Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1999 > 28-12-1999

Ședința Camerei Deputaților din 28 decembrie 1999

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/1999 privind unele măsuri legate de trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice și a sistemelor electronice microprogramate (discuții procedurale).

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Stimați colegi,

Reprezentant al inițiatorului avem numai la pct.9. Suntem la pct.9 de pe ordinea de zi, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/1999 privind unele măsuri legate de trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice și a sistemelor electronice microprogramate. Aici suntem în procedură de urgență. Comisia și-a ocupat poziția strategică. Invit reprezentantul comisiei să propună timpul afectat luărilor de cuvânt, cât și durata de timp necesară dezbaterii întregului proiect.

Domnul Barbu Pițigoi, vicepreședinte.

Vă rog, liniște în sală.

Domnul Barbu Pițigoi:

Sperăm să terminăm într-o jumătate de oră, domnule președinte, și 3 minute pentru fiecare vorbitor.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul Gaspar are vreo obiecțiune?

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Sigur că putem dezbate oricum doriți, dar vă rog să observați, nu avem inițiator, uitați-vă că în sală sunt cam 80-90 de deputați. Putem continua dezbaterile chiar în această manieră?

Domnule președinte,

Eu vreau să vă spun că dumneavoastră ați supus la vot, ați profitat de faptul că eu eram puțin ocupat cu secretariatul tehnic acolo, pentru că nu v-aș fi lăsat să supuneți la vot legea pe care am dezbătut-o anterior, în prezența a numai 80 de deputați în sală. Ați votat-o, e votată, dar acum nu putem fi de acord ca să dezbatem un proiect de lege la care nu avem inițiator și unde prezența în sală este cea pe care o vedeți.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule Gaspar, avem inițiator, avem comisie, când votăm, verificăm cvorumul. Nu există, facem un apel nominal, dacă un lider de grup parlamentar solicită aceasta.

Iată, inițiatorul este reprezentat cu cinste și onoare.

Vă rog să vă prezentați Camerei Deputaților, al cui sunteți și cine v-a trimis aici.

Domnul Sergiu Stelian Iliescu:

Domnule președinte,

Vă mulțumesc pentru cuvântul pe care mi-l dați. Sunt președintele Agenției Naționale pentru Comunicații și Informatică și dacă mă întrebați cine m-a trimis, bănuiesc că mediul universitar, pentru că sunt profesor universitar. Legat de Ordonanța nr.29 și legea respectivă care se referă la această ordonanță, vreau să menționez că ordonanța reglementează responsabilitățile ce revin autorităților administrației publice, precum și agenților economici, votul de planificare, urmărire și raportarea acțiunilor întreprinse pentru soluționarea problemelor anului 2000.

În fond, la trecerea la 31 decembrie 1999 și ulterior la 29 februarie vor putea apărea, datorită unor defecte tehnologice și nu viruși, defecte tehnologice, o serie de disfuncționalități și această ordonanță reglementează toate aceste probleme la nivelul administrației publice.

Vă rog, doamnelor și domnilor deputați, votați în forma care a fost inițiată de noi și în forma dată de către Senat.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vă mulțumesc, domnule profesor.

Inițiatorul este Guvernul la această ordonanță, de aceea am întrebat...

Poftiți, domnule Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am toată considerația pentru titlul universitar pe care l-a invocat aici domnul profesor, dar vreau să-i spun că noi avem niște norme, niște proceduri constituționale și regulamentare, potrivit cărora inițierea unui proiect de lege aparține Guvernului. Această comisie pe care dânsul o reprezintă nu intră în componența și în structura Guvernului. Deci, reprezentantul Guvernului trebuie să vină și să susțină proiectul, nota de fundamentare și hotărârea de supunere spre aprobare Parlamentului care a fost semnată de primul ministru. Nu mă refer la care prim-ministru, dar a fost semnată de primul ministru. Deci în această calitate.

Domnul Vasile Lupu:

La primul ministru al României, vă referiți, domnule Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Absolut, că, mă rog, a fost Radu Vasile, nu contează. Dar, vreau să vă spun că Parlamentul a fost sesizat de Guvern, deci proiectul aparține Guvernului și, ca atare, Guvernul să vină și să-l susțină.

De altfel, domnule președinte, chiar dacă nu se adoptă acest proiect de lege, este o ordonanță de urgență, ea își produce efectele de la data când a fost adoptată, adică ea a intrat în vigoare, a fost adoptată de Guvern la 25 martie 1999, a fost publicată în Monitorul Oficial la 31 martie. Deci de la 31 martie această ordonanță își produce efectele, așa că putem să intrăm liniștiți în anul 2000 din acest punct de vedere, dar eu zic totuși să respectăm, domnule președinte, procedurile parlamentare. Chiar dacă ne găsim în situația în care ne găsim în acest moment.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule vicepreședinte, obiecțiune întemeiată, acum înțelege și domnul profesor prima întrebare care a deranjat puțin.

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Constantin Avramescu:

Eu afirm că domnul Iliescu reprezintă aici Guvernul, pentru că inițiativa este guvernamentală, dar agenția dumnealui nu este subordonată unui minister, unui ministru care face parte din Guvern, deci nu are cine veni, un ministru sau un secretar de stat de la un minister, decât șeful agenției, care agenție este subordonată direct primului ministru. Totuși pentru primul ministru, pentru asta e mai greu...

Domnul Vasile Lupu:

Domnule deputat, pentru informații tehnice, pentru informații asupra modului de organizare și funcționare a agenției, domnul profesor este cel mai competent și cel mai în măsură, dar ca inițiator rămâne Guvernul. Președintele agenției nu este membru al Guvernului.

Ministrul pentru relația cu Parlamentul este aici?

Domnul Barbu Pițigoi:

Domnule președinte,

Agenția Națională pentru Comunicații și Informatică este în subordinea Guvernului. Domnul profesor Sergiu Stelian Iliescu reprezintă această agenție, deci este inițiatorul acestei legi, legea a fost trecută prin Guvern, este vizată de domnul ministru al finanțelor și ministrul justiției. Mi se pare fără obiect și fără subiect obiecțiunea domnului deputat Gaspar.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule deputat, și șeful de post de la Căteasca este în subordinea Guvernului, până la urmă, dar nu poate susține proiecte de legi. Cu regret, nu pot trece peste prevederile regulamentare și căutăm un proiect care să aibă susținere aici.

Vă rog.

Domnul Alexandru-Dumitru Radu:

Domnule președinte,

Haideți să nu luăm în glumă niște aspecte ale vieții politice românești, care sunt de 10 ani. Deci, noi am creat, noi, Parlamentul, am creat aceste instituții interguvernamentale care sunt conduse de către un președinte care are funcția asimilată de secretar de stat, domnule vicepreședinte de ședință. Deci, acum un secretar de stat este membru al Guvernului sau nu este?

Domnul Vasile Lupu:

Nu este.

Domnul Alexandru-Dumitru Radu:

Sau reprezintă Guvernul? Mă scuzați, reprezintă Guvernul sau nu? Vedeți, deci dacă vrem să obstrucționăm ședința, putem găsi, pentru că, din păcate, eu, fiind din 1990 în Parlament, mi-am dat seama pe parcurs că nu am făcut o Constituție și niște legi care să fie perfecte, dar sunt perfectibile. Deci, oricine poate, acum, în ajun de sărbători, să obstrucționeze ședința. Depinde ce interese avem. Dar dacă tot suntem aici, dacă tot este președintele agenției care este cel mai întemeiat să poată să răspundă la întrebările noastre și să prezinte această ordonanță, atunci eu nu știu de ce ne cramponăm de niște tertipuri, mă scuzați, care sunt frumoase și din care tot învățăm, pentru că învățăm din ele și noi poate o să le folosim altă dată, dar nu în aceste momente. Eu zic că avem toate condițiile ca să putem să ne continuăm sesiunea.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule deputat, numai puțin. Un secretar de stat substituie un ministru. Și, uneori, cu toleranță, este admis să susțină un proiect de lege în numele Guvernului, o ordonanță este adoptată de Guvernul României. Eu sunt convins că domnul profesor, domnul președinte aici prezent, știe mai multe despre agenție, chiar decât un membru al Guvernului care a votat această ordonanță. Dar obiecțiunea domnului deputat Gaspar este întemeiată, eu nu pot trece peste această obiecțiune, când există un consens în Parlament asupra unei proceduri la limita de legalitate rămâne consensul, dar aici nu mă puneți în situația de a rămâne și fără o parte din colegii prezenți aici în sală.

Domnul Avramescu.

Domnul Constantin Avramescu:

Dilema pe care o avem trebuie atunci s-o rezolvăm: șeful unei agenții subordonate Guvernului, dar care nu face parte din Guvern, dacă nu poate susține proiectul de lege, noi aici trebuie să stabilim cine trebuie să-l susțină. Cine, care ministru?

Domnul Vasile Lupu:

Da, imediat vă spun. Primul ministru îl poate susține. Un ministru desemnat de primul ministru, de asemenea. Ministrul pentru relația cu Parlamentul poate susține, dar dacă pentru dumneavoastră este dilemă, domnule deputat, pentru mine lucrurile sunt foarte clare.

Da. Vă rog.

Domnul Antal Istvan:

Domnule președinte, vă rog să observați că agenția a fost înființată în 1998 cu decizia nr.227 a primului ministru. Deci este normal că a fost această ordonanță inițiată de agenție. Deci, cel mai în măsură să-o susțină este șeful agenției care este împuternicit de guvernul în a cărui subordine funcționează. Deci eu nu văd nici un impediment, pentru că agenția a luat ființă pe 22 decembrie 1998 și a inițiat acest proiect de lege care a fost ulterior trecut ca ordonanță de urgență abia în 25 martie 1999. Dacă noi considerăm că trebuie să fie susținut de cineva care cunoaște în amănunțime aceste prevederi, atunci cel mai potrivit este domnul președinte al agenției care are împuternicirea guvernului. Este și normal.

Domnul Vasile Lupu:

Cine mai dorește? Doamna Afrăsinei?

Doamna Viorica Afrăsinei:

Aș vrea, vă rog frumos, domnule președinte de ședință, să-mi dați voie să dau doar un răspuns colegului antevorbitor. Agenția nu putea să fie inițiator, nu putea fi considerată inițiator, pentru că nici nu exista în momentul depunerii inițiativei agenția și nu numai pentru asta, ci pentru că o agenție nu poate fi inițiator, conform Constituției, inițiator este doar Guvernul și parlamentarii.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Domnul Rădulescu Zoner.

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner:

Domnule vicepreședinte de ședință, doamnelor și domnilor, eu nu știu ce vor dumnealor. La o ordonanță care se referă la sistemul informatic, la sistemele electronice și microprograme, să vină domnul Stoica sau domnul Remeș care au subscris la această ordonanță? Păi, dar nu este domnul președinte cel mai autorizat? Nu reprezintă dumnealui Guvernul? Eu nu înțeleg ce doriți. Eu înțeleg ce vreți. Vreți să tergiversați lucrurile, vreți să nu se lucreze, vreți să se spună că noi nu facem nimic, să discreditați acest Parlament. Asta doriți? Nu e adevărat ce spuneți dumneavoastră. Este ridicol să cereți ca ministrul de finanțe, pentru că a subscris această ordonanță, să vină să susțină un lucru la care nu se pricepe.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Îmi pare rău că s-a înfierbântat atmosfera de la o chestiune constituțională și regulamentară care este foarte clară. Organele cu drept de inițiativă legislativă sunt delimitate expres în Constituție și în Regulamentul de funcționare al Camerei, dar în primul rând în Constituție. Agenția nu poate avea drept de inițiativă legislativă, este clar că inițiativa aparține Guvernului și procedural, formal, un membru al Guvernului sau ministrul pentru relația cu Parlamentul, tot membru al Guvernului, trebuia să fie prezent aici. Dacă toate grupurile parlamentare acceptau să dezbatem proiectul doar în prezența onor președintelui agenției, era, să spunem, o nulitate relativă care putea fi acoperită. Dar s-a făcut această obiecțiune, obiecțiunea este întemeiată și nu are rost să continuăm discuția. Îmi asum totala răspundere pentru această interpretare, consultați Departamentul tehnic legislativ, consultați Consiliul Legislativ și după aceea puneți problema în Biroul permanent, în Comisia juridică pentru a lămuri. Și eu fac parte din coaliție și eu susțin Guvernul și eu am interesul să treacă această inițiativă legislativă, dar când o obiecțiune este întemeiată nu pot forța procedurile.

Domnul Barbu Pițigoi:

Domnule președinte de ședință,

Inițiativa legislativă, într-adevăr, aparține Guvernului. Guvernul, adică primul ministru, a delegat pentru a susține această inițiativă un reprezentant al său, adică pe cel mai indicat și cunoscător al detaliilor care privesc această lege care are un pronunțat caracter tehnic. Nu puteți să ne arătați, domnule președinte, un caz sau un articol din regulament care să contrazică acest lucru. E adevărat că nu este exprimat explicit, dar nici nu interzice acest lucru în mod explicit. Eu cred că putem apela la bunăvoința, - de altfel, domnia sa a fost întotdeauna un bun colaborator și unul dintre cei care au promovat lucrările Parlamentului, ale Camerei noastre, la înțelepciunea domnului deputat Gaspar care a sesizat această problemă și cred că putem trece la dezbaterea legii, dacă există un oarecare consens în promovarea inițiativelor legislative.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Gaspar își menține obiecțiunea? Da.

Stimați colegi, este foarte clar. Primul ministru, Guvernul nu poate delega decât un membru al Guvernului să susțin un proiect. Iată mergând mai departe, știu ce se întâmplă dacă forțăm nota, dar eu nu pot trece peste.

Stimați colegi, vă întreb: acceptați să dezbatem proiectul doar în prezența președintelui agenției?

Domni deputați din sală:

Nu.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Gavra.

Domnul Ioan Gavra:

Domnule vicepreședinte, sigur că dumneavoastră vă asumați personal răspunderea pentru interpretarea din Constituție. Nu trebuie să interpretați Constituția, pentru că ea este imperativă. Deci aveți dreptate, pentru că dumneavoastră ați invocat textul din Constituție, așa cum făcuse și domnul Gaspar anterior. Dar pentru ca dumneavoastră să luați o decizie aveți nevoie de acordul plenului Camerei Deputaților. Dacă, de exemplu, Camera Deputaților, mă rog, pe lângă Constituție sau la limita Constituției, ar fi de acord ca domnul președinte să reprezinte Guvernul, hai că încă am mai putea lucra. Dar, întrucât dumneavoastră insistați să respectăm textul de Constituție și suntem obligați să-l respectăm, întrucât Agenția Națională nu are dreptul la inițiativă, întrucât nu are mandat scris... Are mandat scris din partea primului-ministru că poate să reprezinte Guvernul? Eu cred că nu-și permite un prim-ministru să dea mandat scris pentru asemenea chestiune. Ar fi foarte grav și cred că domnul Isărescu nu-și permite acest lucru.

Întrucât, deci, nu avem condițiile necesare regulamentare pentru continuarea dezbaterilor acestui act normativ, aveți două soluții: suspendăm lucrările din lipsă și de cvorum sau trecem la următorul act normativ. Că de interpretări, dacă ar veni fiecare în sală, ies cam ...

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Trecem la următorul proiect, să vedem acolo cum stăm. Pentru textele privind BANCOREX-ul avem reprezentarea inițiatorului?