Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 28, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2021
25-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 28-12-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 28, 1999

2. Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

O să rog liderii de grupuri să dispună măsurile necesare pentru aducerea în sală a colegilor deputați. Rog, de asemenea, secretarii de ședință să vină în sală.

Rog liderii de grupuri să dispună măsurile pentru aducerea colegilor în sală. În momentul de față nu o să putem începe ședința.

Doamnelor și domnilor deputați, trecem la partea a doua a ședinței noastre. Vă anunț că din totalul celor 343 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări 276, 67 fiind absenți. Din aceștia 42 participă la alte acțiuni parlamentare. Cei 42 sunt: 11 membri ai Guvernului, 24 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină și imunități, 7 membri ai Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, în total 42. Cvorumul prevăzut de art. 128 din Regulamentul nostru este întrunit. Cvorumul de lucru este de 172 minus 42, 130.

Intrăm în ordinea de zi și urmează să luăm în dezbatere inițiativele legislative înscrise pe aceasta, după ce vă informez asupra unei inițiative legislative înregistrată la Camera Deputaților și care dintr-o eroare nu a fost citită ieri, propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 74/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și altor impozite indirecte, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/1998, inițiată de un număr de 7 deputați P.D.S.R.

S-a solicitat în momentul în care a fost depusă această inițiativă legislativă procedura de urgență, de către liderul Grupului parlamentar P.D.S.R.

Cine susține, ca lider de grup, din partea P.D.S.R.-ului, procedura de urgență? Sunteți inițiatori? Domnul deputat Ianculescu.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Această inițiativă legislativă a fost inițiată pentru a reglementa regimul accizelor și altor impozite indirecte, survenite în ultima perioadă, care au suferit modificări pe parcurs, la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/1997.

Această inconsecvență normativă, de modificare și de completare a acestei Ordonanței nr. 82/1997 a produs consecințe negative directe asupra persoanelor juridice implicate în aplicarea unora dintre normele modificate în mod repetat.

Un astfel de caz este poziția oscilantă și ambiguă creată de Executiv, prin modificarea unor prevederi tranzitorii din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/1998 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și altor impozite indirecte, ordonanță ce a fost aprobată cu modificări, prin Legea nr. 148/1999. Observați ce acte normative numeroase, privind aceeași problemă, care într-adevăr, duce, în final, la un haos legislativ, în loc să ducă la o claritate în domeniul legislativ în această problemă.

Semnalăm că Parlamentul, cu ocazia aprobării respectivei ordonanțe, a introdus o măsură tranzitorie, valabilă numai pentru anul fiscal 1999, prin care s-a permis agenților economici, producători interni, importatori, comercianți în sistem en-gros și en detail de produse supuse autorizării speciale, care au depus cereri și documentația necesară pentru eliberarea autorizației până la 31 martie 1999, să utilizeze documentele fiscale valabile înainte de intrarea în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, respectiv Ordonanța nr. 50/1998.

Introducerea acestei prevederi, pe deplin rațională, a avut în vedere necesitatea creării condițiilor normale de aplicare a respectivei ordonanțe, respectiv elaborarea, tipărirea și distribuția în teritoriu a formularisticii oficiale, necesare autorizării speciale a agenților economici care produc, importă sau comercializează alcool ori produse alcoolice și, totodată, pentru a evita subiectivismul în aplicarea sancțiunilor contravenționale deosebit de drastice.

La numai o lună după aprobarea acestei ordonanțe Executivul, printr-o altă ordonanță, și anume, nr. 74/1999 a procedat la abrogarea respectivei norme, transformând aprioric agenții economici care activează în acest domeniu în contravenienți.

În acest context, este de menționat că marea majoritate a agenților economici, de bună-credință, au fost transformați în contravenienți, datorită culpei exclusive a administrației, care nu a elaborat și pus în circulație formularele tipizate în termeni utili, respectiv până la 30 august 1999.

De asemenea, semnalăm faptul că abordarea Executivului constituie o înfrângere a principiului constituțional de la art. 15, alin. 2, care prevede că: "Legea poate dispune numai pentru viitor", or înlăturarea beneficiului facilității respective ar avea semnificația înlăturării retroactive a unor efecte legal recunoscute.

În atare situație, pentru ca prevederea de la art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 74/1999 să aibă suport constituțional, ar fi trebuit cel puțin să prevadă și regimul efectelor înlăturării facilității respective.

De asemenea, nu trebuie să pierdem din vedere că această situație atipică, generată de alternanța normativă între actele Parlamentului și Executiv, poate genera și anumite percepții negative ale mediului de afaceri din România.

Pentru a soluționa această situație, se propune înlăturarea normei de abrogare și revenirea la sistemul tranzitoriu stabilit de Legea nr. 148/1999, deoarece, abrogarea intempestivă survenită prin art. 2 din Ordonanța nr. 74/1999 a transformat o facilitate logică și corectă într-un temei de sancționare apriorică a tuturor agenților economici, care până la data apariției respectivei ordonanțe, deci la 30 august 1999 nu obținuseră autorizațiile, așa cum v-am spus, datorită lipsei formularelor tipizate.

De asemenea, soluția legislativă, preconizată de acest proiect de lege, vizează și introducerea unei modalități corespunzătoare de înlăturare a efectelor economice, cauzate de abrogarea respectivei facilități, respectiv prin revocarea administrativă, la cererea expresă a agentului economic implicat, a actelor de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor administrative. Această măsură este circumstanțiată, însă, de o anumită limită temporară, pentru a nu crea o instabilitate pronunțată a raporturilor juridice.

Totodată, inițiativa noastră legislativă introduce în ecuația reglementării a posibilității constatării unui eventual refuz, în scopul protejării agenților economici de bună credință, de eventualele abuzuri ale instituțiilor statului, care – repetăm – poartă întreaga responsabilitate pentru crearea acestor situații aberante, din punct de vedere normativ.

De aceea, pentru a elimina aceste situații aberante, supunem Camerei Deputaților să aprobe ca acest proiect de lege să fie aprobat în procedură de urgență, deoarece toți agenții economici nu au nici o vină și ei suferă sancțiunile care decurg din ordonanțele date în această direcție.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Onorați colegi, pentru această propunere legislativă, inițiată de un număr de 7 deputați P.D.S.R., Grupul parlamentar P.D.S.R. a cerut procedura de urgență, pe care v-o supun spre aprobare.

Voturi pentru? 53. Este insuficient. La cvorumul de lucru de 130, 53 nu este jumătate din 130, minim, să zic.

Urmează ca această propunere să ia avizele necesare, urmând ca, ulterior, să fie sesizatele comisiile permanente, în fond, Comisia pentru buget, finanțe, bănci și pentru aviz Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Informez liderii de grupuri că la ora 11,30 sunt programate cinci voturi finale. Unul dintre ele nu se poate da, pentru că sunt niște chestiuni procedurale nerezolvate, sunt, însă, două propuneri legislative, un raport de mediere și un proiect de lege, din care până în prezent trei au caracter de legi organice, care trebuie supuse aprobării și rugămintea mea este să dispună liderii de grupuri măsurile necesare pentru aducerea la ora 11,30 și asigurarea jumătății plus unu, minimei necesare aprobării acestor legi.

................................................

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Până atunci, vă informez că la Biroul permanent al Camerei Deputaților a fost înregistrată inițiativa legislativă constând din proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă, adoptat de Senat în ședința din 14 decembrie 1999.

Cu acest proiect de lege a fost sesizată, în vederea avizării, în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 9 december 2021, 13:23
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro