Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 21, 2000
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2000 > 21-02-2000 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 21, 2000

2. Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Avem ordine de zi, avem program de lucru.

Sunt în măsură să vă informez că, la Biroul permanent al Camerei Deputaților, au fost înregistrate următoarele inițiative legislative.

1) Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/1999 pentru aprobarea finanțării repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante și pentru menținerea în siguranță a navelor aflate în conservare din patrimoniul companiilor de navigație maritimă NAVROM SA Constanța și ROMLINE SA Constanța, adoptat de Senat în ședința din 14 februarie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize – Comisia pentru buget, finanțe, bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În conformitate cu art.102 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege va fi dezbătut în procedură de urgență.

2) Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.125/1999 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/1999 pentru aprobarea finanțării repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante și pentru menținerea în siguranță a navelor aflate în conservare din patrimoniul companiilor de navigație maritimă NAVROM SA Constanța și ROMLINE SA Constanța, adoptat de Senat în ședința din 14 februarie 2000.

Cu acest proiect au fost sesizate: în fond – Comisia pentru industrii și servicii, pentru avize – Comisia pentru buget, finanțe, bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În conformitate cu art.102 alin.3 din Regulament, acest proiect de lege va fi dezbătut în procedură de urgență.

3) Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale și a taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri provenite din import, adoptat de Senat în ședința din 15 februarie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru buget, finanțe, bănci, pentru avize – Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În conformitate cu art.102 alin.3 din Regulament, acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în procedură de urgență.

4) Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.5/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului Național de Solidaritate, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru muncă și protecție socială, pentru avize – Comisia pentru buget, finanțe, bănci; Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În conformitate cu art.102 alin.3 din Regulamentul Camerei, acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în procedură de urgență.

5) Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.7/2000 privind aprobarea achiziției unui spațiu de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, pentru aviz –Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În conformitate cu Regulamentul Camerei, art.102, alin.3, și acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

6) Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/1999 pentru ratificarea Convenției nr.147/1976 privind standardele minime la bordul navelor comerciale și a Protocolului din 1996 la această Convenție, adoptat de Senat în ședința din 14 ianuarie 2000.

Cu acest proiect de lege, au fost sesizate: în fond – Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize – Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

7) Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/1999 pentru aderarea României la Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional (FAL), adoptată la Londra în 9 aprilie 1965 de Conferința internațională privind facilitarea voiajului și transportului maritim, modificată și completată prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 și 1994, adoptat de Senat în ședința din 14 februarie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia pentru industrii și servicii, pentru avize – Comisia de politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

8) Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/1999 pentru ratificarea Tratatului dintre România și Republica Polonă privind asistența juridică și relațiile juridice în cauzele civile, încheiat la București la 15 mai 1999, adoptat de Senat în ședința din 14 februarie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia juridică, de disciplină și imunități, pentru aviz – Comisia pentru politică externă.

9) Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/1999 pentru ratificarea Convenției europene privind transferul de proceduri în materie penală, adoptată la Strasbourg la 15 mai 1972, adoptat de Senat în ședința din 14 februarie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru aviz – Comisia pentru politică externă.

10) Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.88/1999 privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de mărfuri, adoptat de Senat în ședința din 14 februarie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru industrii și servicii; pentru aviz – Comisia juridică, de disciplină și imunități.

11) Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.90/1999 pentru ratificarea Convenției europene privind valoarea internațională a hotărârilor represive, adoptată la Haga la 28 mai 1970, adoptat de Senat în ședința 14 februarie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate: în fond – Comisia juridică; pentru aviz – Comisia pentru politică externă.

În continuare, vă informez că la Biroul permanent al Camerei au fost înregistrate următoarele propuneri legislative, pentru care se solicită procedura de urgență.

1) Propunerea legislativă privind modificarea indicatorului de prioritate intersectorială pentru învățământ, inițiată de un număr de 14 deputați PDSR. De către liderul Grupului parlamentar al PDSR se solicită procedură de urgență.

Dacă se dorește să se facă motivarea acestei solicitări?

Doamna deputat Andronescu.

Doamna Ecaterina Andronescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Inițiativa legislativă pentru care vă solicităm acordul pentru procedura de urgență se dorește a veni în întâmpinarea problemelor extrem de grave cu care se confruntă sistemul de învățământ. Suntem în a patra săptămână de grevă. Cred că noi, ca parlamentari, nu putem să rămânem indiferenți față de situația din învățământ și de aceea cred că propunerea noastră, prin care solicităm modificarea indicatorului de prioritate intersectorială care să conducă la salariul promis de Guvern, reprezintă o soluție rapidă de rezolvare a situației de criză extrem de prelungită și care este de natură să compromită anul școlar.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

O supunem votului. Mă tem că nu avem cvorumul... Deci vom verifica.

Deci supun votului dumneavoastră solicitarea procedurii de urgență, de către Grupul parlamentar PDSR, pentru Propunerea legislativă privind modificarea indicatorului de prioritate intersectorială pentru învățământ.

Cine este pentru? Majoritate de voturi pentru.

Împotrivă? 15 voturi împotrivă.

Abțineri? 10 voturi.

Votat.

Deci, în conformitate cu prevederile art.102 alin.2 din Regulamentul Camerei, această inițiativă va fi dezbătută în procedură de urgență.

Urmează să fie sesizate: în fond – Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize – Comisia pentru buget, finanțe, bănci, Comisii pentru învățământ, știință, tineret și sport, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

2) Propunere legislativă privind reducerea impozitului pe clădiri și teren datorate, conform Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.62/1998, Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27/1999 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr.15/1999, pentru unele categorii de pensionari, inițiată de trei deputați PDSR. Se solicită, de asemenea, procedură de urgență.

Motivare?

Deci o supun votului... (Se consultă cu domnii secretari)

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 20 august 2019, 7:58
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro