Rovana Plumb
Rovana Plumb
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
16-05-2022
10-05-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:21 december 2016 - 15 december 2020
speeches of:Rovana Plumb
records found:174 in 13 plenary debates
total video time:1h30m25s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 11, 2017 01m58s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată și introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerțului dintre statele membre COM(2017)569 (PHCD 106/2017). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 4, 2017 07m14s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Intensificarea supravegherii integrate pentru a consolida uniunea piețelor de capital și integrarea financiară într-un mediu aflat în schimbare COM(2017)542 (PHCD 97/2017). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European: În continuarea planului de acțiune privind TVA - Către un spațiu unic pentru TVA în UE - Momentul acțiunii COM(2017)566 (PHCD 100/2017). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la rezultatele Agendei europene privind migrația COM(2017)558 (PHCD 99/2017). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului COM(2017)489 (PHCD 98/2017). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 20, 2017 02m31s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind un Cadru european pentru programe de ucenicie de calitate și eficace COM(2017) 563 (PHCD 93/2017). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu - Reziliență, prevenire și apărare: construirea unei securități cibernetice puternice pentru UE JOIN (2017) 450 (PHCD 94/2017). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 14, 2017 09m40s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) COM(2017) 343 (PH CD 90/2017). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE COM(2017) 294 (PH CD 88/2017). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Lansarea Fondului european de apărare COM(2017) 295 (PH CD 89/2017). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecție privind viitorul finanțelor UE COM(2017) 358 (PH CD 91/2017). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 7, 2017 02m05s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr.105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare Teritorială Europeană", precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 344/2017). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 6, 2017 03m30s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene și Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European și Consiliu - O abordare strategică privind reziliența în cadrul acțiunii externe a UE JOIN(2017) 21 (PH CD 87/2017). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 17, 2017 10m08s
relevant paragraphes
  Prezentarea Solicitării nr.2315/C/2017 a Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, referitoare la formularea cererii de efectuare a urmăririi penale față de doamna deputat Rovana Plumb, fost ministru al mediului și schimbărilor climatice, pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, în dosarul nr.218/P/2017 al Direcției Naționale Anticorupție. - Prezentarea Raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități asupra cererii. - Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind cererea de urmărire penală a doamnei Rovana Plumb, fost ministru al mediului și schimbărilor climatice, în prezent deputat în Parlamentul României (PHC nr. 79/2017). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 20, 2017 21m16s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (Pl-x 242/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.16 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat (Pl-x 37/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.15, alin.(1), lit.a din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, a art.10, alin.(3) din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor și abrogarea Legii nr.103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult (Pl-x 212/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 152/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 9/2017). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea alin.(1), art.88 din Legea nr.53/2003, Codul muncii, republicată (Pl-x 734/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(2) al art.4 din Legea recunoștinței față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau care au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, nr.341/2004 (Pl-x 302/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 (Pl-x 471/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 190/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 729/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.5 din Legea nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (PL-x 341/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.155/2010 a poliției locale, republicată (Pl-x 166/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind recuperarea datoriilor istorice ale unor state față de România (Pl-x 525/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru adoptarea directivei UE în domeniul muncii - repausul săptămânal (Pl-x 735/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind adoptarea zilei de 1 septembrie ca zi a comunităților defavorizate afectate de sărăcie (Pl-x 14/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 14, 2017 24m40s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 92/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Răzvan-Ilie Rotaru - declarație politică intitulată "Coaliția de guvernare PSD-ALDE a luat primele măsuri concrete pentru tinerii din România"; relevant paragraphes
    Manuel Costescu - declarație politică: "Liberté, fraternité, solidarité"; relevant paragraphes
    Oana-Silvia Vlăducă - declarație politică: "Între isterie și decență, între manipulare și onestitate"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.188 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 234/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.20 alin.(5) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (Pl-x 233/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea art.192 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 31/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Eusebiu-Manea Pistru-Popa - declarație politică despre imaginea Parlamentului într-un nou mandat; relevant paragraphes
    Camelia Gavrilă - declarație politică intitulată "Epilogul unei crize politice"; relevant paragraphes
    Costel Lupașcu - declarație politică: "Guvernul Grindeanu a adoptat primele măsuri în domeniul sănătății - creșterea accesului pacienților la medicamente, achiziția vaccinurilor pentru copii și majorarea salariilor personalului medical". relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea articolului 2 al Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (Pl-x 198/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Florica Cherecheș - declarație politică: "Toate popoarele au hoții lor, dar nu toate popoarele permit hoților să conducă"; relevant paragraphes
    Emil-Marius Pașcan - declarație politică: "Academia Română dă semnalul redeșteptării idealurilor naționale"; relevant paragraphes
    Dumitru Oprea - declarație politică: "Ordonanțele dezbinării naționale versus strategiile salvării planetare"; relevant paragraphes
    Robert-Nicolae Turcescu - declarație politică intitulată "Inimioare de patrioți"; relevant paragraphes
    Corneliu Ștefan - declarație politică: "Țara are nevoie de liniște!"; relevant paragraphes
    Andrei Daniel Gheorghe - declarație politică referitoare la importanța Parlamentului și a democrației în România; relevant paragraphes
    Mihaela Huncă - declarație politică: "Promisiuni îndeplinite de Guvernul PSD-ALDE în domeniul educației - salarii decente pentru dascălii noștri și un învățământ de calitate pentru tinerii din toată țara"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții (PL-x 254/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Anexei 3b din Legea 63/2011 - privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, precum și pentru modificarea și completarea Art.4 din Anexa I din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și a Anexei II, Cap.I, pct.6 din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 756/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (Pl-x 218/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii societăților nr.31/1990 (Pl-x 227/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru completarea art.97 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 845/2015). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.500/2002 privind finanțele publice (Pl-x 202/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.500 din 2002 privind finanțele publice (Pl-x 125/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Cristina-Ionela Iurișniți - declarație politică: "Cu un referendum chiar se poate face primăvară"; relevant paragraphes
    Cătălin Cristache - declarație politică: "Ordinul dat de partid, mai important pentru parlamentarii PSD și ALDE decât cetățenii care le-au acordat votul"; relevant paragraphes
    Tudor Ciuhodaru - declarație politică despre nevoia unor programe naționale pentru depistarea precoce a cancerelor la femei; relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare (Pl-x 852/2015). (retrimisă comisiilor) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind declararea UDMR drept organizație ilegală, anti-constituțională și anti-statală (Pl-x 238/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Daniel Olteanu - declarație politică: «Un răspuns adresat domnilor academicieni, semnatari ai apelului "Identitate, suveranitate și unitate națională"»; relevant paragraphes
    Doru-Petrișor Coliu - declarație politică cu tema: "Trebuie să colaborăm pentru a-i ajuta pe românii din diaspora!"; relevant paragraphes
    Iulian Bulai - declarație politică: "Ordonanța de urgență pentru copii și tineri"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.14/2003, a partidelor politice (Pl-x 219/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (Pl-x 32/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind declararea Zilei de 26 octombrie - Ziua Mișcării de Rezistență Armată Anticomunistă din 1944-1962, Ziua Partizanilor Anticomuniști (PL-x 231/2016). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru instituirea unor pachete alimentare sociale pentru elevii - cazuri sociale (Pl-x 135/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Tamara-Dorina Ciofu - declarație politică: "Partidul Social Democrat își respectă promisiunile față de români"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.188 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 98/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind acordarea gratuită de produse de igienă orală preșcolarilor și școlarilor din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat (Pl-x 174/2016). (retrimisă comisiilor) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative de modificare și completare a Legii nr.123/2012 - Legea energiei electrice și gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial nr.485 din 16.07.2012, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 243/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe ale Securității Naționale (Pl-x 165/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Seres Dénes - declarație politică privind "situația micilor silvicultori din România în urma adoptării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice"; relevant paragraphes
    Glad-Aurel Varga - declarație politică: "Avem nevoie de dialog, nu de indiferență!"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale (Pl-x 173/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 13, 2017 03m05s
relevant paragraphes
  Prezentarea interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Constantin Codreanu relevant paragraphes
    Emil-Marius Pașcan relevant paragraphes
    Andrei Daniel Gheorghe relevant paragraphes
11.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 7, 2017 02m13s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului Legii asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 (PL-x 8/2017). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of January 5, 2017 01m20s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 335/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 21, 2016 00m40s
relevant paragraphes
  Depunerea jurământului de credință față de țară și popor de către deputați, în ședință solemnă. relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 18 may 2022, 0:27
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro