Plen
Ședința Camerei Deputaților din 8 septembrie 1998
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
25-11-2021
25-11-2021 (comună)
24-11-2021 (comună)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1998 > 08-09-1998 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 8 septembrie 1998

4. Adoptarea propunerii legislative privind organizarea Monitorului Oficial al României.

Domnul Adrian Năstase:

................................................

Stimați colegi,

Începem dezbaterea noastră de astăzi cu propunerea legislativă privind organizarea Monitorului Oficial al României.

Rog inițiatorii să prezinte această propunere legislativă. Domnul deputat Gaspar. Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În orice stat, aplicarea și respectarea normelor juridice impun ca acestea să fie aduse la cunoștința cetățenilor. Aducerea la cunoștință a actelor normative, printr-o publicație oficială a statului, reprezintă o importantă garanție consacrată de Constituție, care permite cetățenilor și persoanelor juridice să fie informați cu privire la conținutul acestor acte, pentru a-și forma o conduită corespunzătoare în cadrul diferitelor raporturi juridice, la a căror naștere, modificare și stingere participă.

Publicarea oficială a actelor normative, precum și a altor categorii de acte juridice este importantă și pentru faptul că numai în acest mod ele ajung să producă efecte juridice, integrându-se în circuitul juridic. Ținând seama de aceste aspecte nu se poate vorbi despre existența unui stat de drept atât timp cât legislația nu este accesibilă dintr-o sursă oficială aptă să garanteze caracterul autentic al actelor normative.

În momentul de față, structura și organizarea Monitorului Oficial este reglementată prin două acte: este vorba de o Hotărâre de Guvern nr.358 din 1991, modificată și republicată în anul 1994, care stabilește structura Monitorului Oficial pe patru părți și actele care se publică în fiecare parte, și de Legea 130 din 1996 privind contractul colectiv de muncă prin care a fost consacrată partea a V-a a Monitorului Oficial în care sunt supuse publicării contractele colective de muncă. Autorii acestei propuneri legislative, domnul deputat Sorin Lepșa și subsemnatul, am considerat că este necesar ca regimul publicării în Monitorul Oficial să beneficieze de o reglementare unitară, primară la nivelul legii care să fie totodată în deplin acord și cu dispozițiile constituționale.

Prin propunerea legislativă pe care o prezentăm Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare este prevăzut regimul juridic al organizării Monitorului Oficial cuprinzând atât norme de fond, cât și unele norme de procedură, menite să fixeze sfera actelor supuse publicării, precum și atribuțiile și publicațiile factorilor implicați în procesul de publicare.

În primul rând, s-a încercat prin această propunere legislativă să consacrăm statul juridic al Monitorului Oficial ca fiind publicația oficială a statului român. În al doilea rând, s-a stabilit că editorul Monitorului Oficial este Camera Deputaților. Într-un alt capitol a fost prezentată structura Monitorului Oficial pe cele cinci părți și în care au fost consacrate actele juridice, declarațiile politice și alte acte care trebuiesc publicate în fiecare parte. Este de asemenea, de reținut capitolul prin care a fost stabilită procedura publicării actelor în Monitorul Oficial, capitol care cuprinde 3 secțiuni referitoare la publicare, referitoare la republicare și la rectificarea actelor care sunt supuse publicării.

Trebuie reținut, ca o problemă foarte importantă care se propune spre adoptare, că rectificarea unor acte care se publică în Monitorul Oficial poate să aibă loc numai în cazul unor erori materiale. Nu este admisă, sub sancțiunea nulității, modificarea de conținut a actelor normative prin operațiunea de rectificare. Totodată sunt stabilite și cheltuielile legate de publicarea actelor normative.

În fine, o ultimă dispoziție care o considerăm importantă și care există și în momentul de față este aceea că Monitorul Oficial al României, partea a I-a se editează în traducere și în limba maghiară.

Doamnelor și domnilor deputați,

Această propunere legislativă a fost avizată favorabil de către Consiliul Legislativ, organul consultativ de specialitate al Parlamentului, care a sugerat unele observații în legătură cu proiectul și pe care cei doi inițiatori și le-au însușit. De asemenea, această propunere legislativă a fost examinată de către Comisia juridică, de disciplină și imunități ca fiind sesizată în fond.

Pe baza raportului Comisiei juridice, pe baza celor pe care le-am prezentat, vă rugăm ca să luați în dezbatere această propunere legislativă și să o adoptați, ținând seama că această propunere are totuși un caracter pur tehnic și nu văd ce obiecțiuni s-ar putea aduce în legătură cu adoptarea ei.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Raportul prezentat de către Comisia juridică. Cine dorește să-l prezinte? Domnul deputat Stancov.

Domnul George-Iulian Stancov:

Avem de a face astăzi cu dovada bunei colaborări între forțele politice angajate în procesul de democratizare; inițiatori sunt din opoziție și de la putere, domnul Gaspar, domnul Lepșa. Prea multe față de cei care sunt autorii nu am a spune. Comisia a luat în dezbatere într-o procedură, nu de urgență, dar grăbită acest proiect de lege, el vine în întâmpinarea unor nevoi, născute din practica discutabilă a retragerii și modificărilor de acte normative. Nu vreau să trimit la scandalurile din presă. Vreau numai să considerați că acest proiect încearcă să elimine cauzele și condițiile care ar putea genera un asemena tip de folosire a Monitorului Oficial în alte scopuri decât cele pentru care Parlamentul l-a înființat și îl face funcționabil.

Sub acest aspect, cu rugămintea de a nu pertracta, fără să fiu acuzat de vreo obrăznicie când folosesc cuvântul acesta, să încercăm ca, fără a fi într-o întrecere de tip nu știu care, să rezolvăm în această zi acest proiect, pentru a mai bifa încă o probă certă că atunci când există înțelegere între oameni, merge și înțelegerea între partide, oricare ar fi ele.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc, domnule deputat. Dacă dorește cineva să ia cuvântul la dezbaterile generale? Dacă nu, trecem la dezbaterea pe articole. Începem cu titlul legii. Dacă sunt observații? Dacă nu, supun votului dumneavoastră titlul proiectului de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.I - Dispoziții generale. Dacă sunteți de acord cu această formulare?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1. Dacă sunt observații? Supun la vot.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.2. Dacă sunt observații? Supun la vot.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.3. Dacă sunt observații? Supun la vot.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.II - Structura Monitorului Oficial al României. Dacă sunt observații cu această formulare? Supun la vot.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.4. Dacă sunt observații? Supun la vot.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.5. Dacă sunt observații? Supun la vot acest articol.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.6. Dacă sunt observații? Îl supun la vot.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.7. Dacă sunt observații? Îl supun la vot.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.8. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.9. Dacă sunt observații? Îl supun la vot.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.III - Procedura publicării actelor în Monitorul Oficial al României. Dacă sunt observații cu această formulare? Dacă nu, o supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea I - Publicarea. Dacă sunt observații? Supun la vot.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.10. Dacă sunt observații? Supun la vot.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.11. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.12. Dacă sunt observații? Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea a II-a - Republicarea și rectificarea actelor. Dacă sunt observații? Supun votului această formulare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.13. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.14. Dacă sunt observații? Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.15. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea a III-a - Cheltuielile de publicare. Dacă sunt observații? Supun votului această formulare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.16. Dacă sunt observații? Supun votului art.16.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.17. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.IV - Dispoziții finale. Dacă sunteți de acord cu această formulare?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.18. Domnul deputat Țurlea. Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Petre Țurlea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am o întrebare pentru inițiatori la acest art.18, care sună în felul următor. Îl citesc, pentru că mulți dintre dumneavoastră nu aveți textul în față. "Monitorul Oficial al României, partea a I-a se editează în traducere și în limba maghiară". Întreb inițiatorii dacă această precizare este conformă cu art.13 din Constituție care scrie că singura limbă oficială în România este limba română, întrucât Monitorul Oficial este un document, deci, un document oficial. Deci, toate documentele oficiale, conform art.13 din Constituție trebuiesc editate în limba română. Acesta este un plan.

În al doilea plan, dacă este neconstituțională formula de aici care ni se propune, evident, eu sunt pentru înlăturarea acestei formule, dar în cazul extrem când acceptați această precizare, s-ar face o discriminare la adresa celorlalte minorități. Dacă acceptați încălcarea Constituției, nu o acceptați pentru o singură minoritate, ci pentru toate minoritățile din țara aceasta, măcar pentru cele care sunt reprezentate în Parlament prin deputați ai lor.

Deci, singura soluție normală este respectarea Constituției, a art.13, deci, se editează numai în limba română, pentru că este act oficial sau în caz extrem, faceți dreptate tuturor minorităților, nu doar uneia. Mulțumesc.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă mulțumesc. Punctul de vedere al inițiatorilor? Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Vreau să spun că acest text nu este o inovație a celor doi inițiatori, este textul care este în vigoare și în acest moment și nu am făcut altceva decât să-l preluăm. Sigur că discuții se pot face, dar cred că în momentul de față dacă am ajunge să nu mai reglementăm această situație, în fond ce se întâmplă? Se tipărește Monitorul și în limba maghiară și oferă posibilitatea de a se cunoaște mai îndeaproape terminologia în limba respectivă. Rămâne ca plenul, sigur, să se pronunțe dacă se mai menține reglementarea actuală sau nu se mai menține.

Domnul Adrian Năstase:

Da, vă rog domnule deputat.

Domnul Székely Ervin:

Deci, în primul rând, aș vrea să fac o remarcă procedurală, potrivit regulamentului, amendamente se pot depune la Comisia juridică sau la comisia de specialitate cu 6 zile înainte de dezbaterea în plen a raportului respectiv, întrucât în plen nu se mai pot face amendamente de fond. Evident că aici ar fi vorba despre un amendament de fond, deci, nu poate să fie luat în discuție.

În al doilea rând, Monitorul Oficial, varianta în limba maghiară, nu este un act oficial, este traducerea Monitorului Oficial, deci, nu există nici o interferență între acest text și Constituție, iar în al treilea rând, cred că este în interesul societății românești ca o populație care totuși este însemnată în România să cunoască în limba ei cât mai bine normele juridice, tocmai pentru ca să poată să le respecte.

Deci, părerea mea este că textul trebuie să rămână așa cum este. Vă mulțumesc.

Domnul Ilie Neacșu (din bancă):

Trebuie respins!

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc. Punctul de vedere al Comisiei juridice?

Domnul George-Iulian Stancov:

Drept să vă spun, în ignoranța mea nu știam și m-am interesat - și specialiștii noștri cunosc bine - și sunt convins că mulți din sală cunosc, pentru că au lucrat în România aceasta de mai mulți ani, publicarea în limba maghiară nu este nici o invenție, nici o cucerire revoluționară, este o realitate dinainte de decembrie '89. Ca atare, fără să fiu nostalgic, de data aceasta, vrând-nevrând, îmi pun și eu o întrebare : Atunci cum se putea și acum nu se poate?!

Aceasta este singura întrebare, apropo de democrațiea adevărată și democrația socialistă mult demolată. Fără să fiu nostalgic, întreb: cum putea funcționa în totalitarism regula aceasta, și în deplină democrație și înțelegere în concertul european și mondial nu încăpem unii de alții?

Vă mulțumesc. Întrebarea o dați prin vot.

Domnul Adrian Năstase:

Da, vă mulțumesc.

Stimați colegi,

În primul rând, în ceea ce privește aspectele de procedură, pot fi depuse amendamente și în timpul dezbaterilor, în mod excepțional, arată art.98: "Pot fi depuse amendamente noi și în timpul dezbaterilor în plen." În mod expres se arată în art.94 că în faza dezbaterii generale a proiectului sau a propunerii legislative nu pot fi propuse amendamente. Deci acesta nu ar fi un impediment pentru a discuta un astfel de amendament, doar atunci când dezbaterea amendamentelor relevă consecințe importante asupra proiectului, spune art.99, acceptând deci că pot fi făcute amendamente și în plen, președintele Camerei poate trimite textele în discuție comisiei sesizate în fond, și autorii amendamentelor au dreptul să fie ascultați în cadrul comisiei.

Deci, sub aspect procedural nu sunt dificultăți în a accepta un astfel de amendament. Chestiunea aceasta nu este nouă, așa cum arăta și domnul deputat Gaspar; ea a fost examinată în mai multe rânduri și în perioadele anterioare, îmi aduc aminte, și în Biroul permanent în câteva rânduri în legislatura '92 - '96 și în final votul a fost și în acel caz, pentru rațiuni multiple, pe care nu este cazul să vi le prezint eu, votul, însă, pot să vă comunic, a fost în favoarea menținerii acestei prevederi. De aceea, pentru că nu am un amendament contrar depus, voi considera că argumentele care au fost aduse de o parte sau de alta vor duce în final tot la o clarificare prin vot a acestei prevederi, și din acest punct de vedere singura diferență ar fi dacă se supune la vot articolul sau amendamentul, eventual dacă domnul Țurlea l-ar formula în scris, de eliminare a acestei prevederi, deci a art.18. Chestiunea este strict formală. Îl întreb pe domnul Țurlea dacă dorește să depună un amendament formal de acest gen.

Domnul Petre Țurlea (din sală):

Doresc să fac o precizare.

Domnul Adrian Năstase:

Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Petre Țurlea:

Domnule președinte,

Deci am prezentat ideea de a elimina acest articol 18. Dar, în caz că Parlamentul - Camera Deputaților nu acceptă această formulă, vă propun măcar să mergem în spiritul de dreptate, de echitate și să acceptăm traducerea și publicarea în Monitorul Oficial în toate limbile acelor minorități naționale care sunt reprezentate în Parlament ca minorități naționale. Este un act de dreptate. Deci și în limbile celor 14 sau 15 minorități naționale care au un deputat ca minoritar în acest Parlament. Este și un grup al minorităților. Trebuie să avem un echilibru între felul cum tratăm o minoritate și cum le tratăm pe celelalte. Mulțumesc.

Deci este eliminare sau măcar, în cazul al doilea, ceea ce v-am prezentat mai înainte.

Domnul Adrian Năstase:

Domnule deputat,

Am o rugăminte: dacă puteți să fiți mai specific în propunerile pe care le faceți. Deci, am o rugăminte: să luați o hârtie de aici, să completați amendamentul, pentru ca el să fie foarte clar, în așa fel încât el să poată să fie prezentat pentru vot. În același timp, v-aș ruga, în măsura în care adăugați anumite chestiuni care au implicații financiare pentru Cameră sau pentru Monitor, să cerem și un punct de vedere din partea Monitorului, în măsura în care am stabili o astfel de obligație pentru Monitor, care va trebui, din sursele sale de finanțare, să acopere niște proiecte care pot să aibe justificare principială, dar care pot să însemne de fapt niște cheltuieli destul de mari, bănuiesc, în măsura în care Monitorul s-ar mai tipări în încă 14 variante.

Între timp, îi dau cuvântul domnului deputat Pambuccian, din partea Grupului pentru minoritățile naționale. Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Varujan Pambuccian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este un lucru pe care noi nu-l solicităm. Suntem convinși că, dacă s-ar cere așa ceva, în primul rând am ajunge la niște costuri absolut aberante și absolut inutile, pentru că etnicii noștri sunt bine alfabetizați și cunosc bine limba română. (Aplauza.) Nu cred că așa ceva este de solicitat din punctul nostru de vedere. Nu credem o asemenea presiune financiară, în condițiile în care știm foarte bine care este situație bugetului, în condițiile în care știm foarte bine care este situația economiei, ar fi de suportat. Gândiți-vă la un tiraj, să spunem, de 2000 de bucăți. În fiecare limbă, tehnic, ar fi imposibil în primul rând de realizat în timp util așa ceva, iar din punct de vedere al costurilor, dacă înmulțim cu 14 un tiraj de 2000 de exemplare iarăși ar fi absolut aberante costurile. Sigur, dacă vorbim de o minoritate mare, cum este minoritatea maghiară, aceasta este problema și dreptul dânșilor să solicite așa ceva. Însă noi nu solicităm absolut deloc un Monitor Oficial în 14 limbi în plus. În schimb, cred că ar fi foarte util dacă am avea un Monitor Oficial în limba engleză, de exemplu, pentru că în special în ceea ce privește legislația economică, ea este foarte puțin cunoscută în exteriorul țării și aici cred că ar trebui într-adevăr să facem ceva.

Mai mult, dacă tot discutăm despre acest lucru, cred că ar fi foarte important ca Monitorul Oficial să aibe, eu am văzut site-ul de pe Internet al Monitorului Oficial, să aibe cel puțin acolo o traducere în limba engleză a actelor pe care le produce, pentru că, repet, legislația românească este, din păcate, foarte puțin cunoscută în exteriorul țării și, dacă veți vedea ce se întâmplă la nivelul țărilor vecine, veți constata că dânșii aici au acționat mult mai inteligent și mult mai eficient.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Are cuvântul domnul deputat Gavra.

Domnul Ioan Gavra:

Mulțumesc, domnule președinte.

Eu mă bucur și îl felicit pe domnul Varujan Pambuccian pentru faptul că există totuși și minorități care s-au alfabetizat, am înțeles că în sensul limbii române, în țara noastră.

Domnilor colegi,

Tema în discuție nu este nouă; s-a pus în fiecare an de când se editează Monitorul Oficial, din 1990. În 1990 a fost o situație specifică în Parlamentul României, când o anumită majoritate din alegeri a pulverizat pur și simplu celelalte minorități, în sensul unor entități etnice în Parlamentul României care reprezentau nici 15%. Și acea majoritate, printr-un vot, a hotărât în 1990 ceea ce și astăzi este transcris în acest proiect de lege.

Problemele se pun din mai multe puncte de vedere și sub mai multe aspecte la acest capitol. Nimeni nu dorește discriminare, nici în sensul pozitiv, nici în sensul negativ al cuvântului. Problema este a costurilor. Costurile sunt enorme. Sunt de acord cu domnul deputat Pambuccian că dacă s-ar edita Monitorul Oficial, și poate că aceasta ar trebui să facem noi și să insistăm, în limbile de circulație internațională, printre care și engleza pe care domnia-sa o preferă, dar mai sunt și alte limbi de circulație internațională, am face un lucru bun și poate că am fi de acord și noi cu acest lucru, cu toate că suntem în condiții bugetare austere. Dar, când nu există buget pentru salariile unor categorii bugetare importante din învățământ, sănătate și pe structura verticală altele, când s-au făcut majorări de taxe și impozite pe produse de consum, pentru a asigura măcar la un nivel minimal bugetul rectificativ și salvarea României până la sfârșitul anului, este pur și simplu imoral să realizăm asemenea costuri suplimentare, pentru ce? Unde este respectul nostru pentru limba română - limba oficială a statului român? De ce cineva trebuie să învețe limba română într-o altă limbă? De ce cineva trebuie să înțeleagă discursul legislativ, demersul legislativ și legislația ca atare a limbii române într-o altă limbă, pentru că oricum traducerea întotdeauna, așa cum ni s-a spus, este incompletă și incorectă și de aceea se întâmplă abuzuri, ilegalități și neînțelegeri. De ce să protestăm continuu că nu s-a înțeles traducerea? De ce să protestăm continuu că alta este interpretarea în limba cealaltă? În țara noastră este o singură limbă oficială, potrivit Constituției, limba română. Toate actele normative se editează în limba oficială a statului, ca oriunde în lume. Domnul Pambuccian are dreptate și eu solicit că este moral ca, în raport cu Guvernul României, pentru că nu mai dorește resurse bugetare suplimentare pentru o asemenea operație, dar vreau să vă spun că este imoral când spune că nu au nevoie celelalte minorități de așa ceva. Păi este discriminare la nivelul minorităților. Nu există nimeni mai egal decât el în Parlamentul României.

Deci, domnule președinte și domnilor colegi,

Rog Puterea, care ne-a cerut sacrificii, care cere populației sacrificii, pentru că nu există resurse bugetare, rog Opoziția să fie măcar de această dată unită în gestul de a apăra Guvernul, în sensul conducerii României sub aspect financiar, măcar până la sfârșitul acestui an, pentru că suntem într-un colaps total, să aibă în vedere acest argument. Este suficient că am dat 500 de milioane de lei, pe care va trebui să-i justifice Guvernul, pentru o comisie ilegală, neconstituțională, care se spune că evaluează dacă cineva este disponibil sau nu în țara aceasta să învețe limba română. Este culmea ironiei! 500 de milioane îi puteam folosi în altă parte, de exemplu să arborăm un drapel al României la clădirea Parlamentului României, care nu costa 500 de milioane, costa poate doar 500 de mii de lei. Dar am dat bani pe apa sâmbetei pentru a face studii, simpozioane, seminarii despre faptul dacă cineva este disponibil să învețe limba română în România. Este o rușine, domnilor! Noi ne vom împotrivi la acest capitol. Și dacă aveți moralitate și susțineți acest Guvern, aveți în vedere că bugetul nu ajunge nici măcar să trăim în această țară.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Da. Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vreau să fac două precizări: cheltuielile cu publicarea Monitorului Oficial partea I se suportă din bugetul propriu al Regiei Autonome Monitorul Oficial, și nu din bugetul de stat.

Domnul Ioan Gavra (din sală):

Să-i dea statului banii aceia!

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule Gavra, lăsați-mă să îmi spun punctul de vedere.

O a doua chestiune: în legătură cu ceea ce a spus domnul deputat Pambuccian, vreau să vă reamintesc faptul că în legislatura 1992 - 1996 majoritatea legislației române, începând cu Constituția, legislația economică, legislația pe problemele minorităților, legislația privind tratatele internaționale, a fost tradusă în ediții bilingve și trilingve. Nu știu dacă această chestiune se mai continuă în maniera în care s-a produs în legislatura anterioară, dar tocmai pentru a se cunoaște legislația românească în afară, ba, mai mult, am luat legătura cu Ministerul de Externe și am pus la dispoziție, pentru a se difuza la toate ambasadele noastre, legislația română de care se interesau străinii, astfel încât publicarea în Monitorul Oficial sau editarea unui Monitor Oficial nu cred că își mai are rost, dar își are rostul foarte mult editarea unor broșuri legislative tematice în legătură cu legislația care interesează în exterior.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Marțian Dan.

Domnul Marțian Dan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Cred că problema care s-a ridicat trebuie să o judecăm cu foarte multă cumpătare și să nu ne aprindem inutil.

Este vorba de faptul că această versiune în limba maghiară a Monitorului Oficial al României pune niște probleme în legătură cu foloasele pe care editarea acestei versiuni le poate aduce. Eu cred că rațiunea editării actelor oficiale ale statului este aceea ca legile să fie cât mai bine și exact cunoscute de către cetățeni, de către agenții economici, de către diferite instanțe și autorități ale statului care, în virtutea forței reglementatoare pe care legile o conțin, sunt chemate să ducă la îndeplinire acest lucru.

Aș vrea să avem în vedere faptul că, în virtutea dimensiunilor pe care le are, comunitatea maghiarilor care sunt cetățeni de origine română are o seamă de note comune, dar și unele aspecte specifice, legate de împrejurarea dacă membrii acestei comunități trăiesc în comunități compacte sau sunt într-o relație de diseminare, locuiesc în localități în care nu sunt compacți, nu sunt majoritari, ci au condiția de minoritari diseminați. În virtutea acestui fapt, mai ales acolo unde este vorba de comunități compacte, cunoașterea limbii române are anumite carențe. Sigur că mi se va replica că trebuie remediate aceste lucruri prin școală, prin instrucție, prin învățământ, ceea ce nu spun că nu este un obiectiv de urmărit și absolut firesc. Dar legile trebuie să fie cât mai bine și în profunzimea lor cunoscute de cetățeni. Sunt foarte mulți cetățeni care au dificultăți în ceea ce privește terminologia și pătrunderea în adâncul semnificației unor reglementări legale. Nu vrem noi ca cetățenii acestei țări să cunoască cât mai exact, cât mai profund și să respecte riguros legile țării? Din acest punct de vedere, editarea Monitorului Oficial în limba maghiară este un lucru, cred, util pentru societatea românească astăzi și cred că și în viitor.

