Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 8, 1998
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1998 > 08-09-1998 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 8, 1998

6. Adoptarea propunerii legislative pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr.3/1977, privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială.

Domnul Adrian Năstase:

Următorul punct pe ordinea de zi, vă rog. E vorba de propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr.3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială

Dau cuvântul inițiatorului. Domnul deputat Kerekes.

Domnul Kerekes Karoly:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Această inițiativă legislativă la care este coautor și domnul deputat Dumitru Buzatu de la Grupul parlamentar al PDSR, promovează o noutate în domeniul reglementărilor de pensii propunând neacordarea pensiei de urmaș pentru persoana care a cauzat moartea susținătorului său de pe urma căruia decurge dreptul la pensie. Ideea mi-a fost sugerată de art.655 din Codul civil care prevede următoarele: "Este nedemn de a succede și prin urmare exclus de la succesiune condamnatul care a omorât sau a încercat să omoare pe defunct".

Pentru identitate de rațiune am propus ca pensia de urmaș să nu se acorde persoanei condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârșirea infracțiunii de omor, tentativă de omor sau lovituri cauzatoare de moarte asupra susținătorului de pe urma căruia decurge dreptul de pensie. Deși dreptul la pensie este un drept constituțional, exercițiul acestuia poate fi restrâns în cazurile prevăzute de art.49 din Constituția României. Un astfel de caz de restrângere este apărarea moralei publice. Neacordarea pensiei de urmaș pentru persoana care i-a cauzat moartea susținătorului său, de pe urma căruia decurge dreptul la pensie, este fără îndoială o măsură de apărare a moralei publice.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Are cuvântul, în continuare, domnul deputat Valentin Iliescu, președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială, pentru a prezenta raportul comisiei.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Valentin Adrian-Iliescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru muncă și protecție socială, în ședința din 4 iulie, a luat în dezbatere inițiativa domnului deputat Kerekes cu care a fost de acord, singurele modificări survenite în raportul comisiei nefiind pe fondul inițiativei colegului nostru, ci aș spune, în primul rând, de natură tehnică legislativă.

Având în vedere avizele favorabile pe care comisia le-a primit din partea comisiei juridice și a consiliului legislativ, inclusiv, susținerea din partea reprezentanților executivului, respectiv, a Ministerului Muncii, comisia vă propune dezbaterea și adoptarea raportului prezentat de Comisia de muncă.

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Kerekes.

Domnul Kerekes Karoly:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

O singură completare, mai bine zis, o precizare. Aș vrea să precizez că acest principiu se regăsește și în proiectul de Lege nr.80/1992, adică proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.80/1992 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor. Proiectul de lege care a fost adoptat de către noi în sesiunea de primăvară și tot așa, săptămâna trecută, și de către Senat.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Începem dezbaterea proiectului de lege. Dacă dorește cineva să ia cuvântul la dezbaterile generale. Este vorba de o lege organică, de aceea vă rog să aveți grijă și liderii grupurilor să invite în sală toți colegii, pentru ca votul final să poată să fie exprimat în condiții regulamentare.

Dacă dorește cineva să participe la dezbaterile generale? Dacă nu trecem la dezbaterile pe articole.

Titlul legii. Vă rog să observați modificarea propusă de către comisie. Inițiatorul este de acord cu această modificare? Da.

Supun votului amendamentul comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate. Titlul legii a fost adoptat.

Art.unic este, de asemenea, modificat de către comisie. Inițiatorii sunt de acord cu formularea amendamentului? Da. În aceste condiții, supun votului dumneavoastră articolul unic în varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă propun să exprimăm votul final al acestei legi la 11,30 împreună cu celelalte legi care vor mai fi votate la acel moment. Este vorba de un proiect de lege care a rămas de ieri, la care vom mai adăuga și alte texte în discuție astăzi.

................................................

Domnul Adrian Năstase:

................................................

Stimați colegi,

Vă propun să votăm, fiind vorba de o lege cu caracter organic, propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 3/1977, cea pe care am adoptat-o mai înainte, la inițiativa colegilor noștri Kerekes și Buzatu.

Supun votului dumneavoastră propunerea legislativă în ansamblu, fiind vorba de o lege organică.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 190 de voturi pentru.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere... Nu, nu a fost abținere, ci numai inerție.

Cu 190 de voturi pentru, proiectul de lege a fost adoptat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 6 december 2021, 4:38
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro