Lucian Nicolae Bode
Lucian Nicolae Bode
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
21-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:19 december 2012 - 20 december 2016
speeches of:Lucian Nicolae Bode
records found:203 in 55 plenary debates
total video time:5h01m00s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 18, 2016 01m50s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Legea pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, reexaminată la cererea Președintelui României (PL-x 226/2016/3.10.2016). (adoptată legea cu amendamente) relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 20, 2016 08m40s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind măsurile necesare implementării proiectului de dezvoltare pe teritoriul României a Sistemului de Transport Gaze Naturale pe coridorul conductei de transport Bulgaria-România-Ungaria-Austria (Pl-x 315/2016) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale (Pl-x 315/2016) (adoptată) relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2016 02m23s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: O strategie a UE pentru încălzire și răcire COM(2016) 51 (PH CD 52/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 6, 2016 01m52s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Către un cadru modern, mai european privind drepturile de autor COM (2015) 626 (PH CD 33/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 16, 2016 03m50s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții - Starea uniunii energetice 2015 COM (2015) 572 (PH CD 22/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 22, 2016 05m40s
relevant paragraphes
  Dezbateri politice cu participarea ministrului transporturilor, domnul Dan Marian Costescu, la solicitarea Grupului parlamentar al UDMR, cu tema "Stadiul de execuție al Autostrăzii Transilvania. Situația existentă pe fiecare tronson, problemele la zi, existența autorizațiilor, acordurilor și avizelor, termene de execuție, perspective de inaugurare în anii 2016-2017". relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 3, 2016 06m31s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.3 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local (Pl-x 772/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local (Pl-x 772/2015); (adoptată) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 25, 2015 03m03s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Lansarea procesului de consultare publică privind o nouă organizare a pieței energiei COM(2015) 340 (PHCD 108/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 23, 2015 01m31s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 (Pl-x 341/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 2015 05m52s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței nr. 42 din 30 ianuarie 2003, actualizată, privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public, prin adăugarea Art. 14, alin. (4) și Art. 14, alin. (4), lit. a (Pl-x 207/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea lit. b) a alin. (1) al art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației (Pl-x 372 /2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 30, 2015 03m41s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2015 privind stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităților 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum și pentru gestionarea apei grele (PL-x 511/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 9, 2015 06m37s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Pachetul privind uniunea energetică - comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice COM(2015) 80 (PH CD 62/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2014 privind modificarea și completarea Legii petrolului nr. 238/2004 (PL-x 578/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 30, 2015 02m13s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind protejarea și sprijinirea familiilor afectate de emisiile de substanțe nocive provenite din extracțiile de țiței din zona Suplacu de Barcău (Pl-x 59/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 3, 2015 02m15s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Moțiunea simplă inițiată de 101 deputați (MS 5/2015). (respinsă) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 2, 2015 21m06s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple inițiate de 101 deputați, aparținând Grupului parlamentar al PNL, deputați neafiliați, precum și deputați din Grupul parlamentar Democrat și Popular, cu titlul "PSD «curentează» banul public - bonusuri uriașe, contracte cu dedicație și «secrete de stat» la Transelectrica" (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 6, 2015 06m46s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie (PL-x 27/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 29, 2015 01m43s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitare a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 442/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 22, 2015 04m35s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (PL-x 727/2010). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Moțiunea simplă inițiată de 101 deputați (MS 3/2015). (respinsă) relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 7, 2015 39m39s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple "În lipsa unei strategii energetice, copilotul Victor Ponta conduce sectorul minier românesc spre faliment", inițiată de 101 deputați aparținând Grupului parlamentar al PNL. (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 25, 2015 03m02s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 483/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 29 june 2022, 23:11
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro