Ciprian-Titi Stoica
Ciprian-Titi Stoica
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:21 december 2020 - 20 july 2022
speeches of:Ciprian-Titi Stoica
records found:143 in 34 plenary debates
total video time:1h09m27s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 29, 2022
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea Muzeului Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989 (PL-x 205/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România (PL-x 198/2022) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea art. 4 din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România" (PL-x 19/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
2.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 22, 2022 01m31s
relevant paragraphes
  Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 9/2022 pentru constituirea Comisiei speciale comune de control parlamentar specializat al Europol (JPSG) (amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes
  Depunerea jurământului de către domnul deputat Georgel Badiu, în calitate de membru al Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activității Serviciului de Informații Externe. relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 21, 2022 06m51s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere (PL-x 98/2022) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind zonele metropolitane, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 339/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și a Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (PL-x 342/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale (Pl-x 149/2022) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 295 din 18 mai 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 10 iunie 2022 (PL-x 428/2021; discuții procedurale). relevant paragraphes
  Semnalarea unor probleme procedurale de către domnul deputat Ciprian-Titi Stoica. relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 20, 2022
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple intitulate "Ministru. Dezastru. Educație fără viitor", inițiată de către membrii Grupului parlamentar al USR (MS 5/2022) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 2022 01m34s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (PL-x 113/2018) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 7, 2022 03m23s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 (PL-x 114/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (Pl-x 138/2022) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 30, 2022 02m06s
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny" (PL-x 434/2021). relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 23, 2022 00m20s
relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind numirea unui secretar general adjunct al Camerei Deputaților (PHCD 45/2022) (adoptat prin vot secret cu buletine de vot). relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 27, 2022
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 100 din 17 februarie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 19 martie 2021 (PL-x 668/2020/2021) (adoptată); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 (PL-x 366/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2022
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 4/2022) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 29, 2022 01m47s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind reglementarea activității prestatorului casnic (PL-x 130/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților (PHCD 21/2022) (adoptat); relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 28, 2022 00m32s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților (PHCD 21/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 22, 2022 02m28s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind decontarea de către statul român a procedurilor de repatriere a cetățenilor români decedați pe teritoriul Uniunii Europene (PL-x 448/2019) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 9, 2022 10m29s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Moțiunea simplă inițiată de 51 de deputați (MS 1/2022) (respinsă). relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților (PHCD 8/2022) (adoptat); relevant paragraphes
  Semnalarea unei probleme, de către domnul deputat Ovidiu Victor Ganț, în legătură cu o agresiune verbală din partea deputatului AUR, Ciprian-Titi Stoica. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților (PHCD 8/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 8, 2022 00m43s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată (Pl-x 206/2019) (respinsă); relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 2, 2022 02m37s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților (PHCD 2/2022) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Un plan de implementare strategic pentru conturarea unui set de acțiuni suplimentare de sprijinire a instalării rapide a infrastructurii pentru combustibili alternativi; COM (2021) 560 (PHCD 94/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (PL-x 440/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
17.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 22, 2021 12m35s
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2022 (PL-x 611/2021; L566/2021). relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 21, 2021 00m32s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România (PL-x 422/2021) (adoptat); relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 15, 2021 00m44s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 333/2021) (adoptat); relevant paragraphes
20.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 14, 2021 00m55s
relevant paragraphes
  Numirea unui membru al Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.17/2021 privind alegerea membrilor și a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații. relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 12 august 2022, 3:53
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro