Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 8, 1998
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1998 > 08-09-1998 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 8, 1998

10. Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/1998 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 1998.

Domnul Adrian Năstase:

................................................

Următorul punct de pe ordinea de zi este proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/1998 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 1998.

Din partea inițiatorului are cuvântul domnul secretar de stat Costea.

Domnul Mircea Ionuț Costea (Secretar de stat în Ministerul Finanțelor):

Pentru realizarea programului de reformă și de dezvoltare economico-socială, pe lângă alocarea resurselor interne, care de cele mai multe ori sunt insuficiente, este necesară atragerea de resurse financiare externe.

Astfel, Guvernul contractează direct împrumuturi externe pe termen mediu și lung sau garantează împrumuturi externe contractate de către societăți comerciale, regii autonome și autorități locale.

Pentru anul 1998, Guvernul, prin Ordonanța nr. 24, a aprobat un plafon de îndatorare externă în valoare de 2,9 miliarde dolari.

Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Are cuvântul, în continuare, domnul deputat Traian Decebal Remeș, președintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.

Domnul Traian Decebal Remeș:

Domnule președinte de ședință,

Domnilor colegi,

Comisia noastră cere să fie dezbătută și adoptată ordonanța în forma prezentată.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Dacă nu, trecem la dezbaterea proiectului de lege, în forma transmisă de către inițiator.

Titlul legii. Dacă sunt observații? Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră titlul acestei legi.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate de voturi, titlul legii a fost adoptat.

În continuare, articolul unic va fi discutat pe textul ordonanței. Vă rog să observați textul acesteia, care are un singur articol, pe care îl supun dezbaterii.

Dacă sunt observații? Nu sunt, supun votului articolul unic al ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere, articolul unic al ordonanței a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră acum articolul unic al proiectului de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere, articolul unic al proiectului de lege a fost aprobat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege, în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, proiectul de lege a fost aprobat. Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 28 january 2022, 21:28
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro