Plen
Ședința Camerei Deputaților din 27 martie 2000
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
23-05-2022
18-05-2022
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2000 > 27-03-2000 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 27 martie 2000

Informare privind demisia domnului Victor Babiuc din Grupul parlamentar al P.D.

Ședința a început la ora 16,25.

Lucrările au fost conduse de domnul Bogdan Niculescu-Duvăz, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Andrei Ioan Chiliman și Acsinte Gaspar, secretari.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Stimați colegi,

În primul rând, vă cer scuze pentru întârziere. În al doilea rând, rog liderii grupurilor parlamentare să insiste ca doamnele și domnii parlamentari să ia loc în sală, ca să putem începe lucrările în condiții de cvorum.

Deci, stimați colegi, din totalul de 343 de deputați, și-au înregistrat prezența astăzi 237. Sunt absenți 106, din care 21 sunt angajați în acțiuni parlamentare, iar restul sunt în afara acestui tip de acțiuni.

Cvorumul legal pentru astăzi este de 172. Cvorumul legal, pentru lucrările noastre, în general, este de 172. Cvorumul de lucru este de 151.

Stimați colegi,

Înainte de a începe ședința noastră de astăzi, o să dau citire cererii adresate de domnul deputat Victor Babiuc, fostul ministru al apărării, președintelui și, implicit, dumneavoastră, în care se menționează ieșirea dumnealui din Grupul parlamentar al Partidului Democrat.

"Domnule președinte,

Subsemnatul Victor Babiuc, deputat ales în circumscripția Brașov, vă rog, prin prezenta, să aduceți la cunoștința plenului Camerei Deputaților ieșirea mea din Grupul parlamentar al Partidului Democrat, urmând a activa în calitate de deputat independent.

Cu mulțumiri,

Victor Babiuc".

Domnul Babiuc, care este de față, nu are completări de făcut.

Eu o s-o predau Secretariatului, pentru a face cele necesare în aceste condiții și a formaliza poziția de independent a domnului deputat Victor Babiuc.

Stimați colegi,

Insist către liderii grupurilor parlamentare să invite pe colegi să ia loc în sală, ca să putem începe lucrările în condițiile de cvorum, și anume cel menționat, de 151 de parlamentari.

Aprobarea ordinii de zi pentru ziua de 27 martie și a programului de lucru în perioada 27-31 martie 2000.

Doamnelor și domnilor,

Deschid această ședință de astăzi, anunțîndu-vă, deci, cvorumul legal de lucru și introducând în dezbatere proiectul ordinii de zi și al programului de lucru al Camerei Deputaților, pentru această săptămână, care v-au fost difuzate.

Dacă, la ordinea de zi, sunt observații sau sunt comentarii. Dacă nu, vă supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru ordinea de zi? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva.

Vă mulțumesc. Ordinea de zi a fost votată în unanimitate.

În ceea ce privește programul de lucru, dacă sunt comentarii. Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă sau abțineri?

În unanimitate, programul de lucru al Camerei, pentru această săptămână, a fost adoptat.

Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

Îmi fac datoria de-a vă face informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente ale acestei Camere. Îmi fac această datorie făcând mențiunea, ca de fiecare dată, că sper că noul Regulament să ne scutească de acest timp formal pe care-l alocăm acestei prezentări publice, pentru că dumneavoastră, în mod normal, trebuie să primiți la casetă această informare și să n-o mai citim aici, ocupând din timpul nostru de lucru. Totuși, conform Regulamentului, vi le voi comunica.

1. Propunerea legislativă privind Legea asistenței medico- chirurgicale de urgență și a transportului sanitar, inițiată de domnul deputat Bazil Dumitrean, PNȚCD.

A fost sesizată, în fond, Comisia pentru sănătate și familie, pentru avize – Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru buget, finanțe, bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

2. Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri pentru crearea unui cadru organizat pentru exercitarea controlului parlamentar asupra modului de aplicare a unor dispoziții din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, inițiată de trei deputați PDSR.

Cu această propunerea legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize – Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru buget, finanțe, bănci și Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnat la București 23 ianuarie 1998, adoptat de Senat în ședința din 20 martie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe, bănci, pentru avize – Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

4. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenția internațională privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere, semnată la Geneva la 21 octombrie 1982, adoptată de Senat la ședința din 20 martie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru buget, finanțe, bănci, pentru avize – Comisia pentru industrii, servicii, Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară, semnat la București la 17 decembrie 1998, adoptat de Senat în ședința din 20 martie 2000.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru buget, finanțe, bănci, pentru avize – Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2000 privind aprobarea participației statului la capitalul social de la societățile comerciale "Tractorul U.T.B." SA Brașov, "MAT" SA Craiova, "HART" SA Miercurea Ciuc și ARO SA Câmpulung Muscel, precum și alocarea sumei de 200 de miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru buget, finanțe, bănci, pentru avize – Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În conformitate cu prevederile art.102, alin.3 din Regulamentul Camerei, acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în procedură de urgență.

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2000 pentru modificarea și completarea Legii locuinței, nr.114/1996, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, pentru avize – Comisia pentru buget, finanțe, bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În conformitate cu același articol, 102 alin.3 din Regulamentul nostru, acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în procedură de urgență.

De asemenea, stimați colegi, o să vă prezint și nota următoare. În temeiul art.60 alin.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, Biroul permanent, în ședința sa din 27 martie 2000, a aprobat cererea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și, ca urmare, a decis ca Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii și industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisești" să-i fie transmisă acestei comisii, pentru examinarea în fond și elaborarea raportului, iar pentru avize să fie sesizate Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, Comisia pentru buget, finanțe, bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Față de această notă, domnul deputat Alexandru Brezniceanu are o intervenție.

Vă rog, domnule deputat.

 

Domnul Alexandru Brezniceanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Vă rog respectuos să mă ascultați, o jumătate de minut. Este ceva care Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, cel puțin eu și o bună parte din comisie nu înțelegem de ce această schimbare. Eu vă fac precizarea, domnule președinte, stimați colegi, că în legătură cu acest proiect de lege Comisia pentru învățământ a fost sesizată în fond, prin raportul nr.514 al Biroului permanent, prin decizie, cu data de 13 martie. De la acea dată și până acum, Comisia pentru învățământ a avut trei sau patru întâlniri pe această temă, dacă nu chiar mai multe întâlniri, la care a reușit să aducă oamenii interesați pentru acest domeniu de activitate. Noi credem că la acest moment suntem într-o anumită finalizare, în sensul că am reușit să punem de acord, credem noi, pe cei de la Ministerul Agriculturii și pe cei de la Academia de Științe Agricole. Nu văd oportunitatea plimbării acestui proiect de lege la altă comisie.

Mai am ca argument, în acest sens, domnule președinte, faptul că acest proiect de lege este inițiat de un grup de parlamentari din Comisia pentru învățământ. Această lege se referă, în speță, la problemele de cercetare ale Academiei de Științe Agricole. Nu văd sensul transmiterii, transferării, dacă vreți, a acestui proiect de lege la Comisia pentru agricultură, drept pentru care mi-aș permite, în măsura în care apreciați că este oportun, să supunem la vot acest lucru, pentru că Comisia de învățământ își dorește să păstreze acest proiect de lege sesizat în fond.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Am înțeles, domnule deputat.

Rog, din partea Comisiei pentru agricultură, dacă există un punct de vedere în legătură cu aceasta.

Domnule președinte Rizescu, vă rog. Domnule deputat, vă rog.

 
 

Domnul Sergiu George Rizescu:

Da, într-adevăr, Comisia pentru agricultură a cerut ca acest proiect de lege să fie discutat în fond. Eu zic că ar fi bine ca să fie un raport comun și atunci împăcăm foarte bine lucrurile.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Înțeleg că există și această propunere pentru un raport comun, de fapt un aviz pe fond comun al celor două comisii reunite. Eu îmi fac obligația să dau curs, în primul rând, primei cereri. Argumentele vă vor face pe dumneavoastră să decideți, dar eu am obligația să supun votului dumneavoastră această cerere, și anume ca această lege să urmeze calea pe care înțeleg că a și pornit, de a fi dezbătută în fond de Comisia pentru învățământ.

În aceste condiții, dumneavoastră puteți decide, e și firesc, deasupra Biroului permanent.

Deci vă solicit să vă pronunțați în legătură cu, în primul rând, cu prima cerere.

Cine este pentru ca aceasta să treacă la Comisia pentru învățământ? Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă? Vă rog să numărați, domnilor secretari.

Voci din partea dreaptă a sălii:

Numărați și voturile pentru! (Rumoare, amuzament în partea stângă a sălii)

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Suntem în procedură de vot, domnule deputat. Imediat, după ce terminăm procedura. (Se adresează domnului deputat Sergiu Rizescu, care și-a exprimat dorința de a lua cuvântul)

Mulțumesc.

46 de voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? (Rumoare în partea dreaptă a sălii)

Am înțeles. A fost, probabil, puțin prea repede și nu s-a înțeles, de fapt, ce am supus la vot.

 
 

Doamna Monica Octavia Muscă (din sală):

Repetați textul!

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Vă rog, în primul rând, să-mi permiteți să pot să refac, la cererea dumneavoastră, acest vot. Deci acum trebuie să ne pronunțăm asupra cererii domnului deputat Alexandru Brezniceanu privind transmiterea sau mai bine zis menținerea, cum spune dumnealui, ca și comisie sesizată în fond, a Comisiei pentru învățământ, privind Legea de organizare a institutelor Academiei Agricole și Silvice.

 
 

Domnul Emil Livius Nicolae Putin (din sală):

O chestiune de procedură!

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Vă rog.

 
 

Domnul Emil Livius Nicolae Putin:

Domnule președinte,

După părerea mea, această cerere nici nu ar trebui să fie pusă în discuție. Acest proiect trebuie să rămână numai la Comisia pentru învățământ.

Noi avem, în Regulament, o situație stabilită precis, în sensul că, atunci când un proiect este repartizat de către Biroul permanent unei comisii, alte comisii pot s-o solicite la primul termen. Or, din câte am înțeles eu, acest proiect de lege a fost deja aproape finalizat la Comisia pentru învățământ. Deci nu se mai poate să se pună acum, pentru că aceasta este cutuma după care lucrăm de ani de zile. Nu mai poate să fie pusă acum, din nou, în discuție o cerere a unei comisii, după ce aceasta a dezbătut-o doar în calitate de comisie cu avizul consultativ.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Vă rog, domnule președinte Rizescu.

Voci din partea dreaptă a sălii:

Nu există așa ceva!

 
 

Domnul Sergiu George Rizescu:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Prin decizia Biroului permanent, am înțeles că acest proiect de lege este trimis la Comisia pentru agricultură. Deci, fiind vorba de probleme de organizare, eu consider că este bine să meargă la Comisia pentru agricultură și, dacă vreți, dau citire art.60: "Dacă o comisie permanentă consideră că un proiect de lege sau o propunere legislativă este de competența, în fond, a altei comisii, ea poate cere Biroului permanent, în termen de cel mult 10 zile de la anunțarea în plen a proiectului de lege sau a propunerii legislative, trimiterea lor către acea comisie. În caz de refuz din partea acestuia, se va proceda potrivit art.59, alin.2".

 
 

Domnul Ioan Iuliu Furo (din sală):

Dar au trecut 10 zile!

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Vă rog, domnule Brezniceanu.

 
 

Domnul Alexandru Brezniceanu:

Cu tot respectul pentru domnul președinte al Comisiei pentru agricultură, termenul de 10 zile este deja depășit. Cu acest proiect de lege a fost sesizată Comisia pentru învățământ pe data de 13 martie. Cele 10 zile pe care dumnealui le invocă sunt deja depășite, ca termen. Deci, domnule președinte, nici măcar dânșii nu mai pot solicita acest lucru.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Da. Am înțeles. Cred că e destul de clar, pentru toată sala, acum și pentru toată adunarea noastră, motiv pentru care vă supun la vot solicitarea Comisiei pentru învățământ ca această lege să rămână pentru dezbateri în fond la Comisia pentru învățământ. Sper că am fost clar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă cineva este împotrivă. Vă rog să numărați. 31 voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva. 5 abțineri.

Vă mulțumesc.

Cu 5 abțineri, s-a aprobat trecerea la comisia, de fapt rămânerea la Comisia pentru învățământ, sesizată în fond, inițial, a acestei legi. (Rumoare în partea dreaptă a sălii)

Dacă dumneavoastră aveți dorința să cereți cvorumul, trebuie s-o facă cineva în numele unui grup parlamentar și, evident, nu va pune sub discuție votul pe care deja l-am dat, pentru că acela a fost dat în condițiile de cvorum, pe care le-am declarat la începutul ședinței. Sigur că puteți cere, în numele unui grup, cvorumul și noi avem obligația să-l consultăm, dar nu va mai crea efecte asupra acestui vot.

 
Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Cobstituțională, a următoarelor legi:

Notă cu privire la legile depuse la secretarul general al Camerei Deputaților, pe care v-o aduc la cunoștință pentru sesizarea de către deputați a Curții Constituționale.

În conformitate cu prevederile art.17 alin.2 și 3 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, s-au depus la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, următoarele legi:

Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei privind readmisia cetățenilor proprii și a străinilor, semnat la București la 25 februarie 1999;

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse și echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/1999 privind asigurarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice și de uz fitosanitar.

Vă propun, în continuare, să ne pronunțăm asupra constituirii unei comisii de mediere, și anume deputații propuși în Comisia de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere ale Parlamentului la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/1999 privind asigurarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice și de uz fitosanitar.

Din partea Camerei, propunerile sunt următoarele: Neagu Victor – Grupul PDSR, Nicolescu Mihai – Grupul PDSR, Corniță Ion – Grupul PNȚCD Civic-Ecologist, Podaru Teodor Dumitru – Grupul PNȚCD Civic-Ecologist, Chiriac Mihai – Grupul PD, Tamas Sandor – Grupul parlamentar UDMR, Șteolea Petru – Grupul parlamentar PUNR.

Vă rog să vă pronunțați asupra componenței acestei comisii, în ceea ce privește delegații din partea Camerei Deputaților.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă cineva este împotrivă.

Dacă se abține cineva.

În unanimitate, această comisie a fost aprobată.

Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.

În continuare, intrăm în dezbaterea proiectelor de acte normative, și anume a Raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.

În urma medierii, comisia propune, la poziția nr.1, să fie adoptat textul Camerei Deputaților.

Dacă sunt comentarii.

Dacă nu sunt, cine este pentru. Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Poziția 1 este votată.

La poziția nr.2, se propune, de către comisie, text comun.

Dacă sunt comentarii.

Dacă nu, cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Textul de la poziția 2 adoptat.

Poziția 3 privind art.21, comisia propune text Camera Deputaților.

Dacă sunt comentarii.

Dacă nu, cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Poziția 3, text adoptat.

La poziția 4 privind art.22, comisia propune un text comun.

Sunt comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Dacă cineva este împotrivă.

Dacă se abține cineva.

Textul de la poziția 4 - text adoptat.

Poziția nr.5 privind art.28, se propune un text comun.

Dacă sunt comentarii.

Vă rog.

Domnul deputat Acsinte Gaspar.

Vă rog, domnule secretar.

 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Propun ca art.28 alin.4 să rămână în redactarea care a fost formulată de către Camera Deputaților. Este o redactare care respectă normele de tehnică legislativă, iar textul comun care ni se propune este deficitar, sub acest aspect. Expresii de felul "în mod excepțional..." nu se regăsesc în terminologia juridică și, ca atare, propun să rămânem la textul votat de Camera Deputaților. Este vorba de alin.4 de la art.28.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Am înțeles. Deci există acest amendament la propunerea Comisiei de mediere, făcut de domnul deputat Acsinte Gaspar, de a păstra forma de la alin.4 art.28 care se discută la poziția 5.

Supun votului, întâi, acest amendament.

Dacă sunteți de acord să se păstreze varianta Camerei Deputaților.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 2 voturi.

Abțineri? Nu sunt.

Deci, cu 2 voturi împotrivă, redactarea Camerei de la alin.4 al art.28 se păstrează.

Vă propun, acum, în ansamblu art.28, de la poziția nr.5.

Cine este pentru soluția dată de Comisia de mediere, cu amendamentul deja adoptat de Cameră? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva.

Art.28 este adoptat, cu amendamentul votat de dumneavoastră.

Poziția nr.6 privind art.29, se propune un text comun de către Comisia de mediere.

Dacă sunt opinii.

Dacă nu, cine este pentru acest text comun? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Vă mulțumesc.

Textul de la poziția 6 este votat.

Poziția nr.7, renumerotare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Contra sau abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

Poziția 8, la fel, renumerotare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Text adoptat.

Poziția nr.9, renumerotare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Text adoptat.

Poziția 10, renumerotare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Vă mulțumesc.

Text adoptat.

Poziția 11, se propune un text comun de către Comisia de mediere.

Dacă sunt opinii în legătură cu acesta.

Dacă nu, cine este pentru? Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă? Sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Vă mulțumesc.

Text adoptat.

În aceste condiții, vă supun votului dumneavoastră textul raportului, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, a fost adoptat raportul.

 
Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul Legii educației fizice și sportului.

În continuare, trecem la raportul Comisiei de mediere la proiectul Legii educației fizice și sportului.

Poziția nr.1. Comisia de mediere propune textul Senatului și îl votează în unanimitate. Dacă există opinii în legătură cu aceasta? nu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Text adoptat.

La poz.nr.2 privind art.5, comisia propune textul Camerei Deputaților. Dacă sunt opinii? Nu sunt.

Cine este pentru acest text? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Text adoptat.

Poz.nr.3 privind art.6 alin.4. Se propune un text comun de către Comisia de mediere. Dacă sunt comentarii? Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? Vă mulțumesc.

Text adoptat.

Poz.nr.4 privind art.7, varianta propusă de comisie, varianta Camerei Deputaților. dacă sunt comentarii? nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, textul de la poz.4 a fost adoptat.

Poz.5 privind art.14 alin.3 lit.b), text propus de către comisie, textul Camerei Deputaților. Dacă sunt comentarii? nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Text adoptat.

Poz.nr.6 privind art.15 alin.2, textul propus de către comisie, text Camera Deputaților. Dacă sunt comentarii? nu sunt.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? Vă mulțumesc.

Text adoptat.

Poz.nr.7 privind art.18 alin.1 lit.a). Textul propus de către comisie este textul Senatului. Dacă sunt comentarii? nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Text adoptat.

Poz.nr.8 privind art.37 alin.1. Comisia propune un text comun. Dacă sunt comentarii la acest text comun? nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Text adoptat.

Poz.nr.9 privind art.55 alin.2. Textul propus de comisie este textul Senatului. Dacă sunt comentarii? nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Text adoptat.

Poz.nr.10 privind art.60 alin.1, text propus de către comisie, text Camera Deputaților. Dacă sunt comentarii la acest text.? Nu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Text adoptat.

Poz.nr.11 privind art.63. Comisia propune textul Senatului. Dacă sunt comentarii? nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă?

Dacă sunt abțineri.

Text adoptat.

Poz.nr.12 privind art.64, textul Senatului ni-l propune comisia. Dacă sunt comentarii? Nu sunt. Vă mulțumesc.

În aceste condiții, cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Text votat.

Trecem la poz.nr.13 privind art.65 alin.2 lit.c). Textul propus de comisie este textul Senatului. Dacă sunt comentarii? nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Text adoptat.

Poz.14 privind art.66. Textul propus este textul Senatului. Dacă sunt comentarii. Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva. Vă mulțumesc.

Text adoptat.

Poz.15 privind art.68 alin.1 lit.j). Textul propus este textul Camerei Deputaților. Dacă sunt comentarii. nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva. Vă mulțumesc.

Text adotat.

Poz.16. Dacă sunt comentarii? sunt. Domnule secretar Acsinte Gaspar, vă rog. Textul adoptat, propus de comisie, este textul Camerei Deputaților, cu votul președintelui, la balotaj adăugat. Vă rog, domnule secretar.

 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Comisia de mediere este formată din 7 deputați și din 7 senatori. Votul, cum a fost exprimat în comisie, este o chestiune redacțională, din partea secretariatului, și o consider greșită, pentru că au votat 7 pentru, după aceea se spune: plus votul președintelui, și 7 împotrivă. În realitate, la paritate de voturi, 7 la 7, votul președintelui este decisiv, altfel, apare aici că sunt 15 în comisie.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Am înțeles. Este corect amendamentul la redactare pe care-l faceți, domnule secretar Gaspar. În realitate, dacă sunt explicații în plus, dar nu cred. Noi cred că am înțeles bine. Doriți să dați explicații? Vă rog.

 
 

Domnul Niculae Napoleon Antonescu:

Domnule președinte,

Domnul Gaspar are dreptate. în realitate așa a fost, au votat 7 pentru, 7 împotrivă, voturile fiind împărțite de la Cameră și de la Senat, iar în final au decis voturile celor doi președinți de comisii, care au fost pentru varianta Camerei Deputaților. Deci, redactarea este greșită, votul a fost corect făcut.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Am înțeles, domnule deputat. De fapt, au rămas tot 14 reprezentanți, 7 de la Senat și 7 de la Cameră, dar, conform regulamentului, în ședințele de mediere, votul celor doi președinți de comisii, înțeleg, a contat, în așa fel încât să poată să basculeze această paritate care ducea de fapt la un text în divergență, și anume, varianta Camerei Deputaților, pe care raportul o recunoaște ca text valabil.

Dacă nu sunt alte comentarii, cine este pentru acest text?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? Vă mulțumesc.

Text adoptat.

Poz.17, textul Senatului este propus de către comisie. Dacă sunt comentarii? nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Textul adoptat.

Poz.18 privind art.80 alin.6, varianta propusă este textul Senatului. Sunt comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Text adoptat.

La poz.19 privind art.85 alin.2, care devine 86 alin.2, textul propus de comisie este textul Senatului. Dacă sunt comentarii? nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Text adoptat.

Poz.20 privind art.95, care devine 96, textul propus este textul Senatului. Dacă sunt comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Text adoptat.

Poz.21 privind art.97 alin.2, care devine 98 alin.2, textul propus este textul Senatului. nu sunt comentarii.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Vă mulțumesc.

În aceste condiții, supun raportul votului dumneavoastră, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva?

În condițiile acestea, raportul este adoptat.

Raportul este adoptat în unanimitate, în condițiile de cvorum pe care vi le-am comunicat la începutul acestei ședințe. Raportul este adoptat în unanimitate cu cvorumul comunicat la începutul ședinței.

 
Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.78/1999 privind prelungirea termenului prevăzut la art.3 alin.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989.

În continuare vă supun dezbaterii dumneavoastră proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.78/1999 privind prelungirea termenului prevăzut la art.3 alin.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/1997 pentru constituirea comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul.

Dacă din partea comisiei sesizate în fond, domnul președinte al acestei comisii, domnul deputat Emil Popescu, dorește să ne spună câteva cuvinte. Nu dorește.

Dacă din partea grupurilor parlamentare se doresc luări de cuvânt la dezbateri generale. Domnul deputat Badea, vă rog să poftiți, Grupul parlamentar al PNȚCD, se pregătește domnul deputat Tarna, Grupul parlamentar al Partidului Democrat.

 

Domnul Alexandru Ioan Badea:

Vă mulțumesc. Domnule președinte, avem o nedumerire. Adoptând așa cum este formulat acest proiect de lege pentru ordonanța cu pricina, noi votăm prelungirea pentru încă 4 zile a activității acestei comisii, întrucât termenul ordonanței expiră la 31 martie 2000. Totuși, poate că ar fi fost potrivit să știm și noi ce s-a făcut în materie în acești mai bine de doi ani de când funcționează această comisie care, vă reamintesc, a avut termen inițial de predare a rezultatelor lucrărilor sale 3 luni. Deci, aceasta înseamnă că o comisie care a fost făcută în 1997 și a avut ca termen de depunere a raportului 3 luni, obține, în august 1999, deci, teoretic la cel puțin un an și jumătate după ce a expirat mandatul, un proiect de ordonanță de urgență care devine, cât stă în Parlament pentru aprobare, un proiect de lege, care mai stă și aici câteva luni, în așa fel încât noi practic acum ne aflăm la aproape 3 ani de când a fost inițiată această comisie, în orice caz, 2 ani și jumătate. Poate ar fi cazul să știm, după 31 martie 2000, ce se întâmplă? Comisia își dă obștescul sfârșit fără nici un fel de raport? Înaintează un raport, și dacă da, acum, cu 4 zile înainte, în ce fază ne aflăm cu toată problema?

Deci, din acest punct de vedere, domnule președinte, cred că ar fi fost utilă cel puțin prezența inițiatorului, ca să nu mai vorbim de cineva din partea comisiei respective.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat. Vreau să fac doar mențiunea că proiectul de lege se referă la aprobarea Ordonanței Guvernului, și nu a unei ordonanțe de urgență, ordonanță cuprinsă în Legea de abilitare a Guvernului din perioada respectivă și... sigur, a Guvernului actualei coaliții, mi se sugerează aici, este foarte adevărat, și era la fel de necesar la timpul respectiv, în momentul emiterii acestei ordonanțe, poate să punem și lucrurile la punct.

Invit pe domnul deputat Tarna. Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Gheorghe Tarna:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Există o confuzie generală chiar și în cadrul Birourilor de la Senat și de la Camera Deputaților. O să vă prezint un scurt istoric.

În 1997, revoluționarii autentici au cerut să se verifice toate dosarele. Atunci s-a înființat Comisia specială de verificare a dosarelor revoluționarilor, care cuprindea un senator, un deputat, un reprezentant al Ministerului de Interne și un reprezentant al procuraturii. Comisia și-a desfășurat activitatea cu rezultate foarte modeste, aceste dosare nu au fost verificate sau au fost verificate parțial, și în toată această perioadă n-au fost verificate de fapt decât vreo 60 de dosare. Între timp, cele 17.000 de dosare, 17.600 de dosare au fost transmise Președinției pentru aprobare. Comisia specială, repet, Comisia specială nu a verificat aceste dosare.

Eu cred că, în continuare, este nevoie ca, în primul rând, Comisia specială să-și intre în atribuții, eu nu sunt președintele Comisiei speciale, eu sunt președintele altei comisii.

 
 

Domnul Ioan Gavra (din bancă):

Care comisie?

 
 

Domnul Gheorghe Tarna:

Sunt președintele Comisiei de aplicare a Legii nr.42.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Domnule deputat, domnule președinte Tarna, dacă ați dori să nu angajați discuții cu sala, eu o să dau explicațiile necesare, imediat, pentru cei care, într-adevăr, nu înțeleg, este o confuzie care se face. Vă rog să-mi permiteți un minut.

 
 

Domnul Gheorghe Tarna:

Da, domnule președinte.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Comisia de verificare a aplicării Legii nr.42, este o comisie parlamentară, și acolo, într-adevăr, este președinte domnul Gheorghe Tarna, iar Comisia privind verificarea dosarelor depuse pentru a obține calitatea de revoluționar sau luptător în revoluția română, este o comisie a Executivului, pe lângă Guvern. Aceasta face obiectul discuției noastre, în fine, al ordonanței ș.a.m.d. pe care acum o discutăm, și nu comisia parlamentară, care este o comisie permanentă, de verificare a aplicării Legii nr.42, în sensul conținutului acestei legi.

 
 

Domnul Gheorghe Tarna:

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Gheorghe Tarna:

Explicația este binevenită, este foarte exactă.

Ce propun eu? Să se prelungească termenul de funcționare a acestei comisii speciale până la sfârșitul legislaturii și mai propun, mai sugerez ca membrii acestei comisii să lucreze. Dacă nu lucrează și nu au intenția să lucreze, atunci să propună dumnealor desființarea acestei comisii, pentru că la ora actuală există vreo 2500 de reclamații, de contestații pe care trebuie să le rezolve această comisie specială.

Deci, aceasta este propunerea mea, comisia să-și desfășoare activitatea până la sfârșitul legislaturii.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Vă mulțumesc și eu. Opinia dumneavoastră se poate materializa până la urmă într-un amendament, pentru că deocamdată este vorba de o oprire la dezbaterile generale, și probabil că în momentul în care se va veni pe text, veți interveni în sensul celor pe care le-ați prezentat la dezbaterile generale.

Dacă din partea altor grupuri parlamentare, cineva dorește să ia cuvântul la dezbateri generale. Dacă nu, atunci intrăm pe conținut. Și anume, vă consult în primul rând în ceea ce privește textul ordonanței. Titlul. Dacă la titlul ordonanței sunt intervenții. nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Titlul este votat.

Articolul unic al ordonanței.

Dacă sunt opinii. Nu sunt.

Cine este pentru? Domnule Tarna, suntem la articolul unic al ordonanței, repet. Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Gheorghe Tarna:

Deci, propunerea mea era aceea să se modifice data: în loc de 31 martie, 31 octombrie.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

31 octombrie, da? Am reținut bine?

 
 

Domnul Gheorghe Tarna:

30 octombrie.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Nu, nu. Pentru octombrie se poate, nu este aceasta problema, dar... 31 octombrie ați spus, da? Eu n-am reținut bine, domnule deputat. 31 octombrie.

Deci, la articolul unic există acest amendament propus de domnul deputat Tarna. Dacă sunt alte opinii? Da, vă rog să poftiți. Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Alexandru Ioan Badea:

Vă mulțumesc. Domnule președinte, sunt nevoit să reiterez ce spuneam puțin mai devreme. Nu îmi este foarte clar aici dacă antevorbitorul a reprezentat comisia care formează obiectul ordonanței, respectiv al proiectului de lege care-l discutăm, sau cealaltă comisie, pentru că, repet, putem să dăm termen și până în anul 2500, dacă se consideră că este oportun și dacă se face ceva treabă, dar pentru aceasta... pentru respectul față de noi, ca Parlament, ar fi util totuși să știm și noi, domnule, ce s-a făcut în aceștia doi ani? Tot una este dacă dau până la 31 martie sau dacă dau până la 31 octombrie, când aici am auzit spunându-se că de fapt nu prea s-a lucrat, s-a vorbit ceva de 60 de dosare din 17.000. Păi, atunci ce facem?! Pur și simplu ne furăm căciula.

repet, care sunt argumentele pentru care 31 octombrie 2000 este o dată mai plauzibilă decât 31 martie, așa cum este în ordonanța de guvern, câtă vreme până acum, repet, nu s-a făcut aproape nimic sau dacă s-a făcut să ni se spună ce și cât.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Vă mulțumesc și eu. Domnule deputat, o să repet explicația, probabil că dacă nu o să fiu foarte exact, cineva o să mă corecteze.

Vă rog, domnule deputat. Domnule deputat, v-aș ruga să urmăriți explicația, pentru ca să vedem dacă mai sunt și alte neclarități. Comisia despre care vorbim, care a fost constituită prin ordonanța Guvernului și al cărui termen de funcționare expiră la 31 martie 2000, este comisia guvernamentală. Aceasta trebuia să studieze și să certifice că cele 17.000 de dosare comunicate de președinte și publicate deja, dacă nu mă înșel, și în Monitorul Oficial, erau corect alcătuite conform legii.

Domnul deputat Tarna este președintele Comisiei parlamentare de control al aplicării Legii nr.42, deci, cum își primesc drepturile cei care sunt sub incidența acestei calități: revoluționar, urmaș, rănit ș.a.m.d. Deci, dânșii nu au nici o legătură cu calitatea și conținutul dosarelor și cu investigațiile, pentru că Parlamentul nu are instrumente. S-a făcut această comisie pe lângă Guvern, în ideea că Guvernul, având Ministerul de Interne, autoritatea publică, inclusiv locală ș.a.m.d. are intrumentele ca, într-un timp scurt, să consulte, la nivelul localității... că fiecare spune: domnule, am fost revoluționar în Roșiorii de Vede. Foarte bine, se transmite la Roșiorii de Vede și se face investigația respectivă. Sau este propus de organizația din Cislău. Foarte bine, la Cislău, organizația cutare este verificată de autoritate. Această verificare nu s-a făcut în timp util. Ideea domnului Tarna – și dacă greșesc ar trebui să mă corecteze – este să prelungim acest termen până la 31 octombrie, pentru ca totuși comisia, până la urmă, să-și facă datoria. Acesta este scopul prelungirii, nu să le dăm cu clemență un termen. De altfel, intenția dumneavoastră se poate concretiza mai degrabă dacă prelungim acest termen și între timp îi mai chemăm să ne și raporteze ce au făcut, că dacă el expiră pe 31, expiră, au făcut un raport, au închis un dosar și au plecat acasă.

Vă rog, intervenție, domnul Acsinte Gaspar.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Această ordonanță, o dată ce a fost publicată în Monitorul Oficial, ea a intrat în vigoare. Modificarea termenului, din 31 martie 2000 în 31 octombrie, nu se poate face în corpul ordonanței. În corpul ordonanței rămâne data de 31 martie, și atunci când vom discuta articolul unic al legii, acolo vom spune că se aprobă ordonanța Guvernului nr. cutare cu următoarea modificare... și se redă textul, astfel cum a fost modificat. Ordonanța deci trebuie să rămână așa cum a fost adoptată de Guvern, iar modificările făcute de Parlament apar în legea de aprobare.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Am înțeles, domnule secretar. Întrebarea este dacă această procedură nu trebuie completată și cu amendarea articolului unic din ordonanță, și dumneavoastră spuneți, în principiu, că nu, pentru că în momentul în care se va adopta de fapt Legea de aprobare a ordonanței, aceea, în articolul unic va avea și modificarea necesară.

În aceste condiții, domnule Tarna, transfer amendamentul dumneavoastră din conținutul ordonanței, îmi asum defecțiunea și vă mulțumesc pentru că m-ați corectat procedural, domnule secretar, și trecem la votarea articolului unic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă cineva este împotrivă.

Dacă se abține cineva.

Articolul unic a fost adoptat.

Titlul legii. Dacă sunt comentarii la titlul legii. Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Titlul a fost adoptat.

Articolul unic, cu completarea prelungirii termenului cerută de domnul deputat Tarna până la 31 octombrie, de funcționare a acestei comisii. Dacă sunt și alte comentarii?

Atunci, supun votului dumneavoastră textul articolului unic, cu această completare care urmează să fie redactată acum pe loc.

Cine este pentru? Vă rog, vă rog. Numai o clipă. Domnul secretar Acsinte Gaspar. Vă rog, textul.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Articolul unic al legii urmează să aibă următoarea redactare: "Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.78 din 30 august 1999 privind prelungirea termenului prevăzut la art.3 alin.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, adoptată în temeiul art.1 lit.o) pct.1 din Legea nr.140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.420 din 31 august 1999, cu următoarea modificare: "Termenul prevăzut la art.3 alin.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.363 din 17 decembrie 1999, se prelungește până la data de 31 octombrie 2000".

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Vă mulțumesc, domnule secretar.

Supun votului dumneavoastră articolul, cu amendamentul propus pe fond de domnul Tarna și exprimat de domnul secretar Gaspar.

Cine este pentru articolul astfel amendat? Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva.

În aceste condiții, supun legea de aprobare a ordonanței, în ansamblul ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu un vot împotrivă și o abținere, legea a fost adoptată.

 
Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon.

Trecem în continuare la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 89 din 1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon.

Dacă există, din partea grupurilor parlamentare, opinii la dezbateri generale. Nu.

Dacă, din partea inițiatorului, cineva dorește să ia cuvântul. Nu. Înțeleg că nu.

Dacă din partea comisiei sesizate în fond - Comisia pentru industrii și servicii... Nu.

În aceste condiții, dacă la dezbateri generale nu s-au înscris colegii noștri la cuvânt, trecem la textul ordonanței.

Vă propun să lucrăm pe raport, pentru că raportul conține integral textul acestei ordonanțe și vom vedea și modificările sau amendamentele propuse.

Titlul este: "Ordonanța Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon".

Dacă la titlu sunt comentarii.

Dacă nu, cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Se abține cineva? Nu. Vă mulțumesc.

Deci, titlul este adoptat.

Poz.nr.1 din raport este însuși titlul și este nemodificat.

Poz.nr.2, Capitolul I "Dispoziții generale".

Dacă sunt comentarii.

Dacă nu, cine este pentru? Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Text adoptat.

Poz.nr.3, privind art.1, nemodificat.

Dacă sunt comentarii.

Dacă nu, cine este pentru?

Împotrivă?

Se abține cineva?

În unanimitate, votat.

Poz.nr.4, privind art.2, nemodificat din ordonanță.

Dacă sunt comentarii. Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Vă mulțumesc.

Poz.nr.5, privind Capitolul II, nemodificat.

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Poz.nr.6, privind art.3 alin.1, nemodificat.

Dacă sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Poz.nr.7, privind art.3 alin.1 lit.b).

Aici există reformularea comisiei. Vom merge pe varianta comisiei, inițial.

Vă rog să vă exprimați, dacă există puncte de vedere?

Cine este pentru varianta comisiei? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Varianta comisiei, în unanimitate votată.

Poz.nr.8, art.3 alin. l c), nemodificat.

Dacă sunt puncte de vedere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Votat.

Poz.nr.9, privind art.4 alin.1, nemodificat față de ordonanță.

Vă rog să vă pronunțați dacă există opinii?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Votat.

Poz.nr.10, privind art.5, nemodificat din ordonanță.

Dacă sunt opinii. Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

În unanimitate, poz.nr.10 votată.

Poz.nr.11, art.6, modificat pentru clarificare, spune comisia, față de textul ordonanței.

Vă supun textul comisiei de la poz.nr.11.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Text votat.

Poz.nr.12, privind art.7, nemodificat din ordonanță.

Dacă sunt opinii. Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Text adoptat.

Poz.nr.13, privind art.8 (1), nemodificat.

Dacă sunt opinii care se doresc a fi exprimate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Vă mulțumesc.

Poz.nr.14, privind art.9 alin.1, nemodificat.

Opinii? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Poz.nr.15, art.10 alin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nemodificate.

Dacă există opinii?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Vă mulțumesc. Votată poz.nr.15.

Poz.nr.16, art.11, nemodificat.

Dacă sunt alte opinii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Text votat.

Poz.nr.17, privind art.12, alin.1, 2, 3 și 4, nemodificate.

Dacă sunt opinii în legătură cu acestea.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Poz.nr.17, votată.

Poz.nr.18, art.12 alin.5 – modificare pentru corelare cu Legea nr.137 din 1995 a protecției mediului. Deci, mergem pe textul comisiei.

Dacă sunt alte opinii?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Text votat.

Poz.nr.19, privind art.12 alin. 6, 7, 8, 9, 10 și 11, nemodificate.

Dacă sunt opinii în legătură cu acestea?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Text votat, de la poz.nr.19.

Poz.nr.20 privind art.13, nemodificat.

Dacă sunt opinii? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Text adoptat.

Poz.nr.21 privind art.14, nemodificat din ordonanță.

Dacă sunt alte opinii? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Text adoptat.

Poz.nr.22 privind art.15, modificat pentru mai multă rigoare în redactare și se propune reformularea părții finale a acestui articol.

Deci, merge pe varianta propusă de comisie la art.15.

Vă rog, dacă sunt alte opinii? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Text adoptat.

Poz.nr.23, privind Capitolul III, nemodificat – "Sancțiuni".

Dacă există opinii? Nu există.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Text adoptat.

Poz.nr.24, privind art.16, nemodificat față de textul ordonanței.

Dacă sunt alte opinii? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Text adoptat.

Poz.nr.25, privind art.17, nemodificat față de textul ordonanței, până la lit.c) inclusiv.

Dacă sunt alte opinii? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Text adoptat.

Poz.nr.26, privind art.17 alin.d), cu reformularea pentru a prevedea sancțiunile corespunzătoare de la alin.d). Mergem pe varianta comisiei.

Dacă sunt alte opinii. Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Text adoptat.

Poz.nr.27, art.18, textul nemodificat.

Dacă sunt alte opinii. Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Textul de la poz.nr.27, adoptat.

Poz.nr.28 privind art.19 nemodificat.

Dacă sunt alte opinii. Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Text adoptat.

Poz.nr.29, privind art.20, text nemodificat din ordonanță.

Dacă sunt alte opinii. Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Text adoptat.

Poz.nr.30 privind Capitolul IV, "Dispoziții finale", nemodificat.

Dacă există, în legătură cu aceasta, alte opinii. Nu există.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Textul de la poz.nr.30 adoptat.

Poz.nr.31 privind art.21, text nemodificat față de ordonanță.

Dacă sunt alte opinii. Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Text adoptat.

La poz.nr.32, există o opinie pe care vrea s-o exprime domnul secretar Acsinte Gaspar.

Vă rog, domnule deputat.

 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Pentru a respecta normele de tehnică legislativă, propun ca art.22 să aibă următoarea redactare: "Prezenta ordonanță intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I-a".

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Deci, propunerea domnului deputat Gaspar este "la 30 de zile", și nu "în termen de 30 de zile" și este conform tehnicii legislative, în care dumnealui este într-adevăr un expert.

Vă rog să vă pronunțați în legătură cu acest text amendat de domnul deputat Acsinte Gaspar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

O să trecem direct la lege pentru a aproba Ordonanța Guvernului nr. 89 din 1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon.

Dacă la titlu sunt comentarii. Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Titlul, adoptat.

La articolul unic. O să-i dau citire, pentru că trebuie completat cu conținutul modificărilor pe care noi le-am făcut aici.

Articol unic: "Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 89 din 30 august 1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, adoptată în temeiul art.1, lit.L), pct.1 din Legea nr.140 din 1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial, Partea I-a, nr.1 din august 1999, cu următoarele modificări ..." și ele curg, acestea, pe cele pe care noi astăzi le-am votat.

Dacă sunteți de acord. Dacă sunt alte opinii. Nu sunt.

Dacă nu sunt comentarii, atunci, vom vota articolul unic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Articolul unic este votat.

Legea de aprobare a ordonanței, în ansamblul ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Legea este adoptată.

 
Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanțare RO 9803.02 Sprijin pentru reforma din domeniul protecției copilului, semnat la București la 15 iulie 1999, dintre Guvernul României și Comisia Europeană (procedură de urgență).

În continuare, trecem la dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156 din 1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanțare RO 9803.02 sprijin pentru reforma din domeniul protecției copilului, semnat la București la 15 iulie 1999, dintre Guvernul României și Comisia Europeană.

Având în vedere că ne referim la un proiect de lege privind aprobarea unei ordonanțe de urgență, ne vom supune prevederilor regulamentare privind adoptarea acestora, în procedură de urgență.

Vă rog, din partea comisiei.

Domnul deputat Teculescu.

 

Domnul Constantin Teculescu:

În urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/1999 privind ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanțare RO 9803.02 sprijin pentru reforma din domeniul protecției copilului, semnat la București la 15 iulie 1999, dintre Guvernul României și Comisia Europeană, în ședința din 15 martie 2000, comisia a hotărât ca proiectul de lege să fie supus dezbaterii și adoptării în forma adoptată de Senat.

Prezentul proiect de lege face parte din categoria legilor ordinare. Comisia propune timp de dezbatere 15 minute, iar pentru fiecare intervenție, 3 minute.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Și noi, vă mulțumim, domnule deputat.

Dacă sunteți de acord cu propunerile comisiei, pentru a avea un timp de dezbatere de 15 minute asupra legii și intervențiile să se limiteze la cele 3 minute propuse?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Timpii sunt adoptați.

Conform procedurilor de discutare în procedură de urgență, se trece la titlu.

Dacă în legătură cu titlul există opinii.

Dacă nu, cine este pentru acest titlu? Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Vă mulțumesc.

Titlul ordonanței, adoptat.

Articolul unic.

Dacă în legătură cu acesta există opinii.

Nu există.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Articolul unic a fost adoptat în unanimitate.

În aceste condiții, vom trece la dezbaterea legii pentru adoptarea ordonanței.

Vă supun titlul acesteia dezbaterii dumneavoastră.

Dacă sunt alte opinii. Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Titlul este adoptat.

În varianta Senatului, vă supun votului dumneavoastră, așa cum propune de altfel și comisia, articolul unic al legii de adoptare a ordonanței.

Dacă sunt comentarii. Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

În aceste condiții, vă supun votului dumneavoastră legea în ansamblul ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Legea a fost votată în unanimitate.

 
Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană, referitor la Programul RO 9803.02 Sprijin pentru reforma din domeniul protecției copilului, semnat la București la 15 octombrie 1999 (procedură de urgență).

Trecem la următoarea dezbatere privind proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană, referitor la Programul RO 9803.02 sprijin pentru reforma din domeniul protecției copilului, semnat la București la 15 octombrie 1999.

Dacă la acest proiect de lege, care se va dezbate tot în procedură de urgență, conform procedurii de adoptare a proiectelor de lege de adoptare a ordonanțelor de urgență, dacă din partea comisiei există opinii?

Da, domnule deputat Teculescu. Vă rog.

 

Domnul Constantin Teculescu:

În urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană, referitor la Programul RO 9803.02 sprijin pentru reforma din domeniul protecției copilului, semnat la București la 15 octombrie 1999, în ședința din 15 martie 2000 comisia a hotărât ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere și adoptare în forma adoptată de Senat.

Prezentul proiect de lege face parte din categoria legilor ordinare. Timpi de dezbatere propunem 15 minute și, pentru fiecare luare de cuvânt, 3 minute.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Vă mulțumesc.

Voi supune votului dumneavoastră timpii propuși de comisie.

Dacă sunt și alte păreri. Nu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Timpii propuși de comisie pentru dezbatere au fost adoptați.

În consecință, trecem direct la textul ordonanței de urgență.

Supun dezbaterii dumneavoastră titlul ordonanței.

Dacă sunt comentarii. Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva

Titlul, adoptat.

Vă supun textul articolului unic din ordonanța de urgență.

Dacă sunt comentarii. Nu sunt.

Cine este pentru acest text? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Text adoptat.

În consecință, vă supun ordonanța în ansamblul ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

În consecință, vă supun legea de adoptare a ordonanței, și anume, titlul legii.

Dacă sunt comentarii. Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Titlul este adoptat.

Articolul unic.

Dacă sunt comentarii. Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

În consecință, vă supun votului legea de adoptare a ordonanței, în ansamblul ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

În unanimitate, legea a fost adoptată.

 
Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961.

Trecem în continuare la dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 66 din 1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961.

Fiind vorba de procedura de dezbatere a unei ordonanțe simple, suntem în proceduri normale.

Din partea inițiatorului, dacă cineva dorește să ia cuvântul. Nu.

Din partea comisiei sesizate în fond. Nu dorește.

Dacă dorește cineva din partea grupurilor parlamentare să intervină la dezbaterile generale. Nu sunt asemenea solicitări.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege în conținutul său, și anume dezbatem după regulamentul nostru întâi ordonanța.

Vă consult privind titlul ordonanței, dacă sunt comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Titlul, a fost adoptat în unanimitate.

Art.1 al ordonanței.

Dacă sunt comentarii. Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Art.1, adoptat.

Art.2 al ordonanței.

Dacă sunt comentarii. Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate și art.2 este adoptat.

Vă supun ordonanța, în ansamblul ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

În condițiile acestea, ordonanța a fost adoptată.

Trecem la adoptarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 66 din 1999.

Titlul legii.

Dacă sunt comentarii. Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

În aceste condiții, titlul este adoptat.

În varianta Senatului, articolul unic, așa cum ne propune comisia.

Dacă sunt comentarii. Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

În aceste condiții, vă supun legea în ansamblul ei votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Legea a fost adoptată în unanimitate.

Vă mulțumesc.

Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/1999 pentru ratificarea Acordului cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999.

Supun dezbaterii Camerei proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 72 din 1999 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999.

Dacă, din partea inițiatorului, cineva vrea să intervină. Nu.

Din partea comisiei, vă rog?

Domnul deputat Teculescu.

 

Domnul Constantin Teculescu:

Comisia susține forma adoptată de Senat.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Vă mulțumesc.

Trecem, în continuare, la dezbaterea textului ordonanței.

Titlul ordonanței.

Dacă sunt comentarii. Nu sunt.

Cine este pentru titlu? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Se abține cineva?

Titlul, votat.

Art.1.

Dacă sunt comentarii. Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Art.1, adoptat.

Art.2.

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Dacă se abține cineva.

Art.2, adoptat.

Art.3.

Dacă sunt comentarii. Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, art.3 a fost adoptat.

Art.4, dacă sunt comentarii?

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Art.4 a fost adoptat.

Art.5, dacă sunt comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.5 a fost adoptat.

Art.6. Dacă sunt comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Art.6 a fost adoptat.

Art.7. Dacă sunt comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În aceste condiții, art.7 a fost adoptat și vă supun votului dumneavoastră ordonanța în ansamblul ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În aceste condiții, trecem la dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanța Guvernului nr. 72/1999.

Titlul. Dacă sunt comentarii?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la adoptarea art.unic în forma propusă de comisie, și anume forma adoptată de Senat. Dacă sunt comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul unic a fost adoptat.

În aceste condiții, supun votului dumneavoastră Legea de aprobare a Ordonanța Guvernului nr. 72 din 1999, în ansamblul său.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Legea a fost adoptată.

 
Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.91/1999 pentru ratificarea Convenției europene privind imprescriptibilitatea crimelor împotriva umanității și a crimelor de război, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1974.

Supun dezbaterii dumneavoastră proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 91/1999 pentru ratificarea Convenției europene privind imprescriptibilitatea crimelor împotriva umanității și a crimelor de război, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1974.

Din partea inițiatorului nu dorește nimeni să ia cuvântul. Dacă din partea comisiei sesizate în fond nu dorește nimeni, atunci cine dorește să ia cuvântul din partea grupurilor parlamentare la dezbaterile generale. Nu dorește nimeni.

Trecem la dezbaterea ordonanței în conținutul ei.

Titlul. Dacă sunt comentarii? Nu sunt. Vă mulțumesc.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Titlul ordonanței a fost adoptat în unanimitate.

Art. unic al acestei ordonanțe. Dacă sunt comentarii? Nu sunt.

Dacă nu, cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate. Articolul unic a fost adoptat.

Ordonanța, în ansamblul ei, o supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Ordonanța a fost adoptată în unanimitate.

Vă propun să dezbaterm Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 91 din 1999.

Titlul. Dacă sunt comentarii? Nu sunt. Vă mulțumesc.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Titlul a fost adoptat.

Articolul unic. Sunt comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Articolul unic a fost adoptat în unanimitate.

În aceste condiții, vă supun Legea de aprobare a Ordonanței Guvernului nr. 91 din 1999 votului dumneavoastră, în ansamblul ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Legea a fost adoptată.

Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.93/1999 pentru ratificarea Tratatului dintre România și Statele Unite ale Americii privind asistența judiciară în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999.

Trecem în continuare la dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 93 din 1999 pentru ratificarea Tratatului dintre România și SUA privind asistența judiciară în materie penală, semnat la Washington la 29 mai 1999.

Dacă inițiatorul vrea să ia cuvântul. Nu vrea.

Comisia sesizată în fond? Nici aceasta.

La dezbaterile generale, grupurile parlamentare doresc să ia cuvântul? Nu.

În aceste condiții, trecem la conținutul ordonanței.

Trecem la dezbaterea ordonanței. Titlul ordonanței. Dacă sunt comentarii. Nu sunt.

Eu o supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Titlul a fost adoptat.

Art.unic. Dacă sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În aceste condiții, vă supun ordonanța, în ansamblul ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, ordonanța a fost adoptată.

Vă supun spre aprobare Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 93 din 1999. Dacă la acest titlu sunt comentarii?

Dacă nu, cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, titlul este adoptat. Articolul unic, așa cum ni-l propune comisia, varianta adoptată de Senat. Dacă sunt comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În aceste condiții, vă supun votului dumneavoastră Legea de aprobare a Ordonanței Guvernului nr.93/1999, în ansamblul ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate. Aceasta a fost votată.

Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.153/1999 privind autorizarea Ministerului Finanțelor de a garanta un împrumut extern în valoare de 50 milioane mărci germane pentru Banca de Export-Import (EXIMBANK) - S.A., acordat de către Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru realizarea programului de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii cu capital majoritar românesc (procedură de urgență).

Supun votului dumneavoastră proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/1999 privind autorizarea Ministerului Finanțelor de a garanta un împrumut extern în valoare de 50 de milioane de mărci germane pentru Banca de Export-Import a României (Eximbank-SA) acordat de către Kreditaustalt für Wiederaufbau pentru realizarea programului de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii cu capital majoritar românesc.

Fiind vorba de o ordonanță de urgență, comisia ne propune timpii de dezbatere.

Vă rog, domnule Teculescu.

 

Domnul Constantin Teculescu:

În urma examinării proiectului de Lege pentru adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/1999 privind autorizarea Ministerului Finanțelor de a garanta un împrumut extern în valoare de 50 de milioane mărci germane pentru Eximbank acordat de Kreditaustalt für Wiederaufbau pentru realizarea programului de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii cu capital majoritar românesc, în ședința din 15 martie 2000, Comisia buget-finanțe, bănci a hotărât ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere și adoptare în forma adoptată de Senat. Prezentul proiect de lege face parte din categoria legilor ordinare. Timp de dezbatere propune comisia 15 minute și pentru fiecare coleg câte 3 minute.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Nicolae Bogdan Niculescu-Duvăz:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Supun votului dumneavoastră timpii propuși de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Timpii vor fi 15 minute pentru dezbaterea legii și maxim 3 minute pentru intervențiile parlamentarilor.

În aceste condiții, trecem pe conținut.

Supun votului dumneavoastră ordonanța de urgență.

Titlul acesteia. Dacă sunt comentarii. Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Titlul a fost adoptat.

Art.1. Dacă sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Art.1 a fost adoptat.

Art.2. Dacă sunt comentarii. Dacă nu, cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Textul a fost adoptat.

Art.3, dacă sunt comentarii. Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.4. Dacă sunt comentarii. Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Art.4 este adoptat.

Vă supun spre aprobare ordonanța de urgență, în ansamblul ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, a fost adoptat.

În aceste condiții, trecem la dezbaterea legii pentru adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153 din 1999.

La titlu, dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Titlul a fost adoptat.

Art.unic. Dacă sunt intervenții. Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul unic a fost adoptat, în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153 din 1999, în ansamblul ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, legea a fost adoptată.

 
Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările ulterioare.

Supun votului dumneavoastră proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 105 din 1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118 din 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările ulterioare.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul? Numai o secundă, domnule președinte, dumneavoastră urmați imediat la cuvânt. Din partea inițiatorului, dacă dorește?

Ministerul Muncii, dacă din partea inițiatorului există vreo opinie?

 

Domnul Dorel Dorian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am rugămintea ca la dezbaterea acestui proiect de lege să participe și reprezentantul Guvernului, în speță, domnul ministru Ekstein, pentru că este o lege deosebit de importantă care implică contribuția deosebită a Guvernului. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Nicolae Bogdan Niculescu-Duvăz:

Este o cerere justificată. În aceste condiții, și în condițiile de cvorum în care ne desfășurăm în acest moment activitate, având în vedere că reprezentantul Guvernului este prezent, dacă vrea să ne spună câteva cuvinte privind această lege.

Vă rog, domnule secretar de stat.

 
 

Domnul Peter Ekstein Kovacs:

Domnule președinte,

Onorată Cameră,

Sunt Peter Ekstein Kovacs, ministru delegat pe lângă primul ministru pentru problemele minorităților naționale.

Ordonanța care vi se prezintă a fost redactată și adoptată de Guvernul României din dorința de a repara anumite prejudicii morale și materiale suferite de o anumită categorie de populație: cetățeni, foști cetățeni și actuali cetățeni ai României. Este vorba de acei cetățeni care în perioada celui de-al doilea război mondial au avut de suferit deportare și alte restrângeri ale drepturilor cetățenești din cauza apartenenței lor etnice sau rasiale.

La redactarea acestui act normativ, am avut în vedere și legislația, desigur legislația internă în care s-au acordat drepturi unor categorii de persoane care au fost subiectul unor acte de restrângere ale drepturilor cetățenești, ale drepturilor politice, în speță, pe de altă parte și practica altor țări din jurul României și care s-au aflat într-o anumită perioadă istorică tot sub jugul comunist și care, printr-o singură lege reparatorie, au acordat anumite drepturi și facilități unor categorii defavorizate într-un anumit moment al istoriei.

Filozofia de la care a pornit inițiatorul, respectiv Guvernul, a fost că cei care au avut de suferit pe nedrept au dreptul la o reparație morală și una materială, indiferent dacă au fost victimele, pe criterii politice sau etnice, ale unui anumit regim. Aceste drepturi care au fost stabilite prin Decretul-lege nr.118 din 1990 sunt drepturi care, desigur, nu constituie o reparație totală a celor suferite, sunt drepturi care sunt în concordanță cu starea economică și materială a țării noastre.

Ne-am gândit, în primul rând, cei care am redactat textul acestei ordonanțe, la populația evreiască, o parte din populația evreiască, și la romi, care în perioada 1940-1944 au avut de suportat deportare în lagărele din Transnistria. Noi am discutat îndelung în comisia de specialitate a Camerei Deputaților această ordonanță, comisia de specialitate a formulat numeroase amendamente cu care, în calitate de inițiator, am fost de acord, este vorba de niște persoane foarte în vârstă, supraviețuitori, respectiv soțiile sau soțul supraviețuitor al celor persecutați sau deportați. Guvernul României ca urmare a modificărilor apărute în comisia din Cameră a solicitat precizarea numărului în plus al posibililor beneficiari ai acestei ordonanțe, sens în care ne-am adresat organizațiilor minorităților naționale care pot avea interes în această cauză și ne-au comunicat un număr foarte restrâns de posibili beneficiari. Astfel, Cvorumul Democrat al Germanilor a înaintat cifra de 50 posibili subiecți ai acestei ordonanțe, Federația Evreilor un număr de 250-300 de persoane. Deci efortul bugetar este unul suportabil, unul minimal. Eu solicit onoraților membri ai Camerei Deputaților să sprijine cu votul lor acest demers legislativ, întrucât este unul de raparație pentru persoane în vârstă sau foarte în vârstă, care nu se pot bucura prea mult timp de aceste drepturi pe care sper că le vom acorda.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Nicolae Bogdan Niculescu-Duvăz:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Domnul președinte Pop Leon dorește să intervină? Dumnealui tocmai ridicase problema prezeței domnului ministru Ekstein aici.

Vă rog, domnule președinte.

 
 

Domnul Leon Pop:

Voiam să ridic această problemă, dar între timp s-a rezolvat că domnul ministru a apărut. Comisia a avut în dezbatere această ordonanță a Guvernului, a adus modificări importante, modificări substanțiale, are avizele necesare cerute de lege, este o ordonanță obișnuită, deci considerăm că se poate pune în discuția Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Nicolae Bogdan Niculescu-Duvăz:

Vă mulțumesc și eu, domnule președinte.

Dacă la dezbateri generale grupurile parlamentare doresc să se exprime, printr-un reprezentant, punctele de vedere. Din partea grupurilor parlamentare nu există solicitări. Ba da, din partea minorităților.

Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Dorel Dorian:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Sigur, ar fi fost foarte bine ca o asemenea lege să existe încă din 1990, fapt consumat 10 ani de zile. Puținii supraviețuitori n-au beneficiat, între timp marea majoritate s-a stins, mai sunt astăzi foarte puțini în viață. Vârsta medie a celor care au fost deportați în Transnistria, mai sunt astăzi 300 și ceva de persoane, este peste 80 de ani, mortalitatea este foarte ridicată. Ce să vă spun? Mă bucur că în sfârșit se întâmplă acest lucru, membrilor comisiei de muncă și protecție socială care s-au zbătut să găsească o soluție foarte bună eu le rămân îndatorat, în numele tuturor minorităților care mai beneficiem de această reparație târzie. Sigur, nu acoperă decât în parte dramele care s-au consumat și consturile fantastice, care au fost umane și materiale, dar încă o dată vreau să mulțumesc membrilor Comisiei de muncă și protecție socială care au avut înțelegere și sper că va exista o înțelegere similară și din partea Camerei.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Nicolae Bogdan Niculescu-Duvăz:

Vă mulțumesc și eu, domnule deputat Dorian.

Dacă mai sunt și alte luări de cuvânt din partea grupurilor parlamentare și apoi independenții, în situația în care grupurile nu se exprimă.

Domnul deputat Țurlea, vă rog.

 
 

Domnul Petre Țurlea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

A fost și pe la comisia noastră acest proiect de lege și l-am avut și în legislatura trecută. Colegul nostru avea dreptate, încă de prin 1992, au venit și niște delegații ale comunității evreiești la noi și ne-au pus în față dorința domniilor lor pentru rezolvarea acestei probleme.

Eu privesc puțin altfel decât colegul meu această problemă, pentru că realitatea istorică pe care vrem noi s-o îndreptăm astăzi a fost extrem de complexă și privirea aceasta unilaterală prin care vrem să facem acest proiect de lege este cu totul și cu totul dăunătoare, și aruncă, în ultimă instanță, pentru cel care va veni după noi și va privi superficial acest proces legislativ, o pată nemeritată asupra istoriei românilor. Ilustrul nostru coleg spunea adineauri că vom repara astfel o parte din rănile suferite de evreii din România, datorate regimurilor din acel moment.

Îmi pun eu întrebarea și ca istoric, evident, și domniile voastre știți cu toții ceea ce vreau să spun, îmi pun întrebarea dacă nu ar fi bine să reparăm și rănile produse de către evreii comuniști poporului român după 1944, acei evrei care au venit pe tancurile rusești în frunte cu Ana Pauker și care au făcut dezastrul României. Se vorbește printre altele acolo despre germani. Este adevărat au fost expediați în Rusia printr-o hotărîre a Guvernului Rădescu în ianuarie 1945 peste 70 000 de germani. A fost o adevărată crimă, dar nu este vinovat nici Guvernul Rădescu, nici poporul român de acest lucru. A fost o ordonanță a Comisiei aliate de control în frunte cu reprezentanții Uniunii Sovietice, în pofida voinței Guvernului Rădescu. Există în arhivele noastre un protest al acestui guvern, din ianuarie 1945, împotriva acestei deportări a germanilor. Și iată că, acum, cu toate că noi ne-am opus atunci, România, statul român, trebuie să plătească pentru greșelile, pentru acea fărădelege a Guvernului sovietic, dar care a fost făcută cu știrea și cu toleranța guvernelor occidentale de atunci, pentru că și aceste guverne occidentale aveau reprezentanți în Comisia aliată de control de la București. Și iată că noi trebuie să plătim. Iată cum istoria este foarte complexă și cum o pată nemeritată se aruncă asupra statului român și, în final, asupra poporului român.

Mă întreb eu, în acest context, întrebare pe care v-am mai pus-o domniilor voarte de foarte multe ori, eu scriu și o carte pe această temă, deci sunt perfect în cunoștință de cauză: Când se vor plăti daune și poporului român? Acelor români alungați din Transilvania de Nord – 300 000 din timpul celui de-al doilea război mondial. Acelor români asasinați în Transilvania de Nord de către ocupația străină, cea maghiară, urmașilor cărora statul maghiar de azi a încercat să le facă o reparație peste noapte, încălcând posibilitatea românilor supraviețuitori să primească despăgubiri. Evreii din Transilvania de Nord, în număr de 142 000, au fost omorâți în proporție de 85%. Proporția asasinatelor la adresa evreilor din Transilvania de Nord făcută de Guvernul horthyist a fost mai mare decât suferința evreilor din Germania. Acolo cam 75% au murit, aici au murit 85%. Cine plătește toate aceste lucruri? Au fost înainte de război cetățeni români, deci tot statul român trebuie să plătească.

Iată, doamnelor și domnilor, v-am dat câteva lucruri ca să vedeți că istoria este extrem de complexă și că ceea ce vrem să facem prin această lege este, într-adevăr, o reparație. Dar, este o reparație pe care o va judeca viitorimea ca o pată pe care noi o recunoaștem asupra statului român și este o pată nemeritată.

 
 

Domnul Nicolae Bogdan Niculescu-Duvăz:

Vă rog, domnule deputat, vă rog să poftiți.

 
 

Domnul Dorel Dorian:

Vreau să aveți o imagine exactă asupra lucrurilor care s-au cerut și asupra celor care nu intră în această categorie.

Au fost deportați 130.000; s-au întors vreo 60.000. Erau atât de comuniști încât au părăsit țara în primele luni sau în primii ani. N-au participat la nimic. Au mai rămas în total, și din vârstă și din toate celelalte, câteva sute. Am avut grijă, la comisie, ca să excludem orice suspiciune, să adăugăm următorul lucru: "Prevederile prezentei ordonanțe nu se aplică celor care în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 au făcut parte dintr-un aparat de represiune – securitate, miliție, instanțe militare". Nu există printre ei nici un om care să fie suspect de așa ceva. Mai mult decât atât, au fost excluși de noi și din Asociația victimelor n-au avut dreptul să facă parte, dar legea îi exclude acum și am fost primii care am salutat o asemenea prevedere, ca să nu existe nici o suspiciune.

Din cauza celor care au intrat, s-au înregimentat în partidul comunist și în alte locuri, au avut de suferit în primul rând sioniștii evrei. Au fost zeci de mii de sioniști evrei încarcerați, care au murit în închisori, ei au avut de suferit.

Cât privește faptul că acești evrei ar fi fost aduși cu tancurile; nu este adevărat! Sunt evrei pe care Antonescu i-a întors în 1943 încă înapoi în țară. Ar fi trebuit înțeles de istorici că era un alt lucru cu acești oameni. Mai mult decât atât, azi am dat de un document prin care Antonescu, după ce i-a reîntors în țară, va să zică pe unii dintre dânșii, pe cei care fuseseră ofițeri în armata română, medici sau farmaciști, i-a înrolat din nou în armata română, în iunie 1944. Dar sunt printre acești oameni încă 356 de oameni cu media de vârstă de peste 80 de ani. La ei ne împotmolim acum? în toate țările s-au acordat aceste drepturi, deși a fost o situație similară; suntem singura țară în care nu s-a aplicat și suntem singura minoritate. De câte ori am fost întrebați în străinătate de către toate forurile în care trebuie să intervenim să vă luăm apărarea, am spus: "Nu! Noi avem încredere în Parlament, în legiuitori, în forțele din România care vor face dreptate până la urmă". Și pentru această încredere, pentru acest comportament, pentru toate măsurile acestea, s-a votat în unanimitate, de către Comisia pentru muncă și protecție socială. De asta le-am mulțumit, fiindcă au cântărit totul.

Eu știu că au fost și alte categorii, care au fost scoși din școli, n-au putut să mai învețe, au fost scoși din case... nu i-am trecut! Deci, au intrat numai categoriile cele minime care, realmente, ori au fost în detașamente de muncă, pe lângă marile unități, și care au luptat și dincolo de Transnistria, până la cotul Donului, ori au murit, ori au fost pe urmă prinși din urmă, ori ceilalți.

Vă rog să mă credeți și vă rog să mă înțelegeți și fiți în spiritul, ca de obicei, tradițional, democratic, umanist al Camerei Deputaților din România.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Da, domnule deputat. Vă rog să aveți încredere în acest Parlament, cu siguranță, și să nu se înțeleagă... pentru că am înțeles că vreți un drept la replică relativ la ce a spus domnul deputat Țurlea. Nu s-a exprimat Parlamentul României, ci s-a exprimat un singur deputat, cu opinii îndeobște cunoscute.

în aceste condiții, dacă la dezbaterile generale... Vă rog, domnule ministru. Vă rog. Însă, domnule ministru, dacă vreți să ne spuneți mai clar dacă există, evident, punerea de acord cu Ministerul Muncii în ceea ce privește finanțarea acestei operații, fără să ne dați detalii, dar ca să nu mai fie dubii.

 
 

Domnul Peter Eckstein Kovacs:

din fericire, este prezentă și reprezentanta Ministerului Muncii și Protecției Sociale, așa că avem o părere avizată chiar în momentul de față. Aș vrea să fac numai câteva reflecții la cele spuse de domnul deputat Țurlea. Sunt absolut de acord că istoria este complexă și complicată. precizările sunt însă de natură punctuală. Etnicii germani care au fost deportați în Siberia beneficiază și în momentul de față de prevederile Decretului-lege nr.118. Deci, ei sunt o categorie căreia legiuitorul român deja i-a rezolvat situația, din acest punct de vedere.

În al doilea rând, este clar cunoscută și recunoscută răspunderea autorităților ungurești din perioada celui de-al doilea război mondial pentru deportarea evreilor din Ardealul de Nord în lagărele morții.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Domnule ministru, vă cer scuze, numai o secundă, pentru intervenție. Vă informez însă că mai sunt doar cinci minute din programul de lucru al Camerei, astăzi, și cred că interesul nostru, al tuturor, era să intrăm în dezbateri, și nu să rămânem la dezbateri generale. Dumneavoastră decideți.

 
 

Domnul Peter Eckstein Kovacs:

Mulțumesc, domnule președinte. Totuși, am ținut să subliniez că acest lucru este cunoscut. Guvernul Ungariei, mă rog, postcomuniste, prin două sau trei legi succesive, a acordat despăgubiri acestor persoane care în perioada Dictatului au avut de suferit în Ardealul de Nord din cauza apartenenței lor naționale, etnice sau rasiale, de care au beneficiat atât etnici evrei, cât și etnici români. Nu este de căderea mea să apreciez dacă această legislație a fost atotcuprinzătoare, dar există o astfel de legislație.

Cu privire la afirmația domnului deputat că evreii au adus comunismul în România, este iarăși, cum să zic, afirmarea unei vini colective care nu cred că poate să fie îmbrățișată de Parlamentul României. Pe de altă parte, în Comisia pentru muncă și protecție socială din Cameră, într-adevăr, s-a adoptat acel amendament prezentat de domnul deputat.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Și eu vă mulțumesc, domnule ministru. Aici, precizările nu mai aveau loc. Sigur că a fost o retorică a domnului deputat Țurlea. În fapt, aici este vorba de niște evrei oprimați de o autoritate românească sau de alte etnii, la un moment dat de autoritatea românească, și nu niște persoane de etnie care au venit în calitate de cominterniști sau în ce calitate or fi venit dânșii.

Deci, este cu totul alt raport, și discuția face parte doar dintr-o anumită retorică pe care eu nu-mi permit s-o calific de la această tribună.

Dacă nu mai sunt alte luări de cuvânt, aș trece la dezbaterea propriu-zisă, măcar asupra titlului, dacă sunt opinii asupra titlului privind Legea de aprobare a Ordonanței nr.105/ 1999.

Dacă nu, cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Nu sunt.

În aceste condiții, titlul a fost votat.

O abținere, îmi cer scuze. Cu o abținere, vă rog să consemnați în stenogramă, titlul a fost votat.

În continuare, vă propun să dezbatem această lege, pe baza raportului. Deci, după poziția 1, care înseamnă titlul, trecem la poziția 2, și anume articolul unic; este propusă reformularea textului, ca urmare a modificărilor aduse în titlul legii la data când acesta a fost modificat.

Dacă sunteți de acord cu poziția 2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere, articolul unic a fost adoptat.

La poziția 3, este vorba de titlul Ordonanței Guvernului pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990.

Dacă asupra acestui titlu de la poziția 3 sunt comentarii?

Dacă nu sunt, cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, poziția 3 din raport a fost adoptată.

La poziția 4, articolul unic din ordonanță, cu modificările propuse.

Dacă sunt opinii? Nu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Vă mulțumesc. În unanimitate, poziția 4 a fost adoptată.

Poziția 5 care se referă la un articol nou.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

În aceste condiții, poziția 5 a fost adoptată.

Poziția 6 din raport. Opinii nu sunt.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Cu o abținere, poziția 6 a fost adoptată.

Poziția nr.7 din raport, ce are în vedere introducerea unui articol nou, ca articol 3. Dacă sunt comentarii? Dacă nu, cine este pentru? Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă?

Abțineri?

Poziția 7 a fost adoptată.

Poziția nr.8, care se referă la introducerea unui articol nou, ca art.4.

Dacă sunt comentarii. Dacă nu, cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, poziția 8 este adoptată.

La poziția nr.9 se introduce un articol nou, ca art.5.

Dacă sunt comentarii. Dacă nu, cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, poziția 9 a fost adoptată.

Poziția nr.10 privind introducerea unui articol nou, ca art.6. Deci, este vorba de renumerotare. Nu o să vă mai citesc asta.

Dacă sunt comentarii. Dacă nu, cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, poziția 10 din raport a fost adoptată.

Poziția nr.11. Dacă sunt comentarii. Nu sunt.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Poziția 12. Renumerotare.

Dacă sunt comentarii. Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, poziția 12 este adoptată.

Poziția nr.13 din raport.

Dacă sunt comentarii. Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? O abținere.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Cu o abținere, poziția 13 din raport a fost adoptată.

Supun votului dumneavoastră, dar nu înainte de a cere Departamentului Legislativ de a face corelarea privind Decretul-lege nr.118, cu modificările din această ordonanță. Pentru că această corelare trebuie obligatoriu făcută. Fac această mențiune atât pentru stenogramă, cât și pentru ca Departamentul Legislativ să aibă în atenție această problemă.

Vă supun votului dumneavoastră ordonanța în ansamblul ei.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Cu două abțineri, ordonanța a fost adoptată.

Și acum, vă supun dezbaterii, în încheiere, proiectul de Lege de aprobarea Ordonanței. Numai o secundă, vă rog, pentru că aici este relativ simplu.

Dacă la titlul legii sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Articolul unic, cu modificările și completările pe care le-am comentat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Legea, în ansamblul ei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Vă mulțumesc.

În aceste condiții, cu o abținere, legea a fost adoptată.

Vă mulțumesc.

 
Prezentarea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului.

Stimați colegi,

Trecem la partea a doua a ordinii noastre de zi, și anume secțiunea întrebări-interpelări. Mulțumindu-vă pentru participarea de astăzi și cu rugămintea ca peste zece minute să luăm... până la momentul întrebări-interpelări, să puneți la dispoziție, inclusiv președintelui de ședință, zece minute de pauză. Peste zece minute revin. Vă mulțumesc.

 

După pauză

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Nu am ordinea de zi cu ședința de răspunsuri orale la întrebările adresate de deputați membrilor Guvernului, din 20 martie 2000, întrebări la care se solicită amânarea răspunsului oral.

La întrebarea domnului Petre Naidin privind punctul de vedere autorizat al Inspectoratului General al Poliției privitor la memoriul Sindicatului liber al taximetriștilor din Călărași, domnul ministru de interne Constantin Dudu Ionescu solicită amânarea răspunsului oral, deci Ministerul de Interne.

Dacă domnul deputat Naidin este aici și acceptă.

 
 

Domnul Petre Naidin (din sală):

Accept.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Mulțumesc.

La întrebarea domnului Naidin privind rezolvarea problemei Combinatului siderurgic SIDERCA, Ministerul Industriei și Comerțului, ministrul Radu Berceanu solicită amânarea răspunsului oral, dacă acceptați.

 
 

Domnul Petre Naidin (din sală):

Accept.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Vă mulțumesc.

La întrebarea domnului Nicolae Groza privind unități care produc în prezent îngrășăminte chimice, Ministerul Industriei și Comerțului, ministrul Radu Berceanu solicită amânarea.

Dacă domnul Nicolae Groza este aici. Nu este. Deci, amânarea e binevenită.

La întrebarea domnului Petru Bejinariu privind despăgubirea cu sume indexate sau cu autoturisme a cumpărătorilor cu acte oficiale în perioada 1980-1990, Ministerul Industriei și Comerțului, domnul ministru Radu Berceanu roagă să acceptați amânarea, dacă se poate, domnule Bejinariu.

 
 

Domnul Petru Bejinariu (din sală):

De acord.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

De acord.

Vă mulțumesc.

Întrebări adresate membrilor Guvernului la care se prezintă răspunsul oral.

La întrebarea domnului Petre Naidin privind condițiile igienico-sanitare ale unităților de preșcolari și școlari din Dragalina, județul Călărași.

Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Petre Naidin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am primit și un răspuns scris din partea Departamentului pentru administrație publică locală, din partea domnului secretar Onisei, pe care-l accept, pe o problemă punctuală. și domnul ministru Stoica, prin domnul secretar de stat Mocuța, îmi răspunde și este, cred eu, un răspuns competent, serios, pe o temă pe care mi-au lansat-o magistrații din județul meu privind drepturile de salarizare ale organelor autorității judecătorești; și, pentru ca să fiu înțeles de către colegi, Ordonanța de urgență nr.134 de anul trecut avea o normă imperativă privind readaptarea indemnizațiilor magistraților, nerespectată la 31 decembrie 1999.

Răspunsul pe care l-am primit relevă faptul că viitorul proiect de lege privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești va fi revăzut și definitivat după ce Guvernul va aproba proiectul de Lege privind salarizarea funcționarilor publici, precum și proiectul unei ordonanțe de urgență privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sistemul bugetar. Îi mulțumesc domnului secretar de stat Mocuța.

Cu referire la problema pe care am lansat-o, este și doamna secretară de stat Norica Neculai, colegă de dispută politică în județul meu, inspectoarea șefă a Inspectoratului școlar, Stela Anghel, prietenă cu un alt prieten, Boeru, al domnului coleg Vitcu, mă interpelează și îmi lansează următoarea temă, în sensul că într-o comună, Dragalina, autoritatea locală nu coordonează, conform legii, ceea ce îi revine, adică să finanțeze cheltuielile de personal, cheltuielile de întreținere și gospodărie, materiale și servicii, reparații curente și capitale, lucrări de investiții la ceea ce păstorește, adică sistemul de învățământ.

M-am adresat și eu primarului care, este adevărat, este P.D.S.R.-ist, și mi-a spus, cu date, că nu poate să susțină, așa cum n-a putut nici în 1998, nici anul trecut, nici anul acesta, nu poate să susțină aceste cheltuieli întrucât taxele și impozitele locale, în condițiile unei vieți știute, nu sunt suficiente pentru aceasta. Mi-a relevat faptul că are un număr impresionant de șomeri, că din agricultură, fiind un mediu rural, nu se câștigă deosebit de mult, ca prin taxele și impozitele locale să culeagă fonduri, și, practic, în afară de anumite transferuri de la bugetul de stat, de susținere a funcționalității autorității locale, adică a primăriei, practic, mare lucru nu poate să facă pentru ceea ce totuși îi este drag: sistemul de învățământ. Poate domnul ministru Fronescu are alte soluții și poate le relevă aici.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Și eu vă mulțumesc.

Înțeleg că dumneavoastră ați atins ambele interpelări, chiar și pe a treia, privind cazul cetățeanului Ivan Florea.

Rog, din partea Ministerului Educației Naționale, domnul secretar de stat Mircea Fronescu, dacă poate răspunde la întrebarea domnului deputat Naidin.

Vă rog, domnule secretar de stat.

 
 

Domnul Mircea Corneliu Fronescu:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Domnule deputat Petre Naidin,

În legătură cu interpelarea dumneavoastră, vă facem următoarele precizări.

1. Legea nr.84/1995, republicată, menționează, printre alte atribuții, faptul că inspectoratele școlare coordonează utilizarea, dezvoltarea și protejarea bazei didactico-materiale din unitățile de învățământ, împreună cu autoritățile publice locale.

2. Conform Ordonanței de urgență nr.138/1999, "Finanțarea care se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale, este destinată pentru cheltuieli de personal, manuale școlare și cheltuieli de perfecționare a personalului didactic. Finanțarea asigurată din bugetele locale, veniturile proprii realizate în condițiile legii sunt destinate pentru acoperirea necesarului de cheltuieli de întreținere și gospodărie, materiale și servicii, reparații curente și capitale, lucrări de investiții etc."

Rezultă, așadar, că, pe de o parte, Inspectoratul școlar județean nu are competențe în a rezolva problema nivelului ridicat al apei freatice, iar, pe de altă parte, că fondurile pentru realizarea condițiilor igienico-sanitare necesare pentru desfășurarea în bune condiții a procesului instructiv-educativ și pentru protejarea sănătății elevilor, provin de la autoritățile locale. Inspectoratul școlar este dispus să se implice, în măsura prerogativelor sale, în orice acțiune legată de asigurarea unor condiții igienico-sanitare normale în unitățile școlare, în condițiile în care autoritățile locale vor debloca fondurile necesare pentru aceasta și vor colabora pentru rezolvarea problemelor existente.

De altfel, în comuna Dragalina există un primar P.D.S.R., ceea ce permite "acestui partid politic aflat încă în opoziție posibilitatea de a soluționa efectiv această stare de lucruri".

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Vă mulțumesc și eu, domnule secretar de stat. Dacă mai este ceva de adăugat. Nu. Vă mulțumesc, domnule deputat Naidin.

Întrebarea domnului Petre Țurlea privind cazul doamnei profesoare Rădița Albu din Sfântul Gheorghe.

Domnule deputat Țurlea, vă rog.

 
 

Domnul Petre Țurlea:

Domnule președinte și doamnă stenografă, că atâți am mai rămas. Iată care este întrebarea...

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Domnule deputat, chiar dacă dumneavoastră ați pregătit cuvântul scris cu această introducere, din respect pentru colegii noștri din sală, adresați-vă și domnilor deputați care sunt în sală.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Petre Țurlea:

Domnilor colegi,

Cu ocazia aceasta, mi-ați adus aminte, domnule președinte, să vă înaintez un protest ferm din partea mea: atâta timp cât sunteți acolo la tribună, trebuie să fiți imparțial. Vorbele injurioase, pe care mi le-ați spus acum douăzeci și cinci de minute, sunt cu totul neavenite pentru un președinte de ședință.

Iată care este întrebarea...

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Am greșit. Vă cer scuze deschis și public, domnule deputat.

 
 

Domnul Petre Țurlea:

Mulțumesc.

Doamna profesoară Rădița Albu din Sfântul Gheorghe a concurat pentru postul de inspector general adjunct la Inspectoratul școlar din județul Covasna. Comisia Ministerului Educației Naționale, condusă de domnul secretar de stat Fronescu, a respins-o, pe motivul necunoașterii limbii maghiare. Întrebarea este ce măsuri înțelege Ministerul Educației Naționale să adopte pentru a înlătura această acțiune ilegală a comisiei prezidată de către domnul secretar de stat Fronescu.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Da. Vă mulțumim.
Domnule secretar de stat, vă rog.

 
 

Domnul Mircea Corneliu Fronescu:

Domnule deputat Țurlea,

Referitor la adresa dumneavoastră, înregistrată la Ministerul Educației Naționale pe 10 martie, și îmi cer scuze că n-am putut să vă dau răspunsul atunci, pentru că nu eram în București în ziua când trebuia, inițial, vă comunicăm: la concursul pentru ocuparea funcției de inspector școlar general adjunct la Inspectoratul școlar al județului Covasna, organizat la sediul Ministerului Educației Naționale în data de 28 februarie 2000, s-a prezentat doamna profesoară Rădița Albu. Comisia de concurs, aprobată prin Ordinul ministrului, a evaluat candidații prezenți pentru cinci județe programate pe baza metodologiei de concurs din 1997 și a baremului de notare stabilit de comisia de concurs și anexat în copie la răspunsul pe care urmează să-l primiți sau l-ați primit, probabil, în scris.

Doamna profesoară Rădița Albu a obținut următorul punctaj: text gril㠖 25 de puncte; interviu, care include susținerea ofertei manageriale – 35 de puncte și curriculum vitae – 7,5 puncte; punctaj total – 67,5, ceea ce a determinat respingerea candidatei, punctajul minim de promovare fiind de 70 de puncte. Cunoașterea limbii maghiare nu a fost probă de evaluare în acest concurs.

Date fiind cele mai sus prezentate, afirmația că respingerea candidatei Rădița Albu la acest concurs s-a datorat necunoașterii limbii maghiare, nu este conformă cu realitatea. Concursul s-a desfășurat în condiții legale și vă rog să mă credeți, că am prezidat concursul respectiv, am aflat și eu cu stupoare, din nu știu ce articol din presă, despre acest lucru care mi-a amintit oarecum de scrierile lui Kafka, adică, efectiv, nici măcar nu s-a discutat o asemenea problemă, necum, eu știu, să fie luată în considerare. Nici vorbă de așa ceva. Deci, vă rog să mă credeți.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Și noi vă mulțumim.

Aveți, după regulament, art.151, domnule Țurlea, posibilitatea să interveniți, fără a depăși două minute.

 
 

Domnul Petre Țurlea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Iată, pe scurt, despre ce este vorba: remarc întâi faptul că Ministerul Educației Naționale trimite să răspundă în fața noastră, a Parlamentului, chiar pe cel împricinat. Este exact ca în Evul Mediu, când omul era și judecător și parte în proces. La proba scrisă, doamna Rădița, dintre cei cinci candidați din cinci județe, a luat cel mai mare punctaj. deci, este, indiscutabil, o doamnă foarte bine pregătită. Imediat după această probă, inspectoarea generală din Covasna, reprezentanta U.D.M.R.-ului i-a pus întrebarea tranșantă: știi sau nu limba maghiară; la care a marșat și domnul președinte al comisiei, domnul Fronescu. I s-a spus, uitați interviul în ziarul din Covasna, i s-a spus doamnei respective că trebuie neapărat să cunoască limba maghiară, altfel nu va putea face inspecție în județul în care majoritatea populației este de origine maghiară.

Vă întreb, domnule reprezetant al acestui minister, unde scrie în vreo lege din România că trebuie neapărat să știi limba maghiară dacă ești într-o funcție în județele respective? Cu toate că a luat, doamna respectivă, cel mai mare punctaj din cei cinci reprezentanți ai județelor respective, de acolo, ea a fost singura care a fost trântită, datorită acestui fapt. Faptul e cunoscut chiar de către inspectoarea generală din județ, doamna Irma Kerestelly.

În realitate, nu o vrea pe această profesoară româncă, nu o vrea U.D.M.R.-ul, întrucât nu se comportă ca o marionetă față de acest partid, care conduce efectiv județul Covasna.

Iată, vreau să vă aduc la cunoștință și faptul că toate organizațiile culturale românești din Covasna au trimis o scrisoare protest domnului ministru Marga, la care scrisoare nici până acum domnul ministru nu a răspuns. Deci, nu este doar o poziție a mea, este o poziție a întregii colectivități românești din acest județ.

În final, apreciez faptul, așa cum îl apreciază toți românii din acest județ, domnule secretar de stat, apreciez faptul că Ministerul Educației Naționale contribuie și prin acest lucru, dar nu numai prin acest lucru, la purificarea etnică în județul Covasna și domnul ministru Marga, împreună cu dumneavoastră, domnule Fronescu, care aveți principala vină pentru aceste lucruri, mai devreme sau mai târziu, pentru că acceptați cu entuziasm această acțiune de deznaționalizare a românilor, pe calea învățământului, din Covasna și Harghita, mai devreme sau mai târziu trebuie să fiți chemați în fața judecății.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Dacă domnul ministru are o intervenție, are la dispoziție două minute, conform Regulamentului. După care, tot conform Regulamentului, nu mai pot fi făcute intervenții la această cauză.

Vă rog, domnule ministru.

 
 

Domnul Mircea Corneliu Fronescu:

Domnule deputat, problema este următoarea: lucrul este total neadevărat. Deci, noi avem înregistrarea pe casetă a întregului interviu, deci acesta este un punct, iar al doilea, la testul grilă este al treilea rezultat al doamnei, nu este cel mai bun. Și cu aceasta sper că am spus tot. Adică este foarte ușor... Dar pe mine nu mă interesează,... dumneavoastră doriți adevărul. Fiecare e slobod să spună orice, dar nu are rost să denigrăm pe alții pentru niște lucruri neadevărate, vă rog să mă credeți!

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Vă rog, domnule deputat. În principiu, litera scrisă ne-am obișnuit să ne creeze încredere, chiar dacă este scris în ziare trebuie luat sub o anumită rezervă.

Însă, trebuie să vă amintesc, stimați colegi, prevederea art. 149, în care președintele Camerei Deputaților are dreptul să nu admită întrebările care privesc probleme de interes personal sau particular și alte poziții, în legătură cu formulările de întrebări. și faptul că nu pot fi puse – o spun domnului Petre Naidin cu toată considerația pe care o port, mai mult de două întrebări într-o aceeași ședință, tot conform aceluiași Regulament.

Vă rog să trecem la punctul următor. Domnul Gheorghe Ana are o întrebare privind operațiuni financiare cu banii minerilor disponibilizați din Valea Jiului și va răspunde doamna Norica Nicolai, secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Vă rog, domnule deputat Gheorghe Ana.

 
 

Domnul Gheorghe Ana (HD):

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Doamnă ministru,

Stimați invitați,

Întrebarea mea a fost foarte punctuală, în sensul că peste toate necazurile pe care domniile voastre le cunoașteți, care s-au abătut asupra oamenilor din Valea Jiului, după masiva disponibilizare, începând din 1997, au apărut și fel de fel de capcane, dintre care o capcană care face obiectul întrebării ce am adresat-o Ministerul Muncii și Protecției Sociale, și anume: a apărut o societate comercială, un S.R.L. la Călan, o societate în participațiune, care și-a colectat resursele financiare pe seama acestor plocoane guvernamentale, cum îmi place mie să spun, date de Guvernul României pentru renunțarea la muncă a acelor oameni din Valea Jiului.

Dezastrul este că această societate Broker S.R.L. din Călan a adunat banii oamenilor și la termenele scadente nu i-a mai rambursat și dezastrul mai mare, din câte înțeleg, este că nici nu-i va putea rambursa, fiindcă această societate a intrat în încetare de plăți.

Un alt aspect care m-a făcut să mă adresez Ministerului Muncii și Protecției Sociale este acela că disponibilitățile acestei societăți comerciale s-au format pe seama viramentelor făcute de la Direcția județeană pentru muncă și protecție socială, evident, ca urmare a cererii celui care a intrat în participațiune. Dar mă gândesc că această direcție județeană și poate și altele puteau avea ceea ce se cheamă și un simț de protecție a acestor amărâți de oameni care își băgau puținii bani într-o afacere absolut nesigură.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Vă rog, doamna secretar de stat Norica Nicolai, de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

 
 

Doamna Norica Nicolai:

În conformitate cu dispozițiile Ordonanței nr. 22, completată prin Ordonanța nr. 68/1998, plățile compensatorii se puteau aloca la acea dată într-o singură tranșă, cu condiția ca beneficiarul să se angajeze să le utilizeze pentru dezvoltarea unei activități în cadrul unei societăți comerciale. Persoana care a făcut această tranzacție a făcut-o în baza unui contract de asociere în participațiune, contract absolut legal în raport de prevederile legii civile române. Așa cum rezultă și din petiția dumnealui și din cercetarea pe care am făcut-o la Agenția de ocupare și formare profesională Hunedoara, suma de bani a fost virată în contul personal, deschis de acesta la C.E.C. Petroșani, după care a dat dispoziție unității C.E.C. să vireze în contul societății de brokeraj respective.

Deci, din punctul nostru de vedere, obligația Ministerului Muncii și Protecției Sociale era să procedeze în conformitate cu dispozițiile legale și să vireze suma în contul indicat și la unitatea financiar-bancară, care era agreată prin această ordonanță. După care, nu mai avem obligația să urmărim dacă activitatea la care s-a angajat să o desfășoare în cadrul acelei societăți comerciale este ocrotită de buna credință a părții cu care acesta a intrat în participațiune.

Din păcate, se profită de faptul că anumite persoane sunt absolut ignorante în cunoașterea prevederilor legale și noi nu am putut să facem decât să prevenim astfel de situații, încercând să popularizăm o serie de ilegalități care s-au comis la nivelul întregii țări, dar încă o dată subliniez, s-a profitat de lipsa de experiență și de ignoranța în materie de cunoaștere a legii.

Din cauza pe care petiționarul a prezentat-o rezultă că sunt posibilități de recuperare a acestor sume, dar numai în cadrul unui proces civil.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Vă mulțumim, doamna secretar de stat.

Domnule deputat Ana, dacă aveți de adăugat ceva? Nu. Înțeleg că nu aveți nimic de adăugat.

 
 

Domnul Gheorghe Ana (din sală):

Ce să mai adaug? Ăia își dau foc acolo...!

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Trecem la următoarea: întrebarea domnului Udrea Florian privind situația Casei județene de asigurări de sănătate Vrancea, adresată domnului Alexandru Ciocâltău și care este reprezentat pentru răspuns, cred, de Crețu Cristel, ca vicepreședinte al Casei naționale pentru asigurări de sănătate. Domnul Crețu este aici? Nu este. În aceste condiții, domnule Udrea, vreți să vă susțineți ... Dar nici domnul Udrea nu este. Deci, e simplu! Părțile nu sunt de față, trecem la următoarea întrebare.

Domnul Petre Naidin a adresat întrebarea către ministrul justiției, privind corelarea prevederilor ... Este considerată rezolvată. Bun!

În continuare, domnul Petru Bejinariu: atitudinea Ministerul Tineretului și Sportului față de proliferarea manifestărilor needucative din societatea românească, adresată domnului ministru Crin Antonescu, ministrul tineretului și sportului și urmând să dea răspuns Alexandru Popescu, secretar de stat la acest minister.

 
 

Domnul Mihai Vitcu (din sală):

A primit răspunsul scris.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Deci se declară mulțumit cu răspunsul scris. Mulțumim și domnului secretar de stat Popescu, care probabil că venise în această intenție, dar a primit această informație.

Domnul Petre Țurlea, cu cea de-a doua întrebare: desființarea unei unități militare din Brețcu, județul Covasna, adresată domnului Sorin Frunzăverde, ministrul apărării naționale și urmând să răspundă domnul Ioan Bogdan Tudoran, secretar de stat. Este aici? Nu.

Domnule Țurlea, dacă acceptați amânarea?

 
 

Domnul Petre Țurlea (din sală):

Afară e scris că vine! Cum vă faceți treaba?!

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Este afară, domnule?

Domnule Țurlea, nu pot să intru într-o polemică. Dacă este afară și dumneavoastră îl...

 
 

Domnul Petre Țurlea (din sală):

Afară e scris că vine!

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Bun. Deci, departamentul a comunicat că dânsul va veni și înțeleg că n-a venit. Nu este de vină departamentul, dar va trebui să insistăm la minister și vă reprogramăm întrebarea.

Vă mulțumim.

Dacă nu, conform Regulamentului, va trebui ca primul-ministru să fie informat de lipsa celor care trebuiau să vină să răspundă.

 
Prezentarea, pe scurt, de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

Și trecem la cea de-a doua parte a ședinței noastre de astăzi, privind întrebări și interpelări, și anume prezentarea pe scurt a interpelărilor.

Domnul deputat Florian Serac.

 

Domnul Florian Serac:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea mea este adresată domnului Mugur Isărescu, prim-ministru al Guvernului și se referă la acțiunea Guvernului de reducere a aparatului birocratic și, prin aceasta, la încercarea de desființare a Oficiului național de cadastru, geodezie și cartografie, mai bine zis, scindarea lui în mai multe subdiviziuni, pentru a fi arondate la anumite ministere.

Rog pe domnul prim-ministru, prin reprezentantul dânsului, să explice această acțiune, dat fiind faptul că în ultimii doi, trei ani, s-au făcut eforturi deosebite pentru a înființa acest oficiu și pentru a face demersurile pentru aplicarea Legii nr. 7 pe 1996.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Și noi vă mulțumim, domnule deputat.

Domnul deputat Vasile Stan.

 
 

Domnul Vasile Stan:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea este adresată ministrului justiției, de fapt, este al doilea demers al meu, prin care îi cer să respecte prevederile art. 4 din Ordonanța de urgență nr. 134/1999, prin care se cerea imperativ ca Ministerul Justiției să întocmească un proiect de lege pentru salarizarea puterii judecătorești, în spiritul Legii nr. 154 din 1998. Răspunsul prim pe care l-am primit nu m-a satisfăcut și cer în continuare să-mi dea explicații.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Și noi vă mulțumim.

Domnul Ștefan Baban, cu două interpelări.

Vă rog, domnule Baban, cu toate că aici există o mențiune, iertați-mă, domnule Baban, dacă-mi permiteți, o mențiune în art. 157, care vorbește de dezvoltările interpelărilor, este adevărat, că un grup parlamentar nu poate prezenta mai mult de o interpelare în ședința consacrată dezbaterii. Nu este cazul dumneavoastră, da. Puteți să le prezentați.

 
 

Domnul Ștefan Baban:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Am să fiu cât se poate de scurt, ca să nu vă speriați că voi ocupa foarte mult timp. Ambele interpelări se adresează doamnei Smaranda Dobrescu...

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Vă rog să faceți liniște puțin!

 
 

Domnul Ștefan Baban:

Ambele interpelări se adresează doamnei ministru Smaranda Dobrescu, ministrul muncii și protecției sociale. Prima interpelare are ca obiect reactualizarea legislației privind munca și salarizarea, necesitate de maximă urgență. Nu o să-i dau citire, păstrez această plăcere pentru data viitoare și voi depune interpelarea la secretariat, iar a doua interpelare este adresată tot doamnei ministru a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Smaranda Dobrescu și se intitulează "Legea sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale", o lege cu parfum electoral. Voi depune și această interpelare tot la secretariat, în întregime.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Vă rog, în continuare, îl invit pe domnul deputat Traian Dobre.

Da, domnule deputat, vă rugăm.

 
 

Domnul Traian Dobre:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea mea este adresată domnului ministru al justiției, domnul Valeriu Stoica. Ea se referă la procesul de privatizare al lui "Tepro" Iași, se referă la încălcarea tuturor legilor din România în această privatizare, se referă la faptul că toate abuzurile din această privatizare total integrală au fost sesizate Parchetului Iași, se referă la faptul că domnul ministru Stoica patronează, practic, nerespectarea legilor în România.

"Tepro" Iași, numai pentru informarea dumneavoastră...

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Domnule deputat, v-aș ruga să nu dezvoltați, pentru că o să o dezvoltați în momentul în care...

 
 

Domnul Traian Dobre:

Nu dezvolt. Doar atât, pentru dumneavoastră ...

Numai pentru dumneavoastră: dintr-o întreprindere care producea unicate în România și avea export în peste 70 de state ale lumii, a rămas doar o umbră de aproximativ 700 de oameni și problemele sociale pe care le ridică această lichidare, de fapt, a acestei întreprinderi, pentru acapararea pieții de către firma germană "TUV" este un exemplu cum nu trebuie făcut din privatizare un mijloc de desființare a economiei naționale.

Predau interpelarea dumneavoastră sau la stenogramă. Mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Da, vă mulțumesc. Predați secretariatului.

În continuare, domnul Marian Ianculescu, pentru două interpelări, bineînțeles, doar prezentarea lor.

Vă rog să poftiți, domnule deputat.

 
 

Domnul Marian Ianculescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Interpelările mele, prima se adresează domnului Ioan Avram Mureșan, ministru al agriculturii. Obiectul este următorul: sprijinul pe care trebuie să-l acorde statul prin intermediul Ministerului Agriculturii producătorilor agricoli, care au preferat să investească toate fondurile de care au dispus pentru înființarea de noi culturi, în loc de a lăsa terenurile nelucrate, în schimbul neachitării restului de credite luate de la diverse bănci.

A doua interpelare se adresează domnului Romică Tomescu, ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului și are ca obiect dificultățile cu care se confruntă Regia națională a pădurilor, ca urmare a acțiunii de retrocedare a pădurilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2000.

Îmi rezerv dreptul, domnule președinte, să dezvolt aceste interpelări în ședința consacrată răspunsului la interpelări.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Urmează domnul Mihai Vitcu, cu două interpelări.

Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Mihai Vitcu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Interpelările mele se adresează, una domnului Andrei Marga, ministrul educației naționale, și a doua domnului ministru Valeriu Stoica, ministrul justiției, și vizează, de fapt, același lucru, și anume ilegalitățile și abuzurile comise de inspectorul general Vlad Ciubotaru Boer, de la Inspectoratul Județean Suceava, abuzuri care sunt încurajate de către Ministerul Educației Naționale și am în această privință documente pe care le voi pune la dispoziție în anexa interpelărilor.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat. Pentru a da mai multă, să zicem, consistență activității noastre, care nu este tratată întotdeauna așa cum am dori de către administrație și Guvern, trebuie, totuși, să vă fac în continuare cunoscut încă o dată conținutul din art. 156 al Regulamentului: "Interpelările se fac în scris, arătându-se obiectul acestuia, fără nici o dezvoltare. Interpelarea constă într-o cerere adresată Guvernului de un grup parlamentar de unul sau mai mulți deputați, prin care se solicită explicații asupra politicii Guvernului în probleme importante ale activității sale interne sau externe". Deci, în principiu... Am înțeles! Dumneavoastră vă referiți la o anumită politică, dacă este vorba de abuzuri ale unei persoane, ele pot fi reclamate Comisiei de abuzuri care are dreptul și este îndreptățită să facă anchete în acest sens.

Domnul deputat Valeriu Tabără, pentru a-și prezenta și dumnealui interpelarea.

Vă rog, domnule Tabără.

 
 

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Interpelarea mea este adresată domnului ministru Mureșan, ministrul agriculturii, și se referă la politica agricolă făcută de domnia sa și de Ministerul Agriculturii. Se referă, în primul rând, la problema cupoanelor și la modul de distribuire a lor, precum și domeniul de utilizare a acestora, având în vedere că nu se pot utiliza pentru cumpărarea de motorină, pe de altă parte ele au sosit foarte târziu sau sosesc foarte târziu în teritoriu, la cei care trebuie să beneficieze de ele.

Pe de altă parte, interpelarea va continua și se va referi și la modul cum au fost elaborate normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență privind privatizarea fostelor I.A.S.-uri. Dorim lămurirea acestei situații, întrucât normele metodologice nu pot să modifice o lege. Or, aceste norme care au fost elaborate și publicate în zilele trecute încalcă prevederile ordonanței respective.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Și noi vă mulțumim, domnule deputat.

 
 

Domnul Valeriu Tabără:

Doresc să fie prezentat răspunsul și oral și scris.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Am înțeles și s-a consemnat. Se va transmite Ministerului Agriculturii și ministrului agriculturii.

Domnule deputat Lazăr Lădariu, vă rog.

 
 

Domnul Lazăr Lădariu:

Domnule președinte,

Interpelarea se adresează domnului Petre Roman, ministrul de externe al României.

Organizat la Târgu Mureș de Liga pro-Europa și de asociația ziariștilor maghiari din România, simpozionul cu tema "Presa în prima linie" din cadrul "săptămânii toleranței", având moderator pe doamna Smaranda Enache, ambasadorul României la Helsinki, s-a remarcat prin manipulări insidioase, prin răsucirea cuțitului în rana încă sângerând, prin grave acuze aduse "Vetrei Românești", românilor mureșeni, printr-o revoltătoare lipsă de respect față de țara în care denigratorii trăiesc.

Domnule ministru,

Pentru toate cele de mai sus rog ca doamna ambasador Smaranda Enache să fie invitată în fața Comisiilor de politică externă ale Camerei Deputaților și Senatului și să fie făcute demersuri pe lângă domnul președinte Emil Constantinescu, pentru rechemarea ei din post, pentru politică antinațională și pentru campanie împotriva țării pe care o reprezintă.

A doua interpelare se adresează tot domnului Petre Roman, ministru de externe al României.

Într-o declarație făcută în Parlamentul de la Budapesta, liderul iredentist Ciurco Istvan afirma că poluarea cu cianură de la Baia Mare ar fi "un adevărat război ofensiv fără praf de pușcă pentru exterminarea națiunii ungare, contra spațiului vital ungar, o intenție istorică, o nouă modalitate de exterminare a populației". Declarații provocatoare, periculoase de-a dreptul!

Domnule ministru,

Care este atitudinea oficială a diplomației românești, a șefului Ministerului de Externe al României, față de aceste declarații iresponsabile, incendiare.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

În continuare, domnul deputat Șerban Constantin Valeca.

 
 

Domnul Petre Naidin (din sală):

A depus scris.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

A depus scris.

În continuare, domnul deputat Petru Bejinariu.

 
 

Domnul Mihai Vitcu (din sală):

A depus scris.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

A depus scris.

În continuare, domnul Petre Naidin.

Vă rog, domnule deputat, pentru cele două interpelări.

 
 

Domnul Petre Naidin:

Două interpelări, domnule președinte. Una primului-ministru și respectiv Guvernului, privind clarificarea unor aspecte din politica privatizării și respectiv politica în domeniul sanitar și nu înainte de a ne aminti cu toții, dincolo de prevederile regulamentare, că Legea nr. 115 din anul trecut, privind răspunderea ministerială, la art. 3 alin. 2, prevede obligativitatea prezenței miniștrilor la această rubrică a noastră de interpelări și întrebări, ceea ce nu s-a întâmplat și dumneavoastră ați sesizat corect că eu am primit astăzi trei răspunsuri de întrebări, ca și cum aș fi depus trei întrebări, ceea ce nu este corect. Este o întârziere a colegilor dumneavoastră, a domnilor miniștri care altfel înțeleg să răspundă cu operativitate la această secvență a muncii în legislativ.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Vă mulțumesc și mărturisesc, pentru că v-ați adresat direct, o să vă spun că opinia mea este că aceste interpelări și întrebări ar trebui făcute în ședințe publice, respectiv transmise în direct, dacă se poate, și o să insist în acest sens, domnule deputat, pentru că acest lucru face parte din dezbaterea – și nu este un lucru deloc neimportant – din dezbaterea parlamentară a activității Executivului în fața țării, în fața publicului, ceea ce se întâmplă peste tot în lumea civilizată; în lumea civilizată vorbesc.

Domnul deputat Nicolae Popa. Vă rog. Mi se pare că tot două aveți și dumneavoastră.

 
 

Domnul Nicolae Popa:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Două interpelări. Una din ele este adresată domnului ministru Mureșan; se pare că are cam multe interpelări. Obiectul ei se referă la situația națională a cailor de rasă și la Societatea națională a tutunului.

A doua interpelare este adresată secretarului general al Guvernului și are ca obiect problema protocolului de stat, deci a vilelor de protocol.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Și eu vă mulțumesc.

În continuare, va prezenta interpelarea doamna deputat Viorica Afrăsinei.

Vă rog, doamna deputat.

 
 

Doamna Viorica Afrăsinei:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Am o interpelare adresată domnului ministru Radu Berceanu, și, cu permisiunea dumneavoastră, o revenire la o interpelare adresată domnului prim-ministru.

Prima interpelare, adresată domnului ministru Radu Berceanu, ministrul industriei și comerțului, este determinată de intenția domnului ministru privitoare la privatizarea sectorului de distribuție a electricității și mai ales de modul în care s-a propus realizarea acestui lucru.

Domnule ministru,

Luând în considerare propunerile făcute de "CONEL", de reorganizare a distribuției energiei electrice, prin înființarea de opt societăți comerciale, pe criterii regionale, cât și corespondența purtată de dumneavoastră cu domnul Fotiadis, președintele delegației Uniunii Europene, prin care faceți cunoscute intențiile de înființare a celor 14 companii de distribuție a energiei electrice (dintre care acordați o atenție deosebită companiilor din Constanța și Timișoara), vă rog să expuneți care sunt, după părerea dumneavoastră, efectele pozitive ale acestei privatizări, care vă determină să nu țineți cont de efectele negative, cu consecințe majore asupra sistemului energetic, asupra salariaților, a consumatorilor, a contribuabililor...

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Doamna deputat... Iertați-mă!

 
 

Doamna Viorica Afrăsinei:

Da, vă rog.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Doamnă deputat, îmi cer scuze, nu o dezvoltați, că veți putea face această dezvoltare în momentul în care veți primi răspunsul. Tematica e importantă, și nu conținutul.

 
 

Doamna Viorica Afrăsinei:

Am terminat-o, domnule președinte, o singură frază mai am.

Și, mai ales, asupra siguranței naționale a statului român.

Deci, anexez în interpelare, pe care o detaliez pe larg, și punctul de vedere al sindicatelor din județul Botoșani, având în vedere că o astfel de reorganizare pe criterii regionale ar adăuga încă o verigă, dacă nu chiar mai multe, la lanțul care strangulează viața economică și socială a județului Botoșani.

Cea de a doua interpelare: am să vă rog, domnule președinte de ședință, să-mi permiteți să-mi expun în întregime punctul de vedere, acesta constituind în aceeași măsură o declarație.

Doresc să revin de la această tribună cu o interpelare adresată domnului prim-ministru Mugur Isărescu în data de 14 februarie a.c., pentru al cărei răspuns mi s-a cerut până în prezent amânare. Amintesc domnului prim-ministru că Regulamentul Camerei Deputaților permite solicitarea amânării răspunsului pentru cel mult 2 săptămâni și că au trecut deja 6 săptămâni.

Permiteți-mi, totodată, să reamintesc că interpelarea mea avea ca subiect vizarea de către Guvern a Hotărârii privind declararea ca zonă defavorizată a unor localități din județul Botoșani, conform documentației avizate de Agenția Națională de Dezvoltare Regională, și care se află de aproximativ 2 luni în mapa domnului prim-ministru, pentru a fi supusă aprobării Guvernului. Intervenția mea din această seară este determinată, în egală măsură, de acutizarea disperării populației județului Botoșani, ce pichetează zilnic instituțiile administrative din teritoriu, în speranța unei soluții care să conducă la dezvoltarea unor noi sectoare de activitate. Se cere nu pomană, ci perspectiva unor noi locuri de muncă, într-un județ în care rata șomajului este în cel mai accentuant procent; în care tot mai mulți cetățeni nu mai beneficiază nici măcar de ajutor de șomaj; în care privatizarea societăților, în majoritatea cazurilor, a condus la lichidarea acestora; în care datoriile lunare ale cetățenilor sunt de cel puțin trei ori mai mari decât veniturile familiei.

Am sesizat în repetate rânduri Guvernul României, prin toate procedurile parlamentare, am primit, începând cu luna martie 1997, răspunsuri care vizau grija Guvernului pentru această zonă, promisiuni care, însă, nu s-au materializat niciodată.

Domnule prim-ministru, am făcut până în prezent prea multe interpelări pe această temă, pentru a mai apela în continuare la această procedură parlamentară. Mă declar solidară cu cetățenii județului Botoșani, în demersurile lor pentru soluționarea de către Guvern a Hotărârii privind zona defavorizată Botoșani, și sper că toți colegii mei parlamentari de Botoșani, care s-au declarat în permanență susținători ai acestui demers, vor fi de acord să intrăm în grevă japoneză, ca un gest extrem, în cazul în care nici în săptămâna următoare nu vom primi un răspuns din partea domnului prim-ministru. Domnule președinte de ședință, vă mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Și eu vă mulțumesc, doamnă deputat, și îl invit pe domnul deputat Dumitru Ifrim la microfon. Domnule deputat Ifrim, vă rog.

 
 

Domnul Dumitru Ifrim:

Domnule președinte,

Interpelarea mea este adresată domnului ministru de stat Mircea Ciumara, ministru cu responsabilități directe în domeniul economic.

În anul 1999, au fost operate unele disponibilizări de către Banca Agricolă, iar cei disponibilizați nu au beneficiat de plăți compensatorii. În anul 2000 au fost, de asemenea, operate disponibilizări în cadrul aceleiași bănci, iar aceștia din urmă au primit plăți compensatorii.

Întrebarea pe care i-o adresez domnului Ciumara este cum explică domnia lui această diferență de tratament între cele două disponibilizări?

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Vă mulțumim.

Îl invit pe cel care a completat lista de astăzi, și anume, domnul Pavel Vasile, să prezinte interpelarea dumnealui.

 
 

Domnul Vasile Pavel:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea se adresează domnului ministru Constantin Dudu Ionescu și, foarte pe scurt, aș vrea să o enunț.

În urma unor dezvăluiri făcute de presă: "Adevărul", "Evenimentul zilei", "Monitorul de Bacău", "România liberă", în toamna anului 1999, privind studiile liceale ale domnului Sechelariu Dumitru, primar al municipiului Bacău, deputații de Bacău: Corniță Ion, Pavel Vasile și Irimescu Haralambie au adresat interpelarea cu nr. 625 domnului ministru Andrei Marga, prin care s-a cerut o anchetă foarte serioasă privind traseul școlar dubios al primarului. Ministerul Educației Naționale investighează acest caz, presărat cu multe ilegalități, le confirmă, prin răspunsul cu nr. 12.613/22.11.1999, pe care îl anexez la această interpelare în copie, și sesizează IGP-ul, în data de 25. 11.1999, cu nr. 158.711 A.

Din informațiile pe care le avem, acest caz a fost repartizat spre rezolvare lucrătorilor Poliției din Bacău, al căror șef este colonel Niță Nelu, și care a primit un apartament cu 4 camere, pentru care a plătit suma de 11 milioane de lei. Acesta poate fi suspectat de influențarea anchetei - vezi articolul din "Adevărul", pag. 3, vineri, 10.03.2000. Rezoluția pusă de Poliția Bacău a fost "neînceperea urmăririi penale", cu toate că falsurile și uzul de fals sunt evidente.

Dată fiind această situație, solicităm conducerii Ministerului de Interne o reluare a investigațiilor și măsuri ferme de sancționare a persoanelor vinovate de anchetarea necorespunzătoare a cazului.

O să depun acest material la biroul nostru, sunt destule documente care elucidează cazul prezentat și sper să avem un răspuns concludent și legal. Mulțumesc.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Și eu vă mulțumesc și mă asociez acestei speranțe a dumneavoastră.

Vă mulțumesc tuturor, stimați colegi, pentru participare. Declar închisă această ședință de astăzi.

Ședința s-a încheiat la ora 19,40.

 
   

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 24 mai 2022, 14:29
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro