Vasile-Daniel Suciu
Vasile-Daniel Suciu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
21-06-2022
20-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:21 december 2020 - 15 june 2022
speeches of:Vasile-Daniel Suciu
records found:3700 in 61 plenary debates
total video time:21h57m53s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 14, 2022 01m50s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 (PL-x 282/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Informare privind retragerea calității de membru al Grupului minorităților naționale, a domnului deputat Andi-Gabriel Grosaru. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 8, 2022 13m46s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (PL-x 290/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României (Pl-x 499/2017) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare (PL-x 196/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (PL-x 457/2019/2021) (aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare (PL-x 515/2019) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art. 25 din Legea contabilității nr. 82/1991 (PL-x 145/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Aprobarea modificării ordinii de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin. (6) al art. 24 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare (PL-x 515/2019) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 25, 2022 18m22s
relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (PL-x 369/2021/2022) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului (PL-x 135/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 23 alineatul (2) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (Pl-x 187/2022) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant (PL-x 139/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat de partea română la București, la 5 martie 2020, la Acordul dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniștri al Ucrainei și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea Batalionului multinațional de geniu, semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002 (PL-x 184/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Alocuțiunea domnului deputat Adrian-Miroslav Merka, Grupul parlamentar al minorităților naționale, cu prilejul sărbătoririi Zilei Limbii Slovace în România. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin (PL-x 134/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2022 pentru completarea art. 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat (PL-x 190/2022) (retrimis comisiei). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 18, 2022 22m50s
relevant paragraphes
  Informare privind ordinea de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (PL-x 42/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore (PL-x 262/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 201 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (Pl-x 92/2022) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății, precum și pentru abrogarea art. 4 din Legea nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA (PL-x 485/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Informare privind prelungirea programului de lucru. relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 16, 2022 16m35s
relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraților (Pl-x 26/2022) (adoptată ca urmare a depășirii termenului legislativ). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore (PL-x 262/2022) (respingerea propunerii de scoatere de pe ordinea de zi). relevant paragraphes
  Păstrarea unui moment de reculegere în memoria senatorului Șerban Constantin Valeca. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2020 privind modalitatea de emitere și prelungirea valabilității voucherelor de vacanță, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID - 19 (PL-x 156/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind Propunerea de Recomandare a Consiliului privind conturile personale de învățare COM (2021) 773 (PHCD 42/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Construirea unei economii în serviciul cetățenilor: un plan de acțiune pentru economia socială COM (2021) 778 (PHCD 43/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia UE privind solul pentru 2030. Valorificarea beneficiilor solurilor sănătoase pentru ființele umane, alimentație, natură și climă COM (2021) 699 (PHCD 39/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind o abordare europeană a micro-certificatelor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și capacitatea de inserție profesională COM (2021) 770 (PHCD 40/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală, etapa a II-a, și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice (PL-x 418/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice. relevant paragraphes
  Respingerea propunerii de retrimitere la comisii a unor proiecte legislative. relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 10, 2022 07m29s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă "Legea suveranității - Legea pentru protejarea interesului superior și suveran al poporului și al cetățeanului român" (Pl-x 79/2022) (respinsă); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind efectuarea de teste gratuite împotriva COVID-19 (PL-x 524/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 44 alin. (9) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (Pl-x 46/2022) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Intervenția domnului deputat Andrei Daniel Gheorghe cu prilejul sărbătoririi zilei de 10 mai, Ziua Independenței Naționale a României. relevant paragraphes
  Intervenția domnului deputat George-Nicolae Simion în legătură cu meciul de hochei dintre România și Ungaria. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată (Pl-x 62/2022) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Prezentarea, de către domnul deputat Dan Tanasă, președintele Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, a unui mesaj cu prilejul Zilei internaționale a familiei. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților (PHCD 64/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 9, 2022 14m50s
relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 38/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind unele măsuri administrative și fiscale din starea de urgență (Pl-x 377/2021) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative "Legea suveranității - Legea pentru protejarea interesului superior și suveran al poporului și al cetățeanului român" (Pl-x 79/2022) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ (Pl-x 2/2022) (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 97 din 14 iulie 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (PL-x 213/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 4, 2022 30m33s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 167/2020 privind unele măsuri pentru susținerea activității unor aeroporturi regionale în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societății "Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A. și Societății Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19 (PL-x 667/2020) (adoptat); relevant paragraphes
  Reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 904 din 16 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 22 ianuarie 2021 (PL-x 18/2020/2021) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Discuții în legătură cu modificarea ordinii de zi. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 37/2022) (adoptat); relevant paragraphes
  Informare privind o modificare în conducerea Grupului parlamentar AUR. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora (PL-x 473/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2012 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 452 din 24 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 8 iulie 2020 (PL-x 237/2012/2020) (adoptată legea în forma prezentată de inițiator). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale (PL-x 250/2014) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 (PL-x 542/2021) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2021 (PHCD 36/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 37/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2021 (PHCD 36/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 904 din 16 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 22 ianuarie 2021 (PL-x 18/2020/2021) (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea art. 224 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (PL-x 110/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea conținutului anexei la Ordonanța Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale (PL-x 199/2017) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 (PL-x 542/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2021 pentru modificarea art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență (PL-x 406/2021) (adoptat); relevant paragraphes
  Informare privind demisia domnului deputat Daniel-Gheorghe Rusu din Grupul parlamentar AUR și activarea sa ca deputat neafiliat. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 167/2020 privind unele măsuri pentru susținerea activității unor aeroporturi regionale în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societății "Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A. și Societății Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19 (PL-x 667/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și pentru modificarea altor acte normative (PL-x 511/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind introducerea disciplinei "Istoria Revoluției din 1989 și a schimbării de regim din România" (Pl-x 3/2022) (adoptată); relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 3, 2022 09m47s
relevant paragraphes
  Numirea unui judecător la Curtea Constituțională (aprobată, vot secret cu buletine de vot). relevant paragraphes
  Gânduri și urări dedicate reprezentanților mass-media cu ocazia Zilei Mondiale a Libertății Presei. relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
10.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of May 3, 2022 23m57s
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre privind vacantarea unei funcții de membru în Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre privind constituirea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului în domeniul securității naționale. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.15/2021 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Informare din partea domnului Klaus Werner Iohannis, Președintele României, cu privire la aprobarea, pentru anul 2022, a forțelor și mijloacelor Armatei României și ale Ministerului Afacerilor Interne care pot fi puse la dispoziție în vederea participării la misiuni în afara teritoriului național. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre pentru constituirea Comisiei speciale de control parlamentar specializat al Europol (JPSG). relevant paragraphes
  Numirea unui consilier de conturi al Curții de Conturi. relevant paragraphes
  Informare din partea domnului Klaus Werner Iohannis, Președintele României, cu privire la aprobarea intrării, staționării și operării Batalionului Stryker al SUA în România, în scopul îndeplinirii misiunilor subsumate posturii de descurajare și apărare a NATO. relevant paragraphes
  Raportul de activitate pe anul 2020 al Consiliului Legislativ. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.12/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. relevant paragraphes
  Informare din partea domnului Klaus Werner Iohannis, Președintele României, cu privire la aprobarea, ca urmare a solicitărilor transmise de NATO, a dislocării unor forțe armate străine în România, precum și intrarea, staționarea și operarea detașamentului F-35 al SUA. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.11/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.14/2021 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei parlamentare a revoluționarilor din Decembrie 1989. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.27/2021 privind constituirea Grupului PRO-America. relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 27, 2022 40m28s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății (PL-x 122/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 100 din 17 februarie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 19 martie 2021 (PL-x 668/2020/2021) (adoptată); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2021 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății (PL-x 71/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2021 privind completarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor (PL-x 443/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (Pl-x 4/2022) (adoptată). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Dan Tanasă - declarație politică intitulată "Eugen Nicoară - doctorul iubit al Reghinului"; relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice (PL-x 418/2021) (retrimis comisiilor). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Mihai Ioan Lasca - declarație politică având titlul "UE și NATO - pietrele de moară la gâtul României!"; relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a Legii privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale și modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 131/2022) (adoptată în procedură de urgență). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2020 privind unele măsuri de asigurare a condițiilor de constituire și de depunere a jurământului de către autoritățile administrației publice locale (PL-x 29/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (PL-x 483/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (PL-x 465/2021) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2021 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății (PL-x 218/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții (Pl-x 483/2020) (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2021 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății (PL-x 218/2021) (adoptat); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Constantin Bîrcă - declarație politică intitulată "Aderarea României la Uniunea Europeană - un câștig cert pentru agricultură"; relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării și întreruperii radiocomunicațiilor în perimetrele unităților din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor (PL-x 387/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2021 privind stabilirea numărului de paturi pentru care se pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă cu furnizorii privați până la data de 31 decembrie 2022 (PL-x 354/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării și întreruperii radiocomunicațiilor în perimetrele unităților din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor (PL-x 387/2020) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (PL-x 72/2022) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății (PL-x 122/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății (PL-x 117/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2021 privind stabilirea numărului de paturi pentru care se pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă cu furnizorii privați până la data de 31 decembrie 2022 (PL-x 354/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 (PL-x 424/2019) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 (PL-x 366/2020) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societății "Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM" S.A. și Societății Blue Air Aviation S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei COVID-19 (PL-x 577/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Beniamin Todosiu - declarație politică intitulată "Drumul european al României"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea lit. b) a alin. (21) și lit. b) a alin.(22) ale art. 5 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (Pl-x 483/2020) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2021 privind completarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor (PL-x 443/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății (PL-x 117/2021) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 (PL-x 366/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Alexandra Huțu - declarație politică având tema "Ziua pământului, motiv de reflecție asupra implicării fiecăruia dintre noi în protejarea biodiversității și calității mediului înconjurător"; relevant paragraphes
    Cătălin-Zamfir Manea - prezentarea situației comunității de romi din orașul Târnăveni, județul Mureș, acolo unde zeci de copii și adulți au rămas pe drumuri, în urma unui incendiu; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 35/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2021 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății (PL-x 71/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societății "Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM" S.A. și Societății Blue Air Aviation S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei COVID-19 (PL-x 577/2020) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (PL-x 465/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 111/2022) (adoptat); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Lilian Scripnic - declarație politică având ca subiect "Uniunea Europeană și globalizarea cu orice preț"; relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2022 20m44s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 72/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2020 privind unele măsuri de asigurare a condițiilor de constituire și de depunere a jurământului de către autoritățile administrației publice locale (PL-x 29/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Informare privind intenția domnului deputat Ciprian Ciubuc de a adresa o cerere către Biroul permanent, în vederea constituirii unei delegații parlamentare care să se deplaseze la Chișinău. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică ale localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 (PL-x 424/2019) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 35/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice. relevant paragraphes
    Mircia Chelaru relevant paragraphes
  Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 100 din 17 februarie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 19 martie 2021 (PL-x 668/2020/2021) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (PL-x 483/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 111/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 4/2022) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice. relevant paragraphes
  Legea privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale și modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 131/2022) (prezentarea unei precizări cu privire la eliminarea unui articol). relevant paragraphes
  Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 19, 2022 06m47s
relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Dezbateri politice cu participarea domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul afacerilor interne, la solicitarea Grupului parlamentar AUR, cu tema "Calitatea deținută de domnul secretar de stat Raed Arafat în cadrul Departamentului pentru situații de urgență". relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2022 38m41s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (Pl-x 48/2022) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006, republicată (PL-x 204/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor (PL-x 513/2016) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Informare privind încetarea activității în Grupul parlamentar AUR a domnului deputat Ciprian Ciubuc. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile destinate activităților de asistență sanitar-veterinară, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea consiliilor locale, precum și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară (PL-x 643/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind completarea art. 4 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 (PL-x 96/2019) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 34/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 75/2021 pentru înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind achizițiile publice efectuate în sectorul sanitar în timpul stărilor de urgență și de alertă pe teritoriul României (PHCD 34/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene (PL-x 35/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (PL-x 101/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2021 privind politica de extindere a UE COM(2021) 644 (PHCD 32/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 34 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 (PL-x 76/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Asumarea responsabilității pentru deșeurile produse: expedierile de deșeuri într-o economie curată și mai circulară COM(2021) 708 (PHCD 33/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 31/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 12, 2022 01m32s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea Fondului Special pentru Încurajarea Librăriilor de Provincie (PL-x 442/2019) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Pl-x 338/2021) (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisii); relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 11, 2022 10m33s
relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple intitulate "AMAR DE MEDIU. Ministrul Tánczos Barna trebuie să plece cât încă mai avem păduri de apărat", inițiată de 54 de deputați, membri ai Grupului parlamentar al USR (MS 4/2022) (respinsă). relevant paragraphes
  Informare privind o modificare în conducerea Grupului parlamentar AUR. relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 5, 2022 15m18s
relevant paragraphes
  Aprobarea suplimentării ordinii de zi. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea moțiunii simple intitulate "AMAR DE MEDIU. Ministrul Tánczos Barna trebuie să plece cât încă mai avem păduri de apărat", inițiată de către membrii Grupului parlamentar al USR. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art. 36 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române (PL-x 334/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilități cu emisii scăzute, pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic și a Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic (PL-x 408/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (PL-x 447/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind transmiterea unei părți dintr-un teren situat în orașul Teiuș, din proprietatea publică a orașului Teiuș și din administrarea Consiliului Local al orașului Teiuș, județul Alba, în proprietatea privată a orașului Teiuș privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba (PL-x 247/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 296/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Aprobarea modificării ordinii de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (PL-x 317/2019) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 23, 2022 1h26m14s
relevant paragraphes
  Supunere la votul final: relevant paragraphes
    Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 590 din 14 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 939 din 13 octombrie 2020 (PL-x 281/2020/2021) (adoptată); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015 (PL-x 46/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora (PL-x 356/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art. 561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (PL-x 132/2022) (retrimis Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisiei pentru industrii și servicii, și aprobarea desfășurării lucrărilor comisiilor în paralel cu plenul). relevant paragraphes
  Supunere la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (Pl-x 639/2019) (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind decontarea de către statul român a procedurilor de repatriere a cetățenilor români decedați pe teritoriul Uniunii Europene (PL-x 448/2019) (respins); relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 22/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (PL-x 38/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2020 privind unele măsuri pentru finanțarea din fonduri europene a unor programe naționale (PL-x 424/2020) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii dialogului social nr. 62/2011 (PL-x 656/2020) (respins); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea art. 35 din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006 (Pl-x 390/2008) (respinsă); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art. 561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (PL-x 132/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunere la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015 (PL-x 46/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene (PL-x 553/2020) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind protecția consumatorilor (PL-x 100/2009) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope (PL-x 466/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (PL-x 395/2021) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice (PL-x 562/2021; rămas pentru votul final. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor de prezentare a HERA, Autoritatea Europeană pentru Pregătire și Răspuns în caz de Urgență Sanitară, următorul pas către realizarea uniunii europene a sănătății COM(2021) 576 (PHCD 23/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății (PL-x 486/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunere la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni (PL-x 508/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (Pl-x 589/2021) (adoptată); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2020 privind reglementarea condițiilor pentru atribuirea și închirierea unor imobile, proprietate publică și privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (PL-x 13/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunere la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art. 671 alin. (11) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 (PL-x 299/2021) (respins); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind gestionarea gunoiului de grajd (Pl-x 193/2021) (respinsă); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (Pl-x 538/2021) (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor de prezentare a HERA, Autoritatea Europeană pentru Pregătire și Răspuns în caz de Urgență Sanitară, următorul pas către realizarea uniunii europene a sănătății COM (2021) 576 (PHCD 23/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al tineretului 2022 COM (2021) 634 (PHCD 24/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2021 pentru modificarea unor acte normative, precum și reglementarea unor măsuri în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități (PL-x 554/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene (PL-x 126/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2020 privind reglementarea condițiilor pentru atribuirea și închirierea unor imobile, proprietate publică și privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și privind unele măsuri de reglementare a condițiilor de vânzare ale unor imobile către persoane aflate în situații speciale, precum și pentru modificarea unui act normativ (PL-x 13/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind participarea studenților și a elevilor din instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne la activități din străinătate (PL-x 567/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului (PL-x 409/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (Pl-x 249/2021) (respinsă); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (Pl-x 253/2021) (respinsă); relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării Programului "O familie, o casă" (PL-x 499/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Aprobarea modificării ordinii de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 57/2019) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile (PL-x 267/2019) (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 590 din 14 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 939 din 13 octombrie 2020 (PL-x 281/2020/2021) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunere la votul final: relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (PL-x 215/2016) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunere la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcționarea și finanțarea asistenței de urgență acordate cu elicoptere destinate serviciilor aeromedicale de urgență și pentru simplificarea procedurilor de desemnare ale unităților sanitare ca operatori medicali, precum și pentru abrogarea unor acte normative (PL-x 407/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru instituirea Zilei Mărțișorului ca zi de sărbătoare națională (Pl-x 650/2019) (respinsă); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art. 561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (PL-x 132/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice (PL-x 594/2020) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății (PL-x 486/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Legea privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 77 din 10 februarie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 8 martie 2021 (PL-x 641/2019/2021) (respinsă); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării și înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la 4 aprilie 2021, la Amman (PL-x 16/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2020 pentru modificarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României (PL-x 425/2020) (adoptat); relevant paragraphes
    Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2017 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 239 din 3 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 23 iulie 2020 (PL-x 326/2017/2021) (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal (PL-x 530/2021) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (PL-x 38/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al tineretului 2022 COM (2021) 634 (PHCD 24/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcționarea și finanțarea asistenței de urgență acordate cu elicoptere destinate serviciilor aeromedicale de urgență și pentru simplificarea procedurilor de desemnare ale unităților sanitare ca operatori medicali, precum și pentru abrogarea unor acte normative (PL-x 407/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni (PL-x 508/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind protecția consumatorilor (PL-x 100/2009) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunere la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, semnat la București, la 23 noiembrie 2021 (PL-x 45/2022) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2020 pentru modificarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României (PL-x 425/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunere la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind interdicția cu caracter temporar a scoaterii din țară a unor produse provenite din activități agricole și de exploatare forestieră din România (PL-x 331/2020) (respins). relevant paragraphes
  Aprobarea solicitării Comisiei pentru buget, finanțe și bănci de a lucra în paralel cu plenul. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene (PL-x 553/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2020 privind unele măsuri pentru finanțarea din fonduri europene a unor programe naționale (PL-x 424/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunere la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "O familie, o casă" (PL-x 499/2020) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora (PL-x 356/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2021 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 419/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice (PL-x 562/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului (Pl-x 261/2021) (respinsă); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene (PL-x 126/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope (PL-x 466/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (PL-x 395/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunere la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 57/2019) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2021 pentru modificarea articolului unic din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 și art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 550/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix (Pl-x 575/2021) (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PL-x 551/2021) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (Pl-x 639/2019) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2021 pentru modificarea articolului unic din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 și art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 550/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind participarea studenților și a elevilor din instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne la activități din străinătate (PL-x 567/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunere la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind unele măsuri de îmbunătățire a implicării angajaților în procesele decizionale la nivelul angajatorilor (PL-x 73/2021) (respins); relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 22, 2022
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (Pl-x 249/2021) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 21, 2022 17m43s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix (Pl-x 575/2021) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 22/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (Pl-x 538/2021) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (Pl-x 589/2021) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgenței a Guvernului nr. 7/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1998 din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației, așa cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019 (PL-x 47/2022) (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării și înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la 4 aprilie 2021, la Amman (PL-x 16/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2021 pentru modificarea unor acte normative, precum și reglementarea unor măsuri în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități (PL-x 554/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2021 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 419/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Informare privind încetarea mandatului de deputat și păstrarea unui moment de reculegere în memoria domnului Lucian Feodorov. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, semnat la București, la 23 noiembrie 2021 (PL-x 45/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență (Pl-x 537/2021) (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional). relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Informare privind Decizia Biroului permanent al Camerei Deputaților privind aplicarea sancțiunii avertismentului scris domnului deputat Ciprian-Titi Stoica pentru încălcarea prevederilor art. 245 lit. f) din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Intervenția domnului deputat Amet Varol prilejuită de sărbătoarea sosirii primăverii, sărbătoarea Nawrez-ului pentru comunitatea turco-tătară din țara noastră. relevant paragraphes
  Urări cu ocazia sărbătoririi Zilei oltenilor de pretutindeni. relevant paragraphes
  Marcarea Zilei persoanelor cu Sindromul Down. relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 25 june 2022, 17:57
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro