraphes
    Romulus Ion Moucha - prezentarea "unor concepte ale PDSR asupra industriei, în perspectiva integrării țării noastre, cât mai curând, în Uniunea Europeană". relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului Legii protejării monumentelor istorice. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Marian Ianculescu - observații pe marginea "campaniei electorale prezidențiale"; relevant paragraphes
    Vasile Mândroviceanu - reiterarea întrebării - De ce nu se pornește încă un proces mondial al comunismului?; relevant paragraphes
    Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz - apel la colegii deputați pentru susținerea unui plan național de combatere a drogurilor; relevant paragraphes
  Dezbateri asupra raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind regimul străinilor în România. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Vasile Stan - reflecții asupra vieții de zi cu zi și a prestației președintelui țării; relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de lege și inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Lazăr Lădariu - analiza unor recente "dezlănțuiri antiromânești"; relevant paragraphes
    Petru Bejinariu - declarație intitulată "O nouă eroare în diplomația românească"; relevant paragraphes
    Dan Coriolan Simedru - solicitare privind reglementarea alocărilor din fondul special al drumurilor publice; relevant paragraphes
    Anghel Stanciu - declarație, în numele Grupului parlamentar al PRM, privind situația S.C. TEPRO - Iași; relevant paragraphes
    Niculae Napoleon Antonescu - intervenție cu titlul "Reforma, restructurarea, demonopolizarea și privatizarea între necesitate și fetișizare"; relevant paragraphes
    Sever Meșca - exprimarea idealului de "refacere a României Mari printr-un proces firesc"; relevant paragraphes
    Ioan Vida Simiti - pledoarie în ideea reconcilierii religioase în pragul unui nou mileniu; relevant paragraphes
    Leonida Lari Iorga - comentariu cu privire la semnarea tratatului între România și Republica Moldova; relevant paragraphes
    Mihai Baciu - intervenție în sensul redeschiderii dosarului de privatizare TEPRO - Iași; relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege privind constituirea și organizarea clerului militar (amânarea votului final). relevant paragraphes
11.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 18, 2000
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2000 (Anexele nr.3/01 - 3/17) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 11, 2000
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ștefan Baban - prezentarea câtorva "bariere importante" cu care se confruntă IMM-urile; relevant paragraphes
    Mihai Vitcu - comentarii legate de subiectul copiilor afați în dificultate ca temă de negociere cu Uniunea Europeană; relevant paragraphes
    Nicolae Vasilescu - încercare de "descifrare" de atitudini și intenții într-un studiu cu privire la minorități. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriilor pentru spațiile cu destinație de locuință. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Lazăr Lădariu - despre "situația intolerabilă", de "condamnabilă desconsiderare" a interpelărilor deputaților de către guvernanți; relevant paragraphes
    Adrian Gheorghiu - prezentarea implicațiilor "cazului COMPET"; relevant paragraphes
    Nicolae Groza - câteva probleme legate de sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii; relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind apărarea secretului de stat și a secretului de serviciu (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ilie Neacșu - o analiză politică a celor ce au contribuit la "jefuirea țării după anul 1996"; relevant paragraphes
    Vasile Mândroviceanu - un punct de vedere asupra raporturilor dintre generații; relevant paragraphes
    Dumitru Popescu - comentariu la "revolta prezidențială împotriva conducerilor fostelor regii"; relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale (pocedură de urgență. amânarea votului final). relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Marian Ianculescu - comentariu la o "scenetă judiciară"; relevant paragraphes
    Marian Sârbu - solicitare în sensul clarificării statutului unui consilier prezidențial; relevant paragraphes
    Petre Țurlea - despre "situația catastrofală în care se află românii din județele Covasna și Harghita"; relevant paragraphes
    Gheorghe Ionescu - intervenție cu titlul "Bulgarii știu ce vor în privința construirii noului pod peste Dunăre"; relevant paragraphes
    Petru Șteolea - protest față de poziția domnului Vasile Lupu în legătură cu prestația delegației României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei; despre necesitatea unor fonduri suplimentare pentru zonele inundate; relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 6, 2000
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.48/1992, a audiovizualului. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 10-14 aprilie 2000. relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 4, 2000
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ștefan Baban - intervenție intitulată: "Fondurile speciale, surse de venituri care golesc buzunarele contribuabililor"; relevant paragraphes
    Nicolae Leonăchescu - întrebări privind "problematica fraților noștri basarabeni" pornind de la un gest de cald patriotism; relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2000 privind ratificarea Acordului multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998. relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Polonia privind transporturile aeriene civile, semnat la Varșovia la 19 mai 1999. relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Georgiei privind transportul combinat internațional, semnat la București la 11 decembrie 1997. relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/1999 privind ratificarea Memorandumului de înțelegere pentru facilitarea transportului rutier internațional de mărfuri în regiunea SECI, semnat la Atena la 28 aprilie 1999. relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1999 pentru aderarea României la Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferința Internațională privind facilitarea voiajului și transportului maritim, modificată și completată prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 și 1994. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Petru Dugulescu - prezentarea unui protest în legătură cu afirmațiile domnului Adrian Năstase la adresa unor congresmeni americani; relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția din 18 august 1948 privind regimul navigației pe Dunăre, semnat la Budapesta la 26 martie 1998. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Vasile Mândroviceanu - despre "mafia" și obstrucționismul neocomuniștilor; relevant paragraphes
  Dezbaterea asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe. relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia, privind transportul combinat internațional, semnat la Erevan la 3 iulie 1998. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final:
 • proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția din 18 august 1948 privind regimul navigației pe Dunăre, semnat la Budapesta la 26 martie 1998 (adoptat);
 • proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1999 pentru aderarea României la Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferința Internațională privind facilitarea voiajului și transportului maritim, modificată și completată prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 și 1994 (adoptat);
 • proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/1999 privind ratificarea Memorandumului de înțelegere pentru facilitarea transportului rutier internațional de mărfuri în regiunea SECI, semnat la Atena la 28 aprilie 1999 (adoptat);
 • proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2000 privind ratificarea Acordului multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 (adoptat);
 • proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan, privind transportul combinat internațional, semnat la Baku la 30 iunie 1998 (adoptat);
 • proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Georgiei, privind transportul combinat internațional, semnat la București la 11 decembrie 1997 (adoptat);
 • proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia, privind transportul combinat internațional, semnat la Erevan la 3 iulie 1998 (adoptat);
 • proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Polonia privind transporturile aeriene civile, semnat la Varșovia la 19 mai 1999 (adoptat);
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Mihai Dorin Drecin - declarație intitulată "Lecția de naționalism", închinată memoriei lui Iosif Vulcan; relevant paragraphes
    Victor Traian Mihu - relatarea unei "reușite" de privatizare - Automatica S.A.; relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind Fondul pentru mediu. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Petru Bejinariu - intervenție intitulată "Falsuri politice, scenarii și diversiuni"; relevant paragraphes
    Nicolae Popa - solicitare adresată Parlamentului în sensul intervenției în combaterea și anihilarea propagării violenței; relevant paragraphes
    Ion Honcescu - consemnarea unor noi cazuri de "abuzuri în funcție și acte de corupție" ale actualilor guvernanți; relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind transportul combinat internațional, semnat la Baku la 30 iunie 1998. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Lazăr Lădariu - memento - Oarba de Mureș 1944; prezentarea propunerii de înălțare a unui mausoleu în amintirea jertfei celor 11.000 de ostași români; relevant paragraphes
    Eugen Nicolicea - scrisoare adresată președintelui țării. relevant paragraphes
    Ilie Neacșu - solicitarea sprijinului economic urgent pentru siderurgia hunedoreană și a întregului județ Hunedoara; relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 3, 2000
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/1999 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.II, alin.1 din Ordonanța Guvernului nr.1/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte (Aprobarea propunerii de respingere formulate de comisie.) relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.33/1999 pentru stabilirea unor măsuri în vederea privatizării Băncii "BancPost" S.A. relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte (Aprobarea propunerii de respingere formulate de comisie.) relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 91/1999 pentru ratificarea Convenției europene privind imprescriptibilitatea crimelor împotriva umanității și a crimelor de război, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1974;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 93/1999 pentru ratificarea Tratatului dintre România și Statele Unite ale Americii privind asistența judiciară în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/1999 privind autorizarea Ministerului Finanțelor de a garanta un împrumut extern în valoare de 50 de milioane de mărci germane pentru Banca de Export-Import a României (EXIMBANK) S.A., acordat de către Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru realizarea Programului de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii cu capital majoritar românesc.
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 72/1999 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consilului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanțare RO/9803.02 "Sprijin pentru reforma din domeniul protecției copilului", semnat la București la 15 iulie 1999, dintre Guvernul României și Comisia Europeană;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul RO/9803.02 "Sprijin pentru reforma din domeniul protecției copilului", semnat la București la 15 octombrie 1999;
 • Legea educației fizice și sportului.
relevant paragraphes
  Informare cu privire la cererea ministrului justiției pentru declanșarea procedurii de ridicare a imunității parlamentare a domnului deputat Alexandru Liviu Mera. relevant paragraphes
  Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege privind mecanismele de stimulare a comerțului exterior românesc și organizarea și funcționarea Băncii de Export - Import a României EXIMBANK S.A. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Planului Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și cofinanțarea acestuia din surse alocate de la bugetul de stat. relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte (Aprobarea propunerii de respingere formulate de comisie.) relevant paragraphes
  Aprobarea cererii Comisiei pentru industrii și servicii de prelungire a termenului de depunere a raportului referitor la efectuarea anchetei cu privire la Societatea Națională de Telecomunicații ROMTELECOM S.A., până la data de 15 mai 2000. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea afilierii României la Asociația Internațională pentru Științe și Tehnologii Cerealiere, precum și a plății cotizației anuale. relevant paragraphes
  Adoptarea Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 70/1999 privind achiziționarea de la producătorii agricoli individuali de grâu de panificație, pentru consumul intern. relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.74/1999 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente. relevant paragraphes
  Aprobarea cererii domnului Victor Babiuc de a activa în cadrul Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 3-7 aprilie 2000. relevant paragraphes
  Dezvoltarea interpelărilor și prezentarea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 14, 2000
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Nicolae Leonăchescu - referire la manifestările celei de-a 6-a ediții a zilelor "Mircea Eliade", de la Chișinău. relevant paragraphes
  Reluarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Vasile Stan - argumentare în favoarea unei singure legi de salarizare a bugetarilor civili; relevant paragraphes
    Vasile Mândroviceanu - clarificări pe tărâmul raporturilor dintre politică și morală; relevant paragraphes
    Lazăr Lădariu - despre inexplicabilele "tendințe ale cenzurii mascate"; relevant paragraphes
    Oana Manolescu - apel pentru susținerea programului de fabricare a avionului IAR 99 Șoim la "Avioane" Craiova S.A.; relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind dreptul absolvenților învățământului particular superior de a susține examenul de finalizare a studiilor la instituții de învățământ superior de stat acreditate. relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări în componența nominală a unor comisii de mediere. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ștefan Baban - declarație cu titlul "România se dezvoltă economic într-un deceniu cât alții într-un an"; relevant paragraphes
    Sever Meșca - atitudine împotriva "etichetărilor" atribuite Partidului România Mare; relevant paragraphes
    Leonida Lari Iorga - intervenție intitulată "Proletcultismul de tip occidental al Ocultei"; relevant paragraphes
    Mihai Baciu - exprimarea poziției PD față de criza politică declanșată în urmă cu trei săptămâni; relevant paragraphes
    Carmen Dumitriu - pledoarie pentru păstrarea "procedurilor democratice în declanșarea și organizarea alegerilor libere pentru anul 2000"; relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/1997 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobată și modificată prin Legea nr.51/1996, cu modificările ulterioare. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Becsek Garda Dezideriu Coloman - evocarea revoluției maghiare de la 1848; relevant paragraphes
    Nicolae Groza - intervenție intitulată: "Pete negre ale Legii de aprobare a Ordonanței nr.198/1999 privind privatizarea fostelor I.A.S.-uri"; relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
  Raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind pensionarea anticipată cu diminuarea cuantumului pensiei (discuții procedurale; acceptarea propunerii de amânare a dezbaterilor). relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Vasile Bran - declarație legată de strategia de restructurare a aeronauticii românești; relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe. relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.199/1998 privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, profesional și postliceal de a susține examenul de finalizare a studiilor la unitățile similare din învățământul de stat. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Niculae Napoleon Antonescu - intervenție intitulată "Petrolul și gazele - resurse minerale naturale strategice pentru România"; relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la următoarele proiecte de lege:
 • proiectul de Lege pentru completarea Anexei nr.2 la Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale;
 • proiectul de Lege privind Fondul pentru mediu;
 • proiectul de Lege privind regimul străinilor în România.
relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 7, 2000
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Lazăr Lădariu - despre "atacurile asupra Bisericii Ortodoxe Române și a românilor din secuime"; relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE privind Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998, încheiat la București la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeană și Guvernul României. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ioan Pintea - anunțarea plenului Camerei Deputaților privind aderarea sa la Grupul parlamentar al P.D. relevant paragraphes
    Konya Hamar Alexandru - relevarea unor acțiuni ale Clubului Naționalist Creștin din Cluj; relevant paragraphes
    Mihai Nicolescu - intervenție intitulată "Cercetarea agricolă își caută o susținere politică"; relevant paragraphes
    Vasile Vetișanu - evidențierea a două "momente fatale" pentru viața și istoria politică a României; relevant paragraphes
    Nicolae Leonăchescu - semnal de alarmă în legătură cu "războiul politic fără noimă dezlănțuit la adresa primarului Gheorghe Funar"; relevant paragraphes
  Amânarea dezbaterii proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei privind readmisia cetățenilor proprii și a străinilor, semnat la București la 25 februarie 1999. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Becsek Garda Dezideriu Coloman - semnalarea unor aspecte privind retrocedarea pădurilor foștilor proprietari; relevant paragraphes
    Kovacs Carol Emil - lansarea unui apel pentru urgentarea dezbaterii unui proiect de Lege privind dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor informației; relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/1999 pentru ratificarea Convenției europene privind transferul de proceduri în materie penală, adoptată la Strasbourg la 15 mai 1972. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Mihai Dorin Drecin - intervenție intitulată "Despre locul Bisericii Naționale Ortodoxe în societatea românească de astăzi"; relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Dan Emanoil Barbaresso - comentariu pe marginea unor declarații ale unor lideri politici din opoziție; relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.90/1999 pentru ratificarea Convenției europene privind valoarea internațională a horărârilor represive, adoptată la Haga la 28 mai 1970. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind valabilitatea tratatelor, acordurilor, convențiilor și a altor înțelegeri încheiate de România cu Cehoslovacia, semnat la Bratislava la 16 aprilie 1999. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/1999 pentru ratificarea Tratatului dintre România și Republica Polonă privind asistența juridică și relațiile juridice în cauzele civile, încheiat la București la 15 mai 1999. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/1999 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1999;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/1999 privind instituirea sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înființării culturilor de cereale păioase și efectuarea arăturilor din toamna anului 1999.
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ion Florentin Sandu - aducerea în discuție a "haosului legislativ introdus prin apariția numeroaselor ordonanțe și ordonanțe de urgență care se bat cap în cap"; relevant paragraphes
  Amânarea dezbaterilor proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final și adoptarea următoarelor proiecte de lege:
 • proiectul de Lege privind regimul străinilor în România;
 • proiectul de Lege privind aprobarea ordonanței de urgență nr.48/1999 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului, nr.48/1992.
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ioan Igna - considerații privind învățământul sibian; relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Vasile Mândroviceanu - pledoarie pentru tineretul din România; relevant paragraphes
  Amânarea dezbaterii raportului Comisiei de mediere la proiectul de lege privind pensionarea anticipată cu diminuarea cuantumului pensiei. relevant paragraphes
  Dezbaterea obiecției de neconstituționalitate a acelor dispoziții ale art. 198 din Legea privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, care abrogă art. 103 din Legea nr. 92/1992, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 20 din 2 februarie 2000 (supunerea la vot; neacceptarea obiecției de neconstituționalitate). relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ștefan Baban - semnalarea începerii campaniei electorale "contrar prevederilor legale"; relevant paragraphes
    Dumitru Popescu - o analiză a efectelor creșterii prețurilor la energie; relevant paragraphes
    Gheorghe Ionescu - intervenție intitulată "Jaf în economia județului Dolj"; relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.7/2000 privind aprobarea achiziției unui spațiu de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial". relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Gheorghe Andrei - comentariu politic la adresa PDSR și a liderului acestuia; relevant paragraphes
    Gavril Dejeu - gânduri despre anul electoral 2000; relevant paragraphes
    Nicolae Vasilescu - prezentarea situației în care se află unitatea industrială "Avioane" Craiova; relevant paragraphes
18.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 6, 2000
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea Rapoartelor Serviciului Român de Informații referitoare la îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, potrivit legii, pentru realizarea siguranței naționale, privind perioada mai 1997 - mai 1998 și perioada iunie 1998 - iunie 1999 și a Rapoartelor Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și a Senatului pentru controlul activității Serviciului Român de Informații (S.R.I.) asupra rapoartelor sus-menționate. relevant paragraphes
  Domnul deputat Miron-Tudor Mitrea anunță plenul celor două Camere ale Parlamentului că s-a depus moțiunea simplă privind actuala stare critică a sistemului național de învățământ. relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 29, 2000
relevant paragraphes
  Raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind pensionarea anticipată cu diminuarea cuantumului pensiei (discuții procedurale; amânarea dezbaterii raportului) relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 28, 2000
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi pentru zilele de 28, 29 februarie și 2 martie 2000, cu modificări. relevant paragraphes
  Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelări adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente. relevant paragraphes
  Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea activității naționale de reglementare în domeniul energiei (ANR). relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/1999 pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/1999 pentru aprobarea continuării lucrărilor și a finanțării obiectivului de investiții "Dezvoltarea și modernizarea aeroportului internațional București Otopeni" și pentru aprobarea garantării unui credit în favoarea Companiei Naționale Aeroportul Internațional București Otopeni S.A.;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora.
relevant paragraphes
  Validarea mandatului de deputat al domnului Dumitru Rotaru, comunitatea "Bratstvo" a bulgarilor din România, Circumscripția electorală nr.16 Dâmbovița. relevant paragraphes
  Dezbaterea moțiunii inițiate de 86 deputați - moțiune referitoare la actuala criză a sistemului național de învățământ (supunerea la vot; respingerea moțiunii). relevant paragraphes
  Prezentarea interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 10 ao?t 2022, 20:12
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro