Andi-Gabriel Grosaru
Andi-Gabriel Grosaru
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-10-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:21 décembre 2020 - 27 septembre 2022
speeches of:Andi-Gabriel Grosaru
records found:214 in 59 plenary debates
total video time:2h29m21s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 20, 2022 00m59s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii (PL-x 442/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 19, 2022 00m34s
relevant paragraphes
  Păstrarea unui moment de reculegere în memoria Majestății Sale Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii. relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 6, 2022 01m26s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple intitulate "România fără energie. Românii plătesc factura pentru incompetența lui Virgil Popescu", inițiată de 54 de deputați (MS 7/2022) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 1, 2022 00m41s
relevant paragraphes
  Discuții procedurale în legătură cu aplicarea unor articole din Regulamentul Camerei Deputaților și a unor decizii ale Curții Constituționale. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea moțiunii simple "România fără energie. Românii plătesc factura pentru incompetența lui Virgil Popescu", inițiată de membri ai Grupului parlamentar al USR. relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 29, 2022 01m59s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate (PL-x 546/2019) (adoptat); relevant paragraphes
  - Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială (PL-x 230/2022) (rămas pentru votul final);
- Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 219/2015 privind economia socială (PL-x 78/2022) (rămas pentru votul final).
relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 2022 00m46s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 167/2022) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 27, 2022 04m11s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind documentele de ședere eliberate cetățenilor Uniunii Europene și membrilor de familie ai acestora, precum și în domeniul străinilor (PL-x 279/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Informare privind demisia domnului deputat Daniel-Liviu Toda din Grupul parlamentar al USR. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 183 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (PL-x 195/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 69/2020 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat (PHCD 57/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.69/2020 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat (PHCD 57/2022) (respinsă propunerea de scoatere de pe ordinea de zi). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a altor acte normative (PL-x 194/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
8.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 22, 2022 01m02s
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 27/2021 privind constituirea Grupului PRO-America. relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 21, 2022 09m46s
relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (PL-x 457/2019/2021) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Către o economie verde, digitală și rezilientă: modelul nostru european de creștere COM(2022) 83 (PHCD 55/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (PL-x 128/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 54/2022) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Asigurarea faptului că produsele sustenabile devin normă COM(2022)140 (PHCD 56/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ (Pl-x 152/2022) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere (PL-x 98/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și a Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (PL-x 342/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 2022 02m24s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, și pentru stabilirea unor măsuri necesare aplicării Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (Pl-x 207/2019) (adoptată); relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 14, 2022 01m09s
relevant paragraphes
  Informare privind retragerea calității de membru al Grupului minorităților naționale, a domnului deputat Andi-Gabriel Grosaru. relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 8, 2022 02m01s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare (PL-x 196/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare (PL-x 515/2019) (adoptat); relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 7, 2022 06m56s
relevant paragraphes
  Intervenția în nume personal a domnului deputat Andi-Gabriel Grosaru cu privire la amenințările primite din partea unor colegi parlamentari. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (Pl-x 138/2022) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Intervenția domnului deputat Andi-Gabriel Grosaru referitoare la unele aspecte privind reprezentarea numerică a parlamentarilor aparținând minorităților naționale în Parlamentul României, ca urmare a rezultatelor recensămintelor efectuate în anii 1992 și 2002. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 (PL-x 114/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 25, 2022 01m17s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru abrogarea lit. ș) a art. 99 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (Pl-x 89/2022) (respinsă). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 23 alineatul (2) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (Pl-x 187/2022) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 10, 2022 02m29s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților (PHCD 64/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 9, 2022 00m13s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative "Legea suveranității - Legea pentru protejarea interesului superior și suveran al poporului și al cetățeanului român" (Pl-x 79/2022) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 4, 2022 00m59s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora (PL-x 473/2021) (adoptat); relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 12, 2022 02m35s
relevant paragraphes
  Reexaminarea Legii pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 681 din 30 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 19 octombrie 2020 (PL-x 121/2020) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea Fondului Special pentru Încurajarea Librăriilor de Provincie (PL-x 442/2019) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 29, 2022 00m33s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public (PL-x 17/2022) (adoptat); relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 1, 2022 03m26s
relevant paragraphes
  Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 846 din 18 noiembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 19 ianuarie 2021 (PL-x 446/2020/2021) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (Pl-x 366/2018) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Codului Silvic din 2008 (Pl-x 413/2020) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Semnalarea, de către Comisia pentru constituționalitate, a unei probleme procedurale. relevant paragraphes
  Semnalarea, de către domnul deputat Andi-Gabriel Grosaru, a unei probleme procedurale. relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 6 octobre 2022, 18:59
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro