Ioan Bâldea
Ioan Bâldea
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-05-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:11 décembre 2000 - 6 décembre 2004
speeches of:Ioan Bâldea
records found:97 in 48 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 8, 2004 02m13s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.III din Legea nr.90/2004 privind modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești (amânarea votului final). relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 26, 2004 05m17s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.82/2004 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private, în scopul gospodăririi durabile a acestora (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.87/2004 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, pisică sălbatică și lup, care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2004-2005 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru facilitarea schimburilor de terenuri în vederea constituirii de ferme agricole (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 2004 01m22s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura (amânarea votului final). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 22, 2004 01m22s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind Cooperativele agricole (amânarea votului final). relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 31, 2004 02m23s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate (amânarea votului final). relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 11, 2004 01m09s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind instituirea Zilei Presei Române (adoptată propunerea de respingere); relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 4, 2004 01m11s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea Administrație Naționale de Meteorologie (amânarea votului final). relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 3, 2004 00m55s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității veterinare (amânarea votului final). relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 15, 2004 00m20s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind stimularea privatizării și dezvoltării societăților comerciale din domeniul agriculturii (amânarea votului final). relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2004 01m18s
relevant paragraphes
  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești (amânarea dezbaterii). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea și utilizarea materialelor forestiere de reproducere (amânarea votului final). relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 25, 2004 04m39s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind îmbunătățirile funciare (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor (amânarea votului final). relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 24, 2004 01m17s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată (amânarea votului final). relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 9, 2004 01m20s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției europene pentru protecția animalelor de companie, semnată la Strasbourg, la 23 iunie 2003 (amânarea votului final). relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 3, 2004 01m26s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală (amânarea votului final). relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 4, 2003 01m09s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea alin.(2) al art.30 din Legea sanitară-veterinară nr.60/1974 cu modificările și completările ulterioare (amânarea votului final). relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 18, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice și pentru modificarea art.31 din Ordonanța Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național (amânarea votului final). relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 27, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003 - 2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 hectare, inclusiv (amânarea votului final). relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 23, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea aliniatului 2, art.39 din Legea nr.400/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii Fondului Funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr.18/1991 republicată (amânarea votului final). relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 21, 2003
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind constituirea dreptului de proprietate a unor suprafețe de pădure pentru Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților (amânarea votului final). relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 30, 2003
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003 - 2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 hectare, inclusiv (restituit comisiei). relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 29 mai 2022, 11:03
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro