You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2000 > 21-02-2000

Sittings of the Chamber of Deputies of February 21, 2000

  1. Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 21-25 februarie 2000.

Ședința a început la ora 16,25.

Lucrările au fost conduse de domnul Vasile Lupu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Kónya Hamar Alexandru și Acsinte Gaspar, secretari. *

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că, din totalul de 341 de deputați, 266 sunt prezenți, 19 participă la alte acțiuni parlamentare, 75 sunt absenți.

Pentru început, urmează să dezbatem proiectul ordinii de zi și programul de lucru al Camerei Deputaților pentru această săptămână, care v-au fost difuzate.

La ordinea de zi?

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Iuliu Păcurariu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă propun ca punctul 8 de pe ordinea de zi din ziua de joi să fie trecut pe locul 3. Este vorba de un proiect de lege adoptat la Senat, care conține un singur articol și este vorba de scutire de taxa de impozit local pentru clădirile din învățământul preunivesitar și universitar. Ținând cont de situația din acest moment, cred că este o chestiune foarte actuală și am dori să putem joi, pentru a ușura, într-un fel, bugetul Ministerului Educației Naționale.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule deputat, vreau să vă informez că a fost un acord în Biroul permanent, ca ziua de joi să fie dedicată modificării Regulamentului Camerei. Propuneți-o pentru marți, eventual, pentru marțea viitoare.

Domnul Iuliu Păcurariu:

Da, bine, atunci propun pentru ziua de marți.

Domnul Vasile Lupu:

Rămâne pe marțea viitoare. Mâine avem ședință comună.

Domnul Iuliu Păcurariu:

Marți, pe locul 1, atunci, domnule președinte.

Domnul Vasile Lupu:

Da.

Alte modificări? Domnul George Șerban? Nu.

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Petre Moldovan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Modificarea pe care o propun are doar o anumită legătură cu ordinea de zi, și anume vreau să mă refer la faptul că, în ședința din 2 februarie, Curtea Constituțională a emis o decizie referitoare la neconstituționalitatea art.41 din Legea privind sistemul public de pensii. Ceea ce doresc să solicit acum, în fața dumneavoastră, este ca Biroul permanent al Camerei Deputaților să înscrie de urgență, să sesizeze Comisia de muncă a Camerei de așa manieră încât aceștia să se poată pronunța în cursul zilei de miercuri, zi de comisie, asupra acestei importante legi așteptată de peste 4 milioane de cetățeni ai țării și ea să poată ajunge de urgență pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților.

Atât, vă mulțumesc.

Din sală:

Comisia juridică!

Domnul Petre Moldovan:

Comisia juridică, pardon.

Domnul Vasile Lupu:

Dar, domnule Moldovan, deci e transmis la Comisia juridică, urmează comisia să elaboreze raportul și să-l aducă în plen.

Stimați colegi,

Întrucât marți avem plenul celor două Camere și joi am convenit zi de dezbatere a Regulamentului, cred că este de prisos să mai facem propuneri de modificare. Doar pentru astăzi dacă aveți propuneri pentru modificarea ordinii de zi.

Deci supun votului dumneavoastră ordinea de zi.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Programul de lucru.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Doamna Paula Ivănescu. Și, apoi, domnul Puiu Hașotti, o declarație în nume personal.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Puțin mai înainte, dumneavoastră ați afirmat că, în Biroul permanent, sentința Curții Constituționale de declarare a unui anumit aspect din Legea sistemului public de pensii ca neconstituțional a fost trimisă spre dezbatere la Comisia juridică. Cred că Biroul permanent ar trebui să-și revizuiască această hotărâre, deoarece această lege a fost dezbătută în cadrul Comisiei de muncă și protecție socială și este normal ca tot această comisie de la Cameră și de la Senat să-și spună cuvântul, în continuare, să facă raportul, pentru a putea prezenta Camerelor Parlamentului un punct de vedere în cunoștință de cauză.

Aș dori și vă rog să sesizați Biroul permanent pentru a face adresa corectă către comisia care a fost învestită în fond cu dezbaterea acestui proiect de lege.

Domnul Vasile Lupu:

Doamnă deputat, ar fi o idee, dar nu se potrivește aici, pentru că art.118 din Regulament este foarte clar: "În cazurile de neconstituționalitate constatate potrivit art.144 lit.a) din Constituție, Camera Deputaților dezbate, pe baza raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități, obiecția de neconstituționalitate". Deci aici este vorba doar de conformitatea unor texte din lege cu textul constituțional și nu se poate pronunța decât Comisia juridică.

Domnul deputat Hașotti are cuvântul.

Domnul Puiu Hașotti:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor colegi,

Gestul politic al colegului nostru, domnul deputat Șerban Rădulescu-Zoner, de a intra în grevă parlamentară, întrucât există, pe de o parte, reavoință și, pe de altă parte, neputință politică în a se vota Colegiul Consiliului pentru Studierea Arhivelor Securității este de o deosebită semnificație.

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal apreciază greva parlamentară a domnului Șerban Rădulescu-Zoner ca pe o atitudine de aleasă moralitate, pe care o respectă în mod deosebit. Este un semnal de alarmă și o atitudine moralizatoare pe care trebuie s-o înțelegem cu toții. Cu atât mai neverosimilă și condamnabilă mi se pare atitudinea cinică și batjocoritoare pe care unii lideri ai opoziției au avut-o astăzi în Biroul permanent al Camerei Deputaților față de gestul colegului nostru, domnul deputat Șerban Rădulescu-Zoner. (Aplauze în partea dreaptă a sălii).