În al doilea rând, există o tradiție a României în abordarea acestei chestiuni: Monitorul Oficial a apărut în versiunea în limba maghiară și între cele două războaie mondiale. A apărut și în perioada regimului totalitar și, iată, apare de un număr de ani, după 1989 până în prezent, de asemenea, în limba maghiară.

Eu cred că ar fi un pas de regresiune dacă noi acum am decide suprimarea editării în limba maghiară a acestui Monitor, a acestei versiuni a Monitorului Oficial. Și eu cred, deci, că există motive de fond și motive legate de o tradiție și un mod de a rezolva această problemă în România de care nu ar fi bine să facem abstracție și să adoptăm propunerea care a fost făcută.

Rog deci să fim cumpătați, rog să analizăm toate implicațiile unei asemenea propuneri și mie mi se pare că sunt temeiuri pentru a lua în considerare punctul de vedere pe care l-au expus și inițiatorii și comisia care a analizat în fond.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Bălăeț.

Domnul Dumitru Bălăeț:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În legătură cu articolul acesta 18 din Capitolul IV și cu problema aceasta care s-a ridicat, eu vreau să exprim o opinie care cred că este necesar să o avem în vedere.

Este adevărat că Monitorul Oficial a apărut și înainte și în limba maghiară, partea aceasta, dar a apărut selectiv, la cerere și, cum să spun, nu în ansamblu. Nu a fost prevăzută într-un act oficial de nivelul unei legi și cred că același lucru putem să îl facem și de acum încolo. Problema apariției legilor noastre în alte limbi decât cea oficială a statului nostru este o problemă care cred eu că nu trebuie reglementată prin lege, ci pur și simplu făcută după nevoi și după cerere și acolo unde considerăm că este absolut necesar. Altfel, toată partea aceasta I, care cuprinde un eșichier destul de larg de problematică, obligă la cheltuieli suplimentare care nu sunt necesare. De aceea, fără să spunem că Monitorul Oficial nu poate apărea și în limba maghiară și în alte limbi, limba germană de exemplu, care are și ea o minoritate semnificativă în țara noastră, nu mai vorbesc, cum s-a spus aici, de limbile de circulație internațională, dar toate acestea trebuie făcute pe seturi de legi, gândite la fiecare caz în parte, și nu oficializate prin actul acesta normativ.

De aceea, eu cred că art.18 nu trebuie prevăzut așa. Trebuie să recunoaștem că legislație în limba maghiară a apărut și poate să apară oricând în această țară, dar selectiv, și nu rigid, în cadrul acesta prevăzut de art.18. Respectiv, dacă articolul nu poate fi eliminat în întregime, deși eu cred că nu este necesar în lege, trebuie adăugat acolo "...selectiv, după necesitățile și solicitările care se fac."

Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Da, mulțumesc.

Are cuvântul domnul deputat Tudor.

Domnul Marcu Tudor:

Vă cer iertare pentru faptul că am venit precipitat. Am văzut de la comisie la televizor câteva intervenții, cu unele dintre ele nu sunt de acord și de aceea vreau să vă fac o propunere: în primul rând, nu am fost de acord cu ceea ce a spus domnul Gaspar - că fiind regie, costurile se suportă din câștigurile regiei, dar noi nu trebuie să uităm faptul că orice economist sau orice inginer, cât o fi el de submediocru, își dă seama că aceste costuri se regăsesc în prețurile pe care regia le practică pentru serviciile pe care le face Parlamentului, deci în banii pe care îi primește Camera Deputaților. Ca atare, nu ne este indiferentă suma pe care se va cheltui din bugetul care intră pentru serviciile pe care le solicită Camera Deputaților, cu toate că sunt de părere că este bine să fie publicat Monitorul Oficial, care este oglinda legilor noastre, în toate limbile din țara aceasta, chiar și în cele care nu sunt uzuale, este cu atât mai bine.

Sunt de părere și vă fac propunerea ca, până nu ni se dă un cost pe care îl estimează Regia Monitorul Oficial că va fi în întregime la toată această publicație în limba maghiară, noi nu putem să decidem. Dacă această sumă este foarte mică, nesemnificativă, poate ne câștigă votul, iar dacă este mare și semnificativă nu se justifică. Și, ca atare, solicit, cu ajutorul dumneavoastră, bineînțeles, să se lungească măcar acest articol până când vom primi datele necesare de la regie.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Vă rog să-mi permiteți să spun câteva cuvinte de la tribună. (Domnul Adrian Năstase se îndreaptă spre tribună.)

Stimați colegi,

Acest text are o semnificație deosebită în acest moment. Și eu vă rog să vă aplecați asupra lui, înțelegând și momentul în care votăm. Deci, poate că într-un alt moment, această discuție ar fi avut doar un sens tehnic legat de costuri, de cheltuieli și așa mai departe. Dar vreau să vă spun că pentru rațiuni diverse, pe care le putem discuta acum, le putem rediscuta, această ediție, de fapt o traducere, pentru că vă rog să vedeți că art.18 spune că este vorba de o traducere a Monitorului Oficial, nu este vorba de o altă variantă, ci este o traducere din română în maghiară, deci este vorba de o acțiune care până la urmă este susținută de Monitor și, la momentul în care s-au făcut discuțiile respective în cadrul Biroului permanent în legislatura anterioară, Monitorul a arătat că poate să o susțină, ținând seama și de faptul că ediția aceasta se vinde, pentru că ea are desfacere, are piață, și în condițiile respective Monitorul s-a angajat că poate să scoată această traducere în limba maghiară. Dar problema în sine este mai delicată la acest moment. Și vă rog să țineți seama de acest moment. A fost o dezbatere legată de componența Biroului permanent, pe care v-o aduceți aminte, aici, în Cameră. Este o discuție care are loc în momentul de față la Comisia pentru învățământ și care are tot felul de reverberații. Vă rog să observați ziarele care au apărut astăzi și ieri în Occident, care vorbesc și dau cumva argumente celor mai bine sau mai rău intenționați din anumite zone să vorbească despre o anumită atitudine în România în acest moment.

A transforma această chestiune tehnică, acum, într-o chestiune de principiu înseamnă a bloca discuțiile pe principii care sunt foarte serioase și în celelalte zone. Deci eu cred că trebuie să rămânem la o discuție serioasă pe problemele unde s-ar inova sau s-ar crea niște standarde dincolo de ceea ce în mod normal există în alte părți în lume sau în Europa, dar aici, unde în mod categoric este vorba de un drept neîntrerupt și care a avut în mod evident aplicație și în perioada ultimilor ani, eu cred că nu ar fi înțelept din partea noastră să intervenin. De aceea, fac un apel la dumneavoastră să acceptați la acest moment această chestiune. Nu știu, în viitor poate va fi un interes pentru a introduce în mod automat traduceri în engleză sau franceză sau în alte limbi, deși acolo sigur că se merge mai curând pe chestiunile punctuale, pe colecții de legi de domeniu economic, pentru că nu orice hotărâre sau orice chestiune care este publicată prezintă interes în Occident. Dar, în plus, eu cred că pentru a forța în această perioadă cunoașterea legii și a cere aplicarea legii în acest moment, cel puțin, această acțiune a Monitorului Oficial este utilă.

Vă mulțumesc pentru atenție. (Domnul Adrian Năstase își reia locul la prezidiu.)

Da, aveți cuvântul doamna deputat.

Doamna Leonida Lari Iorga:

Dat fiindcă noi, românii, mereu ocolim chestiunile de principiu, de aceea ne-am ales cu ceea ce ne-am ales până acum. Suntem un stat unitar român. De exemplu, URSS era o federație; era absolut necesar ca toate legile făcute în URSS să apară nu numai în limba rusă, ci în toate celelalte 14 limbi. Și, totuși, au apărut numai în limba rusă. În Republica Moldova, la 31 august 1989, s-a decretat limba română limbă oficială.

Bineînțeles, rusofonii s-au opus ca să apară documentele numai în limba română și, iată, așa, noi, cu Armata a 14-a în coastă, am obținut ca documentele Parlamentului să apară numai în limba română. Mă mir că statul unitar român, Parlamentul României nu vrea să înțeleagă că nu putem să facem nici un fel de concesii în acest sens.

În America locuiesc peste 6 milioane de maghiari și aici e numai limba engleză cea oficială. În Franța numai limba franceză e limbă oficială, în Germania numai limba germană e limbă oficială, la fel trebuie să fie și la noi. Nu suntem o federație, suntem stat unitar român. (Aplauze în partea Grupul parlamentar al PRM.)

Domnul Adrian Năstase:

Doamna deputat, încă o dată, nu este vorba de o chestiune care vizează limba oficială. Este vorba de o traducere.

Da, stimați colegi, eu cred că s-au prezentat argumente într-un sens și într-altul și cred că este suficientă dezbaterea, fiecare știe cum trebuie să voteze, fiecare și-a făcut deja, și-a exprimat un punct de vedere. De aceea, am să rog încă o dată liderii grupurilor să invite în sală toți colegii ca să putem realiza un vot.

Avem deocamdată două variante, avem textul, așa cum există, art.18, textul propus de inițiator și textul domnului deputat Țurlea, care este formulat în felul următor: "Monitorul Oficial se publică în limba română și în limbile minorităților naționale reprezentate în Parlament". Bănuiesc că este vorba aici și de limba maghiară sau, nu-mi este foarte clar, dacă se referă numai la limbile grupului minorităților sau și la limba maghiară.

Da, domnul deputat Tudor.

Domnul Marcu Tudor:

Vă cer scuze, dar în cazul intervenției mele am făcut o propunere. V-aș ruga s-o puneți la vot.

Domnul Adrian Năstase:

Da. Eu am o rugăminte. Dacă aveți propuneri de amendament, aveți aici hârtie care se completează și pe care, după aceea, mi le dați și eu le supun la vot, dacă este cazul, sau le trimit la comisie, dacă este necesar. Chestiunea banilor... să facem o examinare cât costă propunerea domnului Țurlea? Dumneavoastră vreți... asta cred că se poate spune de îndată pentru că este o chestiune pe care Monitorul Oficial o face de ani de zile. Deci, nu va începe de acum încolo s-o facă. Sigur, este cineva de la Monitorul Oficial care ne poate da aceste informații? Îmi dau seama că asta este chestiunea care vă reține de la vot.

Domnul deputat Gavra.

Domnul Ioan Gavra:

Domnule președinte,

Până la rezolvarea acestei probleme, în sensul oferirii unui răspuns - pentru că este obligatoriu să i se dea răspunsul pe loc unui deputat sau dacă se întrerup lucrările până se dă răspunsul, pentru că urmează votul pentru acest articol - se poate ca cineva de la aparatul tehnic să convoace de la Monitorul Oficial pe cineva, că este sub autoritatea Parlamentului României, Camera Deputaților, editarea în Monitorul Oficial.

Eu revin la textul pe care dumneavoastră urmează să-l supuneți la vot. Eu nu vreau să prelungesc discuțiile la acest capitol în sensul susținerii, motivării mai mult sau mai puțin pasionale, de ordinul timpilor, a duratelor și al drepturilor câștigate. Nu este nici un drept câștigat, să știți. A fost o decizie a Parlamentului României, drepturi câștigate nu există decât drepturi alocate, dacă vreți, consacrate prin lege.

Dacă toată discuția aceasta s-ar purta la televiziune sau în fața oricărui mic ecran al televiziunilor particulare, cred că ați vorbi altfel, mulți dintre dumneavoastră, în poziția în care ministrul de finanțe vine să ne spună că asta este situația. Ne îngropăm sau ba. Și aici discutăm cu larghețe. Nu contează că Monitorul Oficial plătește. Banii respectivi pot fi uilizați în altă parte. Hai să traducem în limbile de circulație internațională că nu ne cunoaște lumea. Dacă tot suntem europeni și celor cărora le revine această danie a Parlamentului se consideră mari europeni, dar nu știu în ce limbă, că limbile sunt altele de circulație internațională, hai s-o facem, dacă sunt disponibilități la Monitorul Oficial pentru asemenea chestiuni, să începem să fie un început, un pretext pentru a edita nu volume, ci sinteze în limbi de circulație internațională ca să știe lumea, să nu mai publice altceva ziarele, ce facem noi în Parlamentul României la capitolul legislativ. Textul pe care îl citiți dumneavoastră, îmi pare foarte rău, trebuie modificat, pentru că domnul Varujan Pambuccian, liderul Grupul parlamentar al minorităților a refuzat o asemenea ofertă, a fost generos sub aspectul finanțelor. Deci nu în limbile minorităților, că iese Turnul Babilonului, până la urmă, din acest text. Să vedem care e propunerea concretă, în câte limbi sau în ce limbi să se editeze. Eu vă propun o singură limbă, dacă dumneavoastră mai cunoașteți și altele oficiale, sigur, nu materne, ci oficiale, care e și maternă, din păcate, pe teritoriul României, pentru alții. Deci să se editeze Monitorul Oficial în limba oficială a statului român care este aceea... ghici ciupercă ce-i... poate vor spune și alții, că o recunosc până la urmă.

Vă mulțumesc. (Aplauze)

Domnul Adrian Năstase:

Da.

Domnul Ioan Gavra:

Nu am nevoie de aplauze, eu vreau urale.

Domnul Adrian Năstase:

Nu este nevoie, am înțeles, argumentele sunt foarte clare.

Eu vă propun următorul lucru și nu are rost să revenim de 2-3 ori la argumentele care s-au dat. Rog să fie aduse de la Monitorul Oficial datele necesare.

Până atunci trecem la următoarele articole din inițiativa legislativă, eventual, dacă este cazul, la următoarele puncte de pe ordinea de zi, ca să câștigăm timp. Așa, doar să facem acum toată dimineața discuții despre traduceri și despre dicționarul explicativ al limbii române, cred că este totuși prea mult. Mai ales, că discuțiile acestea le știm de ani de zile. Sunt unii care sunt pentru și alții împotrivă. Asta e.

Eu vă propun să trecem la următorul articol, între timp să fie aduse datele necesare de la Monitorul Oficial, să vină cineva care să ni le prezinte.

Art.19. Dacă sunt observații? Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră art.19.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere art.19 a fost aprobat.

Art.20, dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere, art.20 a fost adoptat.

Art.21, dacă sunt observații?

Da, domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Inițiatorii vă propun ca alin.1 al art.21 să fie reformulat în felul următor: "Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicare în Monitorul Oficial al României - partea I-a".

Alin.2 rămâne în redactarea care se află în proiect.

Domnul Adrian Năstase:

Dacă sunt observații pe acest amendament. Nu sunt.

Îl supun votului dumneavoastră. Este vorba de primul alineat, nu? Domnule Gaspar, alin.2 rămâne? Bun. Este vorba de primul alineat al art.21, în formularea prezentată la microfon de domnul deputat Gaspar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi alin.1 a fost adoptat.

Alin.2, dacă sunt observații? Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului art.21, în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi, art.21 a fost adoptat.

Stimați colegi,

Vă propun să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, așteptând să fie transmise datele de la Monitorul Oficial și atunci vom finaliza acest lucru. Poftim?

Domnul Ioan Gavra:

Am încheiat dezbaterile la acest punct, da? Aș dori să iau cuvântul....

Domnul Adrian Năstase:

Da. Am încheiat dezbaterea la acest punct și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi.

Da, aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Ioan Gavra:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Urmează să acordăm, după primirea informațiilor privind costurile editării Monitorului Oficial, sper că s-a înțeles că e Monitorul Oficial și, dacă e oficial, e în limba oficială. Dar, mă rog, se fac și derogări, probabil. Până la votare, sigur, mai este timp de reflecție.

În acest interval de timp, vreau să vă aduc aminte despre o dispoziție a Constituției României, pentru care încă la Camera Deputaților nu s-au făcut delegările legale necesare, că este o lege pentru aplicarea corespunzătoare a....

Domnul Adrian Năstase:

Domnule deputat, poate că eu nu am fost suficient de clar, am încheiat dezbaterea...

Domnul Ioan Gavra:

Dar nu despre asta e vorba, eu am făcut o legătură că ...

Domnul Adrian Năstase:

Păi, ce facem? Punem în discuție Constituția? Eu v-am spus următorul lucru. Am încheiat această dezbatere. În momentul în care se vor prezenta datele de la Monitorul Oficial și va fi cazul să facem alte intervenții, o să vă dau cuvântul.

Domnul Ioan Gavra:

Dar nu mă refer la acest lucru. Trebuie să ne înțelegem, am spus să așteptăm.

Domnul Adrian Năstase:

Atunci să vă referiți ori la o chestiune de procedură, ori la o chestiune care este pe ordinea de zi.

................................................

Domnul Adrian Năstase:

................................................

Mergem mai departe.

A venit doamna directoare Ciubâncan. O rog să prezinte, din partea Monitorului Oficial, datele care au fost solicitate în legătură cu varianta, cu traducerea în limba maghiară a exemplarelor din Monitorul Oficial.

Aveți cuvântul, doamna directoare.

Doamna Eugenia Ciubâncan:

Bună ziua, domnule președinte,

Bună ziua, domnilor deputați,

Partea I a Monitorului Oficial, în traducerea în limba maghiară, cuprinde legile și deciziile Curții Constituționale la acestea, hotărârile de Guvern cu caracter normativ, de interes general.

După cum se vede, sfera este mai restânsă decât la Partea I, în limba română și, ca urmare, în anul 1998 au fost tipărite 135 de numere, față de 335 în limba română.

Tirajul publicației în limba maghiară este de 199 de exemplare de apariție, din care 174 reprezintă abonamentele. 25 de exemplare sunt de serviciu și au destinația: Biblioteca Națională și biblioteca proprie, redacție și altele.

Distribuția tirajelor pe județe este următoarea: județul Bihor - 12 exemplare; județul Covasna - 20; județul Harghita - 35; județul Mureș - 12; județul Timiș - 3. Două exemplare pleacă la export. În Capitală se distribuie 11 exemplare.

În anul 1997 regia a cheltuit 152.519.124 lei pentru realizarea publicației, înregistrând pierderi de peste 95 de milioane, puțin peste.

Pe primele 7 luni ale anului regia a cheltuit puțin peste 125 de milioane, înregistrând pierderi de 74 de milioane.

Regia compensează pierderile din veniturile din alte activități. Nu primește subvenții de la buget pentru această publicație.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc foarte mult.

Dacă mai sunt întrebări?

Da, domnule deputat, vă rog.

Domnul Marcu Tudor:

Dacă-mi permiteți? Eu aș întreba, pentru că nu sunt în temă și tocmai de aceea a venit doamna directoare, dacă acele 125 de milioane, care reprezintă costurile totale, sunt cheltuite din sumele, în parte, provenite din câștigurile de pe urma publicațiilor comandate de Parlament?

Domnul Adrian Năstase:

Dacă puteți să răspundeți?

Doamna Eugenia Ciubâncan:

Nu se pune o asemenea problemă.

Regia Autonomă Monitorul Oficial are 40 % din venituri din alte surse decât publicațiile oficiale ale statului, iar ponderea încasărilor de la Parlament este cu totul nesemnificativă; cu totul nesemnificativă!

Nu există aici, noi avem abonați. Avem 60.000 de abonați la Partea I. Statul nu dă nimic regiei, ia! (Aplauze în sală.)

Iertați-mă că am fost concisă. Pot să spun sub ce formă, ce fel de taxe, impozite, dar dumneavoastră le cunoașteți bine.

O voce din sală:

Dar Monitorul Oficial nu este al statului?

Doamna Eugenia Ciubâncan:

Funcționează sub autoritatea Camerei Deputaților. Este stat, dar este Parlamentul României.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc foarte mult.

Stimați colegi,

Cred că sunt condiții acum să putem vota. Rog încă o dată liderii grupurilor să invite în sală colegii.

Stimați colegi,

Vă propun să luați loc în bănci, ca să putem vota art. 18 și apoi proiectul de lege în ansamblu.

Avem la art. 18 două variante.

Stimați colegi,

Vă rog să luați loc în bănci ca să putem vota. Vă rog să luați loc în bănci.

Articolul 18, reiau, are în momentul de față două variante posibile: una care este cea care a fost difuzată de către inițiatori și, pe de altă parte, propunerea de amendare a textului, pe care v-o citesc, a domnului deputat Țurlea: "Monitorul Oficial se publică în limba română și în limbile minorităților naționale reprezentate în Parlament".

Domnul Petre Țurlea:

Prima este de eliminare!

Domnul Adrian Năstase:

Domnule deputat,

Am reținut acum.

Deci, avem două amendamente ale domnului deputat Țurlea. Primul amendament este de eliminare a textului art. 18.

Dumneavoastră va trebui să optați între două situații posibile: o situație în care să nu existe nici o referire la traduceri în alte limbi, și atunci primul vot va fi cel asupra amendamentului de eliminare a textului art. 18, iar în situația în care nu veți accepta eliminarea art. 18, atunci am să supun la vot cele două variante, în care să existe doar traducerea în limba maghiară sau o variantă cu traducerea în limba română și în limbile minorităților naționale, în ansamblu. Deci, nu numai limba maghiară, ci toate limbile minorităților reprezentate în Parlament.

Deci, în felul acesta vor organiza votul.

Vă rog, în primul rând, să vă pronunțați în legătură cu amendamentul propus de domnul deputat Țurlea, de eliminare a art. 18.

Cine este pentru amendamentul domnului Țurlea? Vă rog să numărați. 26 de voturi pentru, insuficiente pentru adoptarea amendamentului.

În aceste condiții, avem de ales între textul așa cum există acum și care este un text mai restrictiv, care vizează numai traducerea în limba maghiară, și un text mai larg, care înseamnă traducerea nu numai în limba maghiară, dar practic în limbile tuturor minorităților naționale reprezentate în Parlament.

În aceste condiții, supun votului prima dată varianta de text mai restrictivă, care este cea numai cu traducerea în limba maghiară. Deci, practic, varianta inițiatorilor.

În măsura în care nu veți fi de acord cu această variantă, se poate bănui că veți fi de acord cu o variantă ... sau cred că este mai corect să începem cu varianta mai largă, astfel încât după aceea să putem să venim la varianta mai restrânsă.

Am să pun la vot al doilea amendament al domnului Țurlea, pe care vi-l citesc: "Monitorul Oficial se publică în limba română și în limbile minorităților naționale reprezentate în Parlament".

Cine este pentru acest amendament al domnului Țurlea? Vă rog să numărați. 23 de voturi pentru, insuficiente pentru adoptare.

Supun acum votului dumneavoastră varianta inițiatorilor, variantă acceptată și de către comisia sesizată în fond.

Cine este pentru acest text? Vă rog să numărați. Trebuie să numărăm, ca să fie lucrurile foarte clare. 163 de voturi pentru.

Împotrivă? Vă rog să numărați. 22 de voturi împotrivă.

Abțineri? 15 abțineri.

Rezultatul votului este următorul: 163 de voturi pentru, 22 împotrivă și 15 abțineri.

Cu majoritate de voturi textul art. 18 a fost adoptat, în varianta inițiatorilor.

Stimați colegi,

În acest moment putem să supunem votului proiectul de lege în ansamblu, inițiativa legislativă, referitoare la organizarea Monitorului Oficial.

Așa că supun votului dumneavoastră acest text în ansamblu, proiectul de lege în ansamblu.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 175 de voturi pentru.

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? 19 abțineri.

Cu 175 de voturi pentru, 1 vot împotrivă și 19 abțineri proiectul de lege a fost adoptat.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 5 decembrie 2021, 16:18
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro