Ilie-Alin Coleșa
Ilie-Alin Coleșa
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:21 december 2020 - 23 december 2021
speeches of:Ilie-Alin Coleșa
records found:136 in 36 plenary debates
total video time:1h56m19s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2
1.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 22, 2021 02m40s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2022 (PL-x 611/2021; L566/2021). relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 21, 2021
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind un Plan de acțiune pentru dezvoltarea producției ecologice COM (2021) 141 (PHCD 77/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru instituirea anului 2022 ca "Anul Smaranda Brăescu" (PL-x 533/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România (PL-x 422/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027 - Securitatea și sănătatea în muncă într-o lume a muncii în schimbare COM (2021) 323 (PHCD 80/2021) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O viziune pe termen lung pentru zonele rurale ale UE - Către zone rurale mai puternice, conectate, reziliente și prospere până în 2040 COM(2021) 345 (PHCD 81/2021) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 20, 2021 01m05s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 6 alin. (9) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 (PL-x nr. 450/2021) (rămas pentru votul final); relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 15, 2021 01m53s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2021 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (PL-x 359/2021) (adoptat); relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 13, 2021 05m19s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (Pl-x 329/2021) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului. relevant paragraphes
    Ilie-Alin Coleșa relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 7, 2021 02m06s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat (PL-x 416/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 16, 2021 02m54s
relevant paragraphes
  Aprobarea desfășurării lucrărilor Comisiei pentru sănătate și familie în paralel cu plenul, pentru a finaliza dezbaterile și a adopta un raport cu privire la Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unități publice și private (Pl-x 545/2021). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PL-x 271/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2021 05m02s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea art. 291 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 439/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pentru completarea art. 202 alin. (3) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 (PL-x 401/2021) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 212/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 13, 2021 08m15s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Ilie-Alin Coleșa - declarație politică cu tema "Certificatul digital - un grav atentat la libertate, un mijloc de discriminare și de dezbinare a oamenilor"; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind jurământul de credință față de țară și popor al Președintelui României, al Primului-ministru, al miniștrilor și al celorlalți membri ai Guvernului (PL-x 372/2015) (respins); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 322/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2021 07m43s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin. (3) al art. 43 din Ordonanța de urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență și a Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (Pl-x 592/2020) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea art. 3 din Legea partidelor politice nr. 14/2003 (Pl-x 387/2015) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 11, 2021 03m59s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Calea către o planetă sănătoasă pentru toți Plan de acțiune al UE: "Către reducerea la zero a poluării aerului, apei și solului" COM (2021) 400 (PHCD 72/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 5, 2021 00m41s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind funcționarea Băncii de Dezvoltare a României - EximBank S.A. (PL-x 457/2017) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 28, 2021 08m01s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind parteneriatul civil (Pl-x 662/2018) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind sediul electronic al operatorilor economici (PL-x 843/2015) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 21, 2021 03m42s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Ilie-Alin Coleșa - declarație politică: "De ce Grupul AUR a intrat în grevă parlamentară?"; relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 14, 2021 03m34s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale (PL-x 281/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Strategia UE privind drepturile copilului COM(2021)142 (PHCD 66/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 6, 2021 02m15s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Plan de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale COM(2021)102 (PHCD 63/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 30, 2021 03m35s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, județul Neamț, în domeniul public al județului Neamț și în administrarea Consiliului Județean Neamț, în vederea realizării unor stații de transfer și sortare în cadrul proiectului "Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Neamț" (PL-x 168/2021) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 369 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (PL-x 134/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 29, 2021 04m34s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (Pl-x 214/2021) (adoptată); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 (PL-x 270/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 23, 2021 02m28s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților (PHCD 52/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 2021 02m10s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților (PHCD 50/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 19 january 2022, 21:08
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro