Carmen-Ileana Mihălcescu
Carmen-Ileana Mihălcescu
Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002
Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Interogare > Rezultate Versiunea pentru printare

Rezultate interogare

  Criteriile de interogare selectate:
ședințele:Camerei Deputaților și Senatului
din perioada:21 decembrie 2016 - 10 iulie 2018
vorbitor:Carmen-Ileana Mihălcescu
înregistrări găsite:2391 la 665 puncte din sumarele a 43 ședințe
total durată video:8h03m37s

Legenda 
acces la paragrafele relevante pentru interogare
acces la textul complet al punctului din sumar
acces la textul complet al subpunctului din sumar
1 2 3
1.
Ședința Camerei Deputaților din 10 iulie 2018 (sesiune extraordinară) 25m43s Video
pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006, pentru modificarea alin.(5) al art.10 din Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 567/2008); (adoptat) pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 337/2018). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi:
 • Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice (PL-x 390/2018); (adoptată în procedură de urgență)
 • Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat și pentru efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului, precum și pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului "Palatul Parlamentului" (PL-x 407/2018); (adoptată în procedură de drept comun)
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză (PL-x 317/2018); (adoptată în procedură de urgență)
 • Legea privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore (PL-x 33/2018); (adoptată în procedură de drept comun)
 • Legea privind Codul administrativ al României (PL-x 369/2018); (adoptată în procedură de urgență)
 • Legea pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006, pentru modificarea alin.(5) al art.10 din Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 567/2008); (adoptată în procedură de drept comun)
 • Legea pentru modificarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 55/2018); (adoptată în procedură de drept comun)
 • Legea pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 337/2018); (adoptată în procedură de drept comun)
 • Legea privind emiterea cărților de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România (PL-x 287/2018); (adoptată în procedură de drept comun)
 • Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (PL-x 258/2018); (adoptată în procedură de drept comun)
 • Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (Pl-x 418/2017); (adoptată în procedură de urgență)
 • Legea pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificare a și completarea altor acte normative (Pl-x 597/2017); (adoptată în procedură de drept comun)
 • Legea pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Pl-x 569/2017); (adoptată în procedură de drept comun)
 • pasajele relevante
    Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 55/2018). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Lege privind emiterea cărților de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România (PL-x 287/2018). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Aprobarea prelungirii programului de lucru. pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 (PL-x 567/2008). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Supunerea la votul final: pasajele relevante
      Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (PL-x 258/2018); (adoptat) pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (PL-x 258/2018). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Supunerea la votul final: pasajele relevante
      Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 55/2018); (adoptat) pasajele relevante
      Proiectul de Lege privind emiterea cărților de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România (PL-x 287/2018); (adoptat) pasajele relevante
      Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 337/2018). (adoptat) pasajele relevante
  2.
  Ședința Camerei Deputaților din 2 iulie 2018 (sesiune extraordinară)
  pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național (PL-x 494/2017). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România (PL-x 509/2017). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Lege pentru instituirea Zilei limbii macedonene (PL-x 308/2018). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 112/2018). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA (PL-x 128/2018). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Lege pentru detașarea personalului prevăzut la art. 241 alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor (PL-x 335/2018). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică (PL-x 839/2015). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România (PL-x 188/2018). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare (Pl-x 136/2018). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 (PL-x 244/2018). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Informare privind unele modificări în structura conducerii Grupului parlamentar al PMP. pasajele relevante
    Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea alin. (3) al art. 1691 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 852, din 20 decembrie 2010 (Pl-x 245/2017). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Național Filatelic (PL-x 342/2018). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgență (PL-x 396/2018). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (PL-x 340/2018). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică (PL-x 377/2011). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Lege pentru instituirea Zilei de 9 noiembrie - Ziua limbii ucrainene (PL-x 274/2018). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Lege privind trecerea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională-vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale (PL-x 125/2018). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  3.
  Ședința Camerei Deputaților din 25 iunie 2018 06m33s Video
  pasajele relevante
    Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. pasajele relevante
    Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple intitulate "Ministerul Transporturilor sub PSD este Ministerul Anti-Autostrăzi", inițiate de deputați membri ai grupurilor parlamentare ale USR, PMP și neafiliați. pasajele relevante
  4.
  Ședința Camerei Deputaților din 6 iunie 2018 1h14m39s Video
  pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Adriana Diana Tușa - declarație politică intitulată "Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene statuează clar faptul că țările Uniunii Europene nu sunt obligate să autorizeze căsătoriile homosexuale"; pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții - S.A., precum și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 236/2018). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Raport privind progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a Agendei europene privind migrația COM(2018)250 (PH CD 37/2018). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 35/2018). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Supunerea la votul final: pasajele relevante
      Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 35/2018). (adoptat) pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Andrei Daniel Gheorghe - declarație politică vizând dreptul familiei și semnificația căsătoriei în România și în legislația europeană; pasajele relevante
    Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Vlad Bontea - declarație politică cu titlul "Tinerii sunt viitorul!"; pasajele relevante
    Supunerea la votul final: pasajele relevante
      Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative (PL-x 346/2018). (adoptat) pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Alina Teiș - declarație politică intitulată "Împreună vom merge până la capăt!"; pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Nicolae-Daniel Popescu - declarație politică "Dacă ne dorim cu adevărat dezvoltarea Moldovei, este imperativ să urgentăm construcția Autostrăzii A8!"; pasajele relevante
    Supunerea la votul final: pasajele relevante
      Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Raport privind progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a Agendei europene privind migrația COM(2018)250 (PH CD 37/2018). (adoptat) pasajele relevante
      Proiectul de Lege privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții - S.A., precum și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 236/2018). (adoptat) pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Mihaela Huncă - declarație politică cu titlul "Modele de bune practici în educație"; pasajele relevante
      Emil-Marius Pașcan - declarație politică intitulată "A înțelege nu mai pot, unde ești tu reparație, cu CCR-ul tău cu tot?!"; pasajele relevante
      Petru Movilă - declarație politică cu titlul "PSD transformă Iașiul în cel mai izolat județ al țării"; pasajele relevante
    Supunerea la votul final: pasajele relevante
      Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea art. 587 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (PL-x 469/2017). (respins) pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Vasile Cîtea - declarație politică cu titlul "Pilonul II de pensii nu este în pericol!"; pasajele relevante
      Gabriel-Horia Nasra - declarație politică "Klaus Iohannis trebuie să respecte decizia Curții Constituționale!"; pasajele relevante
      Nicolae-Miroslav Petrețchi - declarație politică având ca temă "Ziua copilului, între sărbătoare și realitate"; pasajele relevante
    Aprobarea prelungirii programului de lucru. pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Ionuț Simionca - declarație politică "Dacă-i musai, cu plăcere!"; pasajele relevante
      Adrian-Octavian Dohotaru - declarație politică cu titlul "Închisorile secrete și tortura în România. Plătim 100.000 sau un miliard de euro?"; pasajele relevante
      Victor Paul Dobre - declarație politică intitulată "Construcția podului peste Dunăre de la Brăila începe cu o amânare"; pasajele relevante
      Daniel Olteanu - declarație politică despre necesitatea investițiilor în județul Vaslui; pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative (PL-x 346/2018). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Ștefan Mușoiu - declarație politică intitulată "Uniunea Europeană cu două viteze alimentează sentimentele antieuropene"; pasajele relevante
      Maricela Cobuz - declarație politică intitulată "Institutul Cantacuzino - un obiectiv strategic național din Programul de guvernare"; pasajele relevante
      Sorin-Ioan Bumb - declarație politică "Se îndreaptă România către modelul turcesc?"; pasajele relevante
      Corneliu Bichineț - despre implicarea politică și necesitatea unei conduceri coerente în România; pasajele relevante
      Nicu Niță - declarație politică având ca temă "Mierea de albine, supliment nutritiv pentru preșcolari"; pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Recomandarea de Decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor privind un Pact mondial pentru mediu COM(2018) 138 (PH CD 36/2018). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Nicolaie-Sebastian-Valentin Radu - declarație politică privind necesitatea modificării procedurii de înmatriculare și de înregistrare a unui vehicul; pasajele relevante
      Andi-Gabriel Grosaru - declarație politică intitulată "România și Italia, în Anul Centenarului. Lecțiile trecutului și construirea viitorului"; pasajele relevante
    Supunerea la votul final: pasajele relevante
      Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (PL-x 553/2017). (adoptat) pasajele relevante
      Moțiunea simplă inițiată de 67 deputați (MS 6/2018). (respinsă) pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Constantin Șovăială - declarație politică intitulată "Guvernul PSD, prin Tudorel Toader, atentează la independența justiției"; pasajele relevante
    Supunerea la votul final: pasajele relevante
      Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Recomandarea de Decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor privind un Pact mondial pentru mediu COM(2018) 138 (PH CD 36/2018). (adoptat) pasajele relevante
  5.
  Ședința Camerei Deputaților din 4 iunie 2018 08m09s Video
  pasajele relevante
    Informare privind activarea domnilor deputați Mihai Doru Oprișcan și Ion Tabugan în cadrul Grupului parlamentar ALDE. pasajele relevante
    Informare privind demisia domnului deputat Nicolae Bănicioiu din Grupul parlamentar al PSD și activarea sa ca deputat neafiliat. pasajele relevante
    Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. pasajele relevante
    Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple intitulate "Harababura fiscală PSD-ALDE te lasă fără banii tăi de pensie!", inițiate de deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal. pasajele relevante
  6.
  Ședința Camerei Deputaților din 9 mai 2018 46m47s Video
  pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Corneliu Olar - declarație politică: "Primarul responsabil trebuie să poată accesa fonduri europene"; pasajele relevante
      Laurențiu Nistor - declarație politică intitulată "Guvernarea PSD - România la bilanț"; pasajele relevante
      Claudiu-Augustin Ilișanu - declarație politică: "Campania «Luna plantării arborilor» 2018 - continuitate în regenerarea resurselor forestiere și în menținerea echilibrului ecologic"; pasajele relevante
      Costel Lupașcu - declarație politică cu tema: referendumul pentru redefinirea familiei; pasajele relevante
      Constantin-Cătălin Zamfira - declarație politică având ca subiect problema achizițiilor publice; pasajele relevante
    Supunerea la votul final: pasajele relevante
      Legea pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, reexaminată la cererea Președintelui României (Pl-x 181/2017/2018). (adoptată legea cu amendamente) pasajele relevante
      Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea și completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, reexaminată la cererea Președintelui României (PL-x 183/2017/2018). (adoptată legea cu amendamente) pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Georgeta-Carmen Holban - declarație politică cu titlul: "9 mai, o zi cu triplă semnificație pentru întreaga națiune modernă"; pasajele relevante
      Marilena-Emilia Meiroșu - intervenție cu titlul: "9 mai, zi istorică pentru România"; pasajele relevante
      Sorin-Ioan Bumb - declarație politică: "Tripleta Dragnea-Dăncilă-Tudorel lasă România fără fonduri europene"; pasajele relevante
    Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea și completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (PL-x 183/2017/2018). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
    Supunerea la votul final: pasajele relevante
      Propunerea legislativă privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția datelor) (Pl-x 167/2018). (adoptată) pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Constantin Șovăială - declarație politică: "Poșta Română nu este o prioritate pentru Guvernul Dăncilă!"; pasajele relevante
      Corneliu Bichineț - despre pericolul în care se află cea mai mare exploatație agricolă din Europa, Comcereal Vaslui; pasajele relevante
    Supunerea la votul final: pasajele relevante
      Moțiunea simplă inițiată de 66 deputați (MS 5/2018). (respinsă) pasajele relevante
      Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora (PL-x 261/2017). (adoptat) pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Seres Dénes - un semnal de alarmă cu privire la pagubele imense cauzate de mistreți în culturile de porumb proaspăt semănat; pasajele relevante
    Dezbateri asupra Propunerii legislative de modificare a Legii concurenței nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 582/2017). (retrimisă comisiei) pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Adrian Todor - declarație politică intitulată "Corupția administrației PNL transformă Aradul într-o capitală europeană a gunoaielor"; pasajele relevante
    Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea și completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (PL-x 183/2017/2018). (aprobarea cererii de retrimitere la comisii și de desfășurare a lucrărilor comisiilor în paralel cu plenul) pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Emil-Marius Pașcan - declarație politică cu tema: "O doamnă mult prea «excelentă»!"; pasajele relevante
      Anișoara Radu - declarație politică având ca temă "Egalitatea de șanse între femei și bărbați"; pasajele relevante
    Supunerea la votul final: pasajele relevante
      Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2017 pentru modificarea art.5 din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum și pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina (PL-x 50/2018). (adoptat) pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Daniel Vasile - declarație politică: "Situația romilor în sistemul de sănătate publică din România. Accesul romilor la servicii publice de sănătate"; pasajele relevante
    Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.718 din 8 noiembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.998 din 15 decembrie 2017 (Pl-x 359/2016/2018). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
    Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 181/2017/2018). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
    Dezbaterea Propunerii legislative privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția datelor) (Pl-x 167/2018). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
    Supunerea la votul final: pasajele relevante
      Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană COM (2017) 797 (PHCD 24/2018). (adoptat) pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Florica Cherecheș - declarație politică intitulată "Meserii pentru tineri, viitor pentru țară"; pasajele relevante
      Nicolae-Miroslav Petrețchi - declarație politică având tema "Ziua Europei - între festivități și realități"; pasajele relevante
      Oana-Mioara Bîzgan-Gayral - intervenție pe tema Zilei egalității de șanse între femei și bărbați; pasajele relevante
    Aprobarea modificării ordinii de zi. pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Victoria Longher - intervenție legată de manifestările organizate de Uniunea Polonezilor din România cu ocazia Zilei diasporei poloneze; pasajele relevante
      Ionuț-Marian Stroe - declarație politică având subiectul "Fumatul ucide în toate formele sale"; pasajele relevante
      Andrei Daniel Gheorghe - declarație politică având titlul "Doamna prim-ministru Viorica Dăncilă refuză să răspundă la interpelări"; pasajele relevante
      Gabriel Petrea - declarație politică intitulată "Importanța susținerii tinerilor din România"; pasajele relevante
    Supunerea la votul final: pasajele relevante
      Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.718 din 8 noiembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.998 din 15 decembrie 2017 (Pl-x 359/2016/2018). (adoptată legea cu un amendament) pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Lege privind participarea României la majorarea de capital a Băncii Internaționale de Investiții (PL-x 36/2018). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Aprobarea prelungirii programului de lucru. pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Camelia Gavrilă - declarație politică intitulată "Valori și permanențe europene prin educație, cultură și formare profesională"; pasajele relevante
    Supunerea la votul final: pasajele relevante
      Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Evaluarea intermediară a Programului Orizont 2020: maximizarea impactului cercetării și inovării din UE COM (2018) 2 (PHCD 25/2018). (adoptat) pasajele relevante
      Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligații de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei (PL-x 130/2018). (adoptat) pasajele relevante
      Proiectul de Lege privind participarea României la majorarea de capital a Băncii Internaționale de Investiții (PL-x 36/2018). (adoptat) pasajele relevante
  7.
  Ședința Camerei Deputaților din 7 mai 2018 09m49s Video
  pasajele relevante
    Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. pasajele relevante
    Solicitarea Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la încadrarea în categoria legilor de complexitate deosebită și, în consecință, prelungirea termenului constituțional de dezbatere și vot final de la 45 la 60 de zile a Propunerii legislative de modificare a Legii concurenței nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 582/2017). (aprobată) pasajele relevante
    Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple intitulate "PSDragnea duce sănătatea în moarte clinică", inițiate de deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal. (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
    Prezentarea unei declarații cu prilejul Zilei egalității de șanse între femei și bărbați. pasajele relevante
  8.
  Ședința Camerei Deputaților din 11 aprilie 2018 32m23s Video
  pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Márton Árpad-Francisc - despre ziua poeziei maghiare; pasajele relevante
    Supunerea la votul final: pasajele relevante
      Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2017 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale (PL-x 583/2017); (adoptat) pasajele relevante
    Dezbaterea Propunerii legislative privind Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc (Pl-x 5/2018). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Florica Cherecheș - declarație politică intitulată "Cruciada împotriva ONG-urilor continuă"; pasajele relevante
    Supunerea la votul final: pasajele relevante
      Propunerea legislativă privind Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc (Pl-x 5/2018). (respinsă) pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Mihai-Cătălin Botez - declarație politică cu titlul: "Ieftinirea medicamentelor, între nevoile pacienților și ale producătorilor"; pasajele relevante
      Corneliu Olar - declarație politică: "Cum poți crește un copil cu 18 euro?"; pasajele relevante
    Supunerea la votul final: pasajele relevante
      Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, reexaminată la cererea Președintelui României (PL-x 411/2017/2018); (adoptată) pasajele relevante
    Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.98 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală (Pl-x 577/2017). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
    Supunerea la votul final: pasajele relevante
      Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 18/2018); (adoptat) pasajele relevante
    Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Andrei Daniel Gheorghe - declarație politică intitulată "Mai vindem mult pământul la străini?!"; pasajele relevante
      Daniel Olteanu - prezentarea unui exemplu privind atenția acordată monumentelor de patrimoniu din țară; pasajele relevante
    Discuții procedurale asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 584/2017) pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Csép Éva-Andrea - declarație politică intitulată "Creșterea unei generații responsabile și active în dezvoltarea societății"; pasajele relevante
    Supunerea la votul final: pasajele relevante
      Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 26/2017); (adoptat) pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Cătălin-Ioan Nechifor - despre migrarea electoratului din zona partidelor clasice; pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 97/2018). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Aida-Cristina Căruceru - declarație politică intitulată "Noua legislație privind achizițiile publice - șansa investițiilor de miliarde de euro care vor afecta pozitiv viața a milioane de români"; pasajele relevante
      Alexandra-Corina Bogaciu - considerații asupra situației reale a femeilor din România în anul 2018; pasajele relevante
      Florinel Stancu - declarație politică având subiectul "Venim în sprijinul antreprenorilor din România cu un nou program"; pasajele relevante
      Sorin-Dan Moldovan - despre obiectivele pe care Bucureștiul și România le aveau de îndeplinit pentru organizarea Campionatului European de Fotbal Euro 2020; pasajele relevante
      Dumitru Gherman - câteva puncte de vedere cu privire la necesitatea și oportunitatea declanșării procesului de reindustrializare a României, în baza dezideratelor economice formulate în Programul de guvernare al PSD; pasajele relevante
      Daniel Vasile - declarație politică: "8 aprilie, Ziua internațională a romilor"; pasajele relevante
    Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi:
  - Legea pentru modificarea alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României (PL-x 177/2018); (adoptată în procedură de drept comun);
  - Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României (PL-x 411/2017); (adoptată în procedură de drept comun);
  - Legea pentru modificarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative (Pl-x 482/2017); (adoptată în procedură de urgență)
  pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Florin-Claudiu Roman - declarație politică intitulată "Doamnă Olguța, vă mai amintiți când le garantați românilor că nu va scădea nici un salariu?!"; pasajele relevante
      Cristina-Ionela Iurișniți - declarație politică: "Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar preșcolarilor și școlarilor rămâne inaplicabil"; pasajele relevante
      Rodica Paraschiv - declarație politică referitoare la onoare, devotament și patriotism; pasajele relevante
    Supunerea la votul final: pasajele relevante
      Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.20 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României (PL-x 177/2018); (adoptat) pasajele relevante
      Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2017 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local (PL-x 90/2018); (adoptat) pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
    Supunerea la votul final: pasajele relevante
      Propunerea legislativă pentru completarea art.98 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală (Pl-x 577/2017); (respinsă) pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Alina Teiș - declarație politică cu titlul: "România, în topul celor mai mari producători agricoli"; pasajele relevante
    Supunerea la votul final: pasajele relevante
      Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 97/2018); (adoptat) pasajele relevante
  9.
  Ședința Camerei Deputaților din 10 aprilie 2018 21m20s Video
  pasajele relevante
    Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului. pasajele relevante
      Matei-Adrian Dobrovie pasajele relevante
      Emil-Marius Pașcan pasajele relevante
      Cristian-Gabriel Seidler pasajele relevante
      Sergiu Cosmin Vlad pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2017 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local (PL-x 90/2018). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. pasajele relevante
    Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 547/2017). (retrimis comisiei) pasajele relevante
    Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului. pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 26/2017). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului. pasajele relevante
      Daniel Vasile pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2017 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale (PL-x 583/2017). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.20 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României (PL-x 177/2018). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 18 /2018). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului. pasajele relevante
      Andrei Daniel Gheorghe pasajele relevante
      Ilie Toma pasajele relevante
    Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României (PL-x 411/2017/2018). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
  10.
  Ședința Camerei Deputaților din 14 martie 2018 33m28s Video
  pasajele relevante
    Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.111 din Legea educației naționale (Pl-x 441/2017). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Gabriela-Maria Podașcă - declarație politică: "Ministerul Finanțelor Publice găsește soluții pentru direcționarea a 2% din impozit către ONG-uri"; pasajele relevante
    Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 486/2017). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Sorinel-Marian Vrăjitoru - declarație politică: "Reparați nedreptatea făcută călărășenilor la pensie!"; pasajele relevante
      Anișoara Radu - declarație politică ce privește necesitatea asigurării calității în sistemul de sănătate; pasajele relevante
    Supunerea la votul final: pasajele relevante
      Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (PL-x 585/2017); (adoptat) pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Andrei Daniel Gheorghe - declarație politică ce vizează vânzarea terenurilor către străini; pasajele relevante
      Vasile Gudu - declarație politică intitulată "România în anul Centenarului marca PSD-ALDE"; pasajele relevante
      Laurențiu-Dan Leoreanu - declarație politică: "Delincvența juvenilă, o problemă majoră a societății românești"; pasajele relevante
      Corneliu Bichineț - declarație politică referitoare la activitatea prim-ministrului României; pasajele relevante
      Benedek Zacharie - declarație politică despre "condițiile de desfășurare a traficului rutier, politica de cârpire a drumurilor și siguranța circulației"; pasajele relevante
      Constantin Codreanu - invitație la evenimentul care va marca cei 100 de ani de la Marea Unire; pasajele relevante
      Ștefan-Ovidiu Popa - declarație politică cu tema: "Transportul de masă lemnoasă și sancționarea delictelor silvice în cazul cetățeanului de bună-credință"; pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (PL-x 48/2018). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Slavoliub Adnagi - declarație politică cu ocazia vizitei în Românie a delegației Republicii Serbia, în frunte cu președintele Aleksandar Vucic; pasajele relevante
      Antoneta Ioniță - declarație politică cu titlul "Falsele probleme ale politicii"; pasajele relevante
      Daniel Olteanu - declarație politică: "Fondul de premiere din ANAF, mai mare decât investițiile în infrastructura din Moldova"; pasajele relevante
      Lavinia-Corina Cosma - apel pentru introducerea acordului prezumat privind donarea de organe pentru transplant; pasajele relevante
    Supunerea la votul final: pasajele relevante
      Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii (PL-x 365/2017); (adoptat) pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura (PL-x 132/2017). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Vasile Cocoș - declarație politică intitulată "Proiectul pentru România, lansat la Congresul extraordinar al PSD din 10 martie 2018, în anul Centenarului României"; pasajele relevante
    Supunerea la votul final: pasajele relevante
      Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România UE cofinanțare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017 (PL-x 27/2018); (adoptat) pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Adrian Todor - declarație politică: "Aradul a devenit paradisul contractelor fără licitație"; pasajele relevante
      Cristina-Ionela Iurișniți - declarație politică: "Educația pentru sănătate sexuală în școli este o necesitate sau o opțiune?"; pasajele relevante
      Emil-Marius Pașcan - declarație politică intitulată "Politicienii maghiarimii vădesc teama de propriul electorat dezamăgit și provoacă himere revizioniste"; pasajele relevante
      Victoria Longher - intervenție referitoare la "Bilanțul celei de-a II-a ediții a Activității de Sprijinire a Polonezilor din Est sub patronatul Cuplului Prezidențial"; pasajele relevante
      Florin-Claudiu Roman - declarație politică: "PSD este foarte ocupat cu schimbarea guvernelor, a miniștrilor și cu luptele de partid, dar Centenarul nu poate să mai aștepte încă 100 de ani"; pasajele relevante
      Sorin-Ioan Bumb - declarație politică cu tema "Sistemul sanitar va intra în comă din cauza PSD"; pasajele relevante
    Supunerea la votul final: pasajele relevante
      Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2017 pentru completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru modificarea art.24 din Ordonanța Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților (PL-x 487/2017); (adoptat) pasajele relevante
      Propunerea legislativă privind modificarea Art.2, alin.(1), Art.3 din Legea nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii și a Art.2, alin.(1) și Art.5, alin.(3) din ANEXA: CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ (Pl-x 491/2017); (respinsă) pasajele relevante
      Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 486/2017). (respinsă) pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Márton Árpád-Francisc - câteva aspecte legate de izbucnirea revoluției din Ungaria; pasajele relevante
      Oana-Mioara Bîzgan-Gayral - declarație politică cu titlul "Educație pentru sănătate"; pasajele relevante
      Matei-Adrian Dobrovie - declarație politică intitulată "România poate susține aderarea Serbiei la Uniunea Europeană cu o singură condiție - respectarea drepturilor etnicilor români din Valea Timocului și din Voivodina"; pasajele relevante
      Maricela Cobuz - declarație politică: "Îndemn la participarea la viața politică pentru femeile din România"; pasajele relevante
    Supunerea la votul final: pasajele relevante
      Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (PL-x 48/2018); (adoptat) pasajele relevante
      Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura (PL-x 132/2017); (adoptat) pasajele relevante
      Propunerea legislativă pentru completarea art.111 din Legea educației naționale (Pl-x 441/2017); (respinsă) pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
    Discuții procedurale cu privire la neparticiparea ministrului culturii și identității naționale la o ședință a Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. pasajele relevante
  11.
  Ședința Camerei Deputaților din 12 martie 2018 25m16s Video
  pasajele relevante
    Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. pasajele relevante
      Sergiu Cosmin Vlad pasajele relevante
    Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Art.2, alin.(1), Art.3 din Legea nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii și a Art.2, alin.(1) și Art.5, alin.(3) din ANEXA: CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ (Pl-x 491/2017). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
    Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. pasajele relevante
      Vlad-Emanuel Duruș pasajele relevante
      Emil-Marius Pașcan pasajele relevante
      Mihăiță Vîrză pasajele relevante
      Tamara-Dorina Ciofu pasajele relevante
    Informare privind activarea domnului deputat Florea Damian în cadrul Grupului parlamentar al PSD. pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România UE cofinanțare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017 (PL-x 27/2018). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. pasajele relevante
      Antal István-János pasajele relevante
      Corneliu Bichineț pasajele relevante
    Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. pasajele relevante
    Marcarea împlinirii a 28 de ani de la citirea Proclamației de la Timișoara. pasajele relevante
    Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. pasajele relevante
      Tudor Rareș Pop pasajele relevante
    Răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice. pasajele relevante
      Vasile Cîtea pasajele relevante
    Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. pasajele relevante
      Ștefan-Ovidiu Popa pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (PL-x 585/2017). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. pasajele relevante
      Nicolae-Daniel Popescu pasajele relevante
      Ilie Toma pasajele relevante
      Andrei Daniel Gheorghe pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii (PL-x 365/2017). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. pasajele relevante
      Constantin Codreanu pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2017 pentru completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru modificarea art.24 din Ordonanța Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților (PL-x 487/2017). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. pasajele relevante
  12.
  Ședința Camerei Deputaților din 13 februarie 2018 03m44s Video
  pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (PL-x 102/2017). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.230 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 458/2016). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.25 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (PL-x 50/2017). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
    Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003, Codul Fiscal (Pl-x 130/2014). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
    Dezbaterea Propunerii legislative privind obligativitatea și prioritizarea finanțării din fonduri europene a proiectelor și obiectivelor de investiții eligibile (Pl-x 149/2016). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
    Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 557/2013). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
  13.
  Ședința Camerei Deputaților din 12 februarie 2018 04m32s Video
  pasajele relevante
    Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. pasajele relevante
      Emil-Marius Pașcan pasajele relevante
      Antoneta Ioniță pasajele relevante
      Florin-Claudiu Roman pasajele relevante
    Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. pasajele relevante
      Tamara-Dorina Ciofu pasajele relevante
      Camelia Gavrilă pasajele relevante
      Mihaela Huncă pasajele relevante
      Vlad-Emanuel Duruș pasajele relevante
      Ilie Toma pasajele relevante
      Oana-Mioara Bîzgan-Gayral pasajele relevante
  14.
  Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 22 decembrie 2017 13m25s Video
  pasajele relevante
    Notă pentru exercitarea de către senatori și deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarii generali ai Senatului și Camerei Deputaților, conform prevederilor art. 15 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
  • Lege pentru completarea art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare;
  • Lege privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol;
  • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe - procedură de urgență;
  • Lege privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție;
  • Lege pentru completarea anexei nr. 1 la Legea pomiculturii nr. 348/2003;
  • Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
  • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora - procedură de urgență;
  • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale;
  • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România - procedură de urgență;
  • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români - procedură de urgență;
  • Lege privind abrogarea art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997;
  • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor - procedură de urgență;
  • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului - procedură de urgență;
  • Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești, județul Vrancea, în domeniul public al statului și administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, județul Ilfov;
  • Lege privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov;
  • Lege pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale;
  • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății - procedură de urgență;
  • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative - procedură de urgență;
  • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații - procedură de urgență;
  • Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013;
  • Lege pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice - procedură de urgență;
  • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia - procedură de urgență;
  • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe - procedură de urgență;
  • Lege pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane și pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român;
  • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administrația publică centrală;
  • Lege pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri;
  • Lege pentru aprobarea Programului geologic la nivel național;
  • Lege pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;
  • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice - procedură de urgență;
  • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național;
  • Lege privind anularea unor obligații fiscale;
  • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe;
  • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză;
  • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2017 privind formarea inițială a ofițerilor în activitate din Ministerul Apărării Naționale în instituții de învățământ superior militar din străinătate;
  • Lege pentru înființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor;
  • Lege pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
  • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2017 pentru înființarea Centrului Național de Management al Apei Grele;
  • Lege privind promovarea transportului ecologic;
  • Lege pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
  • Lege pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a art. 90 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative;
  • Lege pentru modificarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
  • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii - procedură de urgență;
  • Legea bugetului de stat pe anul 2018;
  • Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;
  • Lege pentru modificarea art. 41 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor;
  • Lege pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României;
  • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului - procedură de urgență.
  pasajele relevante
  15.
  Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 20 decembrie 2017 10m35s Video
  pasajele relevante
    Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018. (L521/2017) pasajele relevante
  16.
  Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 19 decembrie 2017
  pasajele relevante
    Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 (PL-x 567/2017). pasajele relevante
  17.
  Ședința Camerei Deputaților din 6 decembrie 2017 05m41s Video
  pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Corneliu Bichineț - declarație politică cu referire la ultimele evenimente petrecute în România; pasajele relevante
      Tudor Ciuhodaru - declarație politică având subiectul "Această lege va salva vieți"; pasajele relevante
      Marius-Constantin Budăi - declarație politică având ca subiect "Bugetul anului 2018 este unul al investițiilor și suportului pentru mediul de afaceri românesc"; pasajele relevante
      Vasile Gudu - declarație politică: "Amenințările la adresa democrației continuă"; pasajele relevante
      Vasile Cîtea - declarație politică: "Iașiul se dezvoltă"; pasajele relevante
      Andrei Daniel Gheorghe - despre personalitatea Regelui Mihai; pasajele relevante
      Nicolae Neagu - declarație politică intitulată "Companiile energetice românești sunt coloana vertebrală a motorului economiei! Știe și Guvernul PSD?"; pasajele relevante
      Bianca-Miruna Gavriliță - declarație politică intitulată "România are nevoie de complete de magistrați destinate exclusiv judecării dosarelor de azil"; pasajele relevante
      Lavinia-Corina Cosma - declarație politică despre situația patinoarului din Târgu Mureș; pasajele relevante
      Alina Teiș - declarație politică: "Și ei așteaptă daruri..."; pasajele relevante
      Alexandra Presură - "Bilanțul unui an de la începutul implementării Programului de guvernare «Îndrăznește să crezi»"; pasajele relevante
      Silviu Nicu Macovei - declarație politică intitulată "Suntem prea dezbinați pentru a celebra cu adevărat Marea Unire"; pasajele relevante
      Ștefan-Ovidiu Popa - intervenție ce are ca temă "Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități"; pasajele relevante
      Constantin Șovăială - declarație politică intitulată "Se moare în spitale de atâta nepăsare!"; pasajele relevante
      Camelia Gavrilă - declarație politică despre o guvernare rațională și echitabilă în procesul de dezvoltare a unității naționale; pasajele relevante
      Vass Levente - declarație politică: "Reducerea contribuției la sănătate conduce la subfinanțare"; pasajele relevante
      Corneliu Olar - "Guvernul PSD-ALDE a crescut cu 42% și prețul porcului de Crăciun"; pasajele relevante
      Constantin Codreanu - declarație politică despre "Recrudescența extremismului ucrainean contra comunității românilor din Ucraina"; pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Iulian Bulai - comemorarea copiilor care au murit abandonați în "orfelinatele groazei", înainte de 1989 și păstrarea unui moment de reculegere în memoria acestora; pasajele relevante
      Csép Éva-Andrea - intervenție legată de Ziua internațională a voluntariatului; pasajele relevante
      Rodica Paraschiv - declarație politică intitulată "Mai mult respect pentru drepturile omului"; pasajele relevante
      Oana-Mioara Bîzgan-Gayral - declarație politică având ca temă Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități; pasajele relevante
  18.
  Ședința Camerei Deputaților din 4 decembrie 2017 04m55s Video
  pasajele relevante
    Prezentarea interpelărilor adresate membrilor Guvernului. pasajele relevante
    Răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice. pasajele relevante
    Prezentarea interpelărilor adresate membrilor Guvernului. pasajele relevante
      Mihăiță Vîrză pasajele relevante
      Ștefan-Ovidiu Popa pasajele relevante
      Ilie Toma pasajele relevante
      Andrei Daniel Gheorghe pasajele relevante
  19.
  Ședința Camerei Deputaților din 11 octombrie 2017 04m23s Video
  pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Daniel Vasile - declarație politică având ca temă "9 octombrie - Ziua națională de comemorare a Holocaustului"; pasajele relevante
      Giureci-Slobodan Ghera - declarație politică: "Președintele Republicii Croația, Excelența Sa, doamna Kolinda Grabar - Kitaroviæ, pe 4 octombrie a.c., a vizitat comunitatea croată din județul Caraș-Severin"; pasajele relevante
      Constantin Codreanu - declarație politică cu titlul: "Deblocarea donațiilor de carte românească pentru bibliotecile din Republica Moldova"; pasajele relevante
      Anișoara Radu - declarație politică: "Delta-Dunării - omul și biosfera"; pasajele relevante
      Florica Cherecheș - declarație politică intitulată "Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau pe voi!"; pasajele relevante
      Mihai-Cătălin Botez - declarație politică având titlul "Siguranță și încredere"; pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Daniel Olteanu - comentarii critice cu privire la starea infrastructurii în județul Vaslui; pasajele relevante
      Alina Teiș - declarație politică cu titlul: "Să facem dreptate pământului"; pasajele relevante
      Mirela Furtună - declarație politică cu tema: "Referendumul din Catalonia - o idee neinspirată"; pasajele relevante
      Angelica Fădor - declarație politică intitulată "Promisiunile din Programul de guvernare versus realitatea din România de la 1 ianuarie 2018"; pasajele relevante
      Corneliu Bichineț - omagiu femeilor din Vaslui; pasajele relevante
      Lavinia-Corina Cosma - declarație politică despre salvarea Casei memoriale "Iuliu Maniu", de la Bădăcin, județul Sălaj; pasajele relevante
      Cristinel Romanescu - declarație politică intitulată "«Dezbină și stăpânește» sau «stilul PSD în acțiune»"; pasajele relevante
      Andrei Daniel Gheorghe - declarație politică despre derapajele politice, economice, guvernamentale; pasajele relevante
      Tamara-Dorina Ciofu - declarație politică având ca obiect "Măsuri concrete pentru creșterea nivelului de integrare și acceptare socială a persoanelor cu dizabilități"; pasajele relevante
      Marius-Constantin Budăi - declarație politică având subiectul "Noua lege a pensiilor va aduce echitatea între pensionari"; pasajele relevante
      Emil-Marius Pașcan - declarație politică intitulată "Naționalismul cotropește Uniunea Europeană"; pasajele relevante
      Ionuț Simionca - declarație politică referitoare la guvernarea PSD; pasajele relevante
      Adrian-Octavian Dohotaru - declarație politică intitulată "O nouă Lege a dialogului social este necesară pentru bunăstarea românilor"; pasajele relevante
      Mihai Niță - intervenție cu titlul: "10 octombrie, Ziua mondială a sănătății mintale"; pasajele relevante
      Nicolae Neagu - declarație politică: "Transferul contribuțiilor sociale, experiment unic în Uniunea Europeană"; pasajele relevante
      Ana Birchall - declarație politică despre amenințările provenite din mediul cibernetic și pericolele pe care le transpun asupra cetățenilor; pasajele relevante
  20.
  Ședința Camerei Deputaților din 13 septembrie 2017 04m24s Video
  pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Daniel Olteanu - declarație politică având ca temă taxarea suplimentară a românilor care lucrează în afara țării; pasajele relevante
      Corneliu-Mugurel Cozmanciuc - declarație politică având ca subiect situația politică creată la nivelul Ministerului Apărării Naționale; pasajele relevante
      Adrian-Claudiu Prisnel - declarație politică având ca subiect începerea anului școlar; pasajele relevante
      Adrian-Octavian Dohotaru - despre "Necesitatea introducerii unei legi privind coșul minim de consum pentru a calcula salariul minim și a stabili alte politici sociale"; pasajele relevante
      Dan-Răzvan Rădulescu - tur ghidat pe harta poluării orașului Ploiești; pasajele relevante
      Corneliu Bichineț - declarație politică intitulată "Țara noastră este plină de evenimente fericite"; pasajele relevante
      Benedek Zacharie - declarație politică având ca temă abuzul de putere economică asupra IMM-urilor; pasajele relevante
      Robert-Nicolae Turcescu - declarație politică intitulată "Ministrul care pune în genunchi învățământul românesc trebuie să plece!"; pasajele relevante
      Cătălin-Ioan Nechifor - despre taxe și impozite; pasajele relevante
      Cristina-Ionela Iurișniți - declarație politică intitulată "Educația, încotro?"; pasajele relevante
      Ștefan Mușoiu - declarație politică având titlul "Ucraina încalcă dreptul la educație în limba maternă"; pasajele relevante
      Oana-Mioara Bîzgan-Gayral - declarație politică având ca temă "Avizarea de urgență a Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie"; pasajele relevante
      Antoneta Ioniță - declarație politică intitulată "Medicina de familie, încotro?"; pasajele relevante
      Constantin Codreanu - declarație politică intitulată "Ucraina încalcă Tratatul de bază cu România și tinde să suprime învățământul de limbă română"; pasajele relevante
    Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
      Camelia Gavrilă - declarație politică intitulată "Școala românească - valori, împliniri, contraste"; pasajele relevante
      Silviu Nicu Macovei - declarație politică cu titlul "Garanția dezvoltării echitabile a tuturor regiunilor presupune și transport feroviar"; pasajele relevante
      Laurențiu-Dan Leoreanu - declarație politică privind starea învățământului românesc la început de an școlar; pasajele relevante
      Victoria Longher - intervenție având ca subiect organizarea "Zilelor Culturii Polone" la Suceava, în perioada 7-9 septembrie; pasajele relevante
      Nicoleta-Cătălina Bozianu - declarație politică intitulată "Să ieșim din ipocrizie: remanierea de urgență a ministrului haosului, Liviu Pop!"; pasajele relevante
      Florinel Stancu - declarație politică referitoare la criza forței de muncă din România; pasajele relevante
      Vasile Cîtea - declarație politică având ca subiect Autostrada Moldova-Ardeal; pasajele relevante
      Florica Cherecheș - declarație politică intitulată "Școala a început, dar nu e la fel pentru toți!"; pasajele relevante
      Andrei Daniel Gheorghe - declarație politică cu tema "Drepturile românilor din Ucraina nu se negociază"; pasajele relevante
      Emil-Marius Pașcan - declarație politică intitulată "Feriți-vă, vânzătorilor și trădătorilor de țară, de furia românească!"; pasajele relevante

  Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 21 august 2018, 11:29
  Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
  E-mail: webmaster@cdep.ro