Sergiu Andon
Sergiu Andon
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-09-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:13 décembre 2004 - 3 décembre 2008
speeches of:Sergiu Andon
records found:444 in 123 plenary debates
total video time:11h54m27s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6 7
1.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 14, 2008 03m22s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea raportului privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii în anul 2007, a raportului privind starea justiției - 2007, elaborat de Consiliul Superior al Magistraturii, și a raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la raportului privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii în anul 2007 și a raportului privind starea justiției - 2007, elaborat de Consiliul Superior al Magistraturii. relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea raportului asupra activității desfășurate de Consiliul Legislativ în anul 2006, a raportului asupra activității desfășurate de Consiliul Legislativ în anul 2007 și a raportului comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului cu privire la raportului asupra activității desfășurate de Consiliul Legislativ în anul 2006 și la raportului asupra activității desfășurate de Consiliul Legislativ în anul 2007. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 13, 2008 00m49s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2008 privind modificarea art. 482 din Codul de procedură penală (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 17, 2008 02m36s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 11, 2008 06m05s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la București la 10 septembrie 2007 la Tratatul dintre România și Statele Unite ale Americii privind asistența judiciară în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 304 (r1) din 28/06/2004 privind organizarea judiciară (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 12, 2008 02m14s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind informarea Parlamentului României de către Președintele țării și primul-ministru în legătură cu vizitele efectuate în străinătate (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 5, 2008 07m13s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru completarea art.258 din Codul penal (retrimis comisiei). relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 11, 2007 04m15s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și jocurilor sportive (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 4, 2007 03m41s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aderarea României la Acordul de cooperare între Comunitatea Europeană și statele sale membre, de pe o parte și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei și a oricărei alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora, semnat la Luxemburg la 26 octombrie 2004 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru acceptarea amendamentului adoptat prin Decizia II/I a celei de-a doua Reuniuni a părților, la Alma Ata, Kazahstan, la 25-27 mai 2005, la Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 22, 2007 02m30s
relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea, executarea și cooperarea cu privire la răspunderea părintească și măsurile privind protecția copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 9, 2007 06m13s
relevant paragraphes
  Reexaminarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2006 pentru modificarea alin.(3) al art.190 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.421/2007 (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.9 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/2005 privind operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 8, 2007 01m54s
relevant paragraphes
  Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.666 din 16 iulie 2007 (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 25, 2007 03m08s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2007 pentru aprobarea Contractului de Finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A., semnat la București, la data de 22 decembrie 2006 pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor naționale etapa a VI-a (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 18, 2007 14m13s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Reexaminarea dispozițiilor art.9 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, ca urmare a deciziei Curții Constituționale nr.660 din 4 iulie 2007, publicată în M.Of.nr.525/2.VIII.2007 (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociația Consiliilor de Stat și a Jurisdicțiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Maltei privind cooperarea în domeniul combaterii criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori ai acestora, precum și a altor infracțiuni grave, semnat la Luxemburg la 12 iunie 2007 1994 (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2007 pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 25, 2007 05m36s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple având cu tema "Astăzi, criza în sănătate are nume propriu: Eugen Nicolăescu" (supunerea la vot; respingerea moțiunii). relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 12, 2007 04m26s
relevant paragraphes
  Numirea domnului Tudorel Toader judecător la Curtea Constituțională. relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 5, 2007 10m57s
relevant paragraphes
  Validarea mandatului de deputat al domnului Alexandru Octavi Stănescu și depunerea jurământului de către domnul Alexandru Octavi Stănescu, Circumscripția electorală nr. 3 Argeș. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se stabilesc și se sancționează contravenții (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind personalul Curții Constituționale. (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor și tarifelor aferente elaborării, analizei și verificării documentațiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole deținute în baza titlurilor de proprietate sau a oricăror alte titluri valabile încheiate în formă autentică și pentru scoaterea terenurilor extravilane din circuitul agricol (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 29, 2007
relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind statutul majorității cetățenilor de naționalitate română (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 15, 2007 04m11s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.53 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
19.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 19, 2007 09m25s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra propunerii de suspendare din funcție a Președintelui României. relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 16, 2007 05m21s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind obligația Guvernului de a prezenta semestrial rapoarte în fața Parlamentului privind îndeplinirea Programului de guvernare (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aderarea Înaltei Curți de Casație și Justiție a României, prin Secția de contencios administrativ și fiscal, la Asociația Consiliilor de Stat și a Jurisdicțiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană (rămas pentru votul final) relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 29 septembre 2022, 5:29
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro