Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 29, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-09-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 29-06-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 29, 1999

5. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și cu destinație forestieră în baza dispozițiilor Legii nr.169/1997, cuprinse în Legea fondului funciar, nr.18/1991, republicată.  

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Trecem mai departe, la nr.crt.7, unde...

Domnul deputat Valeriu Gheorghe.

Domnul Valeriu Gheorghe:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă propun ca acest alineat care prevede modalitatea prin care se acordă despăgubirile să îl trecem la "Dispoziții finale" și să fie eliminat, la acest articol, alineatul respectiv.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci dumneavoastră doriți ca el să fie trecut la "Dispoziții tranzitorii și finale". Da?

Domnul Valeriu Gheorghe:

Da.

Domnul Ilie Neacșu (din sală):

Ne-am înțeles altfel data trecută!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Aici era vorba ... Eu vă propun următorul lucru, deci dumneavoastră propuneți să-l aprobăm, dar să-l trecem la "finale".

Domnul Vasile Lupu (din loja inițiatorului):

Da.

Domnul Valeriu Gheorghe:

Domnule președinte, avem o altă formă. V-aș propune s-o discutăm la "Dispoziții finale"...

Domnul Petru Șerban Mihăilescu (din sală):

Cine sunteți dumneavoastră?!

Domnul Valeriu Gheorghe:

Spuneți la microfon, nu discutăm așa!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dar vă rog să citiți forma aceea, ca să vedem cum sună.

Domnul Petru Șerban Mihăilescu:

Procedură!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Procedură, domnule deputat Mihăilescu, aveți...

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Într-o ședință precedentă, v-am propus un text, ...

Domnul Ilie Neacșu (din sală):

Exact!

Domnul Vasile Lupu:

...a fost vorba să-l votăm, - atunci, tot dumneavoastră, ați protestat, să-l trecem la "Dispoziții finale"-, text care se referă exact la procedura, sursele de despăgubiri ce vor reveni în competența Guvernului și e necesar să stabilim aceasta în dispozițiile finale, pentru a cuprinde despăgubirile față de proprietarii care au avut terenuri în perimetrul CAP-urilor, terenuri acum în rezerva comisiilor comunale, terenuri forestiere, terenuri din IAS. Deci este nevoie de o dispoziție unică, pentru toate categoriile de terenuri, și dacă aveți răbdare, o votăm chiar astăzi, în "Dispoziții finale", numai să mergem normal cu celelalte texte.

Eu am dat citire acestui text pe care l-am propus atunci și l-ați acceptat dumneavoastră, din Opoziție, dar ați cerut să-l trecem în "Dispoziții finale". Dacă doriți, vi-l mai citesc o dată.

Domnul Ilie Neacșu (din sală):

Dar să-l votăm!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Am o rugăminte. Acest text a fost propus de domnul deputat Chiriac, care nu știu dacă este astăzi aici, și l-a citit domnul deputat Lupu.

Îi dau cuvântul domnului deputat Valeriu Gheorghe, care are acest text, să-l susțină, și textul, dacă nu mă înșel, fusese agreat de domnul deputat Neacșu, care avusese un amendament similar.

Domnul Ilie Neacșu (din sală):

Opus!

Domnul Valeriu Gheorghe:

Textul sună astfel: "În cazurile în care există teren retrocedabil și foștii proprietari optează pentru despăgubiri, aceste terenuri rămân la dispoziția comisiilor locale, pentru a fi atribuite solicitanților îndreptățiți. Opțiunea foștilor proprietari pentru despăgubiri se va face în scris și se înregistrează la secretarul comisiei județene de fond funciar, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi".

Domnul Florin Georgescu (din sală):

Să se ia terenul și să-l vândă?

Domnul Petru Șerban Mihăilescu (din sală):

Nu a fost așa!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci nu așa suna textul care s-a citit ieri...

Domnul Vasile Lupu:

Dați-mi voie!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog.

Îi dau cuvântul, întâi, domnului deputat Vasile Lupu și, pe urmă, vă dau cuvântul și dumneavoastră, pe rând.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Acest text se referă doar la terenurile din IAS-uri.

Eu vă mai prezint o dată textul propus, pe care l-ați acceptat toți, dar ați cerut să fie trecut la "Dispoziții finale". Iată textul: "Pentru toate terenurile agricole și forestiere solicitate prin cereri întemeiate, aprobate de organele competente, înregistrate în termenele și cu procedura prevăzută de Legea nr.18/1991, modificată și completată prin Legea nr.169/1997, care nu au putut fi retrocedate, precum și în situațiile în care proprietarii au optat pentru despăgubiri, Guvernul României, prin hotărâre, va stabili modul de evaluare a terenurilor, sursele financiare și modalitățile de plată către foștii proprietari...

Domnul Florin Georgescu (din sală):

De ce?! De unde?!

Domnul Vasile Lupu:

...în 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi".

Eu v-am prezentat, într-o ședință anterioară, acest text, dumneavoastră ați spus că nu este timpul să-l votăm, îl votăm la "Dispoziții finale", dar dacă doriți să-l votăm acum, ca să figureze la "Dispoziții finale", eu nu am nimic împotrivă.

Domnul Ilie Neacșu (din sală):

Îl votăm acum!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Lăpușan.

Aveți cuvântul.

Domnul Alexandru Lăpușan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Grupul nostru parlamentar a venit cu o propunere, într-o ședință anterioară, prin care solicitam inițiatorului să fie de acord să nu discutăm de x hectare pădure, x hectare teren arabil, ci să reglementăm cifra respectivă, după eventuale negocieri, la sfârșitul legii și, ori de câte ori apare, în textul legii, "atâtea hectare teren arabil", "atâtea hectare pădure", să venim, după aceea, cu cifra pe care s-o votăm la sfârșit. Nu s-a dorit, s-a dorit ca să fie bătută în cuie cifra, de la început. Mă rog. Deși ea se repetă de foarte multe ori în lege, dacă, vreodată, nu o să iasă la vot, nu-mi dau seama cum se va întâmpla, pentru că o dată sunt trecute 50 hectare, altădată s-ar putea să fie trecute mai multe hectare.

Domnule președinte,

Această lege are 46 de amendamente aprobate. Din aceste 46, 23 aparțin inițiatorilor: domnul Cristea, care, fiind un specialist în domeniu, are 14 amendamente și nici unul respins, domnul Lupu are 8 amendamente și nici unul respins și domnul Kelemen are un amendament și nici unul respins. E adevărat că are doi colegi de la UDMR, care au și câteva amendamente respinse.

Procentul de modificare a legii de către inițiatori este de 50%, din 46, întâmplător, este 23. Din cele 46 de amendamente, 33 aparțin Grupului PNȚCD, în proporție de 72%.

Dar să revenim puțin la această lege. De foarte multe ori, domnul Valeriu Gheorghe a venit în fața noastră, ca acum, și ne-a prezentat, probabil în numele comisiei sau a unei părți din comisie, niște amendamente. Ar fi fost mult mai util dacă dânsul ar fi avut amendamentele acestea și s-ar fi bătut în comisie. Or, nu am văzut numele domniei sale nici la amendamente respinse, nici la amendamente agreate de către comisie. Și, de aceea, eu sunt de acord, domnule Lupu, sunt de acord să discutăm acest articol la sfârșitul legii, însă aș vrea să vă spun că tare îmi este mie că acest art.2 alin.5 nu este altceva decât o completare la ordonanța care se va aproba, dacă nu va fi fost fiind deja la această oră aprobată de Guvern, privind restituirea imobilelor preluate după 6 martie 1946...

Domnul Alexandru Albu (din sală):

S-a respins!

Domnul Alexandru Lăpușan:

S-a respins, spre fericirea noastră, a tuturor!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog notați chestia cu fericirea!

Domnul Alexandru Lăpușan:

Da. Deci cred, domnule vicepreședinte Lupu, că în cazul în care dumneavoastră veți fi de acord să negociem și adăugarea unor alte prevederi la acest articol, noi am putea să agreăm acest articol, dar cred că e bine ca nu la sfârșitul legii, ci într-o pauză, împreună cu toată comisia, să convenim asupra lui. Altfel, eu cred că e bine, fiind un amendament al comisiei, să fie supus votului acum, pentru că noi avem niște amendamente respinse care, după părerea noastră, sunt valoroase și putem să abordăm deja dezbaterea lor.

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, la art.2 alin.4 s-a propus un alt amendament, nu s-a propus eliminarea. Domnul deputat Lăpușan a intervenit... O să am o mare rugăminte, și cred că așa e mai bine, ca din partea fiecărui grup parlamentar să intervină câte un singur vorbitor, la fiecare articol. Și o să vă rog, ca să nu supun spre aprobare această chestiune plenului, deci numai pe probleme de procedură, acolo nu sunt probleme, o să vă rog să intervină, din partea fiecărui grup, o singură dată cineva la un articol. Bănuiesc că dumneavoastră, la nivelul grupului, v-ați înțeles între dumneavoastră asupra amendamentelor.

Domnul Petru-Șerban Mihăilescu (din sală):

Procedură!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Mihăilescu.

Domnul Petru-Șerban Mihăilescu:

Domnule președinte,

Cu tot respectul, am putea fi de acord cu această idee pe care ați emanat-o acum și probabil că o veți supune, în următoarele 5 minute, la vot, ...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Eu nu eman idei, idei emană emanații!

Domnul Petru-Șerban Mihăilescu:

Iertați-mă.

... în momentul în care s-ar fi discutat pe raport. Dar vă reamintim, de 3 zile, că rapoartele sunt aruncate la coș și se vine cu formulări care, iertați-mă, se abat atât de la firul acestei legi, cel puțin așa cum l-am înțeles noi, și trebuie să vă reamintesc, la art.2 alin.1 a dispărut ideea de cotă proporțională și s-a lăsat liber, pentru ca să apară o idee nouă, care nu va putea fi justificată și va crea niște probleme deosebite la alin.2 al art.2, cum că cei mici vor primi despăgubiri. Urmează un semn de întrebare. Ați eliminat ceea ce ar fi trebui să fie alin.4, care stabilea ceva, și acum introducem un nou principiu, în formularea domnului Lupu.

Aș vrea să reamintesc distinsului inițiator că prin această lege și prin tot ce s-a lucrat la comisie s-a eliminat principiul opțiunii, valabil fiind principiul retrocedării, așa s-a plecat. Tocmai din această cauză, comisia, condusă de domnul Cristea, a fost de acord ca la momentul în care dăm pământul înapoi la locatori sau la acționari, să nu existe o opțiune, ci, efectiv, să-și ia pământul înapoi, pentru că acesta e scopul legii.

În ceea ce citește domnul inițiator Lupu, apare chestiunea iar a opțiunii, deci o treabă care, iertați-mă, schimbă complet rostul și firul acestei legi.

Pe cale de consecință, înseamnă că la fiecare nou articol creat, să zic așa, în pripă, vor apare chestiuni care diferă mult de ce s-a discutat în comisie. În acest sens, - eu tot încerc să aducem pe calea cea bună - vreau să vă reamintesc că noi avem un amendament de eliminare al alin.4 de la art.2, pe care vă rog să-l luați în considerare și să-l supuneți la vot, deoarece noi apreciem că aceste despăgubiri și modul în care se vor aplica vor trebui stabilite în cadrul acestei legi, și nu printr-o lege specială, deci o eliminare.

În ceea ce privește textul, indiferent dacă se va vota acum sau la urmă, nu putem fi de acord cu el, în această formulare, de altfel nici nu am văzut-o scrisă. Dacă ar putea cineva să bată cele 10 rânduri, s-ar evita situația ca domnul deputat Gheorghe Valeriu să citească un text, și domnul inițiator Lupu să citească altul. Bănuiesc că e acela cu Guvernul. Acolo solicităm să se elimine posibilitatea de opțiune, pentru că, în nici o clipă, în această lege, nu mai apare ideea opțională, ci apare: se dă, își ia proprietatea, face ce vrea cu ea, o vinde, se unesc și altele, dar nu poate opta pentru despăgubiri sau pentru aceasta.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu (din loja inițiatorului):

La vot!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Înaintea dumneavoastră este domnul deputat Șteolea!

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Eram pe procedură!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bănuiesc că e tot pe procedură. Sunteți pe procedură, domnule deputat?

Domnul Petru Șteolea:

Nu, aveam un amendament.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Atunci, pe procedură, are prioritate domnul deputat Mitrea.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Am vrut doar să vă ajut un pic. La art.97...

Domnul Petru Șteolea:

Mă bruiază dânsul!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Șteolea, am o rugăminte, lăsați-l să vorbească. Să-i respectăm pe cei care vorbesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Probabil că v-ați uitat la altă procedură, nu la procedura de la dezbaterea legii, pentru că art.97 e foarte clar: "La discutarea fiecărui articol deputații pot lua cuvântul pentru a-și exprima punctul de vedere. De asemenea, va putea lua cuvântul și reprezentantul Guvernului..." ș.a.m.d. Deci nu este nici un fel de limitare și nu există, în practică, limitarea dreptului deputaților de a lua cuvântul, iar dacă într-un grup sau altul există puncte de vedere divergente, ele se vor armoniza pe parcurs. Vă rog să rămâneți în limita regulamentului.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Aceasta o mai stabilește și Camera și se spune aici că președintele poate supune spre aprobare sistarea discuțiilor la articolul dezbătut și s-a mai procedat și înainte, nu am condus eu ședința, s-au limitat discuțiile la intervenții nu mai lungi de 3 minute. Adică s-au făcut tot felul de reglementări care să permită o fluență mai mare a dezbaterilor.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

De acord, s-au făcut, aici ați citat foarte clar...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Și vom face la fel, dacă e nevoie!

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și, atunci, eu trebuie să fac declarația pe care am mai făcut-o o dată, discutând despre această lege. Noi o considerăm foarte importantă și dacă se încearcă, de către plen, să se introducă asemenea limitări, sigur, e și dreptul nostru să participăm sau nu la lucrări.

Sunteți de acord, nu?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Nu, eu am rugat cu totul altceva, am rugat reprezentanții...

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Dar ați spus că se poate ca plenul să limiteze un vorbitor. Și eu vă spun, în numele Grupului PDSR, că, dacă plenul limitează, atunci vă limitați la vorbitorii de la putere, nu și la vorbitorii PDSR.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

E o chestiune care rămâne de dezbătut, o să vedem... Eu am rugat cu totul altceva, ca, având în vedere că sunt în general 3 sau 4 colegi de la PDSR care intervin, să încerce să se coreleze între ei, tocmai pentru ca să nu apuce să fie divergenți la microfon, în opiniile pe care le susțin.

Deci ne reîntoarcem la subiect.

Domnul deputat Șteolea.

Domnul Valeriu Tabără:

Procedură!

Domnul Marian Ianculescu:

Tot procedură!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Nu-i pe procedură, era pe text.

Domnul Valeriu Tabără:

Pe procedură.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Pe procedură, domnul deputat Tabără.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Haideți să facem o convenție: facem amendamente, aici, așa, pe picior și le aducem și le votăm în Cameră, și pe cele pe care le-am discutat și le-am aprobat în comisie le respingem?! Nu este normal! Și să nu se supere colegul Valeriu Gheorghe, dar nu se poate veni aici, și la două articole, facem două amendamente, aici, în Cameră. Ele trebuiau discutate, acolo, în comisie și să le aprobăm acolo sau să le respingem. Respingem, în Cameră, tot ce am aprobat în comisie, dar le facem pe celelalte aici.

Dacă sunt amendamente noi, atunci comisia se întâlnește și le discută. Așa este normal!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Ianculescu, aveați tot o chestiune de procedură.

Din păcate, nu avem ce să facem, așa este.

Vă rog.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Din 3 articole, suntem la al treilea articol la care inițiatorii au venit cu modificări față de textul din raportul comisiei, atât față de textele admise, cât și față de cele respinse.

Având în vedere faptul că aceste noi texte, care diferă de ceea ce s-a discutat în comisie și care modifică esențial textul aprobat al raportului și al acestei legi, în comisie, mi se pare normal, domnule președinte, să aplicăm litera regulamentului, în sensul de a trimite, din nou, la comisie și să se dezbată, într-adevăr, aceste amendamente noi, care diferă și schimbă esențial conținutul legii, și să le dezbatem, în liniște, la comisie și, după aceea, să revenim în plen și, în liniște, să le dezbatem, în continuare, pentru că, altfel, de maniera în care ni se prezintă aici, la microfon, aceste amendamente, nu toți deputații au posibilitatea să analizeze în deplină cunoștință de cauză care sunt efectele pe care le produc aceste amendamente în timp.

Eu, personal, insist față de dumneavoastră, domnule președinte, în asemenea situații, să aplicați litera regulamentului și să retrimiteți la comisie, pentru a le rediscuta, aceste noi propuneri ale inițiatorilor.

Așa după cum a spus domnul deputat Lăpușan, în comisie, față de varianta inițială a legii, inițiatorul a venit, în proporție de 70%, și a modificat legea. Iată că după 3 articole, vine și modifică în proporție de 100%. Deci, iată, înseamnă că nici în concepția inițiatorilor această lege nu este perfectă. De aceea necesită, având în vedere că este o lege extrem de importantă și cu implicații deosebite, un timp mai mare de analiză, lucru care decurge și din atitudinea inițiatorilor, care vin mereu cu idei pentru perfecționarea ei.

Mulțumesc. (Domnii deputați Barbu Pițigoi și Dan Emanoil Barbaresso vociferează)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Deci nu mai e de procedură intervenția...

Domnul Petru Șteolea:

Da.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Șteolea, care, astăzi, este și sfânt.

Vă rog.

Domnul Petru Șteolea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Înainte, când luase cuvântul domnul deputat Mitrea, eram apostrofat de domnul președinte al Comisiei pentru agricultură, domnul Cristea, că să nu iau cuvântul, că, și așa, amendamentul meu la art.2 alin.4 este respins. Deci, o dată, ni se pune pumnul în gură în a ne spune punctul de vedere cu referire la amendamentele care în mod oficial apar ca amendamente respinse, iar pe de altă parte, se vine cu amendamente făcute aici, pe picior, la care dumneavoastră aveți larga deschidere în a le accepta.

Părerea noastră este că acele amendamente care sunt noi și făcute aici, pe picior, și care sunt niște amendamente de fond, să fie discutate la comisie. Este logic, normal, așa am procedat, inclusiv la ultima lege adoptată astăzi, Legea funcționarului public. Să păstrăm aceeași procedură.

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Vasile Lupu.

Aveți cuvântul.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Este adevărat că la comisie am acceptat mai multe amendamente, am modificat mai multe texte, exact după discuțiile cu reprezentanți ai Opoziției, pentru a veni în întâmpinarea propunerilor făcute de Opoziție, dar, așa cum au decurs lucrurile în ultimele 3 zile, și așa cum Opoziția a făcut presiuni asupra Guvernului, să nu treacă o reglementare privind retrocedările imobiliare, nu pot înțelege această atitudine de a invoca tot felul de excepții procedurale, decât ca o tergiversare, o tragere de timp, o obstrucționare a votării legii.

Am acceptat toate discuțiile posibile, am ajuns, cu fiecare din grupurile parlamentare, la unele înțelegeri. Deci, vă rog, sunt de acord să fie supuse toate amendamentele respinse la vot, să fie comentate aici, dar să nu mai pierdem timp, în ultimele două zile ale sesiunii ordinare, cu șicanări incalificabile!

Domnii Petru Șteolea și Petru Șerban Mihăilescu (din sală):

Cine le produce?!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Onorați colegi,

Vă rog foarte mult, haideți să ne întoarcem aici, unde eram.

Domnul deputat Valeriu Gheorghe a propus eliminarea acestui text, și domnul deputat Chiriac propusese ca un alt text să fie introdus undeva, la "Dispoziții finale". Deci, aici avem o propunere de eliminare, a domnului deputat Valeriu Gheorghe, pe care v-o supun spre aprobare...

Domnul Petru-Șerban Mihăilescu (din sală):

Este amendamentul meu, de eliminare!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Poftim? Ați propus, și dumneavoastră, eliminarea. Și domnul deputat Mihăilescu a propus tot eliminarea.

Ca atare, v-o supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc. Marea majoritate.

Domnul Vasile Lupu:

Unanimitate!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Voturi împotrivă, dacă sunt? Nu sunt.

Abțineri?

Unanimitate. Eliminare.

Iată cum este de interesantă chestiunea aceasta!

Ne reîntoarcem, acum.

Art.2, în ansamblul său.

Voturi pentru?

Domnul Petru Șteolea și Petru Șerban Mihăilescu (din sală):

Mai avem amendamente!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Aveți un amendament? Bun.

Domnul deputat Petru Șteolea are un amendament respins, la nr.crt.11 din raport, la amendamente respinse. Și l-a susținut aici.

Trebuie să vi-l supun spre aprobare.

Vă rog.

Domnul Petru Șteolea:

Cam greu. Cam greu, ca să putem intra pe un ritm normal și pe un ritm, așa, a ceea ce înseamnă regulamentar, aici, în Parlament.

Deci este vorba de un amendament în ceea ce privește faptul că este normal și logic ca "Pentru diferențele de teren pentru care nu se poate face reconstituirea în natură, în condițiile alin.1 și 2, să se acorde despăgubiri, în valoare proporțională cu acele diferențe". Acesta este, de fapt, conținutul amendamentului pe care l-am propus, în numele Grupului parlamentar al PUNR, și el este în corelare cu un alt amendament care, de fapt, vine ca un alin.5, nou, al art.2, în sensul în care "Plata acestor despăgubiri, pentru toate persoanele îndreptățite, să se facă o dată cu eliberarea titlurilor de proprietate". Adică să nu mergem pe ideea discreționară că o persoană îndreptățită, acolo unde este teren, primește tot terenul, iar celălalt, care, logic, normal, ar avea dreptul, la reconstituirea dreptului de proprietate, să primească teren, dar nu există, să primească despăgubirea când se va da o nouă lege, așa cum se prevede aici, o lege specială.

După noi, despăgubirea, cât și punerea în posesie, trebuie făcute simultan și de aceea susțin acest amendament, în relație directă cu alineatul nou propus, în sensul în care despăgubirile să se dea o dată cu eliberarea primului titlu de proprietate, în temeiul prezentei legi, în județul respectiv. Ajungem în ipostaza – și normală și dreapt㠖 în care, o dată cu restituirea terenului către un îndreptățit într-o anumită comună, acolo unde nu există, în altă comună, acolo să-i dăm despăgubirea. Este o acțiune logică, normală, îndreptățită, de echilibrare și nediscreționară pe care o propune. Este pe aceeași linie pe care și domnul inițiator o susține ca punct de plecare al proiectului său de inițiativă legislativă, adică despăgubirea completată cu restituirea.

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Deci, la nr.crt.11, amendament, susținut de inițiatori, de domnul deputat Petru Șteolea, respins de inițiator și de comisie. Vă mențineți punctele de vedere?

Domnul Gheorghe Cristea (din loja comisiei):

Da.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. În cazul acesta, vă supun spre aprobare acest amendament cu care inițiatorul și comisia nu sunt de acord. Poftim?

Domnul Vasile Lupu (din loja inițiatorului):

Da, la final.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Imediat ajungem la el.

Deci, pct.11, amendamente respinse.

Voturi pentru? Vă rog. Țineți mâinile sus, ca să putem număra, vă rog mult, da?

52 de voturi pentru, insuficient pentru a trece.

La nr.crt.10 amendament al Grupului PDSR, domnul deputat Mihăilescu. Vă rog.

Domnul Petru-Șerban Mihăilescu:

Deci, având în vedere eliminarea art.2 alin.4 privind asigurarea despăgubirilor, propunem un alin.4 nou în formularea din raport: "Despăgubirile se vor realiza prin acordarea de acțiuni la societățile comerciale, mai puțin la bănci, societăți de asigurare și cele care realizează produse accizate".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, am înțeles.

Deci, la nr.crt.10, alineat nou, 4, susținut din partea inițiatorilor de domnul deputat Mihăilescu. Inițiatorul? Nu este de acord. Comisia? Rămâne pe poziție.

Deci, vă supun spre aprobare acest amendament nr.crt.10 din raportul celor respinse.

Voturi pentru? Vă rog țineți mâinile sus ca să putem număra ușor.

Domnul Florin Georgescu (din bancă):

Vrei să ne execuți? De ce să ținem mâinile sus?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

48, insuficient.

Respins.

Domnul deputat Șteolea avea un amendament, completare la cel anterior, la nr.crt.12, care a fost tot așa respins de inițiator și de comisie. Vi-l supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă rog.

47 de voturi pentru. Respins.

Art.2 în ansamblul său.

Voturi pentru? Stați puțin. Mai aveți un alt amendament la art.2?

Domnul Valeriu Tabără (din sală):

Aveți un alt amendament la art.2.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Poftim? Vă rog foarte mult. Vă rog foarte mult, să nu tensionăm lucrurile. La art.2 nu mai există alt amendament respins. L-am respins adineaurea prin vot. (Domnii deputați Valeriu Tabără și Petru-Șerban Mihăilescu vin și se consultă cu prezidiu.)

Art.2 alin.6 este nr.crt.12 și s-a votat adineaurea, am votat împotriva lui adineaurea.

Domnule deputat Tabără, amendamentele susținute de domnul deputat Șteolea, amendamentele de la nr.crt.11 și 12, amendamente respinse, au fost susținute și s-au votat adineaurea, ca și amendamentul respins al Grupului PDSR de la nr.crt.10. Deci, ele s-au eliminat amândouă. Adineauri am votat nr.crt.12, au fost 47 de voturi pentru, adineauri s-a anunțat lucrul acesta.

Deci, încă o dată, s-a susținut de către domnul deputat Șteolea și l-am votat. S-a votat împotriva lui.

Domnul deputat Mihăilescu, este o chestiune de procedură sau...? Vă rog.

Domnul Petru-Șerban Mihăilescu:

Rog comisia, dat fiind această chestiune, să citească aici care sunt alineatele art.2, care se supun la vot pentru aprobare. După părerea noastră, nu sunt decât primele două și atunci art.2 rămâne așa neterminat, pentru că s-a trimis celălalt la urmă. Dacă greșesc, îmi cer scuze, dar rog comisia să spună ce alineate au rămas la art.2.

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, s-au aprobat alin.1, la nr.crt.3 din raport, s-a aprobat alin.2 la nr.crt.4 din raport și s-au aprobat două noi alineate la nr.crt.5.

Domnul Petru Șteolea (din bancă):

Din raport sau care?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

S-au aprobat. Am dat comisiei tehnice, au fost propuse de domnul deputat Pereș. Deci, ele s-au votat la ora actuală.

Domnul Petru Șerban Mihăilescu (din bancă):

Care este textul?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, încă o dată, dacă dumneavoastră nu știți ce ați votat până acum și trebuie să...

Domnul Petru Șerban Mihăilescu (din bancă):

Care este textul? Eu oricum am votat contra, dar vreau textul comisiei.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, la ora actuală, art.2 va avea patru alineate și...

Domnul Gheorghe Cristea (din loja comisiei):

Aceasta este chestiune de mișto.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Haideți să nu depășim cadrul normalității. S-au votat în ședința trecută. Eu vă supun art.2 în ansamblul său, așa cum a fost el votat, spre aprobare.

Domnul Petru Șerban Mihăilescu (din bancă):

Să se citească textul.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Voturi pentru? Vă rog să numărați!

Domnul Petru Șteolea (din bancă):

Să se numere!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Rog Departamentul acesta tehnic să dea drumul la ventilație în sală, că este foarte, foarte cald. Eu am privilegiul, conducând ședința, nu pot să-mi scot haina.

114 voturi pentru.

Voturi împotrivă? Am rugămintea: țineți mâinile sus, ca să le numărăm ca lumea.

Domnul Florin Georgescu (din bancă):

La Putere de ce nu le spuneți să țină mâinile sus?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Le spun și lor, nici o grijă, le spun și lor.

Domnul Florin Georgescu (din bancă):

O să le spunem noi după aceea.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

36 voturi împotrivă.

Abțineri? Vă rog.

6 abțineri.

Domnul Ioan Gavra (din bancă):

Nu este cvorum.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Este cvorum. Da, sunt colegi care n-au votat, dar oricum suntem și în cvorum și depășim cvorumul stabilit pentru această oră.

Continuăm cu nr.crt.8 din raport. Dacă sunt intervenții? Domnul deputat Naidin. Aveți cuvântul.

Domnul Petre Naidin:

Rog și inițiatorul și comisia să observe de jos în sus, la al patrulea rând, la "reconstituirea dreptului de proprietate pentru această cotă" este necesar să introducem sintagma "în echivalent arabil", pentru că așa cere și art.14 alin.3 din Legea nr.18, unde se vorbește de suprafața totală, dar și pe categorii de folosință. Am evita astfel să dăm pământ, să reconstituim dreptul de proprietate prin mlaștini, în fundături, diguri, rampe de gunoi sau cine știe pe unde.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Domnul deputat Ianculescu.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Având în vedere faptul că art.2 față de textul din raportul comisiei a suferit unele modificări, văd că în finalul acestui art.3 se face trimitere la dispozițiile art.2, alin.2 și 3 din prezenta lege.

Întreb inițiatorul și comisia dacă cumva această trimitere la alin.2 și 3 din prezenta lege mai este valabilă, având în vedere că alin.2 și 3 din varianta inițială din raport a suferit modificări.

Mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu (din loja inițiatorului):

Este valabilă.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă mai sunt intervenții aici? Nu mai sunt. O să-i dau cuvântul domnului deputat Vasile Lupu, dacă dorește, ca inițiator?

Domnul Vasile Lupu (din loja inițiatorului):

Nu, nu, este valabilă.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Nu. Bun. Domnul deputat Cristea. Vă rog.

Domnul Gheorghe Cristea:

Este de făcut o singură adăugire, fostul 2-3 a fost votat sub forma a două alineate. Deci, trimiterea se face la art.2, alin.2, 3 și 4. Deci, alin.2, 3, 4.

Mulțumesc.

Domnul Marian Ianculescu (din bancă):

Păi, vedeți domnule președinte!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, am înțeles. Sunt cele două alineate noi introduse la propunerea domnului deputat Pereș. Deci, într-adevăr, corelarea era necesară și este corectă.

Domnul Marian Ianculescu (din bancă):

Cum este și 4. Păi vedeți?! S-a justificat întrebarea mea.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

În legătură cu propunerea făcută de domnul deputat Naidin, ea a fost o dată discutată la un articol anterior.

Eu totuși vă supun spre aprobare – sunteți vă rog atenți? – textul propus de comisie cu completarea alin.2, 3 și 4, doar aici jos, pentru corelarea propusă de domnul deputat Ianculescu, care este corectă.

Voturi pentru? Vă rog.

113 voturi pentru.

Voturi împotrivă? Vă rog. Voturi împotrivă nu sunt.

Abțineri? Vă rog. Vă rog țineți mâinile sus, ca să putem număra ca lumea.

26 de abțineri.

Au fost colegi care nu au votat, deci, s-a adoptat nr.crt.9 din raport. Intervenții? Domnul deputat Valeriu Tabără aveți cuvântul. Este vorba de art.4.

Domnul Valeriu Tabără:

Da, la poziția 13 din raport...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Am o rugăminte, vorbiți în microfoane, ca să se audă.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

La poziția 13 din raport este propus un art.3 nou care are 6 alineate.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

13, respinse.

Domnul Valeriu Tabără:

Vi le prezint și rog să fie luate în discuție.

Art.3, alin.1: "Terenurile din extravilanul localităților, indiferent de domeniul de utilizare, foste proprietăți ale persoanelor fizice, care abuziv sau prin diverse acte legislative au trecut în proprietatea statului și se găsesc incluse în diverse amenajări hidrotehnice, de hidroameliorații sau de altă natură, se restituie foștilor proprietari".

Alin.2: "În condițiile în care lucrările de la alin.1 au fost executate, foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora li se oferă la cerere terenuri din aceeași calitate și egale ca suprafață sau terenuri de calitate diferită, echivalentă în teren arabil ca suprafață expropriată".

Art.3: "Când lucrările pentru care suprafața a fost expropriată nu au fost executate sau se află la stadiul de proiect, suprafața de teren se restituie la cerere foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora sau se asigură despăgubirea la valoarea reală a terenului sau se asigură teren în echivalent".

Art.4: "Suprafețele de teren expropriate pot fi compensate la cererea foștilor proprietari sau a moștenitorilor acestora cu suprafețe de teren cu folosință forestieră".

Art.5: "Valoarea terenurilor agricole sau cu alte destinații se stabilește de către oficiile de pedologie și agrochimie, având ca bază Normele metodologice elaborate de Ministerul Agriculturii și Alimentației și Ministerul Finanțelor și ea nu poate fi mai mică decât valoarea de piață liberă a terenurilor din zonă".

Art.6: "Taxa de evaluare valorică a terenurilor se stabilește prin norme metodologice elaborate de Ministerul Agriculturii și Alimentației și Ministerul Finanțelor și ea se plătește de către unitatea care gestionează lucrarea pentru care s-au naționalizat terenurile".

Sunt o serie de astfel de terenuri care sunt preluate de către stat, unele sunt la această dată sub luciul de apă, este cazul barajelor din zonele cu amenajări hidrotehnice, multe dintre acestea însă nu au fost ocupate la această dată și cred că ele trebuie să fie restituite foștilor proprietari. Dau aici exemplu Lacul de la Surduc din județul Timiș, Cincișul, dar sunt numeroase astfel de amenajări în toată țara.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, ați susținut amendamentul dumneavoastră respins de la nr.13 "respinse". Domnul deputat Putin.

Domnul Emil-Livius-Nicolae Putin:

Domnule președinte, eu am crezut că domnul Tabără va reveni cu propunerea, aceea de a se include, în sensul că, cred eu, sediul materiei privind persoanele juridice este la acest pct.4 și atunci: "pentru persoanele juridice, unități de cult..." și în continuare aș reveni la propunerea domnului Tabără privind terenurile care trebuie să li se restituie școlilor și universităților și mă alătur aici propunerii domnului Tabără. Eu am crezut că această propunere vreți să o faceți.

Domnul Valeriu Tabără (din bancă):

Este cu totul altceva.

Domnul Emil-Livius-Nicolae Putin:

Cred eu că limita acestui teren care trebuie restituit unităților școlare nu poate să depășească 30 de hectare.

Domnul Petru Șteolea (din bancă):

Este cu totul altceva.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Ianculescu.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Aceeași observație ca și la art.3. Art.4 în final trimite la fel la dispozițiile art.2, care a fost modificat, alineatele 2 și 3 din prezenta lege. Întreb din nou inițiatorii – și îmi pare rău că domnul inițiator Cristea, care este mai meticulos nu mai este în sal㠖 dacă nu cumva se face trimitere și la alin.4.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Ba se face, am vorbit eu cu dânsul și i-am atras atenția.

Domnul Marian Ianculescu:

Deci, aceeași situație și la acest articol.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

I-am atras atenția, se face într-adevăr trimitere și la alin.4 și vroiam acum, la supunerea spre aprobare, să spun același lucru. Mă bucur că ați spus-o dumneavoastră de la microfon. Domnul deputat Șteolea.

Domnul Petru Șteolea:

Deci, reamintindu-vă că este vorba de un articol 3 nou, deci, în continuare, dacă ar renumerotat, ar fi 4, vreau să spun un lucru. Faptul că este vorba de acele terenuri care au fost proprietatea persoanelor fizice, este o explicație pentru domnul deputat Putin, și care nu au fost ocupate așa cum se stabilise prin proiecte, fiindcă au fost sistate lucrările sau alte lucrări nici nu au mai apărut în planurile de investiție, programele de investiție ale ministerelor și care au fost expropriate într-o anumită perioadă. Or, fiind expropriate și neutilizate pentru scopul în care s-a făcut această expropriere, se propune ca ele să revină celor care au fost proprietari. La fel este vorba de suprafețe pentru care s-au făcut documentele de expropriere, dar pentru zona respectivă, pentru protejarea folosinței din perioada dinainte de expropriere, aceasta se păstrează și după repunerea și restituirea proprietății către persoanele fizice, cei îndreptățiți, ca să poată fi utilizate la aceeași folosință.

Este vorba de terenurile dinprejurul lacurilor de acumulare care au căpătat alte destinații și nu au revenit în exploatare celor care sunt proprietari în drept și îndreptățiți. La fel este vorba și de suprafețe prevăzute pentru extinderi de iazuri de decantare, pentru halde de la unitățile de exploatare miniere, care la fel n-au fost folosite și mai mult, unitățile miniere respective, unele din ele au fost închise.

Este logic și normal ca acele suprafețe să revină proprietarilor în drept. La aceasta face referire acest articol 3 nou care a fost propus aici.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Sunt două chestiuni care trebuie separate între ele, este vorba de art.4 care este la nr.crt.9 și respectiv de intervenția făcută de domnul deputat Valeriu Tabără care are un art.31 propus la nr.crt.13 "amendamente respinse", amendament pe care și l-a susținut.

Punctul de vedere al inițiatorului. (Domnul deputat Stanciu se consultă cu inițiatorul, cu domnul deputat Vasile Lupu.)

Domnule deputat Stanciu, sunteți amabil? Domnule Lupu. Vă rog să fiți atenți, ca să putem să vedem cum supunem la vot.

Deci, amendamentul de la nr.crt.13 "respinse" al domnului deputat Tabăr㠖 și l-a susținut aici. Nu sunteți de acord.

Domnul Petru Șteolea (din bancă):

De ce? Motivați!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia? Comisia își menține punctul de vedere.

Deci, amendamentul de la nr.crt.13 "respinse", articol nou 31, propus de domnul deputat Valeriu Tabără și susținut aici, vi-l supun spre aprobare.

Voturi pentru? Suntem în procedura de votare. Vă rog frumos ridicați mâinile ca să putem număra. Vă rog foarte mult. 41 de voturi, insuficient pentru a trece

Deci, la art.4, nr.crt.9 s-a făcut o propunere de domnul deputat Putin, să fie introduse și școlile.

Domnul deputat Ianculescu a făcut o remarcă de corelare a art.2 cu alin.2, 3 și 3, nu numai 2, 3 în finalul acestui articol.

Îi dau cuvântul domnului deputat Valeriu Tabără. Vă rog.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

De altfel, este amendamentul pe care l-am stabilit ca principiu la începutul dezbaterii acestui proiect de lege și vă propun un alin.nou, alin.2 la art.4 și anume "Suprafețele funciare proprietate publică, aflate în prezent în administrarea unităților de învățământ primar, gimnazial, liceal, profesional-agricol și superior agricol și silvic de stat, trec în proprietatea acestora". Este primul articol, alineat nou.

Apoi, un alt alineat nou: "Suprafețele de teren, administrate de către unitățile de cercetare agricolă, piscicolă și silvică, nu fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, conform legii pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole cu destinație forestieră în baza dispozițiilor Legii nr.169/1997. Proprietarii de terenuri în perimetrul suprafețelor unităților de cercetare vor fi despăgubiți sau li se va atribui în timp terenuri din proprietate privată a statului".

Și mai este încă un amendament și anume: "Suprafețele de terenuri pe care unitățile de învățământ superior agricol și silvic care au fost în posesia lor și le-au fost luate prin diverse acte normative în perioada 1948-1953 se reconstituie ca drept de proprietate pentru unitățile de învățământ superior".

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Deci, ați făcut amendamente 3 alineate noi. O să vă rog să ni le prezentați. Domnul deputat Stanciu era înscris la cuvânt, doamna deputat Andronescu, domnul deputat Sonea, pe rând fiecare. Vă rog. Domnul deputat Stanciu.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

De când se știe, a fost o legătură indisolubilă între pământ și școală și invers. N-ai putut face nici agricultură fără școală și nici școală fără pământ, cel puțin la țară.

Legea învățământului ca atare stipulează clar că școlile sunt proprietare ale acestui pământ. Deci, tot ceea ce au spus colegii mei aici și domnul deputat Putin și domnul deputat Tabără este consfințit în Legea învățământului. La acest art.4 cred că trebuie să spunem clar că pământul rămâne în proprietatea școlii și totodată în suprafață cât a avut, dar nu mai mult de 50 de hectare. Cred că este soluția cea mai bună și vom preciza "unități și instituții școlare" și atunci vor intra toate școlile, respectiv toate universitățile, dar nu putem să spunem că acum intră în proprietate, deoarece Legea învățământului prevede acest drept.

Deci, noi vom completa și vă vom supune aprobării dumneavoastră, la art.4, această variantă. "Terenul rămâne în proprietatea unităților și instituțiilor școlare, în suprafața pe care au avut-o, dar nu mai mult de 50 de hectare". Sperăm că votul dumneavoastră va fi în mod similar cu cel pe care l-ați acordat Legii învățământului.

Vă mulțumim.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Doamna deputat Andronescu o să vă rog să scrieți acest amendament. Aveți cuvântul, doamnă.

Doamna Ecaterina Andronescu:

Vă mulțumesc domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Și eu vreau să susțin amendamentele propuse de domnul profesor Tabără cu observația, la primul alineat, că terenurile care se află în proprietatea universităților de științe agricole, ele sunt date în proprietate prin Legea învățământului, deci, nu prin această lege le trecem în proprietate, ci ele rămân în proprietate și prin această lege.

Este foarte important pentru aceste universități, pentru că reprezintă materialul didactic. Este imposibilă derularea activității normale în aceste universități fără terenurile aferente.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Sonea.

Domnul Ioan Sonea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Am o observație de făcut.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Am o rugăminte: vă rog foarte mult, domnule deputat Cristea, domnilor deputați, ocupați-vă locurile în sală, ca să-i ascultăm pe cei care au de prous amendamente, pentru că altminteri dumneavoastră vorbiți aici, cei de la microfon vorbesc acolo și nu-i veți auzi, nu veți ști ce să vorbiți și ce să votăm. Vă rog foarte mult.

Vă rog să așteptați un moment, domnule deputat, ca să termine domnii deputați discuțiile cu inițiatorul, pentru că nu se poate lucra pe mai multe planuri. Altfel, nu se va ști absolut deloc ce vreți dumneavoastră să spuneți și să susțineți.

Domnul Ioan Sonea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Printre instituțiile cu personalitate juridică deținătoare de terenuri agricole existau și cămine, case de copii, alte instituții de protecție socială care au absolută nevoie de resurse pentru a se gestiona.

Eu cred că ar merita și aceste instituții să fie cuprinse, chiar dacă se limitează suprafața de pe care vor putea intra în posesie, să fie cuprinse după instituțiile de învățământ, după școli. Deci pot fi: spitale, cămine de bătrâni, case de copii care au avut astfel de proprietăți.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul deputat Mitrea.

Aveți cuvântul.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu am nici un punct de vedere despre amendament; din contră, cred că ar trebui să-l sprijinim în sensul acesta, dar am o problemă de fond.

Este un proiect de lege care, conform Constituției, ar trebui să fie trimis și a fost trimis la Guvern. Guvernul și-a dat un punct de vedere privind implicațiile financiare, pe o anumită formă. Eu constat că noi discutăm cu totul și cu totul altă formă.

Sigur, nu vreau să spun acum să ne oprim, să retrimitem proiectul la Guvern; nu vreau să fiu exagerat. Dar aș face apel la dumneavoastră, domnule președinte, să rugați pe cei de la Guvern să trimită pe cineva de la Finanțe aici, care să supervizeze ceea ce facem noi.

S-ar putea să ne trezim că votăm un proiect de lege cu anumite implicații financiare – cu școli, cu terenuri și așa mai departe, iar domnul ministru Remeș să ne spună că nici vorbă de aplicarea acestui proiect de lege.

Deci, fără să propun întreruperea acum, vă rog să solicitați ca astăzi și mâine în continuare să fie un reprezentant al Ministerului Finanțelor aici cu noi; măcar un secretar de stat.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

S-au făcut mai multe propuneri de amendamente la nr.crt.9, la art.4.

Rog inițiatorul să-mi spună care dintre amendamente sunt acceptate.

Au făcut amendamente domnii deputați Putin, Stanciu, doamna deputat Andronescu, domnii deputați Tabără și Sonea.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Terenurile care sunt în administrarea școlilor au devenit proprietatea școlilor, așa cum a arătat doamna deputat Andronescu, prin Legea învățământului. O altă dispoziție nu mai este necesară; că în unele localități autoritățile administrative nu și-au făcut datoria este altceva. Nu este nevoie să venim cu un text nou de lege.

Ce se poate accepta, din punctul meu de vedere, la art.4 ar fi propunerea domnului Tabără, a domnului Putin, a domnului Anghel Stanciu, și ar suna astfel: "Pentru persoanele juridice unități de cult recunoscute de lege, din mediul rural și din mediul urban, prevăzute la art.22, alin.3-6, din Legea fondului funciar, nr.18/1991, republicată, precum și pentru unitățile de învățământ primar, gimnazial, liceal, profesional agricol și superior agricol și silvic de stat sunt și rămân aplicabile dispozițiile art.2 alin.2, 3 și 4." Și aici se înțelege limita de 50 de hectare, adică se înțelege fiecăruia cât a avut, dar nu mai mult de 50 de hectare.

Dacă acceptăm să dăm instituțiilor de învățământ superior sau altor instituții de învățământ cât au avut, intrăm într-o încurcătură mare.

Eu din câte știu, Institutul Agronomic din Iași a avut vreo 20 de mii de hectare.

Dacă acceptăm să le dăm este riscant. Unitatea acestei legi este compromisă, și nu putem merge la suprafețe necunoscute sau cu asemenea întinderi.

Pentru egalitate de tratament cu unitățile de cult eu am acceptat această limită prevăzută la art.2.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Tabără.

Deci o parte din amendamentele care s-au făcut a fost acceptată.

Vă rog.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

N-aș vrea să fiu judecat că susțin aceste amendamente prin faptul că sunt eu însumi universitar, lucrez în domeniul agronomic, sunt cercetător și am lucrat în cercetarea științifică o viață întreagă. Dar nu cred că se sparge unitatea legii și, dacă vreți, domnule vicepreședinte Vasile Lupu, unitatea acestei legi a fost spartă în momentul în care nu am acceptat câteva elemente de principiu și de continuitate în lege. Este vorba de retrocedare și de reconstituire pentru absolut toți cei care au fost păgubiți sub o formă sau alta de suprafețele și de proprietatea funciară. Or, noi asta am dorit să facem cu această lege.

În al doilea rând, dacă nu constituim acele despăgubiri care să fie echivalentul retrocedării proprietății, această lege este o lege moartă, este o lege preferențială și așa mai departe.

În al treilea rând, vă rog să nu confundați instituțiile de învățământ superior și ceea ce înseamnă învățământul superior agricol și silvic din această țară, cum de altfel și învățământul mediu, gimnazial și profesional, care trebuie să creeze profesioniști.

Nu eu am dat pământul universității de la Timișoara. Regele Mihai a semnat decretul. El a semnat decretul pentru 4 sau 5 ferme. Atunci, la acea dată se punea problema altfel sau se punea problema ca agricultura să meargă înainte, să fie una performantă?

Cum, repet, a ataca la această dată instituțiile de cercetare științifică din agricultură, care trebuie aduse lângă universități, prin reconstituiri și gândirea că sectorul de producție de la unitățile de cercetare înseamnă altceva decât cercetare sau producere de material biologic de înaltă ținută, și care trebuie să fie cultivat de producătorii români, este, de asemenea, o foarte mare greșeală. Și dacă l-ați avea pe Sisești aici, cu toate că nu vreau să mă compar, pentru că este prea mare ca să mă compar eu cu el, dar, dacă ar fi aici, nu știu dacă cineva ar mai avea curajul să vorbească.

Pentru că aceasta este esența agriculturii: învățământul agricol puternic, cercetarea agricolă puternică, material biologic, tehnologie și știință. Or, acum nu facem altceva decât să vă cerem ceea ce este în proprietate publică dat în folosința instituțiilor de învățământ școlare – de la lotul școlar, acela pe care învață să altoiască un pom, pentru că nu-i dăm de lucru în fabrică sau nu știu pe unde, dar el trebuie să facă chestiunea respectivă, la școala profesională, la cea care trebuie să-l instruiască în tot felul de lucrări agricole, și nu putem să facem această chestiune pentru investiția în cel mai important sector al țării noastre – învățământul? Sigur, este vorba de învățământul agricol și de învățământul silvic.

Nu cerem nimic în plus, dar nu vorbim aici de 50 de hectare, pentru că ferma nu este de 50 de hectare nici în Banat, nici la Iași, nici la Cluj și nici în altă parte.

Aceasta este problema pe care o solicităm, și este un drept pe care nu li-l dăm acum; îl recâștigă. Să ajutăm la recâștigarea acestui drept de către învățământul nostru din zona rurală și învățământul superior agricol și silvic. Aceasta este problema.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul deputat Chiriac.

Domnul Mihai Chiriac:

Doamnelor și domnilor,

Aș vrea doar să citesc dintr-un proiect de lege aprobat de Camera Deputaților și trimis la Senat – cel cu IAS-urile: "În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenția Domeniilor Statului va inventaria terenul agricol și terenul aflat permanent sub luciu de apă, aflat în exploatarea societăților comerciale prevăzute la art.1 și 2, și terenurile deținute în administrare de institutele și stațiunile de cercetări științifice, de universități și de unități de învățământ cu profil agricol, silvic, prevăzute în Anexa nr.2."

Toți avem proiectul de lege. Nu se pune problema nicăieri până acum ca aceste terenuri să fie limitate la suprafața de 50 de hectare la institutele de învățământ superior, la stațiuni de cercetare sau la școli tehnice agricole.

Mai departe se spune că au și dreptul de preempțiune și concesionare directă a acestor terenuri. Deci nu putem pune problema, într-o lege care vine după alta votată tot de Camera Deputaților, să limităm suprafața la aceste stațiuni de cercetare, institute de învățământ, școli agricole; tot felul de școli, se spune aici.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Lăpușan.

Domnul Alexandru Lăpușan:

Domnule președinte,

Sunt surprins acum că se vorbește de Agenția Domeniilor Statului, un proiect la care noi am avut o contribuție eu zic că serioasă, și de aceea am și votat înființarea acestei agenții și funcționalitatea ei. Mai puțin a făcut-o PD-ul, dar este bine că și-a dat seama că este o treabă bună.

Vreau să spun că această agenție în momentul acesta nu există; deci dacă nu există, noi nu putem discuta despre ea, să-i dăm atribuții, și ar trebui să așteptăm să existe, să se înființeze și apoi să-i dăm atribuții. Dacă noi am vota această propunere, ar trebui să blocăm legea, or, noi, cel puțin cei de la PDSR, vrem să discutăm legea, nu s-o blocăm, și să încercăm să iasă o lege mai bună.

Suntem împotriva acestui amendament.

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

La ora actuală s-a spus cam tot ce era de spus.

Există un amendament făcut de domnul deputat Stanciu, și care a fost predat aici, și există amendamentul domnului Lupu, care corectează textul, încercând să țină cont de o serie de alte amendamente făcute aici parțial, din câte reiese din discuții.

Aveți cuvântul.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Deci textul este practic cel pe care l-a citit domnul deputat Lupu, decât că nu se mai înșiră "…unități de învățământ primar, gimnazial și așa mai departe, institute de învățământ superior silvice, agronomice și așa mai departe…", ci toată această categorie se înlocuiește pur și simplu cu două noțiuni care sunt uzitate în Legea învățământului și în statut: "…unități școlare…", și aici înțelegem tot ce-i la nivel preuniversitar, și respectiv "…instituții de învățământ…" care sunt universitățile. Deci în textul domnului Lupu sunt practic acestea două, și ultima parte diferă față de a domniei sale, și într-adevăr cred că domnul deputat Lupu, care a luptat pentru această lege o perioadă să zicem destul de îndelungată de timp, își dă seama, după pledoariile colegilor mei – domnul Tabără, doamna Andronescu, domnul Putin și așa mai departe, că trebuie să facem o distincție clară între stațiunile de cercetări științifice și universități, în special cele cu profil agricol și silvic, ca să nu mai vorbim de loturile școlare care, evident, au fost pentru mulți dintre dumneavoastră locul în care ați descoperit că ceea ce este pe masa noastră nu crește în piață, ci crește pe un lot școlar ajutător.

De aceea, cred că ar trebui să eliminăm limita aceasta de 50 de hectare și să rămână la suprafața pe care au avut-o. Cred că ar fi o dovadă de înțelepciune și vom avea toți pământ, lucrând pământul școlii, și cred că domnul deputat Lupu își aduce aminte de vremurile când lucra și dânsul pe lotul școlar și va fi de acord să-l dăm în totalitate.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Sonea.

Domnul Ioan Sonea:

Vă mulțumesc.

Doar 30 de secunde.

Am înțeles. S-ar putea să nu existe suficient pământ, dar sunt instituții care au nevoie de susținere financiară, economic㠖 cele de protecție socială, să zicem 10 hectare maximum din cât au avut, și totuși eu cred că acestea merită. Dacă o universitate sau alt institut de învățământ primește pământ, cred că ar merita și acestea să se bucure de ceea ce au avut altă dată, chiar dacă limităm.

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

În momentul de față există un amendament propus de domnul deputat Stanciu, un amendament propus de domnul deputat Lupu, un amendament propus de domnul deputat Tabără și de domnul deputat Sonea.

Dau cuvântul comisiei.

Vă rog.

Domnul Gheorghe Cristea:

Domnule președinte,

Aș vrea să spun două lucruri.

În primul rând, de la acest microfon colegii noștri din stânga sălii au invocat de zeci de ori faptul că nu știm dacă există pământ, că nu există pământ și așa mai departe, că nu este balanță, iar acum ne-am întors exact invers și punem în discuție principiul de a retroceda tot ce au avut în proprietate, hai să spunem, școlile, dar la fel și bisericile. Și aș vrea să vă spun că această discuție s-a făcut în cadrul comisiei pe toată părțile, dacă vreți, și nimeni nu este împotriva principiului de a retroceda proprietatea pentru care noi ne zbatem aici de atâta amar de vreme. Ba, dimpotrivă! Dar dacă fizic și dacă transformările din acest sector în România în 50 de ani sunt cele pe care le știți și dumneavoastră.

Dumneavoastră știți la fel de bine ca și noi că în România, din 1945 încoace au fost împroprietăriri, vă rog să rețineți, nu retrocedări de suprafețe, ci împroprietăriri – peste 1,4 milioane de hectare de teren. Logica simplă este: de unde s-a luat acest teren pentru ca niște oameni nevoiași, să spunem, în ’45, și nevoiași în 1991, când s-a votat Legea nr.18, să devină proprietari de teren? Acești oameni au devenit proprietari de teren nu pe câteva hectare și nu câțiva oameni. Vi-i pot spune, dacă vreți, și numeric: un milion de familii. Deci, prin HCM-ul din 1953, 480 de mii de hectare au fost date la 450 de mii de familii. Prin Legea nr.18, alte 500 de mii de familii fără teren, foști cooperatori, au devenit proprietari, și foarte bine că au devenit.

Dar noi acum vrem să introducem în lege un alt principiu, nu principiul că toți suntem egali. Și dacă s-a redus suprafața de retrocedat, pentru care dumneavoastră ați pledat aici de altfel foarte-foarte insistent, și la păduri s-a redus suprafața, deși acolo limitarea fizică nu există, dar ați pledat pentru acest principiu, haideți să-l respectăm, pentru că altfel ce vom face? Introducem în lege, ce? Iluzii.

Vom spune în lege: "…școlilor de toate felurile…"

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Să revenim la subiect – la art.4. Vă rog.

Domnul Gheorghe Cristea:

Domnule președinte,

Exact asta vreau să fac, și n-am intervenit în 3 zile două minute de la microfonul acesta, spre deosebire de unii colegi care au fost de 20 de ori aici.

Păi, vrem să respectăm principiul și să nu vindem iluzii acestor oameni și acestor instituții? Vă dăm pământul care nu există! Pentru că nu este greu să trecem în proiectul de lege.

Aceste instituții au primit și ele prin împroprietărire, pe Legea nr.18, câteva hectare. Nici pe acelea nu li le-au dat în totalitate.

Deci trebuie să discutăm serios acest lucru sau nu trebuie să-l discutăm serios?

Acesta este motivul pentru care acest principiu n-a fost acceptat, nu faptul că nu putem trece. Puteți trece în lege "…școli de toate gradele…", așa cum a propus domnul președinte al Comisiei pentru învățământ, "…institute de învățământ superior…". Nici un fel de problemă. Și mai înșirăm după aceea "și toate celelalte".

Fondul bisericesc Bucovina de Nord - proprietar: 280 de mii de hectare de pădure; eforia spitalelor – proprietar: 28 de mii de hectare de teren arabil și 69 de mii de hectare de pădure, și vi le pot prezenta, dacă ați avea răbdare, într-o listă, în ordine descrescătoare, ce a însemnat proprietatea privată în România – și juridică și fizică. Vom putea trece în lista respectivă pe Albret și nu mai știu cum îl cheamă, nu mai știu al doilea nume, proprietar pe 19 mii de hectare de pădure – cel mai mare proprietar, persoană fizică de pădure din România, și le trecem pe toate.

Și atunci ne întrebăm: bun, dar terenul acesta îl putem da înapoi, dacă nu cumva tragem de el? Nu putem!, stimați colegi.

Deci dacă tratăm serios legea, nu putem să propunem lucruri pe care legea ca atare să nu le poată rezolva.

Vă mulțumesc.

Acesta este motivul pentru care comisia își menține punctul de vedere.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vreau să știu ce amendamente susține comisia. Amendamentul, așa cum este la art.4, amendamentul acceptat, cu școlile introduse alături aici.

Domnul deputat Tabără. Dacă aveți elemente noi. Vă rog.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Eu am depus aceste amendamente. Îi rog pe colegi să facă rectificarea lor; poate au și alte amendamente, în plus, care ar putea să fie discutate la comisie, așa cum am cerut și pentru alți colegi.

Este însă un principiu pe care l-am stabilit încă de la începutul discutării acestei legi – instituțiile de învățământ în domeniul agricol și silvic nu sunt niște instituții oarecare și nu sunt nici măcar acei proprietari de care vorbește domnul președinte Cristea. Ele sunt instituții care trebuie să construiască agricultura acestei țări, indiferent unde s-ar găsi ele – că este universitatea de la Cluj, de la Iași, de la București, Craiova sau Timișoara.

Dar am discutat aici că nu împărțim, nu diminuăm, nu facem despăgubiri, ca să rămână parcelele întregi.

Dorim să facem într-adevăr agricultură de performanță în România? Atunci, instituțiile acestea care pregătesc și pe cei care vin, ca noi generații de agricultori, și pe cei care sunt astăzi, și cei care s-au apucat de agricultură fără s-o cunoască, probabil că în perioada imediat următoare nimeni nu va avea acces la credite dacă nu are o calificare să facă agricultură, trebuie să dețină aceste ferme.

Mai mult, discutăm despre autonomie universitară? Păi autonomia universitară în învățământul agricol și în învățământul silvic poate să se refacă și să aibă surse importante din aceste ferme pe care le au și în același timp să constituie elementele de instruire pentru generații întregi de specialiști și de fermieri din această țară. Aceasta este problema.

Eu am pus trei probleme aici, printre care vreau să vă spun că am introdus, sigur, și chestiunea domeniului public și a cercetării științifice, pentru că eu cred că mai bine sacrific o fermă a unui IAS, oricât de bună ar fi ea, decât să sacrific o fermă de cercetare în care produc sămânță de grâu.

Vă spuneam de la acest microfon, atunci când am modificat prin ordonanță de urgență de două ori Legea nr.75, Legea semințelor, că vom face rău țăranilor de la noi. Numai în Timiș, în acest an, sunt 10 mii de hectare de floarea soarelui pe care le-au reînsămânțat cu sămânță importată. Noi trebuie să ne producem sămânța și materialul semincer, trebuie să ne producem rasele, trebuie să fie exemplu acolo, către producător. Unde se va face asta? Pe cele 0,5 hectare sau un hectar sau două? Nu se poate face așa ceva.

Vă rog să mergeți la Universitatea din Hohenhaim, la Versailles, la toate universitățile din vestul Europei, și veți găsi aceste ferme model pentru cei care fac agricultură; la fel și în Statele Unite.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci la ora actuală avem toate amendamentele susținute în toate felurile.

Domnul deputat Vasile Lupu, inițiator, și pe urmă trecem la vot.

Domnul Vasile Lupu:

Mari surprize am avut astăzi. Am auzit chiar numele regelui Mihai invocat aici ca întemeietor de proprietate. Dar dacă l-aș fi auzit pe domnul profesor Valeriu Tabără, când era ministrul agriculturii, pledând cu atâta înflăcărare pentru retrocedarea proprietăților, l-aș crede și acum.

Doamnelor și domnilor,

Instituțiile de învățământ superior, după părerea mea, sunt instituții bugetare finanțate de stat. Guvernul, gestionarul, dacă dorește să dea în administrare unei instituții de învățământ superior 10 mii de hectare, 20 de mii de hectare, o poate face, mai ales că o asemenea prevedere există și în Legea învățământului, la care se referea doamna Andronescu, conform căreia instituțiile de învățământ superior se înscriu în Cartea funciară cu terenurile pe care le administrează.

Eu nu am reprezentarea exactă și nici n-am verificat, dar fostul rector al Institutului Agronomic, într-o discuție pe care am avut-o cu domnia sa acum vreo 4 ani, este vorba de Institutul Agronomic Iași, mi-a spus că institutul a avut vreo 20 de mii de hectare. Ei, nu știu unde este acest teren.

Dacă am acceptat amendamentul formulat de domnul Anghel Stanciu, de domnul Emil Putin și ceilalți - de acord cu sintetizarea pe care a făcut-o domnul Anghel Stanciu delimitând cele două categorii – este doar pentru a acoperi situațiile în care unele unități de învățământ au rămas fără teren.

Și aici, să fie clar, este vorba de reconstituirea dreptului de proprietate, nu de constituire; deci fiecăreia dintre aceste unități cât a avut, dar pentru o egalitate de tratament, nu mai mult de 50 de hectare, că doar de la voievozii noștri au și răzeșii, și moșnenii, și composesorii pământ, și acolo ați tăiat fără milă și ați pus limita.

Am mai avut niște ferme model pe care le-a acceptat însuși Petru Groza cu pumnul lui Vâșinschi după cap, și dumneavoastră nu le-ați acceptat aici, dar acum văd că se întâmplă ceea ce s-a întâmplat cu Legea privind accesul la dosarele Securității. Dacă au intrat câteva categorii, hai să intre toate categoriile sociale, ca s-o diluăm.

Deci nu pot merge mai departe cu acest text, pentru că scap de sub control concepția care a stat la baza inițiativei legislative discutată și amendată în Comisia pentru agricultură, cu urechea aplecată la bunele intenții ale colegilor din Opoziție, dar mai mult nu pot.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

La ora actuală avem mai multe amendamente.

Domnul deputat Tabără.

Domnul Valeriu Tabără:

Sigur că eu mă bucur că domnul vicepreședinte Lupu a pomenit aici despre acest document pe care îl am la hotel, document referitor la acest titlu de proprietate pentru universitatea de la Timișoara.

Dar vreau să vă spun că toate celelalte proprietăți pe care le-au avut primele universități agricole le moștenesc de aproape 100 de ani, de la formarea ICAR-ului.

În al doilea rând, vă reamintesc, domnule vicepreședinte, că, nu de puține ori, în calitate de ministru, am stat de vorbă cu dumneavoastră și atunci când erați vicepreședinte în comisia cealaltă și nu m-ați auzit niciodată spunând că sunt împotriva proprietății. Niciodată. V-am spus cum pot fi căile de rezolvare a acestei proprietăți, dar niciodată împotriva proprietății.

Și acum vreau să vă mai spun încă un lucru. Ceea ce am prezentat eu aici este, de altfel, o înțelegere acceptată și de către unul dintre inițiatorii acestei legi, care este domnul ministru Mureșan, la o întâlnire cu rectorii din învățământul superior agricol, care a avut loc acum trei săptămâni, la Timișoara. Deci, nu am făcut altceva, decât pe principiul stabilit acolo și pe ceea ce este normal să vin să susțin astăzi în Parlament, aici.

Ceea ce v-am spus eu aici este acceptat, și-mi pare rău că domnul ministru Mureșan nu este aici, ca să vedeți cum au căzut de acord cu o astfel de problemă care mi se pare deosebit de importantă pentru învățământ.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Ați susținut acest punct de vedere. Vă mulțumesc.

Procedură, domnul deputat Vasile Lupu.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Eu cer să trecem peste acest articol, să ne întâlnim mâine-dimineață cu ministrul Mureșan, la orele 8,00, aici, la Cameră, să-l convocăm și să vedem ce este, că nu m-oi opune eu la retrocedarea terenurilor funciare către instituțiile cele mai eficiente pentru consolidarea statului de drept.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. În acest caz trecem peste acest art.4, urmând ca el să fie resupus spre aprobare după discuția de mâine-dimineață cu domnul ministru și cu ceilalți care au avut amendamente astăzi.

Trecem la nr.crt.10, art.5.

Dacă sunt intervenții (Rumoare)

Deci, amendamentele de la art.4 se discută toate mâine-dimineață, bloc.

Nr.crt.10, art.5.

Domnul deputat Mihăilescu. Vă rog. Aveți cuvântul.

Domnul Petru Șerban Mihăilescu:

Domnule președinte,

La art.5, avem un amendament la alin.1, pe care noi îl considerăm extrem de important. Acest amendament nu apare evident în textul art.5, ci este, practic, componenta dispozițiilor art.11 din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată.

Este vorba de proba cu doi martori. Aici, avem două propuneri pe care le supunem aprobării plenului Camerei Deputaților. Prima propunere ar fi de eliminare a probei cu doi martori în toate situațiile în care trebuie să se facă reconstituirea dreptului de proprietate. Deci, aceasta este prima propunere, de a se exclude proba cu doi martori, astfel încât condițiile în care se face dovada dreptului de retrocedare să fie fără echivoc.

Dacă nu se acceptă această propunere, să se introducă măcar sintagma "în justiție", respectiv "inclusiv cu doi martori, în fața justiției, în fața judecătoriei". Deci, nu probă cu doi martori la primărie, ci probă cu doi martori la justiție, care ar conferi greutate actului de retrocedare.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Alte amendamente aici? Nu sunt.

Inițiatorul? Deci, nu sunteți de acord.

Comisia? Nu este de acord.

Totuși, s-a propus eliminarea probei cu doi martori, din text. (Rumoare)

Eu nu văd unde ați găsit la art.5 chestia asta.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule deputat, de ce induceți în eroare președintele de ședință? Unde scrie, domnule, proba cu doi martori, aici? Asta ați inventat-o dumneavoastră!

Nu putem modifica sistemul probator al Codului de procedură civilă, inventând, știu eu, tot felul de situații imaginare, așa cum, din păcate, și magistrații au imaginat acea mie de metri pătrați care nu era prevăzută nicăieri în lege.

Deci, resping acest amendament, care n-are nici o bază în realitate.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, la nr.crt.10, art.5, nu apare în text ce ați propus dumneavoastră să fie eliminat.

Domnul Petru Șerban Mihăilescu:

Am explicat foarte clar, domnule președinte, dar domnul inițiator discută altceva.

Reluăm citirea. Art.11 din Legea nr.18/1991, republicată: "Suprafața adusă în ..... este cea rezultată din acte de proprietate, carte funciară, cadastru, cerere de înscriere, registru agricol sau, în lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declarații de martori".

Art.5 face referire expresă la acest art.11, deci este clar că este vorba de o chestiune pe care domnul Lupu nu o cunoaște.

Ce am propus? Să se excludă doar această sintagmă "inclusiv declarații de martori", care ar rezulta că se fac la primărie, sau, măcar să fie "inclusiv declarații de martori în fața justiției". Mi se pare absolut normal, logic și elementar.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Nefiind vorba de textul de la alin.1, respectiv de la alin.2, întreb dacă la alin.1 și 2 sunt alte intervenții.

(Rumoare)

Încă o dată: noi discutăm de un proiect de lege. Noi nu putem să eliminăm din Legea nr.18, decât dacă propuneți dumneavoastră un alineat nou, care să sune într-un anumit fel. Deci, noi nu putem să umblăm la Legea nr.18, în momentul de față, decât dacă dumneavoastră propuneți că se elimină ..... În fine, propuneți un text, acolo, legat de Legea nr.18. Deci, în momentul de față noi nu lucrăm pe Legea nr.18, ci pe alt text.

Domnul Petru Șerban Mihăilescu:

Domnule președinte,

Dacă citiți cu atenție amendamentul, el este foarte clar. El vine în continuare: "ținând seama de dispozițiile art.11 alin.1 și alin.2, din aceeași lege, excluzându-se declarațiile cu martori". E foarte clar. Că se dorește, sau nu, este altceva. Eu vreau să vă spun că precizarea care s-a făcut în text este foarte ușor de realizat.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul și-a spus cuvântul.

Comisia? Bun.

Deci, nefiind vorba decât de introducerea unei sintagme noi în text, eu supun spre aprobare art.5, nr.crt.10, așa cum este.

Voturi pentru? Am rugămintea să țineți mâinile sus, pentru că suntem în procedura de votare, să putem număra, să nu ni se spună pe urmă că nu avem cvorum, sau nu știu ce nu se întâmplă. Vă rog foarte mult să țineți mâinile sus, ca să numărăm ca lumea. Deci, 90 plus 12, 102.

Voturi împotrivă? Vă rog foarte mult. 14.

Abțineri? 7 abțineri.

Deci, suntem încă în cvorumul peste 119, câți trebuia să fim.

Nr.crt.11, art.6.

Domnul deputat Lăpușan.

Domnul Alexandru Lăpușan:

Domnule președinte,

Eu v-aș ruga ca să mergem la Capitolul II al lucrării, la amendamente respinse, pentru că la art.5, grupul nostru parlamentar a făcut câteva amendamente care vin în continuare a ceea ce am aprobat. Deci, așa cum este aprobat, asta este situația, am propus un art.5, alin.3 și un alin.4, care sună așa – deci, la nr.crt.18 și 19 de la "respinse": "Prefectul, în calitatea lui de președinte al comisiei de aplicare a reformei funciare la nivel județean, răspunde pentru întreaga acțiune, inclusiv pentru acordarea nejustificată a unor suprafețe de teren".

Vreau să vă spun că această prevedere a fost dedusă din art.11, alin.3 din Legea nr.169, unde s-a ținut neapărat să se scrie că "Prefectul, în calitatea sa de șef al comisiei județene ..... va propune măsuri pentru cei care împiedică în orice mod reconstituirea dreptului de proprietate".

Sigur că o să vină juriștii – nici măcar nu trebuie niște experți în științe juridice – să ne explice că, atunci când cineva are obligația, deci prefectul ar avea obligația ca să implementeze reforma funciară, asupra lui trebuie să revină și niște măsuri punitive dacă nu-și face treaba.

Totuși, în art.11 din Legea nr.169 s-a ținut neapărat ca să se scrie acest lucru. Dacă acolo s-a ținut neapărat, atunci cred că este bine ca prefectul să verifice foarte atent toate documentele care stau la baza solicitării dreptului de proprietate, a reconstituirii dreptului de proprietate și, de aceea, cu această justificare, noi considerăm că acest alin.3 se impune și vă rog să-l supuneți votului plenului Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Susțineți și alin.4? da, sau nu? Păi, susțineți-le pe amândouă, ca să meargă mai repede, pe urmă.

Domnul Alexandru Lăpușan:

Domnule președinte,

Alin.4 al art.5 sună așa: "În termen de 15 zile, Guvernul va înființa o comisie centrală cu atribuții în domeniul metodologiei avizării și controlului în aplicarea reformei funciare".

Vreau să vă spun că acest text a fost negociat cu specialiștii în domeniul agriculturii, a implementării reformei funciare și, având în vedere că implementarea reformei nu va viza numai un județ, pentru că este vorba de păduri, care exced suprafața unui județ. Este vorba de terenuri care exced suprafața unui județ; este vorba de instituții care nu sunt în subordinea unui prefect, pentru că mâine o să venim și o să le dăm celor care au niște drepturi și le vom recunoaște aceste drepturi prin această lege, sau prin alte legi, o să le dăm acțiuni, o să le dăm titluri de valoare, o să le dăm pământ în altă parte și așa mai departe. Or, o astfel de comisie, care să fie în subordinea Guvernului și să funcționeze atât timp cât se implementează reforma funciară, se impune. Deci, text superfluu, explicația grupului tehnic de la Comisia de agricultură mi se pare puțin nefundamentată.

Eu rog ca inițiatorul să accepte existența acestei comisii care nu se va suprapune peste agenția aceea a domeniilor, când se va înființa ea, pentru că este nevoie ca cineva, de la nivel central, și nu Ministerul Agriculturii, care nu are în subordine prefecturile, să se ocupe de această problemă, problema reformei funciare.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Inițiatorul?

Deci, este vorba de nr.crt.18 și 19, amendamente respinse.

Vă rog.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Cât privește formularea "prefectul răspunde ...", păi sigur că răspunde. Și noi, în Legea nr.169, am pus chiar o infracțiune cu închisoare de până la 5 ani pe capul prefectului: "Fapta persoanei-membru în comisia de fond funciar de a împiedica reconstituirea proprietății ..... se pedepsește ...."

Cât privește acea comisie centrală, cine o plătește? Aici nu e nevoie de Guvern? Și apoi, nu de comisii și paracomisii avem nevoie, ci de dispoziții legale clare și de autoritate adtivă, ca cei în drept să-și facă datoria.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Comisia?

Vă supun spre aprobare amendamentul respins de la nr.crt.18, cu care inițiatorul nu este de acord.

Voturi pentru? Rugămintea mea este să țineți mâinile sus, ca să putem număra, da? 21 pentru.

Insuficient pentru a trece.

Amendamentul de la nr.crt.19, respins de comisie și inițiator.

Voturi pentru? Vă rog. 16.

Insuficient pentru a trece.

Continuăm cu art.6, alin.1, 2 și 3.

Dacă sunt intervenții față de textul comisiei? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc. Marea majoritate.

S-a adoptat art.6 în ansamblu.

Art.7 are mai multe alineate aici – 1, 2, 3 – și mai este un art.7, nou, introdus prin raportul suplimentar.

Doresc să știu dacă la art.7, de la nr.crt.14, 15 și 16, cele trei alineate, sunt intervenții?

Domnul deputat Neagu. La care dintre ele?

Domnul Victor Neagu:

Este vorba de poziția nr.20.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

La ce alineat vă referiți?

Domnul Victor Neagu:

La art.7, alin.1.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, la nr.crt.14 din raport. Vă rog.

Domnul Victor Neagu:

La 14, din raport? La 20 din raport; la "respinse".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, dumneavoastră vă referiți la "respinse", la nr.crt.20. Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Victor Neagu:

Da, domnule președinte.

Și să-mi îngăduiți să-l citesc și apoi să-l susțin. Deci, amendamentul nostru sună așa: "Persoanelor fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acționar sau locator la societățile comerciale pe acțiuni cu profil agricol sau piscicol, în temeiul art.36 din Legea fondului funciar, nr.18/1991, și art.22 din Legea nr.16/1997, vor fi puse efectiv în posesie în sole mari comasate".

Și vă justific: pentru că, în urmă cu mai multe zile, am votat Legea de privatizare a fostelor IAS-uri, în care, practic, am stabilit acest lucru. Adică locatorii și acționarii să fie delimitați în sole mari, de regulă amplasate lângă orașe, pentru că majoritatea sunt proprietari care locuiesc în orașe și să le fie mai ușor în a-și supraveghea, dacă nu a-și lucra parcelele în cadrul acelei sole mari.

Deci, nu ne putem dezice, pe cale de consecință, față de ceea ce am votat acum câteva zile, nu putem să dăm un alt vot la această lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule președinte, procedură!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Procedură. Domnul deputat Lupu.

Am rugămintea să continuăm. Vă rog.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Fiindcă văd că unii dintre noi își pierd răbdarea, aș adresa un apel în acest moment. De dumneavoastră depinde dacă vom intra sau nu într-o sesiune extraordinară pe această lege.

(Rumoare, vociferări)

De aceea, respectuos vă rog să vă chibzuiți bine intervențiile, că precis o să oftăm din greu în sesiunea extraordinară convocată săptămâna viitoare.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Deci, suntem la nr.crt.20, amendament respins.

Domnul deputat Lăpușan.

Domnul Alexandru Lăpușan:

Domnule deputat Vasile Lupu, noi frică n-avem de sesiune extraordinară, dar ne străduim ca această lege să iasă mai bine. Poate o terminăm azi sau mâine-dimineață, dar sperăm să iasă mai bine.

Și, după cum dumneavoastră puteți observa, noi ne străduim ca să iasă mai bine.

Stimați colegi,

La art.7, alin.1, ni s-a respins un amendament care este foarte curios.

Noi susținem ca să eliminăm opțiunea proprietarului pentru a fi locator sau acționar și așa mai departe, pentru că știm, tot la presiunea unora sau altora, li s-a impus acestor oameni calitatea de locator sau de acționar la societăți comerciale sau institute de cercetare și așa mai departe. Și susținem pentru prima dată, foarte serios, în acest art.7, alin.1 de la 20 "respinse", să se elimine "pot opta", ci pur și simplu să li se acorde teren în fizic acestor oameni.

Iată că și această opțiune a noastră de a da proprietarului terenul ne este respinsă. Ce să mai înțelegem? Având în vedere că la legea aceea de privatizare a IAS-urilor, ministrul Mureșan a înțeles și a fost de acord cu propunerea noastră.

În momentul în care dumneavoastră vreți ca acest text să rămână cu "pot opta" înseamnă că o să găsiți tot felul de subterfugii și tot felul de chichițe acolo și n-o să dați oamenilor pământul, domnilor!

Dacă vreți să le dăm pământul, haideți să le dăm pământul.

Domnul Gheorghe Cristea:

Vă rog să citiți ce scrie la comisie, aici. Nu ce s-a respins, ci ce a adoptat comisia.

Domnul Alexandru Lăpușan:

Dați-mi voie să citesc din amendamentele respinse, art.7 alin.1.

Domnul Gheorghe Cristea:

Citiți ce a aprobat comisia și nu spuneți că n-a fost de acord!

Domnul Alexandru Lăpușan:

Domnule, dumneavoastră sunteți unul dintre inițiatorii care ați scris "pot opta", domnule. Să vă citesc cu semnătură, că scrie indescifrabil ...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Am rugămintea, nu mai purtați discuții ...

Domnul Alexandru Lăpușan:

Domnule președinte, am rugămintea ca să supuneți plenului art.7 alin.1, așa cum l-a propus Grupul parlamentar PDSR, și anume să se elimine "pot opta", inclusiv cu adăugirea aceea care este făcută în ultima parte a frazei.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Cristea.

Domnul Gheorghe Cristea:

Vreau numai să fac o precizare și să-l invit pe domnul deputat Lăpușan să citească exact ce scrie în raportul comisiei.

Deci, în raportul comisiei scrie textual "li se restituie fizic terenurile acționarilor ..."

Să mai precizez că pe Legea arendei, locatorii au deja în acest moment dreptul, la expirarea celor 5 ani, să-și reia, fizic, terenurile înapoi.

Și să mai reamintesc că în propunerea legislativă venită de la Guvern, pe care noi am votat-o aici, am acceptat un principiu: că viitorii proprietari se pot asocia în orice fel de exploatații; în orice fel de exploatații. Nu pot să spun prin această lege, știți, voi faceți o solă de 100 de hectare, voi de 75 sole mari compacte, voi de 200, voi de 300, sau eu știu ce altceva.

Dacă principiul asocierii este recunoscut, el rezolvă acest lucru și acesta este motivul pentru care comisia n-a acceptat amendamentul la vremea respectivă.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Cred că domnul deputat Lăpușan a citit de pe coloana din stânga, și nu din coloana din mijloc.

Textul comisiei este în coloana 2.

Domnul Alexandru Lăpușan:

Domnule președinte,

Eu am citit textul comisiei, că vreau să vă spun că m-am aplecat, alături de colegii mei, asupra textului legii inițiale. Nu întâmplător am spus că această lege a fost modificată de inițiatori în proporție de 50%. Adică, dânșii vin în proiectul inițial și spun: domnule, nu le dăm, la ăștia pot să le dea, hai să-i ducem cu preșul, că le dăm, că nu le dăm, că pot să le dăm. Dacă sunteți de acord să le dăm, haideți să votăm și acest art.7, alin.1, așa cum l-am propus noi: să le dăm pământul și când n-or să vrea ei să ia pământul, o să-l doneze la biserici.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Cu aceasta, onorați colegi, singurul text pe care-l pot eu supune spre aprobare este cel al comisiei, înainte de oricare altul.

Deci, vă supun spre aprobare alin.1, nr.crt.14, textul comisiei.

Voturi pentru? Bun. Vă mulțumesc.

Este o majoritate vizibilă.

Ne oprim aici. Continuăm mâine.

Deci, s-a adoptat alin.1.

Ședința s-a încheiat la ora 16,35.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 27 september 2022, 16:52
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro