You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1998 > 08-09-1998

Sittings of the Chamber of Deputies of September 8, 1998

7. Adoptarea proiectului de Lege pentru completarea Anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie.

Domnul Adrian Năstase:

................................................

Următorul punct pe ordinea de zi este proiectul de Lege pentru completarea Anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie.

Dacă este cineva prezent din partea inițiatorului?

Vă rog să luați cuvântul.

Domnul Lany Szabolcs:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Din partea Ministerului Industriei și Comerțului, mă numesc... și sunt secretar de stat.

Solicitarea se referă la un art.unic privind introducerea în Ordonanța Guvernului nr.20 privind activitatea în metrologie a unei unități de măsură, respectiv piciorul. Unitățile de măsură folosite în aviația internațională sunt reglementate prin prevederile Anexei nr.5 la Convenția aviației civile internaționale de la Chicago - unități de măsură. Recomandarea a IV-a a actului final al convenției recunoaște sistemul metric ca fiind sistemul principal de unități de măsură pentru navigația aeriană, cu excepția situațiilor în care acest lucru este indezirabil sau impracticabil.

Ediția a IV-a a Anexei nr.5 specifică utilizarea sistemului ISO de unități de măsură pentru navigația aeriană, dar permite și realizarea unor alte unități de măsură, unele în mod permanent, altele numai temporar. Printre unitățile de măsură utilizabile temporar sunt specificate: piciorul pentru măsurarea distanțelor, respectiv înălțimilor, și piciorul pe minut pentru măsurarea vitezelor.

Situația în România, conform legislației române, respectiv Ordonanța Guvernului nr. 90/1992 privind activitatea de metrologie, modificată și aprobată prin Legea nr.11/1994 în toate domeniile de activitate din țara noastră trebuie să se utilizeze unități de măsură legale, stabilite prin același act normativ. În Anexa nr.1 la Ordonanța Guvernului nr. 20, prin care sunt enumerate unitățile de măsuri legale în România la Cap.II, III, - unități menținute temporar împreună cu sistemul internațional - figurează pentru a fi folosite, în continuare, în domeniul aeronautic următoarele: mila marină și nodul care, prin urmare, sunt unități de măsură legale. Unitatea de măsură propusă care nu figurează în lista unităților de măsură legale este piciorul.

În conformitate cu reglementările internaționale în domeniul aviației civile, piciorul este folosit pentru măsurarea următoarelor mărimi: pentru altitudini, înălțimi, cote și niveluri, alături de metru, respectiv pentru viteza verticală picior/minut, alături de metru/secundă. Se constată folosirea în paralel a două unități de măsură pentru distanțe verticale: metrul, sub înălțimea de tranziție și piciorul, deasupra nivelului de tranziție. Această situație se datorează condițiilor istorice și dotării flotilei românești, în special cu avioane de proveniență sovietică înainte de 1989. În ultimii ani, situația s-a schimbat în mod radical în aviația civilă din România prin dotarea companiilor românești cu avioane preponderent de fabricație occidentală. Sub aspect tehnic piciorul și mila nautică sunt unități de măsură mai adecvate decât metrul și kilometrul, pentru măsurarea distanțelor verticale și, respectiv, orizontale, folosite în navigația aeriană, ținând cont de echipamentele pereche bord-sol existente.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc. Dacă se poate, mai succint. Am înțeles rațiunea pentru modificare...

Domnul Lany Szabolcs:

În concluzie, dacă îmi permiteți, să solicităm aprobarea introducerii acestui supliment, respectiv a unității de măsură - piciorul.

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc foarte mult. Raportul comisiei.

Domnul Dan Ioan Popescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Deoarece profesorul Lany Szabolcs a făcut o expunere dezvoltată a necesității acestei modificări în raportul comisiei, noi susținem utilitatea aprobării proiectului de lege, în forma prezentată de către inițiatori.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Da.

Domnul deputat Leonăchescu.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Problema sistemelor de unități de măsură este foarte veche, de când lumea și va dăinui în continuare. Noi lucrăm deja, ne-am orientat către Sistemul Internațional de Unități de Măsură, trecând prin etapele acelea dure de trecere de la unitățile de măsură arhaice românești la acestea moderne care au câștigat, sistemul acesta și unitățile acestea, întreaga planetă.

Eforturi disperate fac țările anglo-saxone de a asimila Sistemul Internațional de Unități de Măsură și întreaga lor literatură este oglinda acestui efort. Cărțile universitare sunt redactate în ambele sisteme de unități de măsură. Eu nu înțeleg de ce este nevoie de un asemenea proiect de lege, ca noi să creăm breșe în sistemul nostru internațional, adoptând unități de măsură deja perimate în țările anglo-saxone, pentru că există un echipament cu asemenea instrumente de măsură. Și noi avem manometre, în atmosfere. Am trecut la bari, pentru presiuni. De ce să nu facă constructorii de nave efortul de a le proiecta, executa și dota cu instrumente de măsură în sistemul internațional ?!.

Dați-mi voie să exprim punctul de vedere al deputaților Partidului România Mare, că suntem împotriva unui asemena sistem paralel, incipient, dacă vreți, de introducere, de legiferare la noi.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Da. Punctul de vedere al inițiatorului. Dacă vreți să răspundeți la aceste observații?

Domnul Lany Szabolcs:

Domnule președinte,

Stimate doamne și domni deputați,

Unitatea de măsură - piciorul - ....

Domnul Adrian Năstase:

Vă rog să ridicați puțin microfoanele ca să se audă foarte bine ce spuneți.

Domnul Lany Szabolcs:

Într-adevăr, este vorba de o unitate de măsură care este veche și care are o utilizare tradițională. Problema pentru care se cere adoptarea acestei unități, de fapt, Ministerul Transporturilor cere aceasta, este aceea de a asigura o siguranță în zbor, pentru a nu avea probleme în ceea ce privește corelarea cu unitățile de măsură diferite. Respectiv cunoașterea acestei unități de măsură și folosirea unității de măsură - piciorul - în aeronautică, se consideră că este un element de siguranță a zborului.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Leonăchescu.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Stimați colegi,

Problema unităților de măsură nu este a unui singur minister, a Ministerului Transporturilor, sau numai a unui singur departament, Departamentul aviației, din acest minister. Problema aparține de stat.

Deci, ar trebui să consultăm în această problemă Institutul de Metrologie, să-și dea avizul dacă acceptă apariția, pe această cale, la solicitarea unui minister, a unui alt sistem de unități de măsură, paralel. Că de la introducerea piciorului derivă: picior pe secundă, picior pe secundă la pătrat, pentru viteză, accelerație etc. rezultă alte unități de măsură, derivate. Argumentul nu rezistă.

Domnul Adrian Năstase:

Punctul de vedere al comisiei.

Domnul Dan Ioan Popescu:

Domnule președinte,

Noi credem, în continuare, că este util acest paralelism. De altfel, este prevăzut și într-o serie de prevederi ale unor acte cu caracter internațional, și eu am în față prevederile documentelor Organizației Aviației Civile Internaționale, iar pentru o corelare între diversele țări, mi se pare corectă mențiunea pe care inițiatorul a făcut-o.

Domnul Adrian Năstase:

Punctul de vedere al inițiatorului. Dacă mai aveți ceva de adăugat?

Deci, reprezentantul Institutului de Metrologie. Aveți cuvântul.

Domnul Dan Stoichițoiu:

De la Biroul Român de Metrologie legală, care de fapt este inițiatorul Legii metrologiei, Ordonanța nr. 20.

Stimate domnule președinte,

Stimați deputați,

Bineînțeles că domnul deputat are dreptate, în sensul că România este membră fondatoare și semnatară a Convenției metrului și noi am semnat că ne aliniem la Sistemul internațional de unități de măsură, care este prevăzut în lege, dar, în paralel, se practică și folosirea de unități de măsură tolerate.

Bineînțeles că Ministerul Transporturilor poate folosi piciorul pentru măsurarea altitudinii, ca unitate paralelă cu cea prevăzută prin lege. De fapt, toți călătorim cu avionul, dumneavoastră ați văzut pe ecrane că apare simultan, adică alternativ, și transmiterea cotelor în metri și după aceea în feet, în picioare și așa mai departe.

Deci, problema este că, într-adevăr, ar părea paradoxal să introducem o unitate de măsură care nu face parte din Sistemul internațional de unități de măsură, dar la punctul 2.3 din Anexa unităților de măsură mai apar și alte unități menținute temporar, împreună cu sistemul interanțional, cum ar fi mila, arul, hectarul și așa mai departe.

Deci, se poate introduce și piciorul alături de acestea sau, foarte bine, nu se poate intruduce. Este o decizie pe care dumneavoastră o puteți lua prin vot. Eu vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Întâi titlul legii. Dacă sunt observații? Dacă nu, supun votului dumneavoastră titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Două voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu două voturi împotrivă și o abținere, titlul legii a fost adoptat.

Articolul unic. Dacă sunt observații? Dacă nu, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 8 voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu 8 voturi împotrivă articolul unic a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 8 voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu 8 voturi împotrivă proiectul de lege a fost adoptat.

Vă mulțumesc.