Tudor - Vlad Benga
Tudor - Vlad Benga
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
23-10-2018
22-10-2018
Video archive:2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:21 december 2016 - 17 october 2018
speeches of:Tudor - Vlad Benga
records found:106 in 35 plenary debates
total video time:1h24m20s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of July 9, 2018 03m00s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore (PL-x 33/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind Codul administrativ al României (PL-x 369/2018). (adoptat) relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of July 4, 2018 01m07s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA (PL-x 128/2018); (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene (PL-x 308/2018); (adoptat) relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of July 2, 2018 02m54s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare (Pl-x 136/2018). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru instituirea Zilei de 9 noiembrie - Ziua limbii ucrainene (PL-x 274/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 27, 2018 03m52s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (Pl-x 365/2018); (adoptată) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea Zilei Limbii Elene (PL-x 355/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 26, 2018 00m16s
relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă (PL-x 189/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 18, 2018 01m13s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie (PL-x 233/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2018 02m14s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.32 din 23 ianuarie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.157 din 20 februarie 2018 (PL-x 556/2015/2018); (adoptată legea în forma adoptată de Senat) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 30, 2018 02m09s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale (Pl-x 29/2018). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 16, 2018 02m36s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (PL-x 242/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 18, 2018 01m25s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 (Pl-x 13/2018). (respinsă) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2017 pentru modificarea art.8 din Ordonanța Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (PL-x 433/2017). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
11.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 18, 2018 02m39s
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului privind elaborarea Codului administrativ. relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 16, 2018 01m03s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 (Pl-x 13/2018). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 11, 2018 06m25s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc (Pl-x 5/2018). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc (Pl-x 5/2018). (respinsă) relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 28, 2018 04m52s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Legea privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului și Centenarul Marii Uniri, reexaminată la cererea Președintelui României (Pl-x 466/2016/2017); (adoptată legea cu amendamente) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu completările și modificările ulterioare (Pl-x 446/2017). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului și Centenarul Marii Uniri (Pl-x 466/2016/2017). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 20, 2018 02m43s
relevant paragraphes
  Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.45 din 30 ianuarie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.199 din 5 martie 2018 (PL-x 418/2017/2018). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Discuții procedurale în legătură cu ordinea de zi. relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 19, 2018 00m18s
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru completarea art.104 din Legea asistenței sociale nr.292/2011 (PL-x 71/2017). (retrimis comisie) relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 21, 2018 02m23s
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 393/2014). (retrimis comisiilor) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 12/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 12/2018). (adoptat) relevant paragraphes
18.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 20, 2018 00m46s
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. - Respingerea solicitării de retragere de pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea activității Directorului Serviciului de Protecție și Pază, domnul Pahonțu Lucian-Silvan, și a modului în care este posibil ca acesta să fi implicat instituția în activități care exced cadrului legal de funcționare. relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 5, 2018 00m22s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016 și pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente și a Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (PL-x 453/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 22, 2017 01m35s
relevant paragraphes
  Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.612 din 3 octombrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.922 din 23 noiembrie 2017 (PL-x 240/2017/18.12.2017). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 23 october 2018, 19:36
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro