Attila Korodi
Attila Korodi
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
20-03-2019
13-03-2019 (joint)
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:21 décembre 2016 - 18 mars 2019
speeches of:Attila Korodi
records found:100 in 53 plenary debates
total video time:1h43m12s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 11, 2019
relevant paragraphes
  Dezbateri politice cu participarea doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul educației naționale, la solicitarea Grupului parlamentar al PNL, cu tema "Stopați schimbările dăunătoare din învățământul românesc". relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 20, 2019 00m23s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre pentru constituirea unei comisii de anchetă privind modalitatea de încheierea a unor contracte de colaborare cu terțe persoane și a modului de angajare și efectuare a cheltuielilor din bani publici în executarea contractelor de colaborare la Societatea Română de Televiziune (PH CD 3/2019). (adoptat) relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 4, 2019 00m40s
relevant paragraphes
  Informare privind modificări în componența numerică și în conducerea grupurilor parlamentare. relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 19, 2018
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (PL-x 521/2018). (adoptat) relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 18, 2018
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (PL-x 748/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 3, 2018 01m12s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel județean și al municipiului București, a obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018 (PL-x 558/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 26, 2018 01m52s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituției Prefectului din România (Pl-x 135/2018). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă "Legea zootehnie" (Pl-x 581/2014). (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 20, 2018 01m41s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 126/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 19, 2018 00m46s
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind declararea zilei de 21 iulie - Ziua Banatului (PL-x 232/2016). (retrimis comisiilor) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României (PL-x 574/2017). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 7, 2018 02m32s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2018 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (PL-x 491/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Aprobarea modificării ordinii de zi. relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 24, 2018 00m24s
relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore (PL-x 33/2018/25.09.2018). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 17, 2018 00m36s
relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 3 alineatul (31) din Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 1996 (Pl-x 402/2018). (retrimisă comisiilor) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 3, 2018 00m41s
relevant paragraphes
  Informare privind modificări în componența numerică și în conducerea grupurilor parlamentare. relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of July 5, 2018 03m30s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind Codul administrativ al României PL-x 369/2018). relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of July 4, 2018 01m30s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (PL-x 406/2018) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 26, 2018 06m17s
relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 (PL-x 375/2018); (adoptat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 198/2017). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României (PL-x 574/2017). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului Legii muntelui (PL-x 80/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 22, 2018 02m27s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (PL-x 104/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 16, 2018 00m42s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului (PL-x 111/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 9, 2018 01m59s
relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 181/2017/2018). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Aprobarea modificării ordinii de zi. relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 11, 2018 06m42s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc (Pl-x 5/2018). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 22 mars 2019, 3:54
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro