Tudor - Vlad Benga
Tudor - Vlad Benga
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
10-12-2018
05-12-2018
28-11-2018 (joint)
Video archive:2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:21 december 2016 - 3 december 2018
speeches of:Tudor - Vlad Benga
records found:120 in 44 plenary debates
total video time:1h30m15s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 28, 2018
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituției Prefectului (Pl-x 135/2018); (adoptată) relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 26, 2018
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituției Prefectului din România (Pl-x 135/2018). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 21, 2018
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investițiilor din zona montană (PL-x 134/2018). (adoptat) relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 20, 2018
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități și a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 (Pl-x 387/2018). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 14, 2018
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 (Pl-x 374/2018); (adoptată) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 12, 2018
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 79 /2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 7, 2018
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 297/2016); (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale (Pl-x 481/2018). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Art.94, alin.(2), lit.a) și b) din Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (Pl-x 328/2016); (respinsă) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 6, 2018 03m38s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.52 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (PL-x 275/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 297/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 24, 2018 02m17s
relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore (PL-x 33/2018/25.09.2018). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of July 9, 2018 03m00s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind Codul administrativ al României (PL-x 369/2018). (adoptat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore (PL-x 33/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of July 4, 2018 01m07s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene (PL-x 308/2018); (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA (PL-x 128/2018); (adoptat) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of July 2, 2018 02m54s
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare (Pl-x 136/2018). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru instituirea Zilei de 9 noiembrie - Ziua limbii ucrainene (PL-x 274/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 27, 2018 03m52s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (Pl-x 365/2018); (adoptată) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea Zilei Limbii Elene (PL-x 355/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 26, 2018 00m16s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă (PL-x 189/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 18, 2018 01m13s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie (PL-x 233/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2018 02m14s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.32 din 23 ianuarie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.157 din 20 februarie 2018 (PL-x 556/2015/2018); (adoptată legea în forma adoptată de Senat) relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 30, 2018 02m09s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale (Pl-x 29/2018). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 16, 2018 02m36s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (PL-x 242/2018). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 18, 2018 01m25s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 (Pl-x 13/2018). (respinsă) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2017 pentru modificarea art.8 din Ordonanța Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (PL-x 433/2017). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
20.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 18, 2018 02m39s
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului privind elaborarea Codului administrativ. relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 11 december 2018, 7:05
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro