Árpád-Francisc Márton
Árpád-Francisc Márton
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
24-09-2018
19-09-2018
17-09-2018
Video archive:2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:21 décembre 2016 - 19 septembre 2018
speeches of:Árpád-Francisc Márton
records found:253 in 87 plenary debates
total video time:6h33m44s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 5, 2018 02m57s Video
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților (PH CD 50/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of July 10, 2018 03m22s Video
relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of July 9, 2018 02m35s Video
relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (Pl-x 418/2017/2018). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of July 5, 2018 00m55s Video
relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of July 4, 2018 04m31s Video
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (PL-x 406/2018) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of July 2, 2018 01m53s Video
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru instituirea Zilei de 9 noiembrie - Ziua limbii ucrainene (PL-x 274/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 27, 2018 06m29s Video
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea Zilei Limbii Elene (PL-x 355/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale (PL-x 554/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 26, 2018 01m54s Video
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator (PL-x 483/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 20, 2018 01m43s Video
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ (Pl-x 76/2018). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 18, 2018 02m43s Video
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară (PL-x 373/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 6, 2018 06m03s Video
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Raport privind progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a Agendei europene privind migrația COM(2018)250 (PH CD 37/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative (PL-x 346/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 30, 2018 04m18s Video
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Márton Árpád-Francisc - declarație politică cu referire la Directiva privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea art. 587 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (PL-x 469/2017);
- Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (PL-x 553/2017). (rămase pentru votul final)
relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 16, 2018 11m02s Video
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (PL-x 111/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (PL-x 242/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (PL-x 111/2018); (adoptat) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Márton Árpád-Francisc - omagierea președintelui fondator al Uniunii Democrate Maghiare din România, Domokos Géza; relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 9, 2018 06m56s Video
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția datelor) (Pl-x 167/2018). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 2, 2018 01m10s Video
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora (PL-x 261/2017). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 25, 2018 13m34s Video
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate (PL-x 456/2017); (adoptat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate (PL-x 456/2017). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (PL-x 181/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 18, 2018 03m06s Video
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Márton Árpád-Francisc - discuții pe tema reînființării fostelor instituții de învățământ confesional; relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 11, 2018 02m44s Video
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Márton Árpad-Francisc - despre ziua poeziei maghiare; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc (Pl-x 5/2018). (respinsă) relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 4, 2018 05m15s Video
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, reexaminată la cererea Președintelui României (PL-x 240/2017/2018). (adoptată legea în forma adoptată de Senat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 (Pl-x 465/2017). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 28, 2018 03m04s Video
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Federativă a Braziliei privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Brasilia, la 13 iunie 2017 (PL-x 2/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Legea pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, reexaminată la cererea Președintelui României (PL-x 482/2017/2018); (adoptată legea în forma inițială) relevant paragraphes
    Legea privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului și Centenarul Marii Uniri, reexaminată la cererea Președintelui României (Pl-x 466/2016/2017); (adoptată legea cu amendamente) relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 25 septembre 2018, 1:58
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro