Paula Maria Ivănescu
Paula Maria Ivănescu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
18-05-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:22 november 1996 - 14 november 2000
speeches of:Paula Maria Ivănescu
records found:3493 in 130 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6 7
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 3, 2000
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/1999 privind înființarea Ministerului Funcției Publice. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Paula Maria Ivănescu - informare privind participarea la Reuniunea femeilor parlamentare din sud-estul Europei, desfășurată între 29-30 septembrie 2000 la Atena; relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 2000
relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind Statutul funcționarului public parlamentar (retrimis comisiei). relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 24, 2000
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind pensionarea anticipată, cu diminuarea cuantumului pensiei. relevant paragraphes
4.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 14, 2000
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului legii bugetului de stat pe anul 2000 (Art.25-art.31.) relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 14, 2000
relevant paragraphes
  Raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind pensionarea anticipată cu diminuarea cuantumului pensiei (discuții procedurale; acceptarea propunerii de amânare a dezbaterilor). relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 21, 2000
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 21-25 februarie 2000. relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 10, 2000
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe. relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 3, 2000
relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/1999 pentru organizarea și finanțarea aniversării a 10 ani de la Revoluția anticomunistă română (amânarea votului final). relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 14, 1999
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Paula Maria Ivănescu - anunțarea renunțării la intervenție; relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 7, 1999
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Paula Maria Ivănescu - apel către întreg spectrul politic românesc pentru realizarea echilibrului social; relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 30, 1999
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Paula Maria Ivănescu - semnalarea unei premiere în societatea românească - prima femeie general; intervenție menită "a face ordine în cămara cu bucate a casei noastre numită România"; relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 23, 1999
relevant paragraphes
  Dezbaterea propunerii legislative privind pensionarea cu reducerea de vârstă și diminuarea proporțională a cuantumului pensiei a unor persoane (procedură de urgență; amânarea votului final). relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Paula Maria Ivănescu - solicitarea prezentării de către Guvern a unui plan național de înlocuire a actualului sistem de încălzire; relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 18, 1999
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra raportului Comisiei de anchetă privind situația economiei forestiere din România. relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 1999
relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului Legii concediului paternal (amânarea votului final). relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 21, 1999
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.72/1999 pentru completarea art.25 din Legea nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar. relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 21, 1999
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Paula Maria Ivănescu - referire la cazuri de încălcare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr.118/1999; relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 14, 1999
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final:
 • Propunerea legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor (respinsă);
 • Proiectul de Lege privind soluționarea conflictelor de muncă (adoptat);
 • Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/1999 pentru completarea Legii sanitare veterinare, nr.60/1974 (adoptat);
 • Proiectul de Lege pentru ratificarea tratatului de prietenie și colaborare între România și Republica Uzbekistan, semnat la București la 6 iunie 1996 (adoptat);
 • Propunerea legislativă pentru modificarea unor prevederi ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată (adoptată).
relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 7, 1999
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege privind soluționarea conflictelor de muncă. relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of August 25, 1999
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv după 6 martie 1945. relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 1999
relevant paragraphes
  Prezentarea, pe scurt, a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/1998 cu privire la modificarea și completarea unor reglementări referitoare la accize și la taxa pe valoarea adăugată. relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/1998 pentru modificarea și completarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege cu privire la salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții. relevant paragraphes
  Expunerea, pe scurt, a întrebărilor și primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996. relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale. relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
 • Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/1999 privind modul de finanțare a cheltuielilor pentru întreținerea efectivelor de cabaline care sunt proprietate publică a statului și pentru trecerea la turma de bază a cabalinelor necesare împrospătării acesteia (procedură de urgență);
 • Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/1999 pentru modificarea Legii nr.8/1994 privind constituirea și utilizarea fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unități vamale (procedură de urgență);
 • Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor a căror contracte de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective (procedură de urgență);
 • Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea instituției Mediatorului Public, inițiată de doamna deputat Ileana Filipescu;
 • Propunerea legislativă pentru modificarea art.8, alin.3 din Legea nr.189/1998 privind finanțele publice locale, inițiată de un număr de 3 deputați PDSR;
 • Propunerea legislativă pentru modificarea art.42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate, aprobată prin Legea nr.108/1998, inițiată de domnul deputat Nicolae Grădinaru, independent;
 • Propunerea legislativă privind repartizarea în muncă a tinerilor absolvenți ai învățământului superior, profesional, liceal, tehnic și asigurarea de facilități pentru aceștia și angajatori, inițiată de un număr de 6 deputați PDSR;
 • Propunerea legislativă privind regimul juridic aplicabil muncii în timp parțial, inițiată de un număr de 8 deputați PDSR;
 • Propunerea legislativă pentru completarea art.170 din Legea învățământului nr.84/1995, inițiată de un număr de 5 deputați PDSR;
 • Propunerea legislativă pentru completarea art.19 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, inițiată de domnul deputat Nicolae Grădinaru;
 • Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.15/1991 pentru soluționarea conflictelor de muncă, inițiată de doamna deputat Daniela Popa;
 • Propunerea legislativă privind modificarea Constituției României, inițiată de un număr de 100 de deputați;
 • Propunerea legislativă pentru modificare și completare la Legea nr.54/1998 privind circulația juridică a terenurilor, inițiată de domnul deputat Viorel Pop;
 • Propunerea legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, inițiată de un număr de 17 deputați;
 • Propunerea legislativă pentru modificarea art.49 alin.2 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, inițiată de un număr de 4 deputați;
 • Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, inițiată de domnul deputat Kerekes Karoly - UDMR;
 • Proiectul de Lege privind organizarea și exercitarea profesiilor liberale.
relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.101/1998 privind reglementarea plății unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și oficiile județene de cadastru, geodezie și cartografie. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 28-30 iunie 1999. relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la următoarele proiecte de lege:
 • Proiectul de Lege pentru completarea Legii protecției mediului, nr.137/1995;
 • Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1998 pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998;
 • Proiectul de Lege privind înființarea, organizarea și formarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților;
 • Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc.
relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor. relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 23 may 2022, 5:36
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro