Plen
Ședința Camerei Deputaților din 28 decembrie 1999
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
18-10-2021
13-10-2021
12-10-2021
11-10-2021
05-10-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1999 > 28-12-1999 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 28 decembrie 1999

4. Dezbaterea proiectului de Lege privind asistența socială a persoanelor vârstnice.
 
consultă fișa PL nr. 343/1999

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Continuăm cu proiectul de Lege privind asistența socială a persoanelor vârstnice, o lege organică.

Din partea inițiatorului, dacă dorește cineva să prezinte?

Aveți cuvântul.

Domnul Florin Pașa:

Mă numesc Florin Pașa și sunt directorul Direcției de asistență socială din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă informez că schimbările produse în...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vorbiți în microfoane! Trageți în jos, să se audă!

Domnul Florin Pașa:

...au determinat accentuarea stării de dependență a persoanelor vârstnice, astfel încât în perioada actuală, asistența socială a persoanelor vârstnice constituie în România o necesitate obiectivă și deosebit de stringentă.

Proiectul de lege propus are în vedere că persoanele vârstnice au dreptul de a alege liber modul de viață decentă, într-un anumit mediu, garantarea condițiilor în vederea respectării tradițiilor regionale, culturii, religiei, pregătirii profesionale și a vieții private individuale, amenajarea locuinței în raport cu starea și nevoile socio-medicale, asigurarea accesului la facilitățile reglementate prin actele normative și informarea asupra modului în care se poate beneficia de aceste drepturi. Proiectul este structurat în cinci capitole, care reglementează, în principal, situațiile în care perioada vârstnică beneficiază de servicii și prestații sociale: evaluarea situației persoanei vârstnice care necesită asistență socială, pe baza unei grile naționale de evaluare a nevoilor acesteia; serviciile comunitare de îngrijire a persoanei vârstnice, modul de organizare și acordare a acestora la domiciliul persoanei sau în cămine specializate; acreditarea și salarizarea persoanelor desemnate să acorde îngrijire persoanelor vârstnice la domiciliu; colaborarea administrației publice locale cu organizațiile neguvernamentale, în vedere dezvoltării și diversificării serviciilor sociale, în raport de nevoile persoanelor vârstnice, în cadrul comunităților și, bineînțeles, finanțarea asistenței sociale pentru persoanele vârstnice.

Apreciem că proiectul de lege va elimina dezideratele nerezolvate de sistemul actual, și anume, eliminarea incoerenței în organizarea și funcționarea sistemului actual privind asistența socială a persoanelor vârstnice, îngrijirea cu prioritate a persoanelor vârstnice, în primul rând la domiciliul acestora și în cămine, numai după utilizarea celorlalte forme de asistență socială, dezvoltarea și diversificarea formelor de asistență socială pentru persoanele vârstnice, în concordanță cu nevoile reale ale acestora, implicarea autorității publice locale, în situația în care persoana vârstnică încheie cu persoane fizice acte juridice de înstrăinare a unor bunuri personale, în schimbul îngrijirii și întreținerii sale.

Apreciem că legea va reglementa situația persoanelor cu nevoi speciale și va contribui la aplicarea de măsuri concrete, prin valorificarea bătrâneții și prevenirea oricăror tendințe de marginalizare pe criterii de vârstă, aspecte pentru care o susținem în forma discutată cu comisia de specialitate a Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Din partea comisiei sesizate în fond, îi dau cuvântul domnului deputat Leon Pop, președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială.

Aveți cuvântul.

Domnul Leon Petru Pop:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este în discuție o inițiativă legislativă a Guvernului României care a trecut prin Senat, este vorba de o lege organică, are avizele necesare, prevăzute de procedurile parlamentare. Legea pune accentul pe atragerea societății civile în rezolvarea problemelor oamenilor în vârstă, a familiilor, degrevând în mod parțial activitatea și contribuția statului la aceasta.

În acest sens, noi am analizat legea și prezentăm raportul favorabil, de discutare a ei - încă o dată spun - în regim de lege organică și în procedură obișnuită.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Intervenții la titlul legii. Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Capitolului I. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 1, textul inițiatorului. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 2, textul inițiatorului. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 3, la nr. curent 1 din raport. Intervenții?

Domnule deputat Acsinte Gaspar, vă rog, aveți cuvântul.

Suntem la nr. curent 1 din raportul comisiei.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Pun în discuția inițiatorului și a comisiei următoarea problemă. Și am în vedere, pentru a putea utiliza sau mai bine spus a utiliza aceeași terminologie, în legătură cu sintagma "ieșirea la pensie".

Deci, art. 3 alin. 1 spune: "Beneficiază de prevederile prezentei legi persoana care îndeplinește condiția de vârstă pentru ieșirea la pensie".

Vreau să vă spun că legislația anterioară, cel puțin, și nu îmi dau seama dacă și în legea care a fost adoptată cu privire la regimul pensiilor, se vorbește de "ieșire la pensie" sau de "înscriere la pensie". Însă, cred că corect este "înscrierea la pensie" și nu "ieșirea", pentru că cel care urmează să beneficieze de pensie face o cerere, își formează un dosar și pe baza acestei înscrieri se dă decizia de pensionare.

Deci, propun ca în locul sintagmei "ieșirea la pensie", bineînțeles, cu condiția verificării de către comisie și inițiator, să fie introdusă sintagma "înscrierea la pensie".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doresc să știu punctul de vedere al ministerului, ca inițiator, privind terminologia corectă și corelarea cu legislația în vigoare.

Aveți cuvântul.

Domnul Florin Pașa:

În principiu nu avem nimic împotrivă cu înlocuirea termenului, dar noi ne-am gândit că "ieșirea" reprezintă faptul că persoana respectivă iese din viața activă.

Deci, "înscrierea" înseamnă cererea depusă și nu imediat după depunerea cererii are loc ieșirea la pensie.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Punctul de vedere al comisiei? Vă rog, de la microfon, dacă se poate! Mă scuzați că vă chinui! Domnul deputat Leon Pop. Aveți cuvântul.

Domnul Leon Petru Pop:

Rămânem pe formula adoptată în comisie: "ieșirea la pensie".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, comisia își menține punctul de vedere.

Aveți cuvântul.

Domnul Leon Petru Pop:

Nu în mod obligatoriu cel care se înscrie la pensie devine și pensionar!

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Citiți textul din lege: "Îndeplinește condițiile de vârstă pentru a ieși la pensie"! Deci, apare aici cuvântul "pentru".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă rog. Aveți cuvântul.

Domnul Kerekes Karoly:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este interesantă propunerea făcută de domnul deputat Gaspar, dar am impresia că este una să fie cineva înscris la pensie și alta să fie ieșit la pensie. Eu aș propune altă variantă, dacă acceptați: "Persoana pensionată, care se găsește în următoarele situații:..." pe care le înșiră articolul respectiv.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul? Deci, s-a făcut o propunere ca, în loc de: "Persoana care îndeplinește condiția de vârstă pentru ieșirea la pensie" sau "pentru înscrierea la pensie", să se spună: "Persoana pensionată, care se găsește într-una din următoarele situații:..."

Domnul Florin Pașa:

Această propunere acoperă o plajă foarte mare de persoane, deoarece oricine se poate pensiona, potrivit Legii pensiilor, cu mult înainte de vârsta prevăzută de lege, fie medical, fie datorită altor cauze. Și înseamnă că numărul persoanelor care vor beneficia de prevederile acestei legi va fi foarte mare.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Acsinte Gaspar și, pe urmă, comisia. Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Îi rog pe membrii comisiei să citească textul cu atenție: "Beneficiază de prevederile prezentei legi persoana care îndeplinește condiția de vârstă pentru ieșirea la pensie"! Deci, este o condiție prealabilă, persoana care îndeplinește condiția de vârstă pentru a se înscrie la pensie, nu este vorba de una care a fost pensionar, ci de cea care îndeplinește condiția de vârstă și se află în următoarele situații...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doamna deputată Puwak.

Comisia o să-și spună la sfârșit punctul de vedere.

Aveți cuvântul.

Doamna Hildegard Carola Puwak:

Mulțumesc, domnule președinte.

Noi discutăm un proiect de lege care are în vedere asistența socială a persoanelor vârstnice, deci, avem o limită de vârstă, de obicei, legată de documentele pe care le discutăm. Și atunci, eu v-aș propune, în locul formulărilor pe care le-ați auzit: "Persoanele care s-au retras definitiv din viața activă". Aici nu mai avem nici o speculație, că e pensionat, că nu e, că sunt mulți...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă mai dorește cineva să intervină? Nu.

Am să-i dau cuvântul domnului deputat Leon Pop, președintele comisiei, pentru a prezenta punctul de vedere al acesteia.

Domnul Leon Petru Pop:

Comisia agreează punctul de vedere al doamnei deputat Puwak. În consecință, propunem să fie introdus în lege. Mulțumim.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Cum să sune textul? Vă rog, dacă se poate, să citiți textul corect, ca să rămână în stenogramă și să nu apară încurcături ulterioare. Doamna deputat Puwak.

Doamna Hildegard Carola Puwak:

"Beneficiază de prevederile prezentei legi persoanele care s-au retras definitiv din viața activă și se găsesc într-una din următoarele situații:..."

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Îi dau cuvântul domnului deputat Leon Pop, din partea comisiei.

Domnul Leon Petru Pop:

Reanalizând textul, consider că este mai bună formularea: "Beneficiază de prevederile prezentei legi persoanele pensionate care s-au retras definitiv din viața activă." Pentru că se pot retrage din viața activă și alte persoane, nu numai cele care sunt pensionate.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Nu sună foarte corect..., nu știu... Trebuie totuși să găsim o soluție pentru preambulul acesta. Doamna deputat Puwak.

Doamna Hildegard Carola Puwak:

Cred că nu este necesar să adăugăm "pensionate", pentru că vorbim de vârstnici. Deci, este clar că vârstnicii, conform tuturor statisticilor, se califică de la o anumită vârstă și nu are rost acest cuvânt.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doamnă, fac și eu o intervenție. Să știți că și mie copiii mei îmi spun că sunt foarte vârstnic, așa că să știți că s-ar putea să apară anumite interpretări. Trebuie precizate limitele de vârstă.

Doamna Hildegard Carola Puwak:

Domnule președinte,

În statistica Organizației Națiunilor Unite, în studiile de demografie, populație vârstnică înseamnă de la 65 de ani în sus. Deci, noi discutăm despre o asistență socială a persoanelor vârstnice, vrem să ajutăm și persoanele care nu au nici un fel de susținere materială și avem dreptul să spunem: "vârstnici care s-au retras din viața activ, în următoarele condiții". Chiar dacă această limită de vârstă este corelată, în cazul legii noastre, cu limita vârstei de pensionare.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, numai că nu apare nicăieri definită această noțiune de "vârstnic", și acest lucru trebuie făcut. Într-adevăr, atunci fraza ar avea coerență.

Domnul deputat Acsinte Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Să dăm posibilitatea ca într-o scurtă pauză, după ce dezbatem, comisia, totuși, să deceleze o soluție... Pentru că vedeți că s-au exprimat aici patru puncte de vedere și cred că nu e bine să adoptăm o soluție așa, în grabă. Mai bine ca, totuși, să aibă posibilitatea comisia să discute și cu cei care au propus...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Eu o să las la latitudinea comisiei să se întrunească pentru a reanaliza textul, eventual, a introduce definiția persoanei vârstnice, pentru că, atunci, nu mai e nevoie de tot preambulul acesta atât de complicat, și, împreună cu cei care au făcut amendamente, să găsească o soluție.

Până atunci, mergem mai departe și o să revenim după aceea.

Titlul Cap. II. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii 1. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 4, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 5, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 6, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea 1, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii 2. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 7, la nr. crt. 2 din raport. O să rog, din partea comisiei, să intervină cineva, pentru că se pare că mai există un amendament. La care alineat?

Domnul Teodor Stanca:

La alin. 2, o îmbunătățire a textului.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Atunci, să discutăm mai întâi alin. 1. Dacă mai sunt intervenții, la nr. crt. 2 din raport, referitor la art. 7? Cu excepția faptului că, în text, literele apar d), e) și f) și, de fapt, trebuie să fie a), b) și c).

Deci, la alin. 1, voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin. 2, aveți cuvântul.

Domnul Teodor Stanca:

De la data când a trecut textul prin Senat și până acum, se constată că au avut loc o serie de reorganizări în cadrul direcțiilor de asistență socială, și anume: "oficiul de asistență socială" are titulatura de "direcție socială", iar "direcția de muncă și protecție socială județeană" are denumirea corectă de "direcție generală de muncă și protecție socială".

De asemenea, tot la acest alineat, în loc de: "prin consultarea și a medicului psihiatru", cerem să se introducă: "prin consultarea și a medicului specialist". Pentru că nu este vorba numai de probleme psihiatrice, ci și de alte boli care pot să fie luate în seamă.

Prin urmare, atunci, textul alin. 2 are următoarea formulare: "În situația în care starea de sănătate a persoanei vârstnice nu permite obținerea consimțământului acesteia, pentru acordarea îngrijirilor prevăzute la alin. 1, decizia se ia de către serviciul social al consiliului local sau de către direcția de asistență socială din cadrul direcțiilor generale de muncă și protecție socială județene și a municipiului București, pe baza anchetei sociale și a recomandărilor medicale făcute de medicul de familie, prin consultarea și a medicului specialist, cu acceptul rudelor de gradul I ale persoanei respective sau, în lipsa acestora, cu acceptul unui alt membru de familie." Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă sunt alte intervenții? Domnul deputat Naidin și domnul deputat Acsinte Gaspar.

Domnul Petre Naidin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu vreau să despic firul în mai multe părți decât patru și îi cer inițiatorului să fie atent și la o anumită situație de fapt, în care, să spunem, nu mai există aceste rude - fie de gradul I, fie un alt membru de familie - sau sunt, și trebuie să-i căutăm prin România, o variantă; 2. dacă aceștia, de bună credință sau de rea credință, nu doresc să-și dea acceptul, și persoana vârstnică a rămas în aceeași situație? și 3. dacă nu ar fi corect să luăm în cosiderare și acceptul a doi vecini.

Dorind această clarificare din partea inițiatorului, urmăresc cu interes.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Acsinte Gaspar.

Rugămintea mea este ca toți cei care mai doresc să intervină la acest alin. 2 al art. 7 să se pregătească, dacă e cazul, să le dau cuvântul.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Mă refer numai la amendamentul pe care l-a făcut domnul deputat membru al Comisiei pentru muncă și protecție socială, în sensul că eu consider că trebuie să rămână în text "medicul psihiatru", și nicidecum să băgăm "medicul specialist", pentru că constatarea imposibilității de a obține consimțământul și lipsa consimțământului este rezultatul unei afecțiuni psihice, și nu e vorba de orice afecțiune, care poate fi constatată de un medic specialist.

Restul propunerilor pe care le-a făcut dânsul, pentru a utiliza terminologia actuală, sunt corecte, pentru că trebuie să introducem în lege instituțiile cu denumirile lor actuale, dar am rezerve față de problema în legătură cu consultarea medicului.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Alte intervenții? O să dau cuvântul reprezentantului inițiatorului, pentru că s-au făcut mai multe intervenții, și pe urmă revenim la comisie. Aveți cuvântul.

Domnul Florin Pașa:

Pentru domnul deputat Naidin; oricum intervenția asupra persoanei vârstnice se face pe baza unei anchete sociale, realizate de persoane de specialitate. În acest alin. 2, se are în vedere numai consultarea membrilor de familie, dacă există, dar nicidecum să se ia în considerare, în totalitate, punctul de vedere al acestora. Dacă membrii de familie nu acceptă să fie consultați, adică sunt indiferenți vizavi de persoana vârstnică, sigur că decizia o va lua direcția de asistență socială sau serviciul social de la primărie.

Referitor la medicul psihiatru, noi considerăm că și acesta este un medic specialist, și formularea propusă de comisie o susținem.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia? Vă rog să vă pronunțați asupra amendamentelor depuse.

Domnul Leon Petru Pop:

Comisia își menține formularea din textul adoptat, inclusiv aceea cu înlocuirea medicului de familie cu medic de specialitate. Vă mulțumesc. Mă scuzați, nu a medicului de familie, ci a medicului psihiatru cu medic de specialitate.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Punctul de vedere al comisiei a fost medic psihiatru. Acum comisia are un punct de vedere diferit.

Domnul Leon Petru Pop:

Medic de specialitate. Deci: "recomandările medicale făcute de medicul de familie, prin consultarea medicului de specialitate."

Domnul Petre Naidin:

Nu aveți, domnule, o explicație?

Domnul Leon Petru Pop:

Eu vă propun o ipoteză de lucru: sunt servicii medicale, în localitățile mai mici, care au numai medic neurolog, nu au și psihiatru, neurologul face și serviciul acestuia și invers.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Îi întreb pe cei care au făcut amendamente, domnul deputat Naidin, domnul deputat Acsinte Gaspar, ce părere au?

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Eu am spus să se păstreze textul cum apare în raport și am și motivat de ce!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

În mod normal, ar trebui să supun spre aprobare textul, așa cum a venit el de la comisie. Dacă o fac, însă, ne trezim cu niște necorelări, cel puțin din punctul de vedere al denumirilor acestor instituții.

Ca atare, voi supune spre aprobare întâi amendamentele, ca să fie aprobate și, pe urmă, în funcție de aceasta, textul.

Deci, primul lucru pe care aș dori să-l supun spre aprobare, suntem la nr. crt. 2 din raport, referitor la alin. 2 al art. 7, este ca denumirea de "oficiu de asistență socială din cadrul direcțiilor de muncă și protecție" să se schimbe în titulatura corectă: "direcția de asistență socială".

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate, adoptat.

Al doilea amendament a fost propus de comisie și nu a fost susținut de colegi, din sală, și anume, înlocuirea titulaturii de "medic psihiatru" cu "medic..." Dar, înainte de aceasta, aveți cuvântul.

Domnul Kerekes Karoly:

Mai înainte, domnul Stanca a propus ca denumirea "direcțiile de muncă" să fie înlocuită cu sintagma "direcțiile generale de muncă", așa cum sunt numite în prezent.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Adică, să se revină la denumirea din textul inițiatorului. Acolo scria: "...oficiul de asistență socială din cadrul direcțiilor generale" și ați cerut să se reintroducă "generale" în text. În textul venit de la Senat apare această denumire și propuneți să rămână așa, pentru că aceasta este denumirea corectă.

Vă supun spre aprobare introducerea denumirii de "direcție generală", în loc de "direcție", pentru direcțiile de muncă.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În continuare, s-a propus înlocuirea titulaturii de "medic psihiatru" cu "medic specialist" sau "de specialitate". Care este denumirea corectă pe care o propuneți, "de specialitate"? Da.

Vă supun spre aprobare acest amendament.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt?

Doamna Ileana Filipescu (din sală):

"Medic specialist" se utilizează!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Barbaresso, care, întâmplător, este și medic.

Domnul Emanoil Dan Barbaresso:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Titulatura corectă este "medic specialist", nu "de specialitate". "Medic specialist", "medic primar", "medic intern", aceste titulaturi sunt recunoscute pe plan european, nu "medic de specialitate", "medic specialist", în "boli interne", "cardiologie", "endocrinologie" etc. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Cred că aici, însă, nu e vorba de medicul specialist ca atare, ci de medicul de specialitate pentru afecțiunea respectivă.

Domnul Emanoil Dan Barbaresso:

Nu, sunt "medici specialiști"! Chiar în Nomenclatorul Ministerului Sănătății apar cu această denumire!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Atunci, vă spun spre aprobare titulatura corectă, așa cum a propus-o domnul deputat Barbaresso, a "medicului specialist".

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu 5 voturi împotrivă și 5 abțineri, a fost admisă.

Alin. 2, cu aceste amendamente, voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? O abținere.

Există în raport un alin. 3, introdus de comisia noastră, autor fiind domnul deputat Kerekes.

Inițiatorul este de acord? Da.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 7, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 8, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 9, textul inițiatorului. Vă supun spre aprobare alin. 1.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Domnul deputat Naidin, amendament la alin. 2. Aveți cuvântul.

Domnul Petre Naidin:

Aș ruga inițiatorul și comisia să reflecteze la acest nivel: "mai mic de cinci ori decât nivelul venitului net lunar calculat la stabilirea ajutorului social." Nu am datele, nu le cunosc și de aceea doresc ca inițiatorul să intervină, cât ar fi ajutorul social, în sumă concretă, în decembrie 1999?

Eu știu, dintr-un studiu realizat de Institutul pentru cercetarea calității vieții, că 3 milioane de pensionari mănâncă un singur fel de mâncare pe zi. Deci, cât ar fi acest ajutor social, de ne permitem să-l mai împărțim la 5?

Și dacă inițiatorul agreează ideea de a elimina "mai mic de cinci ori" și să rămână "sunt sub nivelul venitului net lunar"? Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Punctul de vedere al inițiatorului, punctul de vedere al comisiei, după aceea.

Dar, mai întâi, vreau să vă informez, onorați colegi, că, în mod paradoxal, e foarte frig în sală. Am telefonat de mai multe ori la Dispeceratul tehnic, se pare că aerul care vine mai cald trebuie să treacă printr-o tubulatură foarte lungă, care, probabil că fiind rece, răcește și aerul cald care ar trebui să vină până aici. Și i-am rugat să facă ceva, eventual să o închidă complet, decât să vină aer rece de pe tubulatură, mai bine o închide, și vom suporta numai frigul care este aici.

În orice caz, vreau să vă spun că de peste o jumătate de oră, mai mult, de vreo oră, îi pisez pe cei de la tehnic, să găsească o soluție, ca să fie căldură aici.

Aveți cuvântul.

Domnul Florin Pașa:

Vreau să vă spun că noi ne-am gândit la pensiile mici care există și, din cauza aceasta, am propus de 5 ori nivelul ajutorului social pentru o persoană singură.

Nu am vrut să facem referire la salariul mediu pe economie, care se schimbă mai încet decât indexarea ajutorului social. Ajutorul social, în prezent, pentru persoana singură este de 169 de mii de lei, și înmulțit cu 5 depășește 700 de mii de lei, care înseamnă salariul minim pe economie.

Eu cred că în această situație este corect să lăsăm "de 5 ori ajutorul social".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Aici scrie "…de 5 ori nivelul venitului net lunar…".

Comisia? Domnul deputat Leon Pop.

Domnul Leon Petru Pop:

În textul de la comisie se stabilește că "…serviciile prevăzute la art.8 lit.a) și b) se asigură fără plata contribuției persoanelor vârstnice, evaluate potrivit grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, ale căror venituri sunt mai mici de 5 ori decât venitul net lunar pentru o persoană singură".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Despre ce venit net lunar este vorba? Al unui parlamentar? Este vorba de venitul mediu stabilit de Comisia Națională de Statistică? Așa, poți să iei venitul net lunar al unui ministru și rezolvi problema! Iar legile trebuie să fie foarte precise în această materie.

Deci, vă rog să stabiliți la comisie dacă să se treacă propunerea făcută de inițiator – "…ale căror venituri sunt de 5 ori mai mici decât de 5 ori alocația…".

Vă rog să vă spuneți cuvântul, ca să poată comisia să țină cont de el, doamnă deputat Puwak.

Doamna Hildegard Carola Puwak:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Venitul net sigur că este o noțiune improprie pentru această lege, pentru că în venitul net pot intra o serie întreagă de alte surse de venituri pornind de la dividende, chirii și așa mai departe.

De aceea, eu aș susține totuși și m-aș apropia de varianta domnului deputat Naidin, în sensul luării ca element de referință ajutorul social, și tot ceea ce este sub ajutorul social să beneficieze de asistență socială.

În România, la ora actuală, ajutorul social este cea mai mică sumă de care poate beneficia o persoană defavorizată.

Deci, dacă pornim de la premisa că vrem să ajutăm persoanele vârstnice defavorizate în nevoie, atunci cred că cel mai bun element de referință este nivelul ajutorului social.

Astfel, să corectăm acest alin.2 – "…nu au venituri sau ale căror venituri sunt sub nivelul ajutorului social…".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doamna deputat Puwak și domnul deputat Naidin au propus "…nu au venituri sau ale căror venituri sunt mai mici decât ajutorul social". Sigur că aveți acum posibilitatea să vă exprimați punctul de vedere.

Inițiatorul, vă rog.

Domnul Florin Pașa:

Încă o dată vreau să subliniez: ca să nu plătească aceste servicii, noi am dorit să fie o plajă mai mare de persoane, fiindcă și pensiile de urmași și ajutorul social pentru persoana singură sunt foarte mici. Din cauza aceasta, în prezent, ajutorul social pentru o persoană este de 170 de mii de lei, iar noi am spus "…toți cu venituri sub de 5 ori 170 de mii de lei…"; poate redactarea nu este foarte fericită. Deci 170 de mii de lei înmulțit cu 5 înseamnă 850 de mii de lei. Astfel, toți cei care au venituri sub 850 de mii de lei nu plătesc această contribuție. Aceasta este ideea.

Dacă facem trimiterea numai la nivelul ajutorului social, acesta este foarte mic și sunt puțini aceia care vor fi scutiți de contribuție.

Deci, noi am dorit ca plaja persoanelor vârstnice scutite de contribuție să fie mai mare, adică aceștia să fie mult mai mulți, și dintre ei pensionarii cu pensii sub 850 de mii de lei.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doamna deputat Puwak.

Doamna Hildegard Carola Puwak:

În această ipoteză, avem nevoie de două informații din datele de care dumneavoastră dispuneți.

Este vorba de numărul pensionarilor care se găsesc la nivelul de pensie medie, pentru că 850 de mii de lei este deja un nivel de pensie care se apropie de pensia medie, care nu mai știu acum cât este, și cât înseamnă aceasta în bugetul asigurărilor sociale, pentru că rectificarea pe 1999 ne arată ce bani aveți pentru asistență socială, domnule director.

Domnul Florin Pașa:

Ca să-i răspund doamnei deputat Puwak, în prezent, în instituții, în căminele de asistență socială sunt internate circa 20 de mii de persoane, și am făcut calculul ca aceste 20 de mii de persoane vor putea beneficia de această prevedere a articolului.

Dacă am considera că sunt încă 10 mii de persoane, deci în total fiind 30 de mii de persoane, aceste persoane trebuie să se încadreze și în grila națională de dependență. Deci, nu este vorba de totalitatea pensionarilor ale căror pensii sunt mai mici de 850 de mii de lei. Este vorba numai de cei care au afecțiuni deosebite și sunt dependenți practic – aceștia vor primi îngrijire în instituții sau la domiciliu. Deci, despre aceste persoane este vorba – circa 30 de mii.

Finanțarea acestor cheltuieli se va face de la bugetul de stat, așa cum vedem mai departe în capitolul de finanțare, de la bugetul județean sau de la bugetul local.

De la bugetul local vor fi finanțate acele programe pentru persoanele vârstnice din comunitate care se găsesc într-o stare de dependență avansată, și nu intră în contradicție cu art.3 din proiectul de lege.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Alte intervenții? Nu sunt.

Comisia? Domnul deputat Leon Pop.

Domnul Leon Petru Pop:

Comisia susține textul inițiatorului, care a fost de fapt însușit și de comisie.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci susțineți textul care este în alin.2 al inițiatorului.

Domnul Leon Petru Pop:

Care este art.9, alin.2.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Este vorba de "…nivelul venitului net lunar luat în calcul la stabilirea ajutorului social pentru o singură persoană…", ca să fie clară fraza.

În acest caz, supun spre aprobare alin.2, textul inițiatorului, însă cu această inversiune care clarifică puțin lucurile aici la sfârșit, adică să se termine așa: "…nivelul venitului net lunar luat în calcul la stabilirea ajutorului social pentru o singură persoană…".

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.9 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.10.

Comisia propune înlocuirea sintagmei "pentru nivelul" cu sintagma "peste nivelul", și în rest textul să rămână așa cum este.

Întreb dacă sunt amendamente. Nu sunt.

Deci, art.10, cu amendamentul propus de comisie de la nr.crt.3 din raport..

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.11, textul inițiatorului.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.12, textul inițiatorului.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.13, textul inițiatorului.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.14.

La nr.crt.4 din raport, comisia propune înlocuirea cuvântului "constau" cu sintagma "pot consta".

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Deci, art.14 în ansamblu, cu amendamentul de la nr.crt.4 din raportul comisiei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.15, textul inițiatorului.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.16, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.17, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea 2 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul secțiunii 3.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.18, textul inițiatorului.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.19, lit.a) până la lit.e), textul inițiatorului.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.g), la nr.crt.5 din raport.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.19 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea 3 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.II în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul cap.III.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul secțiunii 1.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.20, comisia propune înlocuirea cuvântului "repartizării" cu cuvântul "împărțirii" în text.

Intervenții? Nu sunt.

Deci, art.20, cu amendamentul de la nr.crt.6 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt.7 din raportul comisiei, referitor la art.21, comisia propune reformularea textului.

Domnul deputat Didi Spiridon.

La ce alineat vă referiți de la lit.a)?

Domnul Didi Spiridon:

La lit.a) alin.1, aș propune în continuare după "…România, conform principiului proporționalității.", așa cum apare și în celelalte legi conexe – în Legea salarizării cultelor și în legea care se discută acum la comisie - Legea cultelor din România.

Deci, să apară "…conform principiului proporționalității.".

Eu cred că are o mare relevanță, pentru că și la ora actuală numărul asociațiilor din România, după câte știu eu, sunt înființate tot pe principiul acesta.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Kerekes.

Domnul Kerekes Karoly:

Stimați colegi,

Am înțeles că domnul deputat Didi Spiridon a propus o proporționalitate în acordarea acestor sume, dar eu aș vrea să recomand în atenția domniei sale că unele culte au mai multe activități, iar altele mai puține activități în acest domeniu, deci nu se poate baza pe proporționalitate.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Țurlea.

Domnul Petre Țurlea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Fac parte din Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, și pe îndelete am dezbătut efectul acestui principiu asupra diverselor legi.

Principiul proporționalității este un element esențial de democrație, pentru că poate să-și propună un anumit grup minuscul să facă zeci de mii de activități și, ca urmare, asupra acestui grup, deși este minuscul, să se reverse din bugetul statului de zece ori mai mult decât asupra unei majorități, or aceasta încalcă cu siguranță principiul democrației, iar noi aspirăm spre realizarea unui stat democratic.

Elementul esențial al democrației este ca din bugetul general al statului să se reverse cât de cât apropiat sumele destinate fiecărui cetățean.

De aceea, principiul acesta al proporționalității este indispensabil dacă vrem să construim un stat democratic, indiferent de aspirațiile unei minorități sau a alteia – fie minorități etnice, fie religioase.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun.

Există deci un amendament făcut de domnul deputat Didi Spiridon.

Întreb inițiatorul dacă este de acord cu el.

Domnul Florin Pașa:

Suntem de acord cu textul formulat de comisie, apreciind că prin bugetul de stat se pot aloca diferite sume în mod diferit funcție de nevoi. Deci, pentru a fi acordate aceste sume, trebuie în prealabil făcută o fundamentare. Pe baza acestei fundamentări, se vor acorda sumele respective. Deci nu se poate spune că, de la început, proporțional să se dea la toată lumea niște bani pentru a desfășura aceste activități.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia?

Domnul deputat Stanca.

Domnul Teodor Stanca:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia susține punctul de vedere al inițiatorului, în sensul că aceste sume nu se acordă decât pentru cei care au activități de asistență socială sau care pot să înființeze astfel de activități pe baza unei documentații care trebuie aprobată anterior acordării acestor fonduri.

Prin urmare, nu pentru ceea ce s-ar putea presupune că face fiecare cult sau fiecare fundație – că este română sau că este de altă naționalitate, trebuie să li se repartizeze aceste fonduri, ci pentru ceea ce efectiv există în realitate.

Deci, rămâne textul așa cum este prevăzut.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci dumneavoastră susțineți să nu se repartizeze pe criterii religioase, ci să se repartizeze pentru oamenii care chiar au nevoie, da?

Bun.

Dacă sunt alte intervenții la nr.crt.7 din raportul comisiei. Suntem la alin.1 de la art.21.

Domnule deputat Acsinte Gaspar, aveți cuvântul.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Dacă la alin.1 al art.21 vom merge pe textul recomandat de comisie, v-aș ruga să observați că între preambulul alineatului și lit.a) există ceva care nu este exprimat corect.

Și, de aceea, v-aș propune ca textul de preambul de la alin.1 al art.21 să sune în felul următor: "De la bugetul de stat se alocă fonduri pentru: a) activități de asistență, cheltuieli…".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul? De acord.

Comisia? De acord.

Domnul deputat Ana.

Domnul Gheorghe Ana(HD):

Asupra preambulului trebuia să intervin în același spirit și cu o aproximativ aceeași formulare pe care a făcut-o domnul Gaspar.

În ceea ce privește lit.a), noi finanțăm de la bugetul statului activități, nu activitatea în sine. Cu alte cuvinte, fraza lit.a) va trebui să înceapă astfel: "Finanțarea activităților de asistență socială desfășurate…" și așa mai departe.

În ceea ce privește lit.c), toată formularea este nefericită, dar pentru a nu umbla prea mult la ea, cred că trebuie să avem în vedere o completare, în sensul că de la bugetul de stat se alocă fonduri sau resurse în completarea veniturilor. Deci nu este vorba de cheltuieli curente.

Astfel, lit.c) va începe: "Resurse în completarea veniturilor extrabugetare…", resurse care vor fi dimensionate, nominalizate, individualizate în bugetul de stat.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Ați fost foarte precis.

Deci, domnul deputat Gheorghe Ana propune la lit.a) "Finanțarea activităților de asistență socială…", iar la lit.c) "Resurse în completarea veniturilor extrabugetare…".

Întreb dacă la lit.a) sunteți de acord cu introducerea sintagmei "finanțarea...".

Inițiatorul? De acord.

Comisia? De acord.

La lit.c) s-a propus înlocuirea sintagmei "cheltuieli curente" cu "resurse în completarea veniturilor…".

Inițiatorul? De acord.

Comisia? De acord.

Onorați colegi,

Eu vă supun spre aprobare însă întâi amendamentul propus de domnul deputat Didi Spiridon, cu care inițiatorul și comisia nu au fost de acord, și anume introducerea în continuarea textului de la lit.a) a "principiului proporționalității".

Voturi pentru? 5 voturi. Insuficient pentru a trece.

Vă supun spre aprobare alin.1 al art.21, cu amendamentele acceptate de comisie și de inițiator la lit.a) și c), și cu amendamentul acceptat în preambul propus de domnul deputat Acsinte Gaspar.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2.

Domnul deputat Kerekes.

Domnul Kerekes Karoly:

Stimați colegi,

Alin.2 reglementează modul de finanțare a anumitor prestații care sunt asigurate din bugetul consiliului județean și bugetele locale.

Sunt 3 puncte în care sunt inserate diferite prestații, dar eu aș propune completarea cu un alt punct, pct. d), și vă spun de ce, pentru că noi am adoptat la art. 7 o nouă prestație care sună în felul următor: "În situația în care persoana vârstnică este lipsită de susținători legali, sau aceștia nu pot să-și îndeplinească obligațiile familiale datorită stării de sănătate sau situației economice precare, i se asigură înmormântarea".

Deci, pentru această prestație, nu avem acoperire de finanțare, dacă nu introducem un punct nou, pct. d) la alin. 2, care ar suna în felul următor. "Înmormântarea asistaților în situația prevăzută la art. 7 alin. 3".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Aici trebuie, totuși, să corelăm textul preambulului de la alin. 2 cu textul preambulului de la primul alineat și ar trebuie să se spună: "La bugetul local se alocă fonduri pentru..." Așa ar trebui să sune și atunci există o coerență a textului. La lit. a), "subvenții", la lit. b) ar trebui să fie reintrodus cuântul "finanțarea", care a fost propus și la lit. a) de către domnul deputat Ana Gheorghe și, mai departe, dumneavoastră ați propus la lit. d) "cheltuieli pentru", așa trebuie introdus.

Vă rog, propuneți un text corect.

Domnul Kerekes Karoly:

În consens cu inițiatorul, ne-am gândit la următorul text: "Cheltuieli pentru înmormântarea asistaților, în situația prevăzută la art. 7 alin. 3".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun.Vă mulțumesc.

Domnul deputat Ana.

Domnul Gheorghe Ana(HD):

La lit. b), vă rog să fiți de acord ca să avem în vedere "resurse pentru activitatea de asistență socială", iar la lit. c) să fie introduse cuvintele "finanțarea cheltuielilor", deci "finanțarea cheltuielilor pentru organizarea și funcționarea..."

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Ana,

Pentru coerența textului, preambulul de la alin. 1 sună așa: "De la bugetul de stat se alocă fonduri pentru: ..." În mod similar, la alin. 2, trebuie să existe un preambul similar: "De la bugetul local se alocă fonduri pentru: ..."

Domnul Gheorghe Ana(HD):

Ați intervenit dumneavoastră mai înainte și am considerat că este bine.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Păi da, dar atunci, "pentru resurse" nu merge. "Fonduri pentru resurse..." la b). Deci, ar trebui să fie "pentru..." și ar trebui să fie...

Domnul Gheorghe Ana(HD):

"... Resurse privind activitatea de asistență socială..."

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Păi, da, dar se spune așa: "Se alocă fonduri...", "fonduri pentru resurse" nu sună chiar foarte bine. Ar trebui spus: "... pentru finanțarea" și atunci ar fi...

Domnul Gheorghe Ana(HD):

Este bine: "...pentru finanțarea activității de asistență..." și ne repetăm și la ce: "...finanțarea cheltuielilor pentru organizarea și funcționarea serviciilor", iar preambulul este clar formulat de dumneavoastră.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Iar la lit. b) să fie: "...pentru cheltuieli...". Așa. Bun.

Să vedem dacă mai sunt alte intervenții. Nu sunt.

Întreb inițiatorul dacă este de acord cu amendamentele propuse. Da? Sunteți de acord.

Comisia? De acord.

În acest caz, vă supun spre aprobare, în primul rând, alin. d), nou, propus de domnul deputat Kerekes.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Literele a), b) și c) cu amendamentele propuse și acceptate.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alineatul 2 în ansamblu, cu preambulul corelat cu cel de la alin. 1.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 21 în ansamblu. O să-l trecem după ce vedem ce-i la alin. 3.

Alineatul 3. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alineatul 3 se găsește tot la nr. crt. 7 din raportul comisiei.

Articolul 21 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 22, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 23, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea 1 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea 2 – titlul. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 24, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 25, alin. 2. Textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin. 2, comisia propune înlocuirea procentului de 75% cu 60% la nr. crt. 8 din raport. Intervenții? Nu sunt. Alineatul 2, textul inițiatorului, cu amendamentul de la nr. crt. 8 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alineatele 3, 4 și 5, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 25 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 26, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea 2 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul III în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap. IV. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 27, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 28, textul inițiatorului. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 29, textul inițiatorului. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 30, la nr. crt. 9 din raport.

Aveți o intervenție?

Domnul deputat Ana, după care domnul deputat Kerekes.

Aveți cuvântul.

Domnul Gheorghe Ana(HD):

Textul de lege prevede ca persoana vârstnică, așa cum este definită în art. 3, "... va fi asistată la cererea acesteia". Dar atunci când capacitatea intelectuală a lăsat-o, ce se întâmplă? Nu va mai formula această cerere. Și atunci, observați dumneavoastră că se impune ca, alături de exprimarea capacității de voință, în cazul în care aceasta dispare, să putem avea în textul de lege și o altă posibilitate: "...la cererea acesteia", sau "...din oficiu". Cine, "din oficiu"? Mai jos, vedem că intervine autoritatea tutelară. Deci, și ea, sau la cererea ei, să se facă această intervenție.

Deci, eu propun să se completeze: "... la cererea acesteia sau din oficiu".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Kerekes.

Domnul Kerekes Karoly:

Stimați colegi,

Eu aș pleda pentru varianta inițiatorului, variantă care a fost însușită și de către Senat.

Știu că acum voi intra în contradicție cu domnul președinte al comisiei, domnul Pop Leon, dar a asigura o protecție juridică reală acestor persoane vârstnice, numai așa putem realiza acest lucru, dacă se face din oficiu această asistență din partea autorității tutelare, pentru că aici este vorba de o protecție juridică în cazul în care aceste persoane vârstnice sunt nevoite să-și vândă bunurile mobile sau imobile.

Știu din practică că în multe cazuri, persoanele vârstnice nu înțeleg textul contractului de vânzare, sau contractul de rentă viageră, care este citit în fața notarului.

Deci, pentru a asigura o protecție reală, nu trebuie să fie condiționată această asistență de cererea celor interesați.

Trebuie să asigurăm o protecție reală prin asistență "din oficiu".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun.

Domnul deputat Acsinte Gaspar.

Aveți cuvântul.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Textul care-l discutăm acum, art. 30, vă rog să observați că face trimitere la art. 3, și art. 30 spune că: "...persoana vârstnică, așa cum este definită în art. 3". În realitate, noi am lăsat art. 3 deoparte, pentru că aici nu găsim o definire cu privire la "persoana vârstnică".

Considerăm că este necesar ca în cuprinsul art. 1 să introducem un alineat 4, prin care să definim ce înseamnă "persoana vârstnică", cu care se operează în tot cuprinsul legii, urmând ca art. 3 să-i dăm o redactare corespunzătoare, raportată la alin. 4 al art. 1, unde vom defini "persoana vârstnică" și aș propune ca alin. 4 de la art. 1 să sune în felul următor: "Sunt considerate persoane vârstnice, în sensul prezentei legi, persoanele care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege". Și, deci, aceasta va fi noțiunea cu care se va opera în tot cuprinsul legii și cu altă ocazie, urmând ca, în raport de această formulare, să dăm o nouă redactare articolului 3, pentru că văd că din greșeală s-a introdus alin. 1, pentru că nu are decât un alineat cu mai multe linii.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Corect.

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci, vă rog să vedeți dacă inițiatorul și comisia sunt de acord cu modul în care noi încercăm să definim "persoana vârstnică" și să amenajăm după aceea art. 3 și apoi art. 30, printr-o trimitere corectă la textul care se va adopta.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Întreb inițiatorul dacă este de acord cu introducerea acestui alin. 4, de definire a "persoanei vârstnice", la art. 1?

Comisia, de acord?

Inițiatorul este de acord.

Domnul deputat Leon Pop, președintele comisiei.

Aveți cuvântul.

Domnul Leon Petru Pop:

Comisia este de acord cu introducerea unei litere noi la alin. 1, este vorba de lit. f), iar în ce privește art. 30, și eu am pornit de la următoarea situație: dacă rămâne textul inițiatorului, înseamnă că orice persoană vârstnică internantă, sau care beneficiază de protecție de asistență socială prevăzută în această lege, este din start incapabilă. O persoană la 64 de ani, care, din motive, să zicem, de debilitate fizică, nu psihică, se internează, nu mai poate dispune.

Nu cred că putem concepe un asemenea punct de vedere. Înseamnă că-l decapităm din punct de vedere juridic în momentul în care el beneficiază de această asistență socială. Sunt persoane fizice de 70 de ani, de 80 de ani și chiar de 90 de ani, care sunt în deplinătatea facultăților mintale, deci, din punct de vedere al consimțământului pot decide oricând, și, de aceea, am spus că "... la cererea lui" sau " ... a autorității tutelare".

Eu, cel puțin, cred că trebuie să ne simțim ofensați că ne punem într-o asemenea situație. Deci, ne internăm într-un asemenea cămin, avem 62 și ani, avem deplinătatea facultăților mintale, avem consimțământul nealterat, dar nouă ni se introduce în mod forțat o persoană care să ne asiste, atunci când vrem să facem acte jurdice.

Eu zic că se lovește în aceste persoane, în demnitatea persoanelor vârstnice.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Legat de alin. 4 al art. 1. O să-l rog pe domnul deputat Acsinte Gaspar să recitească alin. 4 al art. 1.

Domnul Acsinte Gaspar:

Alin. 4 al art. 1 ar urma să aibă următoarea redactare: "Sunt considerate persoane vârstnice, în sensul prezentei legi, persoanele care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege", în funcție de definiția pe care o dăm urmează să reamenajăm art. 3 și, bineînțeles, trimiterea pe care art. 30 o face la textul respectiv.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Primul lucru: inițiatorul este de acord cu acest alin. 4?

Comisia? De acod.

Deci, vă supun spre aprobare alin. 4 al art. 1, în formularea citită de domnul deputat Acsinte Gaspar.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 1, în ansamblu, din nou.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 3 va trebui dă fie corelat și va veni comisia să ne propună un text.

În ceea ce privește art. 30, suntem la nr. crt. 9 din raport. Aici domnul deputat Ana Gheorghe a propus completarea: "... va fi asistată la cererea acesteia, din oficiu", iar domnul deputat Kerekes a propus să se revină la textul inițiatorului. De fapt, aici este textul Senatului, în cazul acesta.

Domnul Kerekes Karoly:

Eu renunț la propunere mea în favoarea domnului deputat Gheorghe Ana.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, acceptați punctul de vedere al domnului deputat Ana...

Domnule deputat Ana, aveți cuvântul.

Domnul Gheorghe Ana(HD):

De la început vreau să vă spun că sunt întru totul de acord cu pledoaria distinsului președinte al comisiei, domnul deputat Leon Pop, în condițiile în care toate persoanele, dar toate persoanele, s-ar afla, în momentul în care se încheie un asemenea act, în deplinătatea facultăților. Dar, subliniez: toate persoanele. Or, ceea ce dorim ca în această lege să fie acum inserat, "...la cererea acestora, sau din oficiu", vine să asigure excepția, și anume, niciodată, dintr-un lot, nu toate persoanele se vor afla în deplinătatea facultăților și de aceea, eu cred că legea trebuie să aibă și această posibilitate, de a asigura celor în vârstă, care se găsesc într-o anume stare de dificultate, o protecție legală.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dau cuvântul comisiei, domnului deputat Leon Pop.

Domnule deputat,

Un moment vă rog să așteptați.

Deci, am telefonat de peste 5 ori la Departmentul acesta tehnic, la Dispeceratul tehnic.

Am impresia că acolo se consideră că noi am intrat în vacanță parlamentară, nu că vrem să lucrăm și frigul care-i în sală, practic, îi îndepărteză pe unii colegi din sală sau, în fine, o să-i îmbolnăvească.

Cred că este o chestiune de bun simț, să se găsească o soluție, să nu mai fie frigul acesta care-i acum în sală și rog Departamentul tehnic dispună măsurile care trebuie acum, nu peste 3-4 ore, și dacă n-au personal, sau le-au dat drumul prin concediu, să plece pe undeva, o să cer secretarului general să ia măsurile care trebuie pentru sancționarea celor care au făcut ca azi să fie rece aici, în sală.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Leon Petru Pop:

Art. 30, este vorba de "persoana vârstnică", așa cum este definită, aici se spune în art. 3, dar noi am definit "persoana vârstnică" și în art. 1, deci eu propun în art. 1 și 3, și apoi: "...va fi asistată, la cererea acesteia sau din oficiu, după caz". Și textul curge în continuare.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

De acord, domnul deputat Ana.

Inițiatorul? "după caz", este corect.

Bun. Dacă nu mai sunt alte intervenții, art. 30 de la nr. crt. 9, cu sintagma: "... la cererea acesteia sau din oficiu, după caz" și trimiterea să se facă la art. 1 și 3.

Deci, art. 30 cu aceste amendamente.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 1, alin. 4. Da. Deci, la art. 30, aceasta este completarea. Și art. 3.

Articolul 31. Textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Rog liderii grupurilor parlamentare să-i aducă în sală pe colegi, pentru că, imediat, mai sunt câteva articole și trecem la voturile finale.

Articolul 32. Textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 33. Textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Aricolul 34. Textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 35. Textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 36, la nr. crt. 10 din raport, se propune reformularea textului de către comisie. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 37. Textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 38. Textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul IV în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap. V.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 39. Textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 40. Textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 41. Textul inițiatorului. Aici cred că este o greșeală.

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Este corect!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Este corect. Este Buletinul Oficial, așa se numea pe vremea respectivă.

Deci, art. 41. Textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul V în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 3, întreb comisia dacă are un text ca să-l supunem spre aprobare.

Domnule deputat Acsinte Gaspar, aveți cuvântul.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, acceptându-se alin. 4 la art. 1, prin care am definit "persoana vârstnică", la art. 3 se scoate alin. 1, că nu are și alin. 2, și ar urma să aibă următoarea redactare: "Beneficiază de prevederile prezentei legi persoana vârstnică care se găsește în una din următoarele situații..." Deci, aceasta este redactarea art. 3.

Domnule președinte, la art. 30, trimiterea trebuie făcută numai la art. 1 alin. 4, nu și la art. 3.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

La art. 1 alin. 4 și art. 3.

Domnul Acsinte Gaspar:

Este corect. Fără art.3, numai la art. 1 alin. 4, care definește "persoane vârstnică". Fără art.3.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Este corect.

Domnul Acsinte Gaspar:

Scoateți, deci, art.3, iar art.3 va avea redactarea pe care am prezentat-o: "Beneficiază de prevederile prezentei legi persoana vârstnică care se găsește într-una din următoarele situații."

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul e de acord cu formularea, comisia de acord.

Vă supun spre aprobare art.3, cu preambulul citit de domnul deputat Acsinte Gaspar.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.I, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.30, va rămâne numai referirea la art.1 alin.4. Și, cu aceasta, ajungem la votul final pentru această lege, pentru că nu mai avem alte puncte și suntem la voturile finale pentru mai multe legi, în momentul de față.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 19 octombrie 2021, 11:01
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro