Gabriel Andronache
Gabriel Andronache
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-05-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:21 december 2020 - 23 may 2022
speeches of:Gabriel Andronache
records found:392 in 111 plenary debates
total video time:4h04m45s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 23, 2022
relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind numirea unui secretar general adjunct al Camerei Deputaților (PHCD 45/2022) (adoptat prin vot secret cu buletine de vot). relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 18, 2022
relevant paragraphes
  Apel pentru acordarea unei donații în favoarea a 11 elevi de la Liceul "Petru Rareș" din Neamț, care au câștigat o medalie de aur la un concurs inițiat de NASA. relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 9, 2022 01m14s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative "Legea suveranității - Legea pentru protejarea interesului superior și suveran al poporului și al cetățeanului român" (Pl-x 79/2022) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 4, 2022 01m06s
relevant paragraphes
  Discuții în legătură cu modificarea ordinii de zi. relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 3, 2022 00m11s
relevant paragraphes
  Numirea unui judecător la Curtea Constituțională (aprobată, vot secret cu buletine de vot). relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 27, 2022 01m24s
relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2022 02m37s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 4/2022) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 72/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 20, 2022 00m50s
relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea (PL-x 558/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2022 00m39s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 12, 2022 01m39s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Pl-x 338/2021) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Pl-x 338/2021) (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisii); relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind declararea municipiului Calafat "Oraș al Independenței" (PL-x 194/2021) (retrimis comisiilor). relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 5, 2022 01m16s
relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 296/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Aprobarea suplimentării ordinii de zi. relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 29, 2022 01m44s
relevant paragraphes
  Proiectului de Lege pentru completarea art. 3 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 (PL-x 469/2021) (prezentarea unor precizări referitoare la actualizarea unor denumiri). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru prorogarea unui termen (PL-x 124/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților (PHCD 21/2022) (adoptat); relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 23, 2022 01m33s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene (PL-x 553/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării Programului "O familie, o casă" (PL-x 499/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind protecția consumatorilor (PL-x 100/2009) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 22, 2022 02m13s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (Pl-x 249/2021) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (Pl-x 253/2021) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Semnalarea încălcării unor prevederi ale Regulamentului Camerei Deputaților. relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 14, 2022 00m32s
relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (PL-x 215/2016) (respingerea solicitării de retrimitere la comisie). relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 8, 2022
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru declararea lui Vasile Lucaciu "Erou al Națiunii Române" (Pl-x 677/2018) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 7, 2022 01m51s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind reglementarea statutului personalului contractual care, în perioada stării de alertă, a fost încadrat pe perioadă determinată (PL-x 59/2022) (rămas pentru votul final); relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 2, 2022 00m58s
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind reglementarea statutului personalului contractual care, în perioada stării de alertă, a fost încadrat pe perioadă determinată (PL-x 59/2022) (retrimis comisiilor). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (PL-x 447/2021) (retrimis comisei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (PL-x 610/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 1, 2022 00m54s
relevant paragraphes
  Informare privind demisia domnului deputat Dumitru Flucuș din Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal și activarea sa ca deputat neafiliat. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului (PL-x 582/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 22, 2022
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2021 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României și executarea serviciilor de digitizare și actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în perioada 2021-2030 (PL-x 391/2021) (adoptat); relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 27 may 2022, 18:56
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro