Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1999 > 28-12-1999

Ședința Camerei Deputaților din 28 decembrie 1999

  1. Intervenții ale domnilor deputați:
  1.3 Lazăr Lădariu - apel la reconciliere și credință cu ocazia marelui praznic al creștinătății - nașterea Domnului Isus Hristos;

Domnul Andrei-Ioan Chiliman:

Domnul deputat Lazăr Lădariu.

Se pregătește domnul deputat Vasile Mândroviceanu.

Domnul Lazăr Lădariu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Sub aripa îngerului venind pe cerul strălucitor, înfățișat păstorilor pentru vestea cea minunată, la ferești cu flori domnești, am întâmpinat și am petrecut, un întreg popor românesc, marele praznic al creștinătății – nașterea Domnului nostru Iisus Hristos.

Lumina Bethleemului sufletelor, ca de fiecare dată, la sfârșit de decembrie, ne-a adus vestea bucuriei mari a celui care, cum din bătrâni se povestește, "niciodată n-a lipsit".

Peste trei zile și trei nopți, între hotarele românești ale bimilenarei existențe, vom întoarce ultima filă din calendarul anului 1999 și vom păși pragul celui cu numărul 2000. Dacă într-adevăr dorim triumful adevărului privind în urmă pentru a avea curajul necesar să pășim înainte, pe răbojul împlinirii vremii unui an, cu gândul dus la sfârșitul viitor de secol și de mileniu, vom vedea poate mai mult ca oricând omenirea așezată prin versetul lui Isaia "în latura și umbra morții".

Printre noi s-au aflat și Toma necredinciosul și Iuda Iscarioteanul și mitul lui Sisif și lăcomia și ura și înstrăinarea și robia păcatului și patimile lumești și violența și crima și dezbinarea românilor. Ochiul trist al țării a plâns și din vina noastră care uneori am pus biliardul politic mai presus de interesele țării. Prinși în gâlceava neînțeleaptă cu lumea, s-a uitat de multe ori de sufletul pârjolit al confraților de suferință și răbdare și ne-am trezit unii nici mai frumoși, nici mai înțelepți, nici mai bogați. Sub semnul timpului, ne dorim o lume înnoită și transfigurată de redescoperirea virtuților neamului, de dragostea față de glia străbună, de valorile moralei creștine și tradiționale.

Printre copacii înfloriți de albul zăpezilor, acolo în râvnita nirvană românească, cu tremur de brazi înalți, sub pleoapa văzduhului, în dangăt de clopot și în urările colindătorilor, din Bucovina până în Banat, din Dobrogea până în Maramureș, în realitatea ieșirii țării la liman, uniți în credință și în nădejde, cu inimile credincioase să așezăm smerenia, soarele speranței, demnitatea și libertatea umană, gândul cel bun spre binele țării, una înainte de toate, pe care niciodată n-o dorim s-o vedem sub forma unei lacrimi.

Fie ca aici, la poarta de răsărit, anul care vine să fie bogat în bucurii și în satisfacții, să fie pe pământ pace, între oameni bunăvoire, să ne îndreptăm gândul la cei mai triști ca noi, la bolnavi, la copiii străzii, la cei în suferință, lipsiți de nădejde și de căldură sufletească. Și "sănătate, că-i mai bună decât toate", spune românul. "Cele rele să se spele, cele bune să se adune", sub tradiționala urare strămoșească, inspirat îmbunătățită la cifra atât de rotundă de un coleg gazetar: "De 2000 de ori "La mulți ani!"

Vă mulțumesc.