Sergiu Cosmin Vlad
Sergiu Cosmin Vlad
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
21-06-2022
20-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:21 december 2016 - 15 december 2020
speeches of:Sergiu Cosmin Vlad
records found:63 in 53 plenary debates
total video time:1h08m26s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 27, 2020 00m10s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență și al protecției civile (PL-x 438/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță); relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 14, 2020 00m07s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 51/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță); relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 13, 2020 00m07s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială (PL-x 606/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță); relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 6, 2020 00m07s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Identificarea și înlăturarea barierelor din cadrul pieței unice COM(2020)93 (PHCD 35/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță); relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of August 19, 2020 00m09s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 30/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță); relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 2020 00m07s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art.151 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 363/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță) relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 3, 2020 00m02s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (PL-x 336/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 20, 2020 00m10s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM Invest România, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 (PL-x 242/2020). (adoptat prin vot electronic la distanță); relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 13, 2020 00m00s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 și pentru completarea anexei nr. 5C la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (PL-x 642/2019) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 23, 2020 00m03s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale (PL-x 149/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță); relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 3, 2020 00m14s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 2, 2020 00m15s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților (PH CD 7/2020) (adoptat prin vot prin apel nominal telefonic) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 9, 2020 01m05s
relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor ce urmează a fi adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Sergiu Cosmin Vlad relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 27, 2019 00m50s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 454/2017). (adoptat) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 26, 2019 01m17s
relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt a interpelărilor ce urmează a fi adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Sergiu Cosmin Vlad relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 22, 2019 02m39s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Sergiu Cosmin Vlad - declarație politică având titlul "Drumurile proaste, consecința unei administrații proaste"; relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 21, 2019 01m02s
relevant paragraphes
  Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. relevant paragraphes
    Sergiu Cosmin Vlad relevant paragraphes
  Răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice. relevant paragraphes
    Sergiu Cosmin Vlad relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 15, 2019 02m44s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Sergiu Cosmin Vlad - declarație politică despre "starea socio-economică a județului Arad"; relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 14, 2019 00m49s
relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Sergiu Cosmin Vlad relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 7, 2019 01m20s
relevant paragraphes
  Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. relevant paragraphes
    Sergiu Cosmin Vlad relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 27 june 2022, 11:40
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro