Dan-Mircea Popescu
Dan-Mircea Popescu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-05-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:11 décembre 2000 - 6 décembre 2004
speeches of:Dan-Mircea Popescu
records found:1467 in 57 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3
1.
Sittings of the Senate of June 29, 2004
relevant paragraphes
  Cuvântul de încheiere a sesiunii, rostit de domnul senator Dan Mircea Popescu, vicepreședinte al Senatului, în numele domnului Nicolae Văcăroiu, președintele Senatului relevant paragraphes
2.
Sittings of the Senate of May 6, 2004
relevant paragraphes
  Dezbateri generale asupra proiectului Legii privind pensiile ocupaționale (votul final, într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
  Dezbaterea propunerii legislative privind recunoștința față de eroiimartiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 (votul final, într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
3.
Sittings of the Senate of May 3, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru mandatarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat să exercite atribuțiile instituției publice implicate, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale (amânarea dezbaterii, inițiatorul fiind absent). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de comerț liber dintre România și Serbia și Muntenegru, semnat la București la 23 decembrie 2003 relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de senatorii: relevant paragraphes
    Ion Solcanu relevant paragraphes
    Constantin Găucan relevant paragraphes
    Adrian Păunescu relevant paragraphes
  Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii asigurărilor private de sănătate. relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de senatorii: relevant paragraphes
    Nicolae-Vlad Popa relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare. relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de senatorii: relevant paragraphes
    Alin Theodor Ciocârlie relevant paragraphes
    George Mihail Pruteanu relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru declararea ca oraș a comunei Pătârlagele, județul Buzău. relevant paragraphes
  Respingerea propunerii legislative privind declararea satului Tălmăcel în comună, prin reorganizarea orașului Tălmaciu din județul Sibiu relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență apărute la proiectul de Lege privind modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii publice și liniștii publice. relevant paragraphes
  Domnul senator Dumitru Codreanu a primit răspunsuri din partea Guvernului la întrebări și interpelări, de la: relevant paragraphes
    Adam Crăciunescu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defectuoase relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru înființarea comunei Florica, prin reorganizarea comunei Mihăilești, județul Buzău relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de senatorii: relevant paragraphes
    Radu F.Alexandru relevant paragraphes
    Vajda Borbala relevant paragraphes
    Nicolae Pătru relevant paragraphes
  Interpelare adresată ministrului administrației și internelor, Ioan Rus, de senatorul Ionel Alexandru relevant paragraphes
  Dezbateri asupra propunerii legislative privind regimul activităților de lobby (retrimiterea la comisia de specialitate) relevant paragraphes
  Domnul senator Dumitru Codreanu a primit răspunsuri din partea Guvernului la întrebări și interpelări, de la: relevant paragraphes
    Marin Popescu, secretar de stat la Autoritatea Națională de Control, relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior. relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență apărute la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă. relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind modificarea articolului 5 din Legea nr. 441/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovacia privind cooperarea în combaterea criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, a terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la București la 16 octombrie 2003 relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale:
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților și al uniunilor acestora;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2003 privind modificarea Codului de procedură penală;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2003 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr. 270/2003;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2004 pentru modificarea și completarea Legii spitalelor nr. 270/2003;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2004 privind abrogarea unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 85/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar;
 • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea și utilizarea materialelor forestiere de reproducere;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 95/2003 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie;
 • Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin clearing, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2004 pentru completarea art. 41 din Legea nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale ROMAN- S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societăți Comerciale ROMAN-S.A;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2004 privind unele măsuri de unificare a activității de transport al țițeiului și produselor petroliere, precum și instituirea drepturilor cuvenite acționarilor societăților comerciale deținute public cu capital majoritar de stat aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2004 privind autorizarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei de 10,8 miliarde lei Societății Comerciale MELANA IV- S. A. Săvinești;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale DISTRIGAZ SUD - S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale DISTRIGAZ NORD - S.A. Târgu-Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice;
 • Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din județele Dolj și Mehedinți, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002;
 • Lege pentru modificarea alineatului (1) al articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2004 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni la Societatea Comercială "Aviația Utilitară" - S.A. Iași din proprietatea statului și din administrarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în proprietatea privată a județului Iași și în administrarea Consiliului Județean Iași;
 • Lege privind declararea ca abrogate a unor acte normative;
 • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 29/2000 privind Sistemul național de decorații al României;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2004 pentru completarea art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat;
 • Lege privind siguranța alimentelor;
 • Lege pentru abrogarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2002 privind comasarea prin absorbție a Regiei Autonome LOCATO de către Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat;
 • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2004 pentru completarea anexei nr. V/1b la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalul salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investiției Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă pe platforma SIDERMET -Călan;
 • Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar;
 • Lege privind instituirea bursei speciale Guvernul României pentru formarea viitorilor manageri din sectorul public;
 • Lege pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea și funcționarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;
 • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare - dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești";
 • Lege privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind Registrul comerțului;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2004 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare;
 • Lege pentru completarea articolului 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996.
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi. relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de senatorii: relevant paragraphes
    Kereskenyi Alexandru relevant paragraphes
    Maria Petre relevant paragraphes
    Elena Sporea relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru acceptarea amendamentelor la apendicele anexei la Protocolul din 1988 privind Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.124 (75) a Comitetului Securității Maritime, la Londra la 24 mai 2002. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru acceptarea unor amendamente adoptate prin rezoluții de către Organizația Maritimă Internațională, la Londra, la 24 mai 2002, și, respectiv, la 12 decembrie 2002, la anexa la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, amendată relevant paragraphes
4.
Sittings of the Senate of April 19, 2004
relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de domnii senatori: relevant paragraphes
    Carol Dina relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri senatorii: relevant paragraphes
    Iuliu Păcurariu - de la Gheorghe Predilă, consilier în Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de domnii senatori: relevant paragraphes
    Hermann Armeniu Fabini relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Eugen Marius Constantinescu relevant paragraphes
  Domnul senator Mircea Ionescu-Quintus elogiază gimnaștii români care au obținut 5 medalii de aur la Campionatul european de gimnastică masculină de la Ljubljana, Slovenia relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind regimul acordării burselor private relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Valentin Dinescu relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de domnii senatori: relevant paragraphes
    Nicolae-Vlad Popa relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de domnii senatori: relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Nicolae-Vlad Popa relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2004 pentru finalizarea privatizării unor societăți comerciale din portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de domnii senatori: relevant paragraphes
    Frunda György relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri senatorii: relevant paragraphes
    Eugen Marius Constantinescu - de la Radu Damian, secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind Statutul funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Gheorghe Bunduc relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Hotărârii privind contul de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Senatului pe anul 2003 relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Gheorghe Zlăvog relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de domnii senatori: relevant paragraphes
    Radu Alexandru Feldman relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Ionel Alexandru relevant paragraphes
    Dumitru Codreanu relevant paragraphes
    Iuliu Păcurariu relevant paragraphes
  Dezbaterea propunerii legislative privind cercetarea sociologică, demo-economică și politică a opiniei publice (retrimiterea la Comisia pentru învățământ și știință) relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de domnii senatori: relevant paragraphes
    Liviu Doru Bindea relevant paragraphes
    Mihai Ungheanu relevant paragraphes
    Dumitru Codreanu relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind declararea zilei de 16 decembrie - Ziua Iertării, a Împăcării și a Ajutorării Aproapelui relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri senatorii: relevant paragraphes
    Ionel Alexandru - de la Gheorghe Predilă, consilier în Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale relevant paragraphes
  Declarații politice prezentate de domnii senatori: relevant paragraphes
    Sógor Csaba relevant paragraphes
    Doru Ioan Tărăcilă relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 400/2002 relevant paragraphes
5.
Sittings of the Senate of March 29, 2004
relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarei legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale: Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Ion Cârciumaru relevant paragraphes
    Vintilă Matei relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri la întrebări și interpelări senatorii: relevant paragraphes
    Dumitru Codreanu - de la doamna Maria Manolescu, secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Ilie Petrescu relevant paragraphes
    Gheorghe Zlăvog relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind modificarea art. 15 alin. (2) din Legea nr. 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Ion Solcanu relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea anexei la Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpați" (retrimiterea la comisie) relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Ionel Alexandru relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 401 din 7 octombrie 2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Niculae Sin relevant paragraphes
    Radu Alexandru Feldman relevant paragraphes
    Szabó Károly Ferenc relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Radu Alexandru Feldman relevant paragraphes
    Pete Ștefan relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Codreanu relevant paragraphes
    Puskás Valentin Zoltán relevant paragraphes
    Nicolae-Vlad Popa relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Petru Pop relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Romeo Octavian Hanganu relevant paragraphes
    Ilie Petrescu relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2004 pentru completarea anexei nr. V/1 b la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind completarea art. 15 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Tudor-Marius Munteanu relevant paragraphes
6.
Sittings of the Senate of March 22, 2004
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatorii: relevant paragraphes
    Maria Ciocan relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de senatorii: relevant paragraphes
    Dan Nicolae Rahău relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii asigurărilor private de sănătate relevant paragraphes
  Aprobarea raportului comisiei de mediere privind soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2003 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de senatorii: relevant paragraphes
    Eckstein Kovács-Péter relevant paragraphes
    Corneliu Bichineț relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri senatorii: relevant paragraphes
    Maria Ciocan - de la Ioan Jelev, secretar de stat în Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor relevant paragraphes
  Aprobarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției relevant paragraphes
  Probleme organizatorice: senatorul Alexa Constantin își anunță demisia din Senatul României începând cu data de 30 martie a.c. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii petrolului relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative privind stimularea privatizării și dezvoltării societăților comerciale din domeniul agriculturii relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de senatorii: relevant paragraphes
    Ionel Alexandru relevant paragraphes
    Gheorghe Acatrinei relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi, cu excepția proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, care se amână pentru o altă ședință relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de senatorii: relevant paragraphes
    Gheorghe Flutur relevant paragraphes
    Aurel Pană relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatorii: relevant paragraphes
    Gheorghe Acatrinei relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de senatorii: relevant paragraphes
    Adrian Păunescu relevant paragraphes
    Radu Alexandru Feldman relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatorii: relevant paragraphes
    Nicolae Pătru relevant paragraphes
    Nicolae Paul Anton Păcuraru relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de senatorii: relevant paragraphes
    Fevronia Stoica relevant paragraphes
    Petre Roman relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatorii: relevant paragraphes
    Gheorghe Zlăvog relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri senatorii: relevant paragraphes
    Gheorghe Zlăvog - de la Adam Crăciunescu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2003 privind privatizarea Societății Comerciale ARO- S.A. Câmpulung Muscel (reluarea dezbaterilor în ședința din 25 martie 2004). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea și utilizarea materialelor forestiere de reproducere relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de senatorii: relevant paragraphes
    Csaba Sógor relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale:
 • Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie;
 • Lege pentru aprobarea participării României la Grupul Australia pentru controlul exporturilor în vederea neproliferării armelor chimice și biologice;
 • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă;
 • Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii și/sau pe venituri realizate de consultanții străini pentru activitățile desfășurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 66/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului;
 • Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun;
 • Lege privind unele măsuri de protecție socială acordate, ca urmare a restructurării Societății Comerciale Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM - S.A., personalului aeronautic civil;
 • Lege pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.;
 • Lege pentru ratificarea Tratatului dintre România și Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborarea și asistența mutuală în problemele de frontieră, semnat la Cernăuți la 17 iunie 2003;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2004 privind transferul pachetului de acțiuni și al terenurilor deținute de stat la Societatea Comercială SERPLO - S.A. în proprietatea privată a județului Prahova și în administrarea Consiliului Județean Prahova;
 • Lege pentru modificarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială;
 • Lege pentru modificarea Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centre maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști;
 • Lege pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român;
 • Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 1/2004 privind măsuri financiare în sistemul sanitar;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare în sistemul sanitar;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2004;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2004 pentru modificarea și completarea reglementărilor privind auditul intern;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 93/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2004 privind transferurile transfrontaliere;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului;
 • Lege privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din București;
 • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2003 privind protecția socială a salariaților disponibilizați prin concedieri colective din sectorul sanitar în cadrul procesului de restructurare și reorganizare
relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de senatorii: relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatorii: relevant paragraphes
7.
Sittings of the Senate of March 15, 2004
relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de doamnele și domnii senatori : relevant paragraphes
    Adrian Păunescu relevant paragraphes
  Intrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Petru Pop relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de doamnele și domnii senatori : relevant paragraphes
    Gheorghe Bunduc relevant paragraphes
    Norica Nicolai relevant paragraphes
    Elena Sporea relevant paragraphes
    Maria Antoaneta Dobrescu relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri: relevant paragraphes
    Dumitru Codreanu - de la Mircea Alexandru - secretar de stat în Ministerul Administrației și Internelor. relevant paragraphes
  Intrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Gheorghe Acatrinei relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind declararea ca abrogate a unor acte normative. relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de doamnele și domnii senatori : relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri: relevant paragraphes
  Intrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Gheorghe Bunduc relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea anexei nr.7 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2002 privind taxele și impozitele locale, republicată. relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de doamnele și domnii senatori : relevant paragraphes
    Valentin Dinescu relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată prin Legea nr. 64/2002. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2004 privind transferurile transfrontaliere. relevant paragraphes
  Intrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Iuliu Păcurariu relevant paragraphes
  Intrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Codreanu relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi. relevant paragraphes
  Demisia doamnei Rodica Mihaela Stănoiu din funcția de senator. relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de doamnele și domnii senatori : relevant paragraphes
    Corneliu Vadim Tudor relevant paragraphes
    George Mihail Pruteanu relevant paragraphes
    Mircea Ionescu-Quintus relevant paragraphes
  Declarația Senatului României în legătură cu atentatele teroriste din Spania. relevant paragraphes
  Intrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Ioan Aurel Rus relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de doamnele și domnii senatori : relevant paragraphes
    Ioan Aurel Rus relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art.17 alin.2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale:
 • Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta, la 23 noiembrie 2001;
 • Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la Budapesta, la 9 aprilie 2003;
 • Lege privind ratificarea Convenției europene pentru protecția animalelor de companie, semnat la Strasbourg, la 23 iunie 2003;
 • Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croația, Republica Cehă, Republica Ungaria, Republica Polonia, România, Republica Slovacă și Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învățământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), semnat la Zagreb, la 9 martie 2003;
 • Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind navigația pe căile navigabile interioare, semnat la Bratislava, la 5 martie 2003;
 • Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind transportul pe căile navigabile interioare, semnat la Zagreb, la 26 mai 2003;
 • Lege pentru ratificarea Protocolului referitor la aderarea Comunității Europene la Convenția internațională privind cooperarea pentru siguranța navigației aeriene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, așa cum a fost amendată de mai multe ori și armonizată prin Protocolul din 27 iunie 1997, semnat la Bruxelles, la 8 octombrie 2002;
 • Lege pentru ratificarea Acordului-cadru dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în nume propriu și ca împuternicit al Fondului Special de Carbon (Umbrella Agreement), din domeniul schimbărilor climatice, semnat la București, la 12 mai 2003 și la Washington, la 11 iunie 2003;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2004 pentru modificarea și completarea actelor normative de ratificare a memorandumurilor de finanțare ISPA aprobate de Comisia Europeană în perioada 2000-2002;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București, la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră RO0002 dintre România și Bulgaria, semnat la București, la 6 noiembrie 2000;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București, la 19 decembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal pentru sprijinul comunității în domeniul siguranței nucleare în 2001 pentru România RO 0110, semnat la București, la 19 decembrie 2001;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București, la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor și reconversie profesională (RICOP), semnat la București, la 30 decembrie 1999;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București, la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2000 RO 0004 - RO 0007, semnat la București, la 6 noiembrie 2000;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București, la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2001 RO 0104 - RO 0109, semnat la București, la 4 decembrie 2001;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București, la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră RO 0003 dintre România și Ungaria, semnat la București, la 6 noiembrie 2000;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București, la 26 ianuarie 2004, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național 1998 RO 9803-RO 9807, semnat la București, la 30 septembrie 1998;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2004 privind acordarea de facilități fiscale pentru implementarea proiectelor privind extensia sistemelor de comunicații și informatică ale NATO în România;
 • Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în combaterea criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, a terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la Astana, la 9 septembrie 2003;
 • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României.
relevant paragraphes
8.
Sittings of the Senate of March 1, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea propunerii legislative privind susținerea financiară a producătorilor agricoli care exploatează terenuri agricole cu suprafețe de culturi calamitate, în vederea efectuării însămânțărilor din primăvara anului 2003 relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere privind soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale:
 • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2003 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995;
 • Lege pentru înființarea comunei Beștepe, prin reorganizarea comunei Mahmudia, județul Tulcea;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcționarea și finanțarea asistenței de urgență acordate cu elicopterele achiziționate de Ministerul Sănătății și repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni și Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2003 privind interzicerea realizării de clădiri pe suprafețele din fondul forestier național afectate de incendii;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice și pentru modificarea art. 31 din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2003 privind modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2003 pentru completarea art. 41 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activității jurisdicționale și a personalului instanțelor Curții de Conturi de către instanțele judecătorești
relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Nicolae Pătru relevant paragraphes
    Frunda György relevant paragraphes
    Ioan Nicolaescu relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 66/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Adrian Păunescu relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere privind soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2003 privind protecția socială a salariaților disponibilizați prin concedieri colective din sectorul sanitar, în cadrul procesului de restructurare și reorganizare relevant paragraphes
  Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Maria Ciocan relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2004 pentru modificarea și completarea reglementărilor privind auditul intern relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Constantin Găucan relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere privind soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii și/sau pe venituri realizate de consultanți străini pentru activitățile desfășurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Codreanu relevant paragraphes
    Gheorghe Flutur relevant paragraphes
    Gheorghe Acatrinei relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere privind soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată, modificată și completată prin Legea nr. 75/2002 relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Iuliu Păcurariu relevant paragraphes
    George Mihail Pruteanu relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere privind soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Elena Sporea relevant paragraphes
    Eugen Marius Constantinescu relevant paragraphes
  Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2003 privind Statutul polițistului relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind ratificarea Scrisorii de Acord dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în calitate de agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu (FGM), privind asistența financiară nerambursabilă acordată României, pentru pregătirea proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii dezastrelor naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnată la Zagreb la 28 iulie 2003 și la București la 15 octombrie 2003 relevant paragraphes
  Aprobarea dezbaterii în procedură de urgență pentru următoarele inițiative legislative:
 • Proiectul Legii pentru declararea ca oraș a comunei Ștefănești, județul Botoșani
 • Proiectul Legii pentru declararea ca oraș a comunei Flămânzi, județul Botoșani
 • Proiectul Legii pentru declararea ca oraș a comunei Bucecea, județul Botoșani
 • Proiectul Legii privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea viitorilor manageri din sectorul public
 • Proiectul Legii privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale
relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Ion Solcanu relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2004 relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri domnii senatori: relevant paragraphes
    Gheorghe Bunduc - de la domnii Mircea Alexandru, secretar de stat în Ministerul Administrației și Internelor relevant paragraphes
    Dumitru Codreanu - de la Ion Diaconu, secretar general în Ministerul Afacerilor Externe relevant paragraphes
    Dumitru Codreanu - de la Radu Damian, secretar de stat în Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru și a ordinii de zi relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Nicolae Paul Anton Păcuraru relevant paragraphes
9.
Sittings of the Senate of February 12, 2004
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului Legii pentru înființarea comunei Văleni, județul Neamț, prin reorganizarea comunei Botești relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului Legii pentru înființarea comunei Fruntișeni, prin reorganizarea comunei Grivița, județul Vaslui relevant paragraphes
  Respingerea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 501/2002 relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind unele măsuri de protecție socială acordate, ca urmare a restructurării Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., personalului aeronautic civil relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului Legii pentru înființarea comunei Alma, prin reorganizarea comunei Ațel, județul Sibiu relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru pentru săptămâna 16-21 februarie a.c. relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale relevant paragraphes
  Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorită ților naționale din România relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru formularea unei rezerve la Convenția Europeană privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, și pentru desemnarea, în conformitate cu prevederile acestei convenții, a autorităților competente relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru modificarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului Legii pentru înființarea comunei Holbav, județul Brașov, prin reorganizarea comunei Vulcan relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului Legii pentru înființarea comunei Pogonești, județul Vaslui, prin reorganizarea comunei Ivești relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative privind înființarea comunei Hârtop, județul Suceava relevant paragraphes
  Adoptarea propunerii legislative privind înființarea comunei Cosoba, prin reorganizarea comunei Joița, județul Giurgiu relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului Legii privind declararea ca oraș a comunei Săcuieni, județul Bihor relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2003 pentru completarea art. 41 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului Legii pentru înființarea comunei Arcuș, prin reorganizarea comunei Valea Crișului, județul Covasna relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului Legii pentru înființarea comunei Unguriu, prin reorganizarea comunei Măgura, județul Buzău relevant paragraphes
  Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern relevant paragraphes
  Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului Legii pentru înființarea comunei Rădești, prin reorganizarea comunei Bălăbănești, județul Galați relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului Legii pentru înființarea comunei Rafaila, județul Vaslui, prin reorganizarea comunei Todirești relevant paragraphes
  Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2003 pentru desființarea închisorii contravenționale relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile IOVR relevant paragraphes
  Adoptarea propunerii legislative privind înființarea comunei Săbăreni, prin reorganizarea comunei Joița, județul Giurgiu relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale:
 • Lege pentru înființarea comunei Mereni, prin reorganizarea comunei Lemnia, județul Covasna;
 • Lege pentru aderarea României la Protocolul împotriva fabricării și traficului ilegale de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adoptat la New York la 31 mai 2001, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptată la New York la 15 noiembrie 2000
relevant paragraphes
10.
Sittings of the Senate of December 17, 2003
relevant paragraphes
  Cuvântul președintelui Senatului, domnul Nicolae Văcăroiu, la închiderea celei de-a șaptea sesiuni ordinare a Legislaturii 2000 - 2004, prezentat de domnul Dan-Mircea Popescu, vicepreședinte al Senatului relevant paragraphes
11.
Sittings of the Senate of December 11, 2003
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat relevant paragraphes
  Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea continuării procedurii de negociere competitivă și finalizare a încheierii contractului de mentenanță de material rulant și feroviar pentru circulația în tunel, între S.C.T.M.B. "Metrorex" - S.A. și S.C. "ALSTOM Transport" - S.A. relevant paragraphes
  Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale relevant paragraphes
  Aprobarea solicitării domnului senator Triță Făniță de dezbatere cu prioritate a proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice și pentru modificarea art. 31 din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național relevant paragraphes
  Probleme organizatorice: propunerea Comisiei pentru agricultură, industrie alimentară și silvicultură ca proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice și pentru modificarea art. 31 din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național din ordinea de zi să fie dezbătut înaintea altor proiecte de lege; retragerea domnului senator Dan-Mircea Popescu din Comisia economică și includerea sa în Comisia pentru muncă și protecție socială relevant paragraphes
  Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului Legii privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 44/2003 pentru completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului Legii privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 69/2003 pentru completarea art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale:
 • Lege privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei și al altor localități;
 • Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre România și Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Durată Medie, semnat la București la 21 mai 2003, și a Acordului între România și Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia la 17 iulie 2003;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2003 pentru reglementarea unor măsuri financiare;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creanțe bugetare în vederea încasării și virării lor la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate;
 • Lege pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat;
 • Lege pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat;
 • Lege pentru modificarea unor dispoziții ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, precum și a unor alte acte normative;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 15/2003
 • privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală;
 • Lege privind declararea municipiului Lugoj "Oraș-martir al Revoluției din Decembrie 1989";
 • Lege pentru modificarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ;
 • Lege privind interzicerea exploatării de masă lemnoasă din fondul forestier național și din afara acestuia, pentru o perioadă de trei ani, în județele Brăila, Călărași, Constanța, Dolj, Galați, Giurgiu Ialomița, Olt, Tulcea și Teleorman;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2003 privind reglementarea garanțiilor de 10% reținute societăților comerciale furnizoare din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului și construcțiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, (amânarea continuării dezbaterii după prezentarea în Biroul permanent a situației asupra votului) relevant paragraphes
  Aprobarea procedurii de urgență pentru dezbaterea următoarelor proiecte de lege:
 • proiectul Legii privind participarea forțelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român;
 • proiectul Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Federale Germania și Guvernul României privind colaborarea financiară - anul 2001, semnat la București la 12 mai 2003;
 • proiectul Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Federale Germania și Guvernul României privind colaborarea financiară - anul 2002, semnat la București la 12 mai 2003.
relevant paragraphes
  Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală relevant paragraphes
  Modificarea art. 26 pct. 15 alin. 2 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, în urma cererii de reexaminare solicitată de Președintele României relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2000 pentru modificarea art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice, precum și la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru pentru săptămâna 15-20 decembrie a.c. și a ordinii de zi relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale:
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale;
 • Lege pentru modificarea art. 14 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;
 • Lege pentru înființarea comunei Ibănești, prin reorganizarea comunei Alexandru Vlahuță, județul Vaslui;
 • Lege pentru declararea ca municipiu a orașului Lupeni, județul Hunedoara;
 • Lege pentru declararea ca municipiu a orașului Vulcan, județul Hunedoara;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2003 pentru modificarea și completarea unor reglementări referitoare la organizarea și desfășurarea referendumului;
 • Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și pentru modificarea art. II și III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2003;
 • Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha, inclusiv;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2003 pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul național privind revizuirea Constituției
relevant paragraphes
  Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2003 privind concediul de odihnă și alte concedii ale președinților și vicepreședinților consiliilor județene, precum și ale primarilor și viceprimarilor relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului Legii privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 63/2003 pentru completarea art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice și pentru modificarea art. 31 din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat relevant paragraphes
12.
Sittings of the Senate of November 18, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Hotărârii privind modificarea Regulamentului Senatului relevant paragraphes
13.
Sittings of the Senate of November 10, 2003
relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului Legii pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre România și Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Durată Medie, semnat la București la 21 mai 2003, și a Acordului dintre România și Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia la 17 iulie 2003 relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri domnii senatori: relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere privind soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător relevant paragraphes
  Adoptarea raportului comisiei de mediere privind soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2003 privind interzicerea realizării de clădiri pe suprafețele din fondul forestier național afectat de incendii relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Nicolae Paul Anton Păcuraru relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Adrian Păunescu relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere privind soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Programului național de dezvoltare turistică "Super-schi în Carpați" relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Codreanu - de la Adam Crăciunescu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere privind soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere privind soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achiziționate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, către societățile comerciale înființate prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Petru Pop relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Nicolae Vlad-Popa relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Ioan Aurel Rus relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Nicolae Paul Anton Păcuraru relevant paragraphes
    Ion Seche relevant paragraphes
    Ion Solcanu relevant paragraphes
    Corneliu Vadim Tudor relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri domnii senatori: relevant paragraphes
    Ilie Petrescu - de la Radu Damian, secretar de stat în Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului relevant paragraphes
  Dezbateri generale asupra proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular (votul final se va da în ședința următoare) relevant paragraphes
  Aprobarea procedurii de urgență pentru dezbaterea și adoptarea următoarelor proiecte de lege:
 • proiectul Legii pentru modificarea unor dispoziții ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, primit de la Guvern în 5 noiembrie 2003;
 • proiectul Legii pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat, primit de la Guvern în 5 noiembrie 2003;
 • proiectul Legii privind tratatele, primit de la Guvern în 5 noiembrie 2003
relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri domnii senatori: relevant paragraphes
    Corneliu Bichineț - de la Radu Damian, secretar de stat în Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 76/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței relevant paragraphes
  Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind Registrul comerțului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Ilie Petrescu relevant paragraphes
    Mircea Iustian relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Aron Belașcu relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri domnii senatori: relevant paragraphes
    Iuliu Păcurariu - de la Cristina Tarcea, secretar de stat în Ministerul Justiției relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Dumitru Codreanu relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere privind soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2003 privind subvenționarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcția de locuințe prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei și al altor localități relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către domnii senatori: relevant paragraphes
    Corneliu Bichineț relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Triță Făniță relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru pentru săptămâna 10-15 noiembrie a.c. relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale:
 • Lege privind ratificarea Acordului de modificare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contribuțiilor de asigurări sociale ale refugiaților politici greci repatriați din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996, ratificat prin Legea nr. 63/1997, semnat la București la 30 iunie 2003;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 60/2003 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2001 pentru stabilirea coeficienților de ierarhizare a soldelor unor funcții din structurile Ministerului Apărării Naționale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 - 31 decembrie 2003, ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României;
 • Lege pentru ratificarea Instrumentului de amendare, semnat la Copenhaga la 5 februarie 2003, a Convenției privind înființarea Biroului European de Radiocomunicații (B.E.R.), încheiată la Haga la 23 iunie 1993;
 • Lege pentru ratificarea Actului adițional nr. 1, semnat la București la 13 mai 2003 și la Paris la 22 mai 2003, dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 și la București la 20 august 2001, precum și pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2001 privind ratificarea acestui acord;
 • Lege pentru ratificarea Convenției de la Budapesta privind contractul de transport de mărfuri în navigația interioară (CMNI), adoptată la Conferința diplomatică organizată în comun de Comisia Centrală pentru Navigația pe Rin, Comisia Dunării și Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.), care s-a desfșurat la Budapesta, în perioada 25 septembrie-3 octombrie 2000;
 • Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Uniunea Poștală Universală privind organizarea celui de al 23-lea Congres Poștal Universal la București, semnat la 20 iunie 2003;
 • Lege pentru ratificarea Acordului anual de finanțare 2003 dintre Guvernul României și Comisia Comunităților Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură și dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles și, respectiv, la București la 31 iulie 2003;
 • Lege plantelor medicinale și aromatice;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2003 privind alocarea unor sume din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului pe anul 2003;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2003 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 70/2003 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 108/2000 pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Naționale "Aeroportul Internațional București - Otopeni" - S.A., destinate acoperirii cheltuielilor de investiții și a avansului pentru modernizarea Aeroportului Internațional București - Otopeni și a celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu această destinație;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2003 privind suspendarea plății taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamentele din import destinate înzestrării Serviciului de Protecție și Pază;
 • Lege pentru modificarea și completarea Legii bancare nr. 58/1998;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2003 pentru acceptarea de către România a amendamentelor la anexa Convenției internaționale pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, 1974, amendată, și a Codului internațional pentru securitatea navelor și facilităților portuare, adoptate la Conferința Organizației Maritime Internaționale, la Londra în perioada 9-13 decembrie 2002
relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Maria Petre relevant paragraphes
  Din partea Guvernului au primit răspunsuri domnii senatori: relevant paragraphes
    Ionel Alexandru - de la Adam Crăciunescu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 161/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 18/1996 pentru paza obiectivelor, bunurilor și valorilor relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2003 pentru organizarea și funcționarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ-teritoriale relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Dan-Mircea Popescu relevant paragraphes
14.
Sittings of the Senate of October 27, 2003
relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Dan-Mircea Popescu relevant paragraphes
15.
Sittings of the Senate of September 18, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii de revizuire a Constituției României relevant paragraphes
16.
Sittings of the Senate of September 8, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Iran privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Teheran la 26 ianuarie relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind exercitarea profesiunii de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului biochimiștilor, biologilor și chimiștilor din sistemul sanitar relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către senatorii: relevant paragraphes
    Ilie Ilașcu relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război relevant paragraphes
  Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naționale relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Ioan Aurel Rus relevant paragraphes
    Aurel Pană relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către senatorii: relevant paragraphes
    Maria Petre relevant paragraphes
    Gheorghe Buzatu relevant paragraphes
  Au răspuns din partea Guvernului domnii: relevant paragraphes
    Marius Sorin Ovidiu Bota, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului pentru domnul senator Ionel Alexandru relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către senatorii: relevant paragraphes
    Corneliu Bichineț relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Carol Dina relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către senatorii: relevant paragraphes
    Nicolae Pătru relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii plantelor medicinale și aromatice relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către senatorii: relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul protecției minorităților naționale, semnat la Belgrad la 4 decembrie 2002 relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2003 privind ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București, la 20 martie 2003, la Memorandumul de finanțare referitor la Programul pentru restructurarea întreprinderilor și reconversie profesională relevant paragraphes
  Au răspuns din partea Guvernului domnii: relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2003 privind alocarea unor sume din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului pe anul 2003 relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Gheorghe Buzatu relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea Legii pentru folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Vintilă Matei relevant paragraphes
  Au răspuns din partea Guvernului domnii: relevant paragraphes
    Adam Crăciunescu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului pentru domnul senator Dumitru Codreanu. relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către senatorii: relevant paragraphes
    Aron Belașcu relevant paragraphes
    Dumitru Codreanu relevant paragraphes
    Nicolae Paul Anton Păcuraru relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de domnii senatori: relevant paragraphes
    Nicolae-Vlad Popa relevant paragraphes
    Constantin Toma relevant paragraphes
    Ion Solcanu relevant paragraphes
  Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către senatorii: relevant paragraphes
    Ionel Alexandru relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului Legii privind producerea și valorificarea legumelor, florilor și plantelor ornamentale, de seră relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aderarea României la Acordul privind înființarea Organizației Internaționale pentru Dreptul Dezvoltării (IDLO), adoptat la Roma la 5 februarie 1988, așa cum a fost modificat la 1 iulie 2002 relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru relevant paragraphes
17.
Sittings of the Senate of September 4, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2003 privind subvenționarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcția de locuințe prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe relevant paragraphes
18.
Sittings of the Senate of August 27, 2003
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind revizuirea Constituției României relevant paragraphes
19.
Sittings of the Senate of August 26, 2003
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege de revizuire a Constituției României relevant paragraphes
20.
Sittings of the Senate of June 25, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare relevant paragraphes
  Aprobarea proiectului Legii pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre în România", semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 și la București la 31 martie 2003 relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 26 mai 2022, 15:18
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro