Carmen-Ileana Mihălcescu
Carmen-Ileana Mihălcescu
Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002
Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
14-03-2018
Arhiva video:2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Interogare > Rezultate Versiunea pentru printare

Rezultate interogare

  Criteriile de interogare selectate:
ședințele:Camerei Deputaților și Senatului
din perioada:21 decembrie 2016 - 12 martie 2018
vorbitor:Carmen-Ileana Mihălcescu
înregistrări găsite:1188 la 446 puncte din sumarele a 33 ședințe
total durată video:3h39m00s

Legenda 
acces la paragrafele relevante pentru interogare
acces la textul complet al punctului din sumar
acces la textul complet al subpunctului din sumar
1 2
1.
Ședința Camerei Deputaților din 12 martie 2018 25m16s Video
pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Art.2, alin.(1), Art.3 din Legea nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii și a Art.2, alin.(1) și Art.5, alin.(3) din ANEXA: CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ (Pl-x 491/2017). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
  Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. pasajele relevante
    Emil-Marius Pașcan pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2017 pentru completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru modificarea art.24 din Ordonanța Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților (PL-x 487/2017). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. pasajele relevante
    Sergiu Cosmin Vlad pasajele relevante
  Informare privind activarea domnului deputat Florea Damian în cadrul Grupului parlamentar al PSD. pasajele relevante
  Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. pasajele relevante
    Constantin Codreanu pasajele relevante
  Răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice. pasajele relevante
    Vasile Cîtea pasajele relevante
  Răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice. pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România UE cofinanțare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017 (PL-x 27/2018). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Marcarea împlinirii a 28 de ani de la citirea Proclamației de la Timișoara. pasajele relevante
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. pasajele relevante
  Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. pasajele relevante
    Nicolae-Daniel Popescu pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii (PL-x 365/2017). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. pasajele relevante
    Tamara-Dorina Ciofu pasajele relevante
    Vlad-Emanuel Duruș pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (PL-x 585/2017). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. pasajele relevante
    Ștefan-Ovidiu Popa pasajele relevante
    Corneliu Bichineț pasajele relevante
    Antal István-János pasajele relevante
  Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. pasajele relevante
    Andrei Daniel Gheorghe pasajele relevante
    Ilie Toma pasajele relevante
    Mihăiță Vîrză pasajele relevante
    Tudor Rareș Pop pasajele relevante
2.
Ședința Camerei Deputaților din 13 februarie 2018 03m44s Video
pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.25 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (PL-x 50/2017). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003, Codul Fiscal (Pl-x 130/2014). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.230 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 458/2016). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative privind obligativitatea și prioritizarea finanțării din fonduri europene a proiectelor și obiectivelor de investiții eligibile (Pl-x 149/2016). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (PL-x 102/2017). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 557/2013). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
3.
Ședința Camerei Deputaților din 12 februarie 2018 04m32s Video
pasajele relevante
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. pasajele relevante
    Oana-Mioara Bîzgan-Gayral pasajele relevante
    Ilie Toma pasajele relevante
    Vlad-Emanuel Duruș pasajele relevante
    Emil-Marius Pașcan pasajele relevante
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. pasajele relevante
    Tamara-Dorina Ciofu pasajele relevante
    Camelia Gavrilă pasajele relevante
    Mihaela Huncă pasajele relevante
    Antoneta Ioniță pasajele relevante
    Florin-Claudiu Roman pasajele relevante
4.
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 22 decembrie 2017 13m25s Video
pasajele relevante
  Notă pentru exercitarea de către senatori și deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarii generali ai Senatului și Camerei Deputaților, conform prevederilor art. 15 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
 • Lege pentru completarea art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare;
 • Lege privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe - procedură de urgență;
 • Lege privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție;
 • Lege pentru completarea anexei nr. 1 la Legea pomiculturii nr. 348/2003;
 • Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora - procedură de urgență;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România - procedură de urgență;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români - procedură de urgență;
 • Lege privind abrogarea art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor - procedură de urgență;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului - procedură de urgență;
 • Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești, județul Vrancea, în domeniul public al statului și administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, județul Ilfov;
 • Lege privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov;
 • Lege pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății - procedură de urgență;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative - procedură de urgență;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații - procedură de urgență;
 • Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013;
 • Lege pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice - procedură de urgență;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia - procedură de urgență;
 • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe - procedură de urgență;
 • Lege pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane și pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administrația publică centrală;
 • Lege pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri;
 • Lege pentru aprobarea Programului geologic la nivel național;
 • Lege pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice - procedură de urgență;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național;
 • Lege privind anularea unor obligații fiscale;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2017 privind formarea inițială a ofițerilor în activitate din Ministerul Apărării Naționale în instituții de învățământ superior militar din străinătate;
 • Lege pentru înființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor;
 • Lege pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2017 pentru înființarea Centrului Național de Management al Apei Grele;
 • Lege privind promovarea transportului ecologic;
 • Lege pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Lege pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a art. 90 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative;
 • Lege pentru modificarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
 • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii - procedură de urgență;
 • Legea bugetului de stat pe anul 2018;
 • Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;
 • Lege pentru modificarea art. 41 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor;
 • Lege pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României;
 • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului - procedură de urgență.
pasajele relevante
5.
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 20 decembrie 2017 10m35s Video
pasajele relevante
  Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018. (L521/2017) pasajele relevante
6.
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 19 decembrie 2017
pasajele relevante
  Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 (PL-x 567/2017). pasajele relevante
7.
Ședința Camerei Deputaților din 6 decembrie 2017
pasajele relevante
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
    Constantin Șovăială - declarație politică intitulată "Se moare în spitale de atâta nepăsare!"; pasajele relevante
    Alexandra Presură - "Bilanțul unui an de la începutul implementării Programului de guvernare «Îndrăznește să crezi»"; pasajele relevante
    Corneliu Bichineț - declarație politică cu referire la ultimele evenimente petrecute în România; pasajele relevante
    Tudor Ciuhodaru - declarație politică având subiectul "Această lege va salva vieți"; pasajele relevante
    Marius-Constantin Budăi - declarație politică având ca subiect "Bugetul anului 2018 este unul al investițiilor și suportului pentru mediul de afaceri românesc"; pasajele relevante
    Vasile Gudu - declarație politică: "Amenințările la adresa democrației continuă"; pasajele relevante
    Vasile Cîtea - declarație politică: "Iașiul se dezvoltă"; pasajele relevante
    Andrei Daniel Gheorghe - despre personalitatea Regelui Mihai; pasajele relevante
    Nicolae Neagu - declarație politică intitulată "Companiile energetice românești sunt coloana vertebrală a motorului economiei! Știe și Guvernul PSD?"; pasajele relevante
    Bianca-Miruna Gavriliță - declarație politică intitulată "România are nevoie de complete de magistrați destinate exclusiv judecării dosarelor de azil"; pasajele relevante
    Corneliu Olar - "Guvernul PSD-ALDE a crescut cu 42% și prețul porcului de Crăciun"; pasajele relevante
    Ștefan-Ovidiu Popa - intervenție ce are ca temă "Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități"; pasajele relevante
    Alina Teiș - declarație politică: "Și ei așteaptă daruri..."; pasajele relevante
    Oana-Mioara Bîzgan-Gayral - declarație politică având ca temă Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități; pasajele relevante
    Lavinia-Corina Cosma - declarație politică despre situația patinoarului din Târgu Mureș; pasajele relevante
    Rodica Paraschiv - declarație politică intitulată "Mai mult respect pentru drepturile omului"; pasajele relevante
    Csép Éva-Andrea - intervenție legată de Ziua internațională a voluntariatului; pasajele relevante
    Iulian Bulai - comemorarea copiilor care au murit abandonați în "orfelinatele groazei", înainte de 1989 și păstrarea unui moment de reculegere în memoria acestora; pasajele relevante
    Constantin Codreanu - declarație politică despre "Recrudescența extremismului ucrainean contra comunității românilor din Ucraina"; pasajele relevante
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
    Vass Levente - declarație politică: "Reducerea contribuției la sănătate conduce la subfinanțare"; pasajele relevante
    Camelia Gavrilă - declarație politică despre o guvernare rațională și echitabilă în procesul de dezvoltare a unității naționale; pasajele relevante
    Silviu Nicu Macovei - declarație politică intitulată "Suntem prea dezbinați pentru a celebra cu adevărat Marea Unire"; pasajele relevante
8.
Ședința Camerei Deputaților din 4 decembrie 2017 04m55s Video
pasajele relevante
  Prezentarea interpelărilor adresate membrilor Guvernului. pasajele relevante
    Ilie Toma pasajele relevante
  Prezentarea interpelărilor adresate membrilor Guvernului. pasajele relevante
    Andrei Daniel Gheorghe pasajele relevante
    Mihăiță Vîrză pasajele relevante
    Ștefan-Ovidiu Popa pasajele relevante
  Răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice. pasajele relevante
9.
Ședința Camerei Deputaților din 11 octombrie 2017 04m23s Video
pasajele relevante
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
    Giureci-Slobodan Ghera - declarație politică: "Președintele Republicii Croația, Excelența Sa, doamna Kolinda Grabar - Kitaroviæ, pe 4 octombrie a.c., a vizitat comunitatea croată din județul Caraș-Severin"; pasajele relevante
    Mihai-Cătălin Botez - declarație politică având titlul "Siguranță și încredere"; pasajele relevante
    Anișoara Radu - declarație politică: "Delta-Dunării - omul și biosfera"; pasajele relevante
    Adrian-Octavian Dohotaru - declarație politică intitulată "O nouă Lege a dialogului social este necesară pentru bunăstarea românilor"; pasajele relevante
    Mihai Niță - intervenție cu titlul: "10 octombrie, Ziua mondială a sănătății mintale"; pasajele relevante
    Nicolae Neagu - declarație politică: "Transferul contribuțiilor sociale, experiment unic în Uniunea Europeană"; pasajele relevante
    Ana Birchall - declarație politică despre amenințările provenite din mediul cibernetic și pericolele pe care le transpun asupra cetățenilor; pasajele relevante
    Daniel Vasile - declarație politică având ca temă "9 octombrie - Ziua națională de comemorare a Holocaustului"; pasajele relevante
    Tamara-Dorina Ciofu - declarație politică având ca obiect "Măsuri concrete pentru creșterea nivelului de integrare și acceptare socială a persoanelor cu dizabilități"; pasajele relevante
    Marius-Constantin Budăi - declarație politică având subiectul "Noua lege a pensiilor va aduce echitatea între pensionari"; pasajele relevante
    Emil-Marius Pașcan - declarație politică intitulată "Naționalismul cotropește Uniunea Europeană"; pasajele relevante
    Ionuț Simionca - declarație politică referitoare la guvernarea PSD; pasajele relevante
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
    Daniel Olteanu - comentarii critice cu privire la starea infrastructurii în județul Vaslui; pasajele relevante
    Alina Teiș - declarație politică cu titlul: "Să facem dreptate pământului"; pasajele relevante
    Mirela Furtună - declarație politică cu tema: "Referendumul din Catalonia - o idee neinspirată"; pasajele relevante
    Angelica Fădor - declarație politică intitulată "Promisiunile din Programul de guvernare versus realitatea din România de la 1 ianuarie 2018"; pasajele relevante
    Corneliu Bichineț - omagiu femeilor din Vaslui; pasajele relevante
    Lavinia-Corina Cosma - declarație politică despre salvarea Casei memoriale "Iuliu Maniu", de la Bădăcin, județul Sălaj; pasajele relevante
    Cristinel Romanescu - declarație politică intitulată "«Dezbină și stăpânește» sau «stilul PSD în acțiune»"; pasajele relevante
    Andrei Daniel Gheorghe - declarație politică despre derapajele politice, economice, guvernamentale; pasajele relevante
    Florica Cherecheș - declarație politică intitulată "Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau pe voi!"; pasajele relevante
    Constantin Codreanu - declarație politică cu titlul: "Deblocarea donațiilor de carte românească pentru bibliotecile din Republica Moldova"; pasajele relevante
10.
Ședința Camerei Deputaților din 13 septembrie 2017 04m24s Video
pasajele relevante
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
    Adrian-Claudiu Prisnel - declarație politică având ca subiect începerea anului școlar; pasajele relevante
    Florinel Stancu - declarație politică referitoare la criza forței de muncă din România; pasajele relevante
    Dan-Răzvan Rădulescu - tur ghidat pe harta poluării orașului Ploiești; pasajele relevante
    Benedek Zacharie - declarație politică având ca temă abuzul de putere economică asupra IMM-urilor; pasajele relevante
    Corneliu-Mugurel Cozmanciuc - declarație politică având ca subiect situația politică creată la nivelul Ministerului Apărării Naționale; pasajele relevante
    Daniel Olteanu - declarație politică având ca temă taxarea suplimentară a românilor care lucrează în afara țării; pasajele relevante
    Corneliu Bichineț - declarație politică intitulată "Țara noastră este plină de evenimente fericite"; pasajele relevante
    Oana-Mioara Bîzgan-Gayral - declarație politică având ca temă "Avizarea de urgență a Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie"; pasajele relevante
    Ștefan Mușoiu - declarație politică având titlul "Ucraina încalcă dreptul la educație în limba maternă"; pasajele relevante
    Cristina-Ionela Iurișniți - declarație politică intitulată "Educația, încotro?"; pasajele relevante
    Cătălin-Ioan Nechifor - despre taxe și impozite; pasajele relevante
    Robert-Nicolae Turcescu - declarație politică intitulată "Ministrul care pune în genunchi învățământul românesc trebuie să plece!"; pasajele relevante
    Adrian-Octavian Dohotaru - despre "Necesitatea introducerii unei legi privind coșul minim de consum pentru a calcula salariul minim și a stabili alte politici sociale"; pasajele relevante
    Nicoleta-Cătălina Bozianu - declarație politică intitulată "Să ieșim din ipocrizie: remanierea de urgență a ministrului haosului, Liviu Pop!"; pasajele relevante
    Victoria Longher - intervenție având ca subiect organizarea "Zilelor Culturii Polone" la Suceava, în perioada 7-9 septembrie; pasajele relevante
    Laurențiu-Dan Leoreanu - declarație politică privind starea învățământului românesc la început de an școlar; pasajele relevante
    Silviu Nicu Macovei - declarație politică cu titlul "Garanția dezvoltării echitabile a tuturor regiunilor presupune și transport feroviar"; pasajele relevante
    Vasile Cîtea - declarație politică având ca subiect Autostrada Moldova-Ardeal; pasajele relevante
    Florica Cherecheș - declarație politică intitulată "Școala a început, dar nu e la fel pentru toți!"; pasajele relevante
    Andrei Daniel Gheorghe - declarație politică cu tema "Drepturile românilor din Ucraina nu se negociază"; pasajele relevante
    Emil-Marius Pașcan - declarație politică intitulată "Feriți-vă, vânzătorilor și trădătorilor de țară, de furia românească!"; pasajele relevante
    Constantin Codreanu - declarație politică intitulată "Ucraina încalcă Tratatul de bază cu România și tinde să suprime învățământul de limbă română"; pasajele relevante
    Antoneta Ioniță - declarație politică intitulată "Medicina de familie, încotro?"; pasajele relevante
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
    Camelia Gavrilă - declarație politică intitulată "Școala românească - valori, împliniri, contraste"; pasajele relevante
11.
Ședința Camerei Deputaților din 12 septembrie 2017 01m53s Video
pasajele relevante
  Prezentarea interpelărilor adresate membrilor Guvernului. pasajele relevante
    Georgeta-Carmen Holban pasajele relevante
    Oana-Silvia Vlăducă pasajele relevante
    Constantin Codreanu pasajele relevante
  Prezentarea interpelărilor adresate membrilor Guvernului. pasajele relevante
    Andrei Daniel Gheorghe pasajele relevante
12.
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 28 iunie 2017 02m32s Video
pasajele relevante
  Numiri: pasajele relevante
    Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.21/2017 privind alegerea membrilor și a biroului Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activității Serviciului de Informații Externe. (adoptat) pasajele relevante
    Numirea președintelui - membru executiv și a prim-vicepreședintelui - membru executiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară. pasajele relevante
  Depunerea jurământului de către doi membri ai Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activității Serviciului de Informații Externe. pasajele relevante
  Depunerea jurământului de către un membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații. pasajele relevante
13.
Ședința Camerei Deputaților din 27 iunie 2017
pasajele relevante
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
    Dan-Răzvan Rădulescu - declarație politică având tema "Birocratizarea excesivă din învățământul preuniversitar românesc"; pasajele relevante
    Doru-Petrișor Coliu - declarație politică intitulată "Împreună în lupta pentru România Mare!"; pasajele relevante
    Tudor Ciuhodaru - declarație politică intitulată "Copiii vor fi imunizați cu vaccinuri produse în România"; pasajele relevante
    Laurențiu-Dan Leoreanu - declarație politică având subiectul "Programul Național de Dezvoltare Locală este al românilor, nu un instrument de troc politic!"; pasajele relevante
    Florica Cherecheș - declarație politică având titlul "Schimbarea schimbării"; pasajele relevante
    Corneliu Bichineț - creionarea unor evenimente din actualitatea internă"; pasajele relevante
    Vasile-Cristian Achiței - apel la urgentarea finanțării obiectivului de investiții "Consolidarea și restaurarea Teatrului «Mihai Eminescu» din municipiul Botoșani"; pasajele relevante
    Maricela Cobuz - declarație politică având ca subiect "Achiziția de medicamente on-line și riscul asumat de către pacienți"; pasajele relevante
    Ovidiu Victor Ganț - evocarea personalității lui Helmut Kohl; pasajele relevante
    Cristina-Ionela Iurișniți - declarație politică intitulată "Reducerea abandonului școlar trebuie să reprezinte prioritatea zero în România. Soluția poate fi finanțarea Programului «Școală după școală»"; pasajele relevante
    Angelica Fădor - atenționare asupra importanței realizării la termen a lucrărilor de proiectare și execuție "Reabilitare DN18 Moisei-Iacobeni"; pasajele relevante
    Aurel Căciulă - declarație politică având ca temă "Creșterea economică și creșterea nivelului de trai"; pasajele relevante
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
    Marius-Constantin Budăi - declarație politică având titlul "Angajații companiilor IT, scutiți de impozitul pe venituri, de la 1 iulie"; pasajele relevante
    Constantin Codreanu - declarație politică intitulată "77 de ani de la raptul teritorial din 28 iunie 1940"; pasajele relevante
    Antoneta Ioniță - declarație politică intitulată "Îndrăznește să te lupți singur cu sistemul de sănătate bolnav din România"; pasajele relevante
    Csép Éva-Andrea - declarație politică având titlul "Ignoranța ucide"; pasajele relevante
    Eugen Neață - declarație politică având ca temă "Corectarea legislației judiciare - o prioritate pentru România"; pasajele relevante
    Nicoleta-Cătălina Bozianu - declarație politică având titlul "Un motiv de îngrijorare pentru noi toți - un nou Guvern «zero investiții în dezvoltarea locală», pus de PSD"; pasajele relevante
    Emil-Marius Pașcan - declarație politică intitulată "Se încheie o sesiune parlamentară spornică doar în crize și scandaluri"; pasajele relevante
14.
Ședința Camerei Deputaților din 7 iunie 2017 06m13s Video
pasajele relevante
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
    Corneliu-Florin Buicu - despre beneficiile certe în economie ale Programului de Guvernare PSD-ALDE; pasajele relevante
    Ștefan Mușoiu - declarație politică intitulată "Avem strategie de dezvoltare teritorială pentru următoarele două decenii"; pasajele relevante
    Biro Zsolt-Istvan - declarație politică privind planul de școlarizare pentru anul 2017-2018 al județului Mureș și funcționarea Liceului romano-catolic din Târgu Mureș; pasajele relevante
    Vasile Cîtea - declarație politică cu titlul "Terorismul, amenințarea anului 2017 pentru Europa!"; pasajele relevante
    Camelia Gavrilă - declarație politică "Profesorii. Roluri, modele, dar și responsabilități ale societății vizavi de aceștia"; pasajele relevante
    Andreea Cosma - declarație politică intitulată "Arhiva SIPA trebuie să urmeze modelul gestionării arhivei de la CNSAS"; pasajele relevante
    Vasile Axinte - intervenție intitulată "Omenirea [dă teste] mediului înconjurător!"; pasajele relevante
    Matei-Adrian Dobrovie - declarație politică având ca subiect "Ministerul Justiției nu rezolvă complet problema cetățenilor noncetățeni"; pasajele relevante
    Emil-Marius Pașcan - declarație politică intitulată "Nu turnați gaz pe focul supărărilor interetnice!"; pasajele relevante
    Constantin Codreanu - declarație politică intitulată "Libertate pentru Maria și Mihai Smicală"; pasajele relevante
    Adrian-Octavian Dohotaru - declarație politică despre beneficiarii de VMG din România; pasajele relevante
    Antoneta Ioniță - declarație politică "Despre criza citostaticelor, și nu numai"; pasajele relevante
    Biró Rozália-Ibolya - declarație politică cu titlul: "Și nepăsarea poate ucide"; pasajele relevante
    Andrei Nicolae - intervenție cu titlul "100 de ani de relații diplomatice între România și Regatul Danemarcei"; pasajele relevante
    Silviu Nicu Macovei - declarație politică intitulată "Președintele Iohannis continuă să ignore cutumele democratice"; pasajele relevante
    Florica Cherecheș - declarație politică cu tema "Conectarea oamenilor la natură"; pasajele relevante
    Márton Árpád-Francisc - considerații privind duminica de Rusalii; pasajele relevante
    Victoria Longher - intervenție cu ocazia Zilei de 1 iunie - zi specială pentru toți copiii de etnie poloneză din Bucovina; pasajele relevante
    Lavinia-Corina Abu-Amra - exprimarea unor opinii pe marginea Legii salarizării; pasajele relevante
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
    Tudor Ciuhodaru - propunerea unui nou proiect de lege: "Gratuit la stomatolog"; pasajele relevante
    Maricela Cobuz - despre "Realizările PSD în Sănătate"; pasajele relevante
    Marius-Constantin Budăi - declarație politică: "Actuala coaliție de guvernare și parlamentarii PSD-ALDE și-au respectat toate promisiunile pentru prima parte a anului 2017"; pasajele relevante
    Robert-Nicolae Turcescu - declarație politică despre necesitatea reglementării bugetului Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență "Sfântul Apostol Andrei" din Constanța; pasajele relevante
    Iulian Bulai - declarație politică intitulată "Moldovenii vor șosele, nu în funcții beizadele", pasajele relevante
15.
Ședința Camerei Deputaților din 6 iunie 2017 04m07s Video
pasajele relevante
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului. pasajele relevante
    Cristian-Gabriel Seidler pasajele relevante
    Costel Neculai Dunava pasajele relevante
16.
Ședința Camerei Deputaților din 3 mai 2017 18m10s Video
pasajele relevante
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea participării României ca membru asociat la Proiectul BEPS - Erodarea bazei de impozitare și transferul profiturilor - inițiat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OCDE, precum și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 174/2017). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
    Robert-Nicolae Turcescu - declarație politică intitulată "Academii fără academicieni"; pasajele relevante
    Camelia Gavrilă - declarație politică: "Dezvoltarea durabilă - de la concept teoretic la realități și strategii concrete. Politici responsabile pentru un mediu sănătos"; pasajele relevante
    Emil-Marius Pașcan - declarație politică intitulată "Provocările și instigările etnice ale UDMR sunt inacceptabile!"; pasajele relevante
    Constantin Codreanu - declarație politică referitoare la prevederile Legii nr. 299/2007; pasajele relevante
    Adrian-Octavian Dohotaru - declarație politică cu titlul: "Muncă decentă și protecție socială vs. inepțiile domnului Tăriceanu"; pasajele relevante
    Gheorghe-Dinu Socotar - declarație politică intitulată "Impozitul pe venitul global pe gospodărie - între dezbatere și manipulare"; pasajele relevante
    Marius-Constantin Budăi - declarație politică cu tema "Barometrul Industrial din luna martie confirmă creșterea economică a României"; pasajele relevante
    Corneliu-Mugurel Cozmanciuc - declarație politică ce vizează situația negativă a investițiilor din județul Neamț și din regiunea Moldovei; pasajele relevante
    Laurențiu-Dan Leoreanu - declarație politică intitulată "Impozitul pe gospodării sau cum să împovărezi românii cinstiți și harnici"; pasajele relevante
    Nicolae-Miroslav Petrețchi - comentarii pe marginea constituirii unei comisii parlamentare speciale privind alegerile prezidențiale din 2009; pasajele relevante
    Eugen Tomac - declarație politică "Cum se adoptă măsuri de austeritate împachetate într-un ambalaj populist"; pasajele relevante
    Andreea Cosma - declarație politică cu tema "Execuția bugetară, după primele 3 luni din 2017, dovedește că măsurile asumate prin Programul de guvernare al PSD dau rezultate"; pasajele relevante
    Maricela Cobuz - declarație politică: "Ziua de 1 Mai, Ziua Muncii în România"; pasajele relevante
    Iulian Bulai - declarație politică intitulată "Libertatea presei înseamnă libertatea noastră, a tuturor"; pasajele relevante
    Elvira Șarapatin - declarație politică cu tema: "Școli închise în Gorj, populație școlară în scădere"; pasajele relevante
    Lavinia-Corina Abu-Amra - declarație politică referitoare la necesitatea implementării în școli a unui sistem de consiliere în carieră; pasajele relevante
    Silviu Nicu Macovei - declarație politică intitulată "Social-democrația - egalitate de șanse și egalitate în drepturi"; pasajele relevante
    Vasile Cîtea - declarație politică intitulată "Iașiul, între piscinele de cartier și Bazinul Olimpic"; pasajele relevante
    Tudor Ciuhodaru - semnal de alarmă "S.O.S. institutul «Cantacuzino»!"; pasajele relevante
    Andrei Daniel Gheorghe - declarație politică despre impactul simbolic și geopolitic al aniversării celor 100 de ani de la Marea Unire din 1918; pasajele relevante
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
    Corneliu Bichineț - declarație politică: "Liviu Dragnea - președintele PSD-ului, președintele Camerei Deputaților - aflat în contrast accentuat cu județul Vaslui, cu Moldova, țara, Europa, planeta, galaxia"; pasajele relevante
    Alexandra Presură - declarație politică intitulată "Ziua de 2 mai - Ziua națională a tineretului"; pasajele relevante
  Dezbaterea Propunerii legislative privind "Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918" (Pl-x 466/2016). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
    Marilen-Gabriel Pirtea - declarație politică referitoare la "Situația investițiilor în proiecte majore de infrastructură în județul Timiș"; pasajele relevante
    Nicoleta-Cătălina Bozianu - declarație politică: "Legea vaccinării obligatorii - un apel la responsabilitate"; pasajele relevante
    Costel Lupașcu - declarație politică cu titlul "Salarizarea unitară intră în linie dreaptă"; pasajele relevante
    Laura-Mihaela Moagher - declarație politică: "Și copiii din casele de copii sunt ai noștri!"; pasajele relevante
  Informare privind depunerea la Secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării (PL-x 320/2016) (adoptată în procedură de drept comun). pasajele relevante
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
    Dumitru Oprea - declarație politică cu titlul "Adevărata față a guvernării PSD-ALDE"; pasajele relevante
17.
Ședința Camerei Deputaților din 2 mai 2017 04m24s Video
pasajele relevante
  Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. pasajele relevante
    Constantin Codreanu pasajele relevante
  Răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice. pasajele relevante
    Andrei Nicolae pasajele relevante
  Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. pasajele relevante
    Anișoara Radu pasajele relevante
    Marilen-Gabriel Pirtea pasajele relevante
    Laurențiu Nistor pasajele relevante
    Natalia-Elena Intotero pasajele relevante
    Cătălin-Ioan Nechifor pasajele relevante
  Răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice. pasajele relevante
  Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. pasajele relevante
    Emil-Marius Pașcan pasajele relevante
    Nicolae Giugea pasajele relevante
    Silviu Nicu Macovei pasajele relevante
18.
Ședința Camerei Deputaților din 19 aprilie 2017 03m29s Video
pasajele relevante
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
    Alexandru Rădulescu - declarație politică despre Legea salarizării unitare în sistemul bugetar; pasajele relevante
    Pavel Popescu - declarație politică: "Unde sunt vaccinurile obligatorii?"; pasajele relevante
    Victoria Longher - intervenție legată de "Tradiționala întâlnire de după Paști", organizată anual de Uniunea Polonezilor din România la Casa Polonă din Solonețu Nou; pasajele relevante
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: pasajele relevante
    Ștefan Mușoiu - declarație politică intitulată "Fiecare primărie din județul Ialomița va beneficia de minimum doi asistenți medicali comunitari"; pasajele relevante
    Dumitru Oprea - declarație politică cu titlul "Calculele electorale ale lui Dragnea au început să dea cu virgulă"; pasajele relevante
    Sorin-Dan Moldovan - declarație politică referitoare la incidentul care a avut loc la meciul de handbal dintre CSM București și echipa ungară Ferencváros; pasajele relevante
    Mihăiță Găină - intervenție despre eroii României căzuți în Primul Război Mondial; pasajele relevante
    Mihaela Huncă - declarație politică: "Toate promisiunile pentru primul trimestru au fost realizate de echipa PSD-ALDE din Guvern și Parlament"; pasajele relevante
    Petru Movilă - declarație politică intitulată "Neam săturat de minciuni!"; pasajele relevante
    Emil-Marius Pașcan - declarație politică intitulată "Încotro se îndreaptă creștinii?!"; pasajele relevante
    Marius-Constantin Budăi - declarație politică: "Introducerea venitului global pe gospodărie va aduce mai mulți români în clasa de mijloc"; pasajele relevante
    Corneliu Bichineț - declarație politică referitoare la problemele vechi și nerezolvate ale județului Vaslui; pasajele relevante
19.
Ședința Camerei Deputaților din 4 aprilie 2017 00m46s Video
pasajele relevante
  Supunerea la votul final: pasajele relevante
    Proiectul de Hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Camerei Deputaților (PH CD 25/2017). (adoptat prin vot secret cu bile) pasajele relevante
20.
Ședința Camerei Deputaților din 3 aprilie 2017 06m24s Video
pasajele relevante
  Răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice. pasajele relevante
    Ilie Toma pasajele relevante
  Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. pasajele relevante
    Mara Mareș pasajele relevante
    Nicolae Neagu pasajele relevante
    Antoneta Ioniță pasajele relevante
  Răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice. pasajele relevante
  Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. pasajele relevante
    Cătălin-Ioan Nechifor pasajele relevante
    Ana Adriana Săftoiu pasajele relevante
    Robert-Ionatan Sighiartău pasajele relevante
    Constantin Codreanu pasajele relevante
    Sorin-Dan Moldovan pasajele relevante
    Csoma Botond pasajele relevante
    Maricela Cobuz pasajele relevante
  Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. pasajele relevante
  Răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice. pasajele relevante
    Andrei Daniel Gheorghe pasajele relevante
  Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. pasajele relevante
    Emil-Marius Pașcan pasajele relevante
    Pavel Popescu pasajele relevante
    Georgeta-Carmen Holban pasajele relevante

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 19 martie 2018, 5:17
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro