Gheorghe Barbu
Gheorghe Barbu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:13 december 2004 - 3 december 2008
speeches of:Gheorghe Barbu
records found:173 in 46 plenary debates
total video time:3h52m17s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 15, 2008 00m44s
relevant paragraphes
  Modificarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru ziua de 15 octombrie 2008. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 13, 2008 12m13s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind sistemul public de pensii pentru agricultori (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(5) și (6) ale art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2008 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 30, 2008 02m25s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2008 privind creșterile salariale ce se acorda în anul 2008 personalului din învățământ (adoptat); relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 29, 2008 02m02s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2008 privind creșterile salariale ce se acorda în anul 2008 personalului din învățământ (rămas pentru vot final). relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 2008 01m00s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare (adoptată); relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 2008 06m41s
relevant paragraphes
  Dezbateri procedurale asupra completării ordinii de zi. relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 23, 2008 00m39s
relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii termenului de depunere a raportului de către Comisia de anchetă a Camerei Deputaților pentru verificarea unor aspecte referitoare la activitatea unor membri din conducerea Curții de Conturi. relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 18, 2008 03m53s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind acordarea de bonuri valorice pentru sănătate (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind reglementarea profesiei de psihoterapeut (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind protecția copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada în care aceștia se află la muncă în străinătate (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (retrimis comisiei). relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 17, 2008 03m06s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 15, 2008 05m52s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea literei i) a alineatului (2) al articolului 116 din Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale și a Propunerii legislative pentru modificarea alin.(2) al art. 116 din Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare. (rămase pentru votul final) relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 18, 2008 03m00s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, republicată (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea legii nr.53 din 24/01/2003 Codul Muncii (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 4, 2008 03m52s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Gheorghe Barbu - declarație politică referitoare la "Guvernarea PNL a transformat școala într-un loc de propagandă politică"; relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 26, 2008 03m16s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 5.476.537 acțiuni deținute de stat la CN APM SA Constanța, reprezentând 20% din capitalul social, către Consiliul Local Constanța (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea propunerii legislative privind modificarea Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 25, 2008 02m24s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 5, 2008 05m39s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției sociale (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru abrogarea alin.(2) al art.5 din Legea nr.118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit (retrimis comisiei). relevant paragraphes
16.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 19, 2007 09m21s
relevant paragraphes
  Domnul deputat Ioan-Aurel Rus informează plenul că funcția de președinte al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport îi revine domnului deputat Paul Magheru, PRM, în locul doamnei Lia Olguța Vasilescu. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 (votul final se va da în ședința de joi, 20 decembrie a.c.) relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 4, 2007 02m14s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 5, 2007 03m11s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală și de plată a contribuțiilor sociale (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2007 pentru modificarea Legii nr.179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 22, 2007 04m54s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată; Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (republicată) (rămase pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea anexei la Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 9, 2007 04m35s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Gheorghe Barbu - semnal de alarmă cu privire la situația copiilor rămași singuri acasă în urma plecării părinților la muncă în străinătate; relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 21 january 2022, 14:33
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro