Florin-Claudiu Roman
Florin-Claudiu Roman
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:21 december 2016 - 20 december 2018
speeches of:Florin-Claudiu Roman
records found:468 in 119 plenary debates
total video time:8h14m44s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6
1.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 20, 2018
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii de cenzură intitulate "Ajunge! Guvernul Dragnea-Dăncilă, rușinea României!", inițiată de 163 de deputați și senatori. (respinsă) relevant paragraphes
  Discuții procedurale în legătură cu suplimentarea ordinii de zi. relevant paragraphes
  Păstrarea unui moment de reculegere în memoria victimelor Revoluției din decembrie 1989. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 19, 2018
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru abrogarea lit.a) a art.24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (PL-x 521/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (PL-x 521/2018). (adoptat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind urgentarea realizării lucrărilor necesare înscrierii terenurilor agricole și silvice în sistemul de cadastru și carte funciară, precum și pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 (Pl-x 649/2018). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 18, 2018
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor (PL-x 319/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 12, 2018
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției (PL-x 614/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți (PL-x 539/2017). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Florin-Claudiu Roman - declarație politică intitulată "Guvernarea prin minciună trebuie să înceteze!"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice (PL-x 405/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Reexaminarea Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R" - S.A., în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.406 din 15 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.533 din 15 iulie 2016 (PL-x 780/2015/2017). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 708/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 10, 2018
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local (PL-x 520/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării" (Pl-x 456/2018). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea Consiliului național pentru dezvoltarea resurselor umane din administrația publică (PL-x 567/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 5, 2018
relevant paragraphes
  Discuții procedurale în legătură cu suplimentarea ordinii de zi. relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Florin-Claudiu Roman - declarație politică "Unde sunt cele 10 miliarde care aparțin administrațiilor locale, domnule Dragnea și doamnă Dăncilă?!"; written
relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 3, 2018
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice (PL-x 613/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 28, 2018
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru declararea municipiului Iași "Capitală istorică" a României și municipiului Alba Iulia "Capitală a Marii Uniri" a României (PL-x 571/2018); (adoptat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru declararea municipiului Iași "Capitala istorică" a României (PL-x 571/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Florin-Claudiu Roman - declarație politică "La mulți ani, România! La mulți ani, români, oriunde v-ați afla!"; written
relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 26, 2018
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică (PL-x 418/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2018 privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 452/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România (PL-x 544/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 21, 2018
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 (PL-x 328/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 (PL-x 328/2018). (adoptat) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Florin-Claudiu Roman - declarație politică "Le solicit miniștrilor Dănuț Andrușcă și Carmen Dan să facă urgent lumină în cazul tragediei de la Fabrica de Arme Cugir!"; relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 20, 2018
relevant paragraphes
  Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.53 din 07.02.2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.277 din 28.03.2018 (PL-x 363/2017/2018). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea articolului 33 din Legea Educației Naționale 1/2011 (Pl-x 414/2018). (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor și a resurselor financiare necesare returnării donațiilor colectate pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil (PL-x 132/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 19, 2018 01m38s
relevant paragraphes
  Informare privind încetarea activității doamnei deputat Alexandra-Corina Bogaciu și a domnului deputat Constantin-Cătălin Zamfira în cadrul Grupului parlamentar al PSD și activarea lor ca deputați neafiliați. relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 14, 2018
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
   
Florin-Claudiu Roman - declarație politică având ca titlu "Legislația în vigoare aplicabilă PFA-urilor nu încurajează crearea de locuri de muncă"; written
relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 7, 2018 05m42s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Florin-Claudiu Roman - declarație politică intitulată "PSDragnea îndatorează România pentru generații întregi"; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 297/2016); (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 6, 2018 09m48s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.52 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (PL-x 275/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Art.94, alin.(2), lit.a) și b) din Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (Pl-x 328/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 297/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice (PL-x 521/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 31, 2018
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Florin-Claudiu Roman - apel pentru "Decență și dreptate pentru veteranii de război"; written
relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 30, 2018 01m04s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple intitulate "Ministrul justiției, un ministru de nota 4", inițiate de deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal și Grupului parlamentar a Uniunii Salvați România. relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 29, 2018 05m44s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2018 privind desființarea Autorității Metropolitane de Transport București din subordinea Ministerului Transporturilor (PL-x 455/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2018 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene (PL-x 453/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 24, 2018 03m33s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Florin-Claudiu Roman - declarație politică intitulată "Hățișul birocratic excesiv de care se lovesc primarii din România în privința avizărilor trebuie simplificat de urgență!"; relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 22, 2018 03m25s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 483/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2018 pentru completarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 388/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2018 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice (PL-x 282/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 19 january 2019, 9:10
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